jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kaikki blogit puheenaiheesta Palkkaepätasapaino

Samapalkkaisuusohjelma 2016-2019

Sukupuolten palkkatasa-arvo on työelämän keskeinen tasa-arvokysymys. Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palkkaus kuuluu oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytyksiin.

Samapalkkaisuutta edistävän ohjelman lähtökohtana on pyrkimys naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen työpaikoilla.

Naisen euro pysyttelee sitkeästi 80 sentissä

Tilastokeskuksen harvinaisen kattavien työaika- ja palkkatilastojen mukaan kunnilla ja valtiolla kokoaikaisesti työskentelevien naisten ja miesten välinen keskimääräinen säännöllisen työajan ansioero on säilynyt pitkään 20 prosentin tietämissä eikä asiantilaan ole hallituksen esittämien julkisiin menoihin kohdistuvien leikkausten, työehtoja kiristävien pakkolakien ja työmarkkinajärjestöille osoitettujen maltillisten palkkaratkaisutoiveiden perustee

Palkkaerokeskustelu piristää myös näin sateisena mielenosoituspäivänä

 

Aina luotettavasti ajantasaisen Findikaattorin käyristä näkee kertasilmäyksellä, että naispalkansaajien keskipalkat ovat työnantajasektorista riippumatta noin viidenneksen miespalkansaajia alhaisemmalla tasolla.

Sukupuolten välinen palkkaero uhkaa kasvaa, kiitos hallituksen

SAK:n pääekonomisti Olli Kosken arvion mukaan hallituksen linjaamat päivähoitomaksujen korotukset, subjektiivisen päivähoidon rajaaminen ja päiväkotiryhmien suurentamiset yhdessä pakottavan, naisvaltaisia ammattialoja rokottavan,  lainsäädännön kanssa tekevät syvän loven lapsiperheiden tuloihin ja heikentävät erityisesti äitien kannusteita mennä töihin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä