jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolittunut väkivalta

Patriarkaalinen uskonto ja sukupuolittunut väkivalta

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitysten mukaan "viidesosa suomalaisnaisista oli joutunut elämänsä aikana raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi, kun mukaan luetaan tilanteet, joissa uhri oli nukkunut tai ollut muutoin esimerkiksi humalatilan vuoksi puolustuskyvytön. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 000 naista oli pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Luvuksi muodostuu 46 000, kun mukaan lasketaan tilanteet, joissa nainen oli nukkunut tai oli ollut muusta syystä kyvytön puolustautumaan."

Paljon puhetta, vähän tekoja

Sukupuolittuneen väkivallan näkyvin osa-alue maassamme on seksuaalinen väkivalta, jonka yleisyyden voi havainnollisuuden vuoksi tiivistää muotoon "Suomessa raiskataan tai yritetään raiskata nainen joka 12. minuutti".

Viisi uhria joka tunti siis.

 

Istanbulin sopimus - voimaan saattaminen

Istanbulin sopimus on Euroopan Neuvoston vuonna 2011 laatima naisiin kohdistuvan väkivallan  ennaltaehkäisemiseen ja perheväkivallan vähentämiseen tähtäävä sopimus on vielä allekirjoittajamaiden ratifioitavana. Kattavasti voimaan astuakseen sopimus edellyttää kymmenen allekirjoittajavaltion sopimuksen ratifiointia ja Suomen tavoitteena oli olla näiden kymmenen ensimmäisen joukossa.

Naisen uskottava puolustuskyky

Tanskalaisista (52 %), suomalaisista (47 %) ja ruotsalaisista (46 %) naisista suurempi osa kuin sisaristamme muissa EU-maissa kohtaa väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Provosoimmeko me olemuksellamme tai käytöksellämme aggressiivisuutta lähimmäisissämme? Onko puolustuskykymme uskottavuus rapautunut huomaamattamme? Vai onko sellaista koskaan ollut?

Tasa-arvo ei ole valmis!

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään tänään.

Seuraavana 35 esimerkkiä, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole valmis Suomessakaan.

Naisten ja miesten välillä on tasa-arvoeroja, mutta tämän lisäksi kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sulkee ulkopuolelleen kaikki ne, jotka eivät tunne sopivansa naisen tai miehen määritelmään.

Sukupuolistunut väkivalta

EU:n perusoikeusviraston tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Yleisen tiedon mukaan miehillä vastaavat kokemukset ovat yhtä yleisiä - laadullinen ero sukupuolten välille syntyy väkivallan kohtaamispaikoista ja väkivallan seuraamuksista.

White ribbon

"Violence against women is a sad and shameful reality happening in all the societies of the European Union and across the globe. Although it is rooted in gender inequalities, it also exists because we, as a society and individuals, far too often let it continue un-noticed."

http://eige.europa.eu/content/white-ribbon

 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä