jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Eräs huomio hallitusohjelmasta

Eilen julkistetun hallitusohjelman tiimoilta ovat vaikutusvaltaisimmat tiedotusvälineet ennättäneet jo purkaa hallitusohjelman kirjauksiin liittyviä tavoitteita ja arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta. Kunnianhimoisella ohjelmalla pyritään parantamaan  ja korjaamaan  kaikenlaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluita ja koko järjestelmän toimivuutta myös sen taloudellisen perustan osalta.

Hallituksella on tavoitteena taikoa hallussaan olevilla välineillä  aikaisempaa osallistavampi ja osaavampi Suomi :)

Mielestäni tavoite on itsessään tavoittelemisen arvoinen ja vastaa hyvin lohikalojen pyydystämisestä - niitäkin kannattaa pyydystää, vaikka  saalis jäisi olemattomaksi...

 

Hallitusohjelman kirjauksissa on luettavissa optimistinen maailmankuva, missä yhteiskuntaa voidaan  kehittää hyvän kehän -periaatteella sosiaalista pääomaa kasvattamalla. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa lyhyesti sanottuna sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista koherenssia, joiden vahvistuessa yksilöiden aktiivisuus ja yhteiskuntamyönteisyys pysyvät korkealla tasolla.

 

Eräs merkittävimpiä sosiaalista pääomaa ja osallisuutta heikentäviä  ilmiöitä taas ovat identiteettiin perustuvat viharikokset ja tähänkin  kasvavaan ongelmaan hallitusohjelmasta löytyy oma lakoninen korjausehdotuksensa :

   - "  Säädetään rikoslain 6 luvun 5 pykälän mukaiseksi koventamisperusteeksi rikoksen tekeminen sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta."

 

Rikoslain 6 luvun 5 §:ssä ilmoitetaan rangaistuksen koventamisperusteista useammassakin momentissa, joista neljännessä luetellaan juuri identiteettiin perustuvat vaikuttimet.  Mielestäni sukupuoleen perustuvan motiivin lisääminen mainittuun lainkohtaan on perusteltua lainkohdan tulkitsemisen selkeyttämiseksi ja kaikkien sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Millaisessa tapauksessa tuo "sukupuoleen perustuva vaikutin" olisi käytännössä merkitsevä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Selkeimmin sukupuolivähemmistöön kuuluvien kokemassa rikollisuudessa on usein vaikuttimena heidän sukupuolensa ja mielestäni tätä koventamisperustetta olisi syytä käyttää myös tilanteissa, joissa sukupuoleltaan ns. enemmistöasemassa oleva kokee tulleensa rikoksen uhriksi sukupuolensa takia. Esimerkiksi kunnianloukkaustapauksissa, joissa loukkaaminen perustuu pääosin henkilön sukupuoliominaisuuksiin, tätä koventamisperustetta olisi syytä käyttää...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Syrjintä sukupuolen perusteella ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat tietenkin yleisimpiä oikeudenloukkauksia, joissa välillisenä motiivina on kohteen sukupuoli. Tasa-arvolain syrjinnänkielto ja laissa määritellyt toimenpiteet syrjinnän ehkäisemiseksi ja syrjintätapausten selvittämiseksi ovat toisaalta rikoslaista erillisiä säännöksiä eikä tasa-arvolaissa määritellä varsinaisten viharikoksien rangaistuksista.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Rikoslain 6. luvun 5. pykälän (koventamisperusteet) 4. kohta: "4) rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta; ja"

On hyvä asia, että mm. sukupuoleen liittyviä rikoksia yritetään torjua aktiivisesti, mutta minulle nousi mieleen tuosta kuitenkin kysymys, miksi sukupuoleen perustuva motivaatio olisi vaikkapa puoluekantaan, tukan väriin, pituuteen, varallisuuteen tai vaatteisiin perustuvaan vaikuttimeen verrattuna erityisen tuomittava. Nylyinen laki sisältääkin kohdan "seksuaaliseen suuntautumiseen", joka kai jo kattaa yleisimmät ja haavoittuvimmat seksuaalisuuteen liittyvät asiat.

Kaikki rikokset ja vaikuttimet ovat jyrkästi tuomittavia, mutta kaikkia vaikuttimia ei silti kannata pitää koventamisperusteina. "Sukupuolen" lisääminen ei kai lisäisi "seksuaaliseen suuntautumiseen" verrattuna paljoakaan lisää. Mikäköhän olisi tyypillinen tuollainen rikos? Tai no, ehkä raiskauksissa uhri valitaan useimmiten sukupuolen perusteella, joten ehkä nuo rikokset menisivät uuden kohdan alle, jos kuulusteltava tunnustaa, että sukupuolella oli merkitystä urhria valittaessa :-).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Viharikoksen määrittely, mihin epämääräisesti usein määrittyvään rikostyyppiin tällä kyseisellä lainkohdalla halutaan puuttua, riippuu kulloisenkin yhteiskunnan poliittisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta laadusta ja niiden myötä kehittyneistä arvorakenteista. Ennakkoluulojen motivoima viha kanavoituu useinkin vähemistöryhmien edustajiin ja yksittäisinäkin rikoksina ne yhdistyvät uhrin edustamaa kansanryhmää vastaan - tuossa momentissa luetellut yksilön ominaisuudet ovat tyypillisimpiä vaikuttumia, joilla kansanryhmiä kohdellaan vihamielisesti.

Itse pidän tätä hallitusohjelman kohtaa ennen kaikkea yrityksenä vahvistaa sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa.

Jos hiusten väri tai varallisuus (varattomuus) olisi yleinen vihamielistä ja ennakkoluuloista syrjimistä aiheuttava muuttuja, niin toki sekin vaikutin tulisi huomioitavaksi rangaistusta koventavana tekijänä. Ainakin "rinnasteisena vaikuttimena"...

Monissa keskustelullisissa yhteyksissä naisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on jo käsiteltykin sukupuoleen perustuvina viharikoksina (esimerkiksi monien naisjärjestöjen kannanotoissa tämä idea on läpikantavana), mutta ajatuksen soveltaminen seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön on tietenkin mahdotonta, koska rikoslain seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on rakennettu ns. sukupuolineutraaliksi ja toisekseen pääpainotus seksuaalirikosten tunnusmerkistöissä halutaan pitää seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisessa, yksilön kokemana oikeudettomuutena siis.

Joukkoraiskauksissa on toki sitten jo selvemmin viharikokselle tyypillisiä piirteitä...

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Tuo keskusteltu pykälä liittyy kaikkiin rikoksiin, kuten esimerkiksi taloudellisiin rikoksiin. Jos haluttaisiin jotain johonkin erityiseen pykälään liittyen, pitäisi kai muokata noita pykäliä. Kyse ei siis ole "viharikoksiin" liittyvästä lakipykälästä, vaan kaikkiin rikoslain rikoksiin liittyvistä koventamisperusteista. Lakipykälä siis sanoisi, että myös rahan varastamisesta tarkoituksellisesti mieheltä tulisi kovennettu rangaistus.

> Itse pidän tätä hallitusohjelman kohtaa ennen kaikkea yrityksenä vahvistaa sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa.

Jos viitataan sukupuoleen, viitataan kai lähinnä normaaleihin naisiin ja miehiin. Nylyinen laki kattaa jo sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat rikokset (ainakin tyypilliset tapaukset).

> Monissa keskustelullisissa yhteyksissä naisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia on jo käsiteltykin sukupuoleen perustuvina viharikoksina ...

Jos joku vaikkapa mukiloi naisen siksi, että hän on nainen, nykylain "seksuaaliseen suuntautumiseen" perustuva vaikutin saattaa jo olla toimiva koventamisperuste.

> Joukkoraiskauksissa on toki sitten jo selvemmin viharikokselle tyypillisiä piirteitä...

Toistan vielä, että tuossa ehdotuksessa ei puhuttu mitään "viharikoksista", eikä tuo rikoslain kohta liity mitenkään erityisesti "viharikoksiin".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Rikoslain 6 luvun 5 §:n neljännen kohdan pääasiallisena tarkoituksena on suojella vähemmistöryhmiä viharikoksilta, hallituksen esityksen perustelut alkaen sivulta 192 :

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity...

"Tämän ohella on yhä laajempi yksimielisyys siitä, että rikoksia, joiden motiivina on ollut muukalaisvihamielisyys tai vihamielisyys erilaisia vähemmistöryhmiä kohtaan, tulisi arvostella keskimääräistä ankarammin. "

Rasistisesti tai muuten vihamielisesti motivoitu rikos voi toki kohdistua myös enemmistön edustajiin ja mielestäni k.o. lainkohtaa ei olekaan syytä "markkinoida" ainoastaan vähemmistöjen oikeusturvana yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen vuoksi.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #7

Tuossakin kohdassa puhutaan kaikista rikoslain rikoksista, ei eritysesti "viharikoksista". En tosin tiedä mitä pykäliä tarkoitat "viharkoksilla", mutta ilmeisest jotain vähempää kuin mitä rikoslaki kattaa.

Kyse on siis vaikuttimista, jotka ovat minkä tahansa rikoksen taustalla. Näen tuon lainkohdan tarkoituksen niin, että samaan tapaan kuin rikoslaki pitää rikosten suunnitelmallisuutta raskauttavana asiana, se pitää samaan tapaan raskauttavina vaikuttimia, jotka liittyvät ihmisten sellaisiin pysyviin ominaisuuksiin, jotka voivat olla erityisen haavoittuvia. Pelkkä sukupuoli (joka on täysin normaaliksi koettu ihmisen ominaisuus) ei mahdu tähän kategoriaan yhtä helposti kuin poikkeavat seksuaaliset ja muut ominaisuudet. Kyse ei ole "viharikoksista", vaan kaikista rikoksista, joiden taustalla olevat vaikuttimet ovat kuvatun kaltaisia.

Jos tuohon lakipykälään kaivattaisiin jotain selkeyttämistä ja yleistämistä, lähtisin mieluiten liikkeelle siitä, että viitattaisiin kaikkeen pysyvään vakavaan haavoittuvuuteen, joista nuo listatut ominaisuudet ovat vain esimerkkejä. Lisäksi vaatisin, että kyse on asetelmasta, jossa rikos on omiaan vaikuttamaan tavallista rikosta negatiivisemmin yhteiskunnan kehitykseen. Tarkoitan tällä tapauksia, joihin yhteskunna on puututtava tavallista ankarammin nimenomaan yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi. Muuten yksi motiivi on yhtä paha kuin toinenkin.

Suomalaisen valkoihoisen miehen lyömistä en pitäisi sinällään erityisen raskauttavana, vaikka vaikuttimena olisikin halu kohdistaa rikos valkoiseen mieheen (vaikkapa valkoisen patriarkaatin edustajaan). Jossain toisessa tilanteessa uhrin valkoisuuskin voisi olla raskauttava seikka - vaikkapa silloin kun rikoksen tekee joukko tosen värisiä ihmisiä, valkoisten ollessa jotenkin tunnetusti heidän armoillaan (ja tilanne vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen). Sukupuoli voisi mennä myös joissain harvinaisissa tapauksissa tähän määritelmään mukaan, mutta ei sitä tarvitsisi erikseen listata esimerkkitapauksena, tuon kriteerin harvinaisuuden vuoksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Viharikos nimenomaan on rikollinen teko, josta oikeudessa voidaan tuomita ankarampi rangaistus rikoslain 6 luvun 5 §:n neljännen kohdan perusteella. Tuo määritelmä tulee suoraan siitä hallituksen esityksen perusteluista.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Viharikos

Kyllä, vihamielinen suhtautuminen tiettyihin väestö- tai kansanryhmiin voi olla motiivina monenlaisissa rikoksissa - kirjanpitorikoskin voi täyttää víharikoksen tunnusmerkistön, jos sillä teolla on ensisijaisesti tarkoitus aiheuttaa vahinkoa ja turvattomuuden tunnetta jollekin tunnistettavalle kansanryhmälle.

Sukupuoleen perustuvan vaikuttimen lisääminen rikollisesta teosta tuomittavan rangaistuksen koventamisperusteeksi on mielestäni oikeutettua jo yksin sukupuolivähemmistöjen tutkitusti kokeman vihamielisen syrjinnän yleisyyden ja siitä aiheutuvan vähemmistöstressin vuoksi ja käsittääkseni hallitusohjelmaan tämä sama tavoite on kirjattu osana naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Esimerkiksi kunniaväkivallan tai pitkään jatkuvan perheväkivallan vaikuttimena on joskus kohteen sukupuoleen perustuva vihamielisyys. Suoraa automaattiahan tästä ei tietenkään olla rakentamassa siten, että kaikkia naisiin kohdistuvia rikoksia tulisi tulkita viharikoksina, koska yhdenvertaisuus lain edessä on ehdoton periaate, mutta esitutkinnassa ja oikeudenkäytössä pitäisi nykyistä enemmän huomioida rikostapausten osapuolten keskinäiset suhteet ja teosta epäillyn tosiasialliset motiivit yhteiskunnallisten tutkimustulosten valossa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #9

Ok, tarkoitat viharikoksella siis tuon neloskohdan koventamisperusteen käyttämistä. Eli voisi olla "vihakavalluksia", "viharaiskauksia" jne. Oletan että naisiin (tiettyyn sulkupuoleen) kohdistuvat raiskaukset jäisivät kuitenkin nelospykälän ulkopuolelle, jos eivät sisällä eritystä "naisvihaa".

> Sukupuoleen perustuvan vaikuttimen lisääminen rikollisesta teosta tuomittavan rangaistuksen koventamisperusteeksi on mielestäni oikeutettua jo yksin sukupuolivähemmistöjen tutkitusti kokeman vihamielisen syrjinnän yleisyyden ja siitä aiheutuvan vähemmistöstressin vuoksi ja käsittääkseni hallitusohjelmaan tämä sama tavoite on kirjattu osana naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Mutta sukupuolivähemmistöthän ovat jo mukana nykyisessä nelospykälässä. Mitä "sukupuoli" lisäisi laissa jo olevaan "seksuaaliseen suuntautumiseen"? Minusta jokseenkin kaikki sukupuolivähemmistöihin liittyvät tapaukset ovat jo lain piirissä, ja lisäksi laki antaa mahdollisuuden antaa kovennettu tuomio "niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta".

> Esimerkiksi kunniaväkivallan tai pitkään jatkuvan perheväkivallan vaikuttimena on joskus kohteen sukupuoleen perustuva vihamielisyys.

Kunniaväkivalta kohdistuu kai useimmiten naisiin. Ei ehkä voi sanoa, että kyseessä olisi vihamielisyys, jos kyseessä on sevästi kunnian puolustaminen. Vaikutin voi löytyä myös yhteisön sisäisistä ohjeista, joita noudatetaan (kuten oikeus lyödä vaimoa). En tiedä haluaisitko tämänkin vaikuttimen koventavan tuomiota. Wikipedian määritelmä (nimestään huolimatta) ja nelospykälä eivät muuten edellytä vihaa. Jos naiseus/sukupuoli otetaan mukan nelospykälään, syntyy ehkä tarve erottaa "naisviharaiskaus" "naisraiskauksesta". En pureudu tässä näihin kysymyksiin tämän tarkemmin, mutta totean, että laki kannattaa säätää tarkasti. Mieluummin niin, että laki on yleinen ja kattaa kaikki tuomittavat tavat, kuin niin, että laissa listataan muutamia tuomittavia tapauksia, ja loput jäävät ulkopuolelle. Näen nelospykälän listan siis mielelläni listana esimerkkitapauksia, joka ei nytkään sulje naisiin tai punatukkaisiin kohdistuvia tekoja pois lain piiristä. Aiemmin viittasin uhrien haavoittuvuuteen mahdollisena rajanvetona. Yksi mahdollisuus olisi myös viitata tekojen liittymiseen johonkin olemassaolevaan systemaattiseen sortoon (kuten kunniamurhat, juutalaisten vainot, seksuaalivähemmistöjen syrjintä) (muiden viitospykälän kohtien voi sanoakin olevan tämän suuntaisia).

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset