jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolten välinen tasa-arvo

Naistenpäivä muutettava jokapäiväiseksi rutiiniksi

Pääministerin esittämästä hallituksen eronpyynnöstä huolimatta tai sitten sen eronpyynnön selkeyttämänä voinemme todeta, että yhteiskunnan kestävä kehittäminen ei ole mitenkään satunnaista poliittisten eturyhmien keskinäistä valtataistelua  kaukana tavallisen ihmisen vaikuttavuusalueelta - pysyvät muutokset tapahtuvat aina pitkäaikaisten sosiaalisten prosessien seurauksina hyvin pienissä asioissa.

Sukupuolten välinen tasa-arvokin  toteutuu siis selkeimmin ihmisten arjessa jos se ylipäätään on toteutuakseen. :)

 

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoimiseksi

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi erillislailla on viimeisen viikon mahtavan kannatusallekirjoitusvyöryn ansiosta etenemässä varsinaiseen parlamentaariseen lainsäädäntökäsittelyyn eduskunnassa, mikäli nykyinen hallitus katsoo aloitteen käsittelyn olevan tarpeellista ja sen omia intressejä tukevaa. 

Tasa-arvo ei ole vielä valmis

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä on seurattu Suomessa vasta parinkymmenen vuoden ajan systemaattisesti tutkimus- ja tilastomenetelmin. Säännöllisin väliajoin toteutettu kansalaisten käsityksiä tasa-arvon tilasta luotaava tasa-arvobarometri on yleisluonteisena indikaattorina  eräs keskeisimpiä suomalaisten kokemuksiin pohjaavia asenteita ja mielipiteitä kartoittava kysely, jonka tuloksista voidaan jo luotettavasti arvioida sukupuolten välisen tasa-arvon totetumaa ja kehitystrendejä.

Kaikki tasa-arvo-ongelmat kerralla kuntoon

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ottaa Iltalehden jutussa kantaa puolustusministeri Jussi Niinistön ehdotukseen naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä määräajaksi säästösyistä. Jutussa esiintyy yksi pieni sivuseikka, joka tarkemmin mietittynä olisi avain kaikkien tasa-arvo-ongelmien korjaamiseen varmasti, pysyvästi ja kertaheitolla.

Naisen osinkoeuro on ainoastaan 60 senttiä

Naisten heikompi asema työmarkkinoilla ja naisen viidennestä pienempi palkkaeuro heijastuvat paitsi seniori-ikäisten naisten usein toimeentulovaikeuksiin johtavina  pieneläkkeinä, niin myös talouselämää suuresti rytmittäville pörssimarkkinoille - suomalaisia piensijoittajia palvelevan Nordnetin tilastojen mukaan naissijoittajien osakesalkun arvo on ainoastaan 60 prosenttia keskimääräisen miessijoittajan osakkeiden a

Naiset olisivat estäneet alkoholilain uudistuksen

Eduskunnassa tehtiin tänään tiukan äänestyksen tuloksena luvuin 98-94 Suomen mittakaavassa varsin historiallinen päätös höllentää alkoholin rajoittamista hitusen verran. Muutos on pieni askel oikeaan suuntaan, mutta tahti tuntuu vain hidastuvan.

Isyys on tahtokysymys

Julkisuudessa on keskusteltu paljon kahdesta helsinkiläispäiväkodista, joissa isänpäivä oli muutettu läheisen päiväksi. Asiaa pohdittuani tulin samaan lopputulokseen kuin lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, jonka mukaan isänpäivästä ei tule luopua. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tietävät kyllä miten toimia jos ryhmässä on lapsi, jolla ei syystä tai toisesta ole isää. Isänpäivä voi myös auttaa lasta käsittelemään surua, jolloin on tärkeää, että lapsen tunteita ei lakaista maton alle, vaan asia käsitellään lapsen kanssa.

Vanhempainpäivärahaoikeudet tasa-arvoisiksi

Julkisuudelta pahasti varjoon jääneen lehtiuutisen mukaan on ilmennyt, että sairausvakuutuslaissa määriteltävät vanhempainpäivärahaoikeudet eivät kohdentuisi tasa-arvoisesti - Joensuussa ilmestyvä sanomalehti Karjalainen nimittäin uutisoi, että suomalaisella äskettäin avioituneella miesparilla ei välttämättä olisi oikeutta kaikkiin vanhempainpäivärahoihin, vaikka avioparin toinen osapuoli on normaalisti raskaana :

Tasa-arvosanasto

Tiedollisena olijana ihminen luo todellisuutta havainneavaruudestaan pääasiassa representationalistisesti käsitteellistämällä empiriaansa joko pelkästään jo aikaisemmin omittujen mielikuvien varaisesti jalostamalla niistä uusien kokemusten myötä mutatunoituneita assosiaatioita, jotka tosin ovat myös hyvin alttiita affekteille ja siten niiden varassa luotu reaalitodellisuus voi hahmottua hyvinkin originaalisti - erikoisella tavalla siis.  Koulutetummissa piireissä taas hieman yleisemmästi käytetyssä metodissa todellisuutta rakennetaan harjoittamalla  inform

Gender-ideologia ei säästä kaikkein viattomimpiakaan :)

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden neuvolaoppaan, jossa kannustetaan pois kaavamaisista sukupuolirooleista :

     "Uusi opas Sukupuolten tasa-arvo neuvolan asiakastyössäMiten tukea vanhempia ja lapsia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta? auttaa neuvolan terveydenhoitajia ja muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä toteuttamaan sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssään lapsiperheiden kanssa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä