jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolen moninaisuus

Nimilaki uudistumassa

Eduskunnan hyväksymä uusi etu-ja sukunimilaki astuu voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Pääsääntöisesti uusi henkilön nimeämistä säätelevä laki noudattelee vielä nykyisin voimassa olevan nimilain linjauksia - jokaisella on siis oltava etu- ja sukunimi ja niitä voidaan muuttaa ja yhdistellä tiettyjen tarkoin määriteltyjen edellytysten täyttyessä. 

 

Transsendentiaalinen idealismi

   "Transsendentaalinen idealismi (kriittinen idealismi, formalistinen idealismi) on idealistinen oppi, jonka perusti Immanuel Kant. Sen mukaan aineelliset oliot ovat ilmiöitä (fenomenon), jotka syntyvät mielen aprioristen ehtojen tuloksena, eivätkä näin ollen ole olemassa ihmisen ulkopuolella sellaisina kuin ne havannoidaan.

Lastenpsykiatri Sinkkonen innostaa sukupuolitietoisuuteen lasten kasvatuksessa

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen intoutuu Iltalehdelle antamassaan haastattelussa suitsuttamaan varhaiskasvatuksen  ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin vakiintunutta sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta - Sinkkonen kehottaa olemaan ohjaamatta lasta kohti tietynlaisia stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Lapsen on annettava  löytää vapaasti ne asiat, joista hänelle on iloa. Poika saa siis olla hoivaava ja tyttö leikkiä palo-ja kuorma-autoilla, jos siltä tuntuu.

Lääkärillä tuli mitta täyteen lastenpsykiatri Sinkkosen lausunnoista

Vantaan perheneuvolan lääkäri Jaana Wessman kertoo tuoreessa Facebook -päivityksessään saaneensa tarpeeksi ”valtakunnanlastenpsykiatri” Jari Sinkkosen lausunnoista. Kimmokkeen Wessmanin reaktioille antoi Sinkkosen tuore ja varsin karkea sukupuolen moninaisuutta koskeva lausunto Länsiväylä -lehdessä.

Minä en tällaista moninaisuuspuhetta ymmärrä alkuunkaan. Pojalla on munat ja tytöllä pimppi ja sillä selvä”, toteaa Sinkkonen Länsiväylä -lehdelle.

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolen moninaisuus on viime aikoina noussut keskustelujen keskiöön. Eikä aiheetta, sillä viimeisimmän Kouluterveyskyselyn perusteella peruskouluikäisistä nuorista jo joka kahdennellakymmenellä kokemus omasta sukupuolestaan on jotain aivan muuta mitä viralliset asiakirjat ja väestötietojärjestelmä väittävät ja muutoinkin liberaalit asenteet ovat  murskaamassa  yhteiskunnan mädimpiä pohjapilareita ja korvaamassa ne terveemmällä legalisaatiolla :)

Suuri ilo tuottaa poliittinen pettymys Aito avioliitto -väelle

Opetushallituksen ja koulujen on viranomaistehtäviä hoitaessaan noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka niitä koskee ja velvoittaa. Tasa-arvolaki muodostaa tällaisen lainsäädännön alan.

Sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen perheessä

Herkin ihmisyyteen kasvun vaihe ajoittuu varhaislapsuuteen ja nuoruuteen, jolloin neurologinen verkottuminen on kiivainta kuten myös sosiaalistumista vahvistava vuorovaikutteinen minäkuvan kehittyminenkin. Lapsuudessa koettu minäkuvan voimakas tai säännönmukainen kyseenalaistaminen jättää usein jälkensä ihmisen persoonaan trauman tai muun voimakkaan hämmennyksen muodossa - kasvuvaiheessa annettu tuki minäkuvaansa kehittävälle lapselle  taas auttaa kannattelemaan tätä  ihmistä hankalienkin elämänkokemusten yli koherentin sisäisen luottamuksen avulla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä