jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuoli on sosiaalinen konstruktio

Sosiaalinen konstruktionismi tarkastelee todellisuutena pidettyä tiedon ja sen eri merkityssisältöjen sosiaalista rakentumista eli konstruktiota.

 

Yleisesti esimerkiksi tiedetään, että on sekä mies että nainen, kaksi sukupuolta siis. Koska tätä tietoa pidetään todellisuutena, josta kuitenkin on olemassa kulloisenkin tiedon kanssa kosketuksissa olevan havainnoitsijan omista käsitteenmuodostusominaisuuksista riippuvaisia tulkintoja, voidaan siten todeta, että sukupuoli rakentuu sosiaalisesti todellisuutena pidetystä tiedosta ja sen erilaisista tulkinnoista.

Sukupuoli on siis sosiaalinen konstruktio.

 

 

 

 

Ja hauki on kala, ainakin arkitodellisuudessa. :)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (67 kommenttia)

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Ok, mutta miten se, sukupuoli, siis määritellään? Sehän pitää määritellä jotenkin objektiivisesti, jos puhutaan ns. tieteestä.

Minulla on kyllä tähän vastaus, mutta luultavasti kukaan ei ole siitä kiinnostunut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

MInua ainakin kiinnostaa kuulla (lukea) sinun tulkinnallisista käsityksistäsi sukupuolen objektiivisesta määrittymisestä.

Oma "käsitteenmuodostusapparaattini" tarjoaa vastaukseksi sukupuoli-identiteettiä.

Tieteen tehtävä on kaiketi todellisuuden kuvaaminen luotettavasti...

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

Tästä niin järisyttävää tietoa, että tuntuu, että minun pitäisi melkein blogata aiheesta.

Mutta jos joku keksii oikean vastauksen tässä, niin voin paljastaa sen jo heti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #3

"Oikea vastaus" on sekin sosiaalinen konstruktio. :)

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #4
Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #5

Toki 95 prosentilla ihmisistä kromosomisto, anatomia ja lisääntymisominaisuudet vastaavat koettua sukupuolta melko tai hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta näillä cis-sukupuolisillakaan biologinen sukupuoli-identiteetti ei ole raudanlujasti suoraviivaisesti kytköksissä elimistöntänsä muista sukupuolitetuista ominaisuuksista pääteltyyn sukupuoleen.

Intersukupuolisten osuus väestöstä on 1.7 prosenttia.

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/miksi-intersukup...

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #7

Kyse tuossa jutussa oli, että miten sukupuoli määritellään. Ja yksinkertaisin/selkein vastaus on, että se määritellään sukusolujen perusteella.

Ja näitä on kahta erilaista (suvullisesti lisääntyvillä).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Sukusolujen koon perusteella tehtävä määrittely on joka tapauksessa epätarkka menetelmä, esimerkiksi transsukupuolisilla tämä määrittely tuottaa todellisuuden kannalta täysin vastakkaisen tuloksen.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #10

Viimeinen kappale käsitteli tuota:

"Further, the issue of whether sex is binary, although of academic interest, is of no relevance to current debates about transsexuality and the changing models for treating gender dysphoria. To those struggling with gender identity issues, it might seem liberating and uplifting to be told that biological sex in humans is a glorious rainbow, rather than a square conservatively divided into pink and blue halves. But this feel-good approach is little better than deceiving intersex patients: respect for autonomy demands honesty. And finally, if those advocating for transgender people (or anyone else) rest their case on shaky interpretations of biology, this will ultimately only give succor to their enemies."

Tuo juttu käsitteli oikeastaan enimmäkseen sitä, että onko sukupuoli kaksijakoinen (binäärinen), ja olihan se.

Gender dysphoriassa tulee esille kai ainakin se, että pitäisikö juridinen sukupuoli pystyä muuttamaan toiseksi, kuin mitä biologinen sukupuoli (sukusolujen perusteella on). Juttu ei tainnut ottaa siihen kantaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Viimeinen lause tuossa artikkelissa viittaa jonkinlaiseen kulttuurisotaan, mikä lienee myös varsin totta. Uuden tiedon valtavirtaistuminen ei näet ennenkään ole tapahtunut verettömästi...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #12

Jutussa ongelmallinen asia on yrittää ylipäätään määrittää sellainen käsite kuin sex, joka, kuten siinä myös ilmeni, on tulosta monista eritasoisista kerroksista ja on lopputulos näissä tasoissa vaihtelevien ominaisuuksien kombinaatioista.

Nuo tasot voivat tuottaa lopputulemana feminiinisen tai maskuliinisen tai siltä väliltä olevan ulkoisen hahmon, perusluonteen, lisääntymiskyvyn ja, kuten tuossa aiemmin itse arvelin, myös sukupuoli-identiteetin kovan ytimen. Yritys kuvata tuota vaihtelevaa kimaraa vain sanoilla uros ja naaras (jotka likimain kai vastaavat käsitteen sex binäärejä alakategorioita) ei tunnu mielekkäältä.

Ympäristön vaikutusta eli sosiaalista konstruktiota sitten on enemmän se, miten nuo asiat tarkemmin sukupuolen kokemisesssa ja ilmaisemisessa näyttäytyvät.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #21

Jutussa nimenomaan sanottiin, että sex:n kannalta ainoa asia, millä on merkitystä, on sukusolut.

Katso vaikka kappale, missä sanotaan: "Whether they are raised as girls or boys, the scientific literature correctly classifies them as female."

Eli toisin sanoen, ne "ulkoiset ominaisuudet", mihin usein viittaat, eivät ole niin merkittäviä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #34

Huotarin siteeraama kappale jatkuu esimerkeillä, joissa sukupuoli ei selkeästi ole kumpikaan tai vähän molempia. Ovatko he miehiä vai naisia vai jotain muuta, on jo sitten määrittelyongelma. Yksikään yksittäinen kriteeri eikä kriteeriryhmä voi kaikkia ihmisten sex-sukupuolia määritellä jokaisen yksilön kohdalla.

Vastakkain tässä ovat filosofin ja biologin käsitykset kiistassa, joka ei ole filosofin erityisosaamisaluetta. Jotenkin olisin taipuvainen kannattamaan viimeksi mainitun kantaa: Asia on niin monikerroksinen, ja jossa jokaisella kerroksella voi olla niin monta vaihtoehtoista asemaa, että koko sex-sukupuoli on tieteellisenä käsitteenä äärimmäisen ongelmallinen niiden lopputuloksena kaikissa niissä tapauksissa, joissa kaikkien tasojen ominaisuudet eivät ole keskenään koherenssissa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #35

"Huotarin siteeraama kappale jatkuu esimerkeillä, joissa sukupuoli ei selkeästi ole kumpikaan tai vähän molempia."

Ilmeisesti tulkitset tekstiä jotenkin toisella tavalla kuin minä, koska en tällaista nähnyt.

"Ovatko he miehiä vai naisia vai jotain muuta, on jo sitten määrittelyongelma."

Mitäköhän tällä tarkoitit?

"Yksikään yksittäinen kriteeri eikä kriteeriryhmä voi kaikkia ihmisten sex-sukupuolia määritellä jokaisen yksilön kohdalla. "

Mitäköhän tällä tarkoitit? Sukupuolen määritelmä tuli tekstissä esille.

"Vastakkain tässä ovat filosofin ja biologin käsitykset kiistassa, joka ei ole filosofin erityisosaamisaluetta."

No kerro, mikä argumentti oli väärin? Se, mitä tuossa virkkeessä teit, oli auktoriteettiin vetoamista. https://fi.wikipedia.org/wiki/Auktoriteettiin_veto...

"sex-sukupuoli on tieteellisenä käsitteenä äärimmäisen ongelmallinen"

Ei tunnu olevan, vaan hyvin selkeä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #36

”But where are the original categories of female and male, supposedly the topic of Fausto-Sterling’s article? They seem to have disappeared, being replaced by chromosomally-female, genitally-female, and so on. ”

Filosofilla on siis tarve käyttää yksiselitteistä sex-käsitettä yksilön ominaisuuksista puhuessaan, mikä toimii kyllä arkikielessä, mutta sisältää vakavia ongelmia tieteellisessä käytössä. Biologi taas näkee sex-sukupuolen määrittelykentän monina liikkuvina tasoina, jotka kohdatessaan tavallisimmassa kulmassa tuottavat tuon arkikielen binäärin sex-sukupuolen, mutta on muissa tapauksissa moniselitteinen.

Filosofi aivan oikein painottaa, että binääri sukupuolijärjestelmä on yleinen eliöiden lisääntymisstrategia ja se voi perustua moniin ihmisestä poikkeaviin kromosomijärjestelmiin. Lukijalle syntyy vaikutelma, että hän määrittelee sex-sukupuolen tätä taustaa vasten: Tuottaako keho siittiöitä vai munasoluja.

Takaportiksi hän asettaa sen, että aina näin ei ole, kuten ennen murrosikää ja vaihdevuosien jälkeen. Nämä esimerkit eivät oikeasti ole lainkaan samalla tasolla siihen verrattuna, että joillakin yksilöillä keho ei ole käytännössä edes valmistautunut kumpienkaan tuottamiseen: Keho on kuitenkin tähän valmistautunut ja lopulta tehtävänsä tehnyt.

Vielä voidaan jakaa tilanteita hienojakoisemmin: Selkeällä XX-naisella tai XY-miehellä voi puuttua sukusolujen tuottamismahdollisuus elimellisen ongelman takia. Nyt puhutaan kuitenkin joko kromosomien tai hormonitoiminnan tuottamasta variaatiosta, jossa kehitys on jäänyt tapahtumatta tai jossa kehitystä on tapahtunut molempiin suuntiin.

Määrittelemättömien kohdalla filosofin perusteet jäävät toteamuksen ja vähättelyn tasolle: Heitä on vähän ja heidän olemassaolonsa ei todista, että he eivät olisi miehiä tai naisia. Tässä on juuri se ongelma: Miksi pitäisi määritellä, jos sille ei ole oikein eväitä ja määrittely olisi kuitenkin heidän kohdallaan epätarkka? Filosofin peruste tälle on, että biologiassa on usein muutenkin epämääräisiä määritelmiä. Tämä on kestämätön argumentti: Määritelmien on tarkoituksenmukaista määritellä asioita kuvaamaan oikeita asioita - sex-sukupuoli on vahvimmillaan lajin lisääntymisjärjestelmää, ei kaikkien yksilöiden ominaisuuksia kuvaavana käsitteenä. Ja siitä, että ihmisen sukupuolijärjestelmä perustuu sex-sukupuolia edustavien yksilöiden väliseen lisääntymiseen, ei seuraa, että kaikkien yksilöiden pitäisi edustaa jompaa kumpaa näistä.

Intersukupuolisten leikkauksista on syytä ymmärtää, että heti synnytyksen jälkeen tehtävä leikkaus joko tytöksi tai pojaksi on loukkaus itsemäärittelyoikeutta vastaan, jonka moni kokee raiskauksen kaltaiseksi kehoon kajoamiseksi. Lisäksi monet intersukupuoliset eivät koskaan halua muuttaa kehoaan mieheksi tai naiseksi eivätkä sellaisiksi myöskään identifioidu.

Positiivinen asia artikkelissa on, että filosofi ei sentään perustele muuttumatonta sukupuolen juridista määrittelyä syntymänjälkeisen sex-sukupuolen määrittelyyn perustuen – tämähän oli biologin artikkelin alkuperäinen huoli. Hän ei myöskään väitä, että tuota määrittelyä voitaisiin oikeasti tuossa vaiheessa edes tehdä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #37

Epäilenpä tuollaisen filosofin "filosofisuutta". Heidänhän pitäisi pyrkiä ymmärtämään ajattelua ja selittää sitä. Mutta tuossa tunnutaan sitoudutun kaksiarvologiikkaan tavalla jossa joka asia pitää saada väännettyä binäärisen järjestelmään vaikka väkivaltaa käyttäen.

Tässä tapauksessa koiraaksi ja naaraaksi. K.o. "filosofilta" on vain jäänyt huomaamatta logiikan kaksijakoisten asentojen menevän niin, että vastakkaiset asennot ovat tosi c. epätosi. Siis jokin joko on "jotain" tai se on "ei-jotain". Se "ei-jotain" ei ole "joku-toinen" vaan vain jotain muuta kuin "jotain".

Tässä tapauksessa voisi vaikka muodostaa totuusarvoista parit niin, että on valinnat "koiras" c. "ei-koiras" ja "naaras" c. "ei-naaras". Mutta silloin "ei-koiras" ei ole "naaras" eikä "ei-naaras" ole "koiras" vaikka "naaraat" kuuluvat myös "ei-koiraiden" joukkoon ja "koiraat" "ei-naaraiden" joukkoon.

Asiaa voisi havainnollistaa myös joukko-opin keinoin ottamalla joukot alkioita lajia X,Y ja Z. Ja sen jälkeen piirtelemällä kehiä toisaalta X:ien ja ei-X:ien sekä toisaalta Y:jen ja ei-Y:den ympärille ja katsoa kuinka Z:jen käy.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #37

"Filosofilla on siis tarve käyttää yksiselitteistä sex-käsitettä yksilön ominaisuuksista puhuessaan"

En nähnyt siinä mitään "tarvetta", vaan päättelyketjun, jossa erilaisista ominaisuuksista päädytään lopputulokseen, sukupuoleen:

"
Forget Money’s many sex-related categories — what are the sexes?

The answer has been known since the 19th century. As Simone de Beauvoir puts it in The Second Sex (the founding text of modern feminism), the sexes “are basically defined by the gametes they produce.”
"

"
mikä toimii kyllä arkikielessä, mutta sisältää vakavia ongelmia tieteellisessä käytössä."
"

Miksiköhän tuo päättelyketju ei toimisi tieteessäkin?

"Biologi taas näkee sex-sukupuolen määrittelykentän monina liikkuvina tasoina"

Tähän tarvittaisiin todisteeksi tieteellisiä artikkeleita, koska olen melko varma, että tieteen konsensus ei ole tuo, vaan yksiselitteinen sukupuolisolut.

"Nämä esimerkit eivät oikeasti ole lainkaan samalla tasolla siihen verrattuna, että joillakin yksilöillä keho ei ole käytännössä edes valmistautunut kumpienkaan tuottamiseen: Keho on kuitenkin tähän valmistautunut ja lopulta tehtävänsä tehnyt. "

En kyllä ymmärtänyt. Sanoit, että keho ei ole valmistautunut ja sitten sanoit, että keho on valmistautunut?

"Filosofin peruste tälle on, että biologiassa on usein muutenkin epämääräisiä määritelmiä. Tämä on kestämätön argumentti: Määritelmien on tarkoituksenmukaista määritellä asioita kuvaamaan oikeita asioita"

No voidaanko käsi määritellä niin, että siinä on viisi sormea? Kaikillahan ei ole syntymässä viittä sormea.

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4si

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #39

Huotarin wikilinkki käsiartikkeliin on mainio esimerkki lähteiden laaduttomuudesta. Siellä toki juurikin esitetään kädellisen määritelmänä viisi sormea (joku on toki älynnyt kysellä lähteen perään). Englanninkielinen artikkeli on parempi sillä sinne on kirjoitettu vastaavaan kohtaan "ihmiskädessä on normaalisti viisi sormea" ("normaali" ilmeisesti merkityksessä yleisimmin).

Tässäkin kannattaa käyttää apuna filosofiaa ja sen ajattelusääntöjä: joku on jotakin jos kaikki sellaisen lajin edustajat ovat sellaisia eikä mikään tai kukaan muu ole sellainen. Ja jos jotakin haluaa määritellä sellaiseksi, kannattaa pohtia miten varmentuu tuon ehdon täyttymisestä. Siis ovatko omat havainnot tai saadut todistelut riittäviä antamaan riittävän varmuuden siitä, että kaikki on eikä kukaan muu ole.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #40

Ei kai tuossa mitään ristiriitaa ole.

Kädelle saatiin määritelmä ilman ongelmia. Määritelmässä esiintyi jopa sana "normaalisti", mikä jättää tilaa vaihtelevuuksille eri syistä. Ja määritelmä kelpaa ilmeisesti kaikille.

Miksei sukupuolelle voitaisi tehdä samanlaista määritelmää, missä voisi esiintyä samanlainen sana? Kyllähän niin toki voidaan tehdä.

Käsittääkseni niitä vaihteluita on paljon vähemmän kuin esim. käden/sormien tapauksessa:

"Polydaktyliaa esiintyy noin kahdella lapsella tuhannesta, mutta lukumäärä voi olla suurempi joissakin ryhmissä perustajavaikutuksen vuoksi (esimerkiksi Amish-yhteisössä)." https://fi.wikipedia.org/wiki/Polydaktylia

Kun taas se sukupuoliartikkeli puhui 1/50000 tapauksesta (sukusolujen tuottamisen suhteen).

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #43

Huotari kehuu käden määritelmää jossa käytetään sanaa "normaali".

Minusta se on osoitus huonosta määritelmästä. Hyvän määritelmän pitäisi sulkea sisälleen k a i k k i kyseisen määritelmän piiriin kuuluvat ja sulkea ulkopuolelle k a i k k i muut. Muotoilu "normaalisti" ei sitä tee.

Määritelmän pitäisi pystyä kuvailemaan kohteensa yksiselitteisesti, konkreettisesti ja tarkasti niin, että kohteet erottuvat muista ja tulevat kuvailluksi tunnistettavasti. Siis niin, että ei jää tapauksia jotka määrittelyn jälkeenkin roikkuvat epämääräisesti jossakin siellä välissä. Siis jotakuinkin kuten filosofiaan viittaavassa komentissani (nro 38) esitin.

Tokikaan emme koskaan voi tarkistaa kohteen kaikkia yksilöitä varmistuaksemme 100 %:sti. Silloin joudumme luottamaan, että tarkastelumme jälkeen olemme riittävän varmoja, että todennäköisesti yksikään ilmentymä ei jää ulkopuolelle eikä sisäpuolelle ole jäänyt yhtään joka sinne ei kuulu. Mutta missään tapauksessa emme saa jättäytyä tilanteeseen jossa laadimme määritelmän jossa tiedämme jo alunperinkin olevan tuollaista lipsumista.

Tässä suhteessa sukusolut ovat juurikin epätarkka määrittelyperuste sukupuolelle koska kaikilla koirasoletetuille ei synny siittiöitä eikä kaikilla naarasoletetuilla ole munasoluja ja kaikilla ne jossakin vaiheessa loppuvat jos riittävän kauan saavat elää. Esimerkiksi vaihdevuosissaan naisen sukupuoli ei vaihdu.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #39

”En nähnyt siinä mitään "tarvetta", vaan päättelyketjun, jossa erilaisista ominaisuuksista päädytään lopputulokseen, sukupuoleen….:”
”Miksiköhän tuo päättelyketju ei toimisi tieteessäkin?”

Lähtemällä sata vuotta vanhasta määritelmästä päädytään vulgääriversioon, joka panee mutkat suoriksi. Simone de Beauvoirella ei ollut nyt käytössämme oleva dataa sukupuolen määräytymisen kompleksisuudesta. ”Tarve” määritelmän väkisin säilyttämisessä näyttäytyy ennen kaikkea niiden tapausten vähättelyssä, joissa määritelmä ei toimi. Tieteessä on aika yleistä, että jokin käsite joutuu venymään määrittelyssään, koska uudet tutkimustulokset asettavat sille haasteita, ja lopulta todetaan, että käsite ei enää mielekkäästi kuvaa sitä maailmaa, jota se on alun alkaen määritelty kuvaamaan. Binäärin sex-käsitteen kanssa on tapahtunut juuri näin: Miksi väittää, että kaikki ovat joko miehiä tai naisia, jos on ilmiselvää, että kaikkia ei ole mielekästä määritellä niin?

”Tähän tarvittaisiin todisteeksi tieteellisiä artikkeleita, koska olen melko varma, että tieteen konsensus ei ole tuo, vaan yksiselitteinen sukupuolisolut.”

Tästä asiasta linkkeineen voi lukea mm. blogistani:

http://anukatariina2.blogspot.com/2017/10/mita-tar...

Asiaan ottaa kantaa myös arvovaltainen psykologisen tutkimuksen julkaisu:

”Sex refers to a person’s biological status and is typically categorized as male, female, or intersex (i.e., atypical combinations of features that usually distinguish male from female). There are a number of indicators of biological sex, including sex chromosomes, gonads, internal reproductive organs, and external genitalia”

https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a00...

Seuraavassa lääketieteen alan julkaisussa ”sex” määritellään sukusolujen perusteella (ei kuitenkaan poikkeuksia pois sulkevasti), mutta toisaalta esitetään sex-määrityksen perusteina monet aiemmin esille tulleet tasot.

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/B...

Seuraavan linkin kuvassa taas on yritetty systematisoida syyt ja seuraukset sex-sukupuolen moninaisuudelle. On ilmeistä, että aika usein siitäkin huolimatta, että ainekset eivät ole kaikkein otollisimmat, keholla on taipumus ”loksahtaa” jompaankumpaan suuntaan. Tämä ominaisuus lienee perua siitä, että kehon kokonaisuus ikään kuin etsii muotoa joko siittämiseen tai synnyttämiseen. Mukana on kuitenkin lopputuloksia, joista ei ole mielekästä sanoa, ovatko he miehiä vai naisia.

https://www.scientificamerican.com/article/beyond-...

Apropo: Sama toistuu myös tämän keskusteluhaaran tuolle puolelle: Aivojen sukupuolittuminen tuntuu ”loksahtavan” joko nais- tai miesidentiteettiin silloinkin, kun eväät eivät siihen ulkoisesti näyttäisi riittävän. Kolmas voimakas loksahdus voi tulla sitten ”sukupuolien sosiaalisen konstruktion” tuottamista paineista, jotka lienevät tämän blogin, mutta eivät tämän osakeskustelun fokuksessa.

”En kyllä ymmärtänyt. Sanoit, että keho ei ole valmistautunut ja sitten sanoit, että keho on valmistautunut?”

Anteeksi epäselvä ilmaisuni: Tavallisimmin XX-naiset ja XY-miehet ovat valmistautuneet lisääntymiseen jo lapsuudesta asti, mutta vaihtoehtoisista kromosomaalisista tai hormonaalisista kehityslinjoista johtuen kaikilla tätä valmiutta ei ole.

”No voidaanko käsi määritellä niin, että siinä on viisi sormea? Kaikillahan ei ole syntymässä viittä sormea.”

Ei voida. Käden oikeassa määritelmässä sormien määrä ei ole käsi-määritteen poissulkeva ominaisuus. Kaiken lisäksi analogia on osuva pikemminkin käsitteiden uros tai naaras suhteen seuraavassa muodossa: Yläraaja voi olla käsi tai ei-käsi, etujalka tai ei-etujalka, jolloin käsitteen ei-etujalka ja ei-käsi eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta osin määrittelyalueiltaan toisistaan eroavia. Osa yläraajoista on sellaisia, ettei niitä ole mielekästä määritellä yksikäsitteisesti käsiksi tai etujaloiksi. Byrnen binääri sex-sukupuolikäsite sisältää täsmälleen samat loogiset ominaisuudet, joista Myyryläinen ehtikin jo huomauttaa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #44

"Simone de Beauvoirella ei ollut nyt käytössämme oleva dataa sukupuolen määräytymisen kompleksisuudesta."

Tässä näyttää olevan selvä ajatusvirhe.

On kaksi eri asiaa: sukupuolen määritelmä (sukusolut) ja sukupuolen **määräytyminen**.

Määräytymiseen voi vaikuttaa moni asia (kromosomit, hormonit, ym.), mutta se, mihin näiden vaikutus lopulta johtaa, on sukusolut (joita on vain kahta erilaista), jotka on **määritelmä**

Eli on kaksi eri asiaa: määritelmä ja asian määräytyminen. Siinä artikkelissa tämä sanottiin näin: "The XX/XY system is merely the mechanism by which placental mammals like humans typically **become** female and male"

" ”Tarve” määritelmän väkisin säilyttämisessä näyttäytyy ennen kaikkea niiden tapausten vähättelyssä, joissa määritelmä ei toimi. "

Missä tapauksissa määritelmä ei toimi? Se toimii käsittääkseni melkein aina (siis sukusolut, joita on kahta erilaista).

"Tieteessä on aika yleistä, että jokin käsite joutuu venymään määrittelyssään, koska uudet tutkimustulokset asettavat sille haasteita"

Missä on määritelty sex/sukupuoli jotenkin muuten kuin sukusolujen perusteella?

"Binäärin sex-käsitteen kanssa on tapahtunut juuri näin: Miksi väittää, että kaikki ovat joko miehiä tai naisia, jos on ilmiselvää, että kaikkia ei ole mielekästä määritellä niin?"

No näyttäkääpä ne *tieteelliset* artikkelit, missä on tämä sukupuolen uusi määritelmä? Siis joku toinen, kuin sukusoluihin perustuva.

"Tästä asiasta linkkeineen voi lukea mm. blogistani:"

Minulla oli mielessä vähän tieteellisemmät lähteet. Onko sellaisia?

"Asiaan ottaa kantaa myös arvovaltainen psykologisen tutkimuksen julkaisu:

”Sex refers to a person’s biological status and is typically categorized as male, female, or intersex (i.e., atypical combinations of features that usually distinguish male from female). There are a number of indicators of biological sex, including sex chromosomes, gonads, internal reproductive organs, and external genitalia”"

No tämähän ei kerro edes varsinaista määritelmää? Puhuu biological status:sta, mutta ei kerro, mitä se oikein tarkoittaa? Mikä ihmeen biological status? Miksei lainaus puhu mitään sukusoluista?

"Seuraavassa lääketieteen alan julkaisussa ”sex” määritellään sukusolujen perusteella (ei kuitenkaan poikkeuksia pois sulkevasti), mutta toisaalta esitetään sex-määrityksen perusteina monet aiemmin esille tulleet tasot."

Tässä näkyy sama ajatusvirhe. On määritelmä, ja sitten on asiat, jotka määräävät (johtavat) siihen tiettyyn sukupuoleen. Ne on kaksi eri asiaa.

"Käden oikeassa määritelmässä sormien määrä ei ole käsi-määritteen poissulkeva ominaisuus."

Ei olekaan. Tähänkin ehdin jo vastata.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #45

Tietyissä, monista eri syistä johtuvissa tiloissa yksilöllä on sekä miehen että naisen sukurauhaset. Tähän asti heistä joillakin on todettu vain toisten niistä olevan toimivat (liekö taas se ”loksahtaminen…”). Monella eivät kuitenkaan kummatkaan toimi. Mikä on heidän binääri sukupuolensa?

https://en.wikipedia.org/wiki/True_hermaphroditism

”Missä tapauksissa määritelmä ei toimi? Se toimii käsittääkseni melkein aina (siis sukusolut, joita on kahta erilaista).”

Se ”melkein” on tässä juuri se ongelma: Jos kaikkia ei voi jakaa kahteen toisensa poissulkevaan ryhmään, määritelmä on ongelmissa. Kun asiaa on opittu tarkastelemaan monisyisemmin, tuollainen määritelmä menettää relevanssinsa.

”No näyttäkääpä ne *tieteelliset* artikkelit, missä on tämä sukupuolen uusi määritelmä? Siis joku toinen, kuin sukusoluihin perustuva.”

Esimerkiksi tässä jo aiemmin liittämässäni linkissä, josta Huotari sitten ihmetteli, että siinä ei määritellä sex-käsitettä sukusolujen kautta:

https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a00...

”…No tämähän ei kerro edes varsinaista määritelmää? Puhuu biological status:sta, mutta ei kerro, mitä se oikein tarkoittaa? Mikä ihmeen biological status? Miksei lainaus puhu mitään sukusoluista?”

Jospa tuo määritelmä ei vain kaipaa niitä sukusoluja..? Huotari voisi joka tapauksessa kiinnittää huomiota löysään muotoiluun, joka jättää tilaa miehen ja naisen väliin. Biological status –käsitteellä ymmärrän neutraalia muotoilua biologinen tila, ei sen kummempaa

Mies/nainen, siittäjä/synnyttäjä ja feminiini/maskuliini varmaan pysyvät tästä eteenkinpäin muuttujina, mutta eivät kaiken muun poissulkevina binääreinä käsitteinä. Tästä asiasta tässäkin keskustelussa on ollut useita esimerkkejä tieteellisistä artikkeleista tällä alueella.

”Minulla oli mielessä vähän tieteellisemmät lähteet. Onko sellaisia?”

Ilmeisesti se, että olen linkannut tieteellisiä artikkeleita blogiini, tekee niistä epätieteellisiä….

”Tässä näkyy sama ajatusvirhe. On määritelmä, ja sitten on asiat, jotka määräävät (johtavat) siihen tiettyyn sukupuoleen. Ne on kaksi eri asiaa.”

Tekstissä kyllä puhutaan mekanismeista, mutta mainitaan myös sukupuolen tarkastelussa käytettävät muuttujat sellaisenaan.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #46

"Monella eivät kuitenkaan kummatkaan toimi. Mikä on heidän binääri sukupuolensa?"

No se artikkeli sanoi:

"there are no clear and uncontroversial examples of humans who are neither female nor male"

Mutta jos nyt oletetaan, että sellaisia tapauksia on, niin miksi sen pitäisi olla kauhean merkityksellistä? Käsi-esimerkkiin viitaten, sen määritelmä oli "normaalisti 5 sormea". Tuo ei ole kauhean tarkka kuvaus, vaan hyvin väljä.

Kuten se artikkeli sanoi: "Definitions in biology are never perfectly precise"

Jos joitain harvoja tapauksia ei voida asettaa kumpaankaan kategoriaan, niin sitten ne ovat vain "määrittelemättömiä" ... miksei tämä olisi mahdollista?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #47

"No se artikkeli sanoi:"

Niin, SE artikkeli; itse esitin kyllä mielestäni esimerkkejä määrittelemättömistä tapauksista edellisessä kommentissani...

Huotari voisi lukea ajatuksella versioni käsivertauksesta, koska se vastaa huomattavasti paremmin tätä sukupuoliasiaa kuin Huotarin oma.

"Normaalisti 5 sormea" myös toki toimii, vaikka eri tavoin kuin Huotari ehkä tarkoitti. Se kuvaa asian tyypillistä tilaa, mutta ei ole tarkka määritelmä. Samoin ihmisen sex-sukupuoli on "Tavallisimmin" mies tai nainen, mutta voi olla tämän lisäksi jotain muuta, jota ei voi määritellä mieheksi tai naiseksi.

Kukaan ei ole tässä väittänyt varsinaisesti, että olisi jokin kolmas sex-sukupuoli; ainoastaan on väitetty, että binääri sukupuolijako ei ole tarkka kuvaus ja siksi ongelmallinen ja että on mielekkäämpää levittää esiin riikinkukon pyrstö, jossa kukin eri tasolla toimiva elementti muodostaa oman, toisiin nähden limittäisen sulkansa.

Paljon ongelmallisempi toki on väite, että myös gender-sukupuolia olisi vain kaksi. Vielä ikävämmäksi menee väite, että ne voitaisiin johtaa aukottomasti sex-sukupuolesta. Ja vielä kurjemmaksi menee, kun väitetään tuon asian selviävän vastasyntyneen jalkoväliin vilkaisemalla. Mutta tämähän ei ole Huotarin agenda, eihän...?

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #49

"ja että on mielekkäämpää levittää esiin riikinkukon pyrstö, jossa kukin eri tasolla toimiva elementti muodostaa oman, toisiin nähden limittäisen sulkansa. "

Ilmeisesti vieläkin pidät niitä ulkoisia ominaisuuksia/kromosomeja/tms. jotenkin merkittävinä. Eivät ne ole. Ainoastaan se lopputulos on - sukusolut - eikä niissä ole niin paljon variaatiota, kuin annat tässä ymmärtää.

Ei sukusolut ole mikään "riikinkukon pyrstö".

Gender-sukuuolesta ei ole kukaan kiinnostunut, se on kokonaan ihan epäoleellinen käsite. Ainakin siis tieteen kannalta.

"Samoin ihmisen sex-sukupuoli on "Tavallisimmin" mies tai nainen, mutta voi olla tämän lisäksi jotain muuta, jota ei voi määritellä mieheksi tai naiseksi. "

Niin, joissain harvoissa tapauksissa ei ehkä voida määrittää ihmisen sukupuolta (sitä biologista). Mitä näille tehdään? Jätetäänkö ne määrittelemättä? Tämä kysymys tulee kai esiin vain siinä tapauksessa, kun ihmiselle pitäisi määrittää joku juridinen sukupuoli.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #50

Lisäksi ehdottaisin seuraavia johtopäätöksiä keskustelusta:

- Sukupuoli on biologisesti binäärinen.
- Koska ihan kaikkien kohdalla ei voida määrittää biologista skupuolta, tämän binäärisen jaon (mikä on totta) kannalta voi tulla ongelmia juridiselta kannalta.
- Juridinen ongelma pitää ratkaista jotenkin: miten?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #51

”Ilmeisesti vieläkin pidät niitä ulkoisia ominaisuuksia/kromosomeja/tms. jotenkin merkittävinä. Eivät ne ole. Ainoastaan se lopputulos on - sukusolut - eikä niissä ole niin paljon variaatiota, kuin annat tässä ymmärtää. Ei sukusolut ole mikään "riikinkukon pyrstö”

Tarkoitin pyrstömetaforalla niitä eri tasoja, jotka voivat olla toisiinsa nähden eri asemassa pyrstösulkien lailla. Lopputulemana voimme puhua siittiöitä tai munasoluja tuottamaan kykenevistä tai kumpaankaan kykenemättömistä yksilöistä. Binääri jako sakkaa viimeistään viimeksi mainittujen kohdalla. Määritelmää voidaan vielä filosofin tavoin venyttää kehoihin, jotka ovat valmistautuneet jompaankumpaan, vaikka eivät kumpaankaan kykene. Se määritelmä ei kuitenkaan kata niitä, joilla valmistautuminen on molempiin tai joilla ei ole kunnolla oikein kumpiakaan.

”Gender-sukuuolesta ei ole kukaan kiinnostunut, se on kokonaan ihan epäoleellinen käsite. Ainakin siis tieteen kannalta.”

Niin, mitä nyt tuon asian ympärille on muodostunut kokonainen tieteenala, sukupuolen tutkimus. Toisaalta sen relevanssin kiistäminen johtaa ympäri maailmaa transihmisten vakavaan syrjimiseen.

”Niin, joissain harvoissa tapauksissa ei ehkä voida määrittää ihmisen sukupuolta (sitä biologista). Mitä näille tehdään? Jätetäänkö ne määrittelemättä? Tämä kysymys tulee kai esiin vain siinä tapauksessa, kun ihmiselle pitäisi määrittää joku juridinen sukupuoli.”

Ihmisen ”biologisen sukupuolen” määrittäminen on tarpeen lähinnä lääketieteellisin perustein sellaisessa viitekehyksessä, että tuolloin voidaan olettaa erinäisiä biologisia vasteita ja elimellisiä ominaisuuksia. Tällöin on olennaista tietää myös ihmisen biologisen kehon historia tapauksissa, joissa se ei ole se tavallisin tapaus – myös yksilön trans- ja intersukupuolisuudella on biologinen taustansa.

”Lisäksi ehdottaisin seuraavia johtopäätöksiä keskustelusta:
- Sukupuoli on biologisesti binäärinen.”

Hyväksytään muotoilu: Sukupuolen biologinen ilmiasu on selkeällä enemmistöllä joko mies tai nainen, ja pienellä vähemmistöllä määrittelemätön.

”- Koska ihan kaikkien kohdalla ei voida määrittää biologista skupuolta, tämän binäärisen jaon (mikä on totta) kannalta voi tulla ongelmia juridiselta kannalta.”

Korjataan muotoilu: Koska kaikkien kohdalla ei voida määritellä ihmisen elämässään kokemaa sukupuoli-identiteettiä ennen kuin hän itse sen osaa ilmaista, sukupuolimäärittely heti syntymän jälkeen on vain hypoteettinen: Tyttö, poika ja määrittelemätön. Kun yksilö sitten ilmaisee identiteettinsä, se voi olla XX-nainen, XX-mies, XY-nainen, XX-mies, XX- tai XY-jokin muu, tai muu kuin XX tai XY kaikin eri identiteettivariaatioin.

”- Juridinen ongelma pitää ratkaista jotenkin: miten?”

Yksinkertaisesti: Ihminen merkitään väestötietojärjestelmään kolmijakoisen arvauksen mukaan: Nainen-mies-muu. Kun hän sitten ilmaisee mahdollisesti alkuperäisen kirjauksen vastaisen identiteettinsä, merkintä muutetaan tuon mukaiseksi. Henkilötunnuksesta poistetaan sukupuolimerkintä, jolloin se voidaan pitää kullakin yksilöllä ainutkertaisena ja muuttumattomana. Norjassa näin on jo toimittu.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #52

"Se määritelmä ei kuitenkaan kata niitä, joilla valmistautuminen on molempiin tai joilla ei ole kunnolla oikein kumpiakaan. "

Eihän tämä tuota ongelmia, jos juridiseen määrittelyyn laitetaan "muu" tai "määrittämätön".

"Kun hän sitten ilmaisee mahdollisesti alkuperäisen kirjauksen vastaisen identiteettinsä, merkintä muutetaan tuon mukaiseksi."

On hieman aikaista hypätä tällaiseen.

Nyt vasta ehdittiin selvittää, mitä biologinen sukupuoli merkitsee. Sen merkitys on nimittäin hämärretty identiteettipolitiikkaa ajavien ja feministien toimesta aika tehokkaasti viime aikoina.

Pitäisi keskustella siitä, tehdäänkö juridiset määrittelyt biologian mukaan vai identiteettien mukaan ja mikä aiheuttaa eniten/vähiten ongelmia.

Jos sukupuoli-identiteettiä/sosiaalista sukupuolta tuodaan esille siten, että se merkitsee sitä "oikeaa biologista sukupuolta", se luultavasti aiheuttaa nuorille ongelmia oman sukupuolen hahmottamiseen. Tästä on jo selviä merkkejä.

Tärkeintä olisi selvittää kaikille, mistä milloinkin on kysymys, ja erottaa biologinen ja sosiaalinen sukupuoli toisistaan. Täällä jotkut julistavat sosiaalista sukupuolta "oikeana sukupuolena", mutta sille ei ole tieteellisiä perusteita, ainakaan vielä.

https://oikeamedia.com/o1-88009
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/16/mi...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #53

”Eihän tämä tuota ongelmia, jos juridiseen määrittelyyn laitetaan "muu" tai "määrittämätön".”

Huotari ei siis huomannut tarkoituksellista sanavalintaani: Syntymän yhteydessä voidaan puhua määrittelemättömästä myös, kun puhutaan sukupuoli-identiteetistä tai sosiaalisesta sukupuolesta. Kun ihminen itse asian jo ilmaisee, se ei ole enää määrittelemätön; se on nainen, mies tai muu.

”On hieman aikaista hypätä tällaiseen.”

Tällaiseen on hypätty jo ja hyvästä syystä. Tällä en toki tarkoita, että poikaoletetun tarttuessa Barbieen merkintä heti muutettaisiin. Sen sijaan tarkoitan sitä, että ihmisen identiteetin mukainen sosiaalinen sukupuoli on tunnustettava tilanteen mukaan. Pienellä pojalla se voi tarkoittaa esim. sitä, että hänen annetaan vapaasti leikkiä prinsessaa hänen niin halutessaan. Joissakin tapauksissa tilanteen ollessa hyvin kestävä voidaan ajatella esimerkiksi kutsumanimen vaihtamista identiteetin mukaiseksi jne. Viimeistään murrosiän jälkeen sitten on oltava kaikki keinot viralliseen juridiseen muutokseen, jopa ilman lääketieteellisiä tutkimuksiakin. Näin siis toimitaan Norjassa ja Tanskassa ja yhä useammassa muussakin maassa. Fyysiset hoidot ovat pysyneet näissä maissa perustellusti lääketieteellisen diagnoosin jälkeen saatavina.

”Nyt vasta ehdittiin selvittää, mitä biologinen sukupuoli merkitsee. Sen merkitys on nimittäin hämärretty identiteettipolitiikkaa ajavien ja feministien toimesta aika tehokkaasti viime aikoina.”

Nyt taisi Juhaa napsahtaa: ”Identiteettipolitiikka” haiskahtaa kovasti propagandasanastolta, jota käyttävät hyvin ikävällä asenteella tähän asiaan suhtautuvat ihmiset. Ei kai Huotari vain kuulu joukkoon…? Feministeistä moderni intersektionaalinen aalto todella korostaa tämänkin asian tärkeyttä. Lisäksi asialla on paljon laajempi illuminaatti, jossa on mukana kansainvälinen transhoitoja tutkiva huippuasiantuntijoiden yhteisö ja lukuisat ihmisoikeusjärjestöt. Toiminnan eettinen pohja perustuu Ihmisoikeusjulistuksen sisältöön, jossa taataan kaikille ihmisille syrjimättömyys elämässään. Asiaa on tarkennettu sen jälkeen koskemaan myös transihmisiä.

https://yogyakartaprinciples.org/

”Pitäisi keskustella siitä, tehdäänkö juridiset määrittelyt biologian mukaan vai identiteettien mukaan ja mikä aiheuttaa eniten/vähiten ongelmia.”

Huotarin keskustelunavaus on hämmentävä: Kenelle siitä koituisi ongelmia?

Identiteetin vastainen juridinen sukupuoli tuottaa takuuvarmasti lähes päivittäisiä ongelmia ihmiselle itselleen. Sen mukainen sukupuoli taas helpottaa arkielämää mm. vähentämällä sekaannuksia ja antaa tunteen olla tunnustettu ja tasavertainen kansalainen muiden joukossa.

Ympäröivän yhteisön kohdalla asia myös selkiytyy juridisen sukupuolen vastatessa identiteettiä. Toki tasa-arvolaki edellyttää identiteetin mukaista kohtelua esimerkiksi työelämässä ja asiakaspalvelussa ilman juridistakin sukupuolta. Syrjivä käytös ei siis tule lailliseksi sillä perusteella, että ihmisellä ei ole identiteettiään vastaavaa juridista sukupuolta.

Sosiaalinen sukupuoli on se, missä ihminen elää tässä ja nyt – se todella on ihmisen oikea sukupuoli, jolla on relevanssia kaikessa hänen elämässään. Se taas tavallisesti vastaa ihmisen sukupuoli-identiteettiä. Ja kuten aiemmista keskusteluista on käynyt ilmi, se mitä todennäköisimmin on biologinen lähes kaikilla – myös transihmisillä. Viime mainituille se vain ei ole sama kuin kehon biologinen ulkoinen habitus. Juridinen sukupuoli on jo nyt lainsäädännöllisesti muotoiltu niin, että se tietyin edellytyksin takaa juridiset oikeudet nimenomaan sukupuoli-identiteetin kautta. Tanskassa ja Norjassa ja eräissä muissa maissa nuo edellytykset ovat Suomea suoraviivaisemmat, riittää pelkkä ilmoitus väestörekisteriin.

Näin hallinnollinen toimintalinja on käytännössä seuraava: Syntymän yhteydessä tehdään oletusarvoinen määritys sosiaalisesta ja sen mukaan myös juridisesta sukupuolesta ulkoisten biologisten ominaisuuksien perusteella – tarkempaa tutkimusta ei tuolloin tehdä kuin poikkeustapauksissa. Ihmisen osatessa itse ilmaista asian tuohon asiaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

Huotarin liittämissä linkeissä puhutaan useasta eri asiasta: Itä-Eurooppaan korjausleikkauksiin on hakeutunut runsaasti henkilöitä, jotka eivät ole saaneet oikeutta niihin läntisissä kotimaissaan ja siis eivät ole olleet asialla diagnosoidun transsukupuolisuuden perusteella. Myös Amerikassa hoitoprosessin voi ohittaa rahalla. Lisäksi molemmilla alueilla prosessista puuttuu usein sosiaalinen tuki ja ihmiset voivat kohdata alinomaista vakavan syrjinnän ja väkivallan uhkaa. Nuorten sukupuoltaan miettivien määrä todella on kasvanut länsimaissa räjähdysmäisesti ja asiaa on totta kai syytä tutkia. Hutkimalla se ei kuitenkaan tule valmiiksi, ja sellaista on yksioikoinen johtopäätös siitä, että kyseessä olisi muoti-ilmiö; toinen varteenotettava selitys on se, että ihmiset ovat vihdoin saaneet oikean nimen tuntemukselleen. Lasten hoidot ei ole helppo asia, mutta toisaalta sen vaikeuden alle piilotetaan fakta, että myös selkeät tapaukset jätetään tällä perusteella hoitamatta.

Lisäksi combo Oikea Media/ Family Research Council/ American College of Pediatricians on varsinainen vaihtoehtoisen totuuden Tonava, jonka tuottamaan puppuun en heti menisi uskomaan. Molemmat amerikkalaiset instituutiot on luokiteltu sateenkaariasioiden suhteen vihajärjestöiksi.

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-...
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-...

Diagnoosiin perustuvien hoitojen ongelmia ei ole syytä vähätellä: Osa pettyy lopputulokseen, osa ei koe niiden ratkaisseen sosiaalisia ongelmiaan, niissä on omat lääketieteelliset riskinsä jne. Hoitotulokset ovat kuitenkin moniin muihin lääketieteellisiin hoitoihin nähden poikkeuksellisen hyviä.

https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo12111

Tässä asiassa luottaisin enemmän suomalaisten asiantuntijoiden kuin valemedian siteeraamien transvihamielisten ääriuskonnollisten fundamentalistijärjestöjen lausuntoihin.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #54

"Syntymän yhteydessä voidaan puhua määrittelemättömästä myös, kun puhutaan sukupuoli-identiteetistä tai sosiaalisesta sukupuolesta. Kun ihminen itse asian jo ilmaisee, se ei ole enää määrittelemätön; se on nainen, mies tai muu."

Ei mistään identiteetistä ollut puhe, vaan sukupuolesta. Yritätkö vaivihkaa vaihtaa puheenaihetta? Kyse oli sukupuolesta, joka voi olla mies, nainen tai märittämätön.

Käytetään siis sanaa "määrittämätön", ettei sotketa sitä aktivistien "kolmanteen sukupuoleen" tai "muunsukupuoliseen".

"Tällaiseen on hypätty jo ja hyvästä syystä."

Jos joku on hypännyt, niin virheet voidaan korjata.

Loppua en jaksanut lukea, valitan. Liikaa tekstiä. Eikö olennaista voi sanoa lyhyemmin?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #55

"Ei mistään identiteetistä ollut puhe, vaan sukupuolesta. Yritätkö vaivihkaa vaihtaa puheenaihetta? Kyse oli sukupuolesta, joka voi olla mies, nainen tai märittämätön."

Tarkennan vain sen, missä tapauksessa "määrittelemätön" on validi käsite ja missä ei. Huotari tuntuu itsekin viimeisessä kommentissaan liikkuvan sukupuoli-identiteetin alueella, jossa ne todelliset ongelmatkin vaikuttavat olevan.

"Kolmas sukupuoli" on potentiaalinen juridinen käsite, joka on käytännössä kaatoluokka kaikille ei-binääriä sosiaalisista sukupuolta oleville. Joissakin maissa se on jo käytössä vähän eri määrittelyin: Saksassa sitä käytetään intersukupuolisille siihen asti, kunnes he ilmaisevat oman sukupuoli-identiteettinsä - mikä on ongelmallista, jos he eivät teekään sitä binääristi.

Tieteellisenä käsitteenä identiteettiä kuvaamaan kolmas sukupuoli on virheellinen. Siellä taas muunsukupuolinen on kattokäsite ei-binääreille sukupuoli-identiteeteille. Niiden ilmiasu ja biologinen tausta vaihtelee eikä käsite ole kovin tarkka. Monet käyttävät sen sijasta ei-suomalaista ei-binääriä identiteettiä.

"Jos joku on hypännyt, niin virheet voidaan korjata."

Voimme olla vain onnellisia siitä, että Huotari ei ole tästä asiasta päättämässä.

"Eikö olennaista voi sanoa lyhyemmin?"

Joskus rautalankaa on vaikea vääntää mutkat suoriksi -menetelmällä.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #56

"Tarkennan vain sen, missä tapauksessa "määrittelemätön" on validi käsite ja missä ei. Huotari tuntuu itsekin viimeisessä kommentissaan liikkuvan sukupuoli-identiteetin alueella, jossa ne todelliset ongelmatkin vaikuttavat olevan.

"Kolmas sukupuoli" on potentiaalinen juridinen käsite, joka on käytännössä kaatoluokka kaikille ei-binääriä sosiaalisista sukupuolta oleville. Joissakin maissa se on jo käytössä vähän eri määrittelyin: Saksassa sitä käytetään intersukupuolisille siihen asti, kunnes he ilmaisevat oman sukupuoli-identiteettinsä - mikä on ongelmallista, jos he eivät teekään sitä binääristi.

Tieteellisenä käsitteenä identiteettiä kuvaamaan kolmas sukupuoli on virheellinen. Siellä taas muunsukupuolinen on kattokäsite ei-binääreille sukupuoli-identiteeteille. Niiden ilmiasu ja biologinen tausta vaihtelee eikä käsite ole kovin tarkka. Monet käyttävät sen sijasta ei-suomalaista ei-binääriä identiteettiä."

Tätä oli vähän vaikea ymmärtää.

Määrittämätönhän tarkoittaa vain, että sukupuolta ei kyetty määrittämään syntymässä. Ei muuta.

Jossain vaiheessa tuon voinee muuttaa joksikin toiseksi, jos siltä tuntuu. Eli ainakin tässä tapauksessa voidaan identiteettiä käyttää hyödyksi.

En ole kommentoinut vielä tässä vaiheessa identiteetin vaikutukseen missään muissa tapauksissa. Eli tässä vaiheessa identiteetillä ei ole mitään muuta merkitystä, kuin tämä em. tapaus.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #57

"Määrittämätönhän tarkoittaa vain, että sukupuolta ei kyetty määrittämään syntymässä. Ei muuta. Jossain vaiheessa tuon voinee muuttaa joksikin toiseksi, jos siltä tuntuu. Eli ainakin tässä tapauksessa voidaan identiteettiä käyttää hyödyksi."

Olemme tässä Huotarin kanssa samaa mieltä, tätä juuri halusin selittää.

Ainoaksi oikeaksi loogiseksi johtopäätökseksi tästä jää, että identiteetti on keskeinen kriteeri sille, mikä on ihmiselle oikea sosiaalinen ja sen mukana myös juridinen sukupuoli. Samoin tuossa vaiheessa identiteetti ja sosiaalinen sukupuoli eivät ole enää määrittämättömiä, mutta ne voivat olla "muu" kuin mies tai nainen.

Määrittelyni "kolmannesta sukupuolesta" nousi Huotarin aloitteesta, itse en tuota käsitettä ole käyttänyt biologisten sosiaalisen ja identiteetin tasojen tarkastelussani.

Identiteettiasia taas nousi Huotarin poliittiseksi äityneissä kommenteissa, mm. feministien ja heidän liittolaistensa identiteettipolitiikkasalaliitosta. Identiteetti on tässä Huotarin viittaamassa keskustelussa täysin keskiössä.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #58

"Ainoaksi oikeaksi loogiseksi johtopäätökseksi tästä jää, että identiteetti on keskeinen kriteeri sille, mikä on ihmiselle oikea sosiaalinen ja sen mukana myös juridinen sukupuoli."

Ihmiselle = niille, joiden sukupuoli oli asetetettu "määrittämättömäksi" syntymässä.

"Samoin tuossa vaiheessa identiteetti ja sosiaalinen sukupuoli eivät ole enää määrittämättömiä, mutta ne voivat olla "muu" kuin mies tai nainen."

Siis mitä? Ei ole mitään muuta kuin mies/nainen. Tai siis on se määrittämätön. Tosin se ei ole mikään "muu", vaan se on määrittämätön, jos sukupuolta ei kyetty määrittämään syntymässä.

Näitähän lienee oikeasti hyvin vähän, liekö juuri ollenkaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #59

Hohhoijaa tuota Huotaria. Tämä jankkaaminen ja provosointi taitaa olla rakas harrastus?

Solonen lienee keitetty monessa liemessä ja nahka parkittu moneen kertaan kun pinna kestää vääntää asiallisesti rautalankaa. Kiitokset siitä ja menestystä jatkoon muidenkin jääräpäiden kanssa.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #60

Hommahan menee niin, että keskustelussa määritellään alusta asti tämä sukupuolen määräytyminen.

Nyt ollaan päästy tiettyyn vaiheeseen. Ei ehkä vielä olla lopussa. Tai en minä tiedä, keskustelusta riippuu.

Ei voida esim. hypätä yhtäkkiä mihinkään yllättävään johtopäätökseen, kuten "identiteetti on ainoa mikä merkitsee", kun keskustelu ei ole sinne asti vielä ylettänyt.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #61

En ole huomannut keskustelun edenneen mihinkään suuntaan vaan ollaan vielä ihan alkuasetelmissa. Johtuneeko kelvottomista määritelmistä joista jotkut pitävät kiinni? Siis sellaisista jotka eivät selkeästi määritä mitä kuuluu käsitteen sisä- ja mitä ulkopuolelle.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #62

Olihan tässä päästy jo vaikka kuinka pitkälle:

"
Lisäksi ehdottaisin seuraavia johtopäätöksiä keskustelusta:

- Sukupuoli on biologisesti binäärinen.
- Koska ihan kaikkien kohdalla ei voida määrittää biologista skupuolta, tämän binäärisen jaon (mikä on totta) kannalta voi tulla ongelmia juridiselta kannalta.
- Juridinen ongelma pitää ratkaista jotenkin: miten?
"

Nyt juridiikkaankin on jo saatu vastaus: ratkaistaan se asettamalla sukupuoli määrittämättömäksi, jonka ihminen voi vielä itse muuttaa myöhemmin.

Oikeastaan kaikki on jo ratkaistu.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #63

Eli tämä riittää minulle, lopetetaanko kokous, tehdään päätöslauselma tästä edellisestä ja lähetetään lehdistötiedote, mitä komiteamme sai aikaan?

Kopautetaan kokous päättyneeksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #64

Huotarin käsitys pitkälle pääsemisestä on hänen jurputustana saappaat samassa savessä kuin alussakin. Pelkkä ajankuluminen ei ole kuitenkaan edistymistä. Maali kuivuu ihan samassa paikassa kuin aloittaessamme tämän ja niiin monen jankuttamisen ennen tätä. Ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa jatkanemme ihan samoilla jalanjäljillä. Mutta emme ainakaan ole eksyneet tuntemattomille teille ja outojen asioiden äärelle.

En kuitenkaan toivo mielipiteiden vaihtoa Huorain et al kanssa sillä pidän mielummin nämä omani. Osuvat paremmin reaalimaailmaan.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #65

Se on Huotarin, eikä "Huorain".

Eikä kukaan ole pyytänyt lukemaan näitä eikä varsinkaan kommentoimaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #66

Pyydän anteeksi tökeröä kirjoitusvirhettä. Tarkoitukseni ei ollut mitenkään vääntää Huotarin nimeä mihinkään muotoon. Vielä kerran anteeksi surkeaa huolimattomuuttani jota häpeän.

Lukeminen ja kommentoiminen metatasollakin lienee kuitenkin luvallista koska aihe kiinnostaa ja haluaisin päästävän myös eteenpäin niin itse aheessa kuin erityisesti laadukkaampaan käsitteiden määrittelyyn yleisemminkin.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Höpö höpö. Älä jaksa aikamies höpöttää - et ole oikeasti noin sekaisin perusasioista.

Opettakoon psykiatri Jari Sinkkonen sinulle representatiivista realismia tai representationalistista havaintoteoriaa:

"Jo pieni lapsi näkee saunareissulla, että isällä on pippeli, mutta äidillä ei. Se ajattelu, että lasta ei saisi sanoa tytöksi tai pojaksi, vaan pelkästään ”lapseksi”, se on pöhkö, Sinkkonen sanoi."

"Sukupuolikysymys on luovuttamaton osa identiteettiä. Ajatus siitä, että häivytämme tyttönä tai poikana olemisen, liittyy enemmän aikuisten tasa-arvopyrkimyksiin. Minua on aina kismittänyt se, että nämä asiat eivät lähde lapsesta, vaan se on ylhäältä annettua, että nyt pitää ajatella näin, Sinkkonen sanoo."

"Sinkkonen korostaa sitä, että sukupuolten välisten erojen hämärtäminen ei lähde lapsen, vaan aikuisen tarpeesta." https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/579041-j...

Sukupuoli ei ole jokin epämääräinen sosiaalinen konstruktio, vaikka Juho sellaisia fantasioi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kaikki tieto rakentuu sosiaalisesti - valistusajalla vasta alkoi vakiintua käsitys kahdesta sukupuolesta, mikä johti 1900-luvulla mm. feministisen liikkeen syntyyn käsitteen "toinen sukupuoli" myötä.

Vielä keskiajalla luonnontieteissä ihminen ymmärrettiin yksisukupuolisena lajina, kahdenlaisina miehinä siis...

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyc...

Sinkkosella on toki vahvat mielipiteensä, jotka monissa kohdin vieläpä vastaavat arkikokemuksia. Hauki on kala -tyyppistä lätinää siis nuo Sinkkosen jutut...

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Jos voidaan olettaa vaikka ulkoavaruudesta maapallolle saapuva älyllinen olento, niin sekä ihmisolentoja että monia eläimiä tarkkailemalla hän päätyisi tekemään havainnon sukupuolista ja siitä, että sekä funktionaalisessa että fenotyyppeihin kohdistuvassa tarkastelussa ilmenee kaksi pääsukupuolta. Funktionaalinen ja erityisesti lisääntymiseen keskittyvä tarkastelu vahvistaisi johtopäätöstä siitä, että sukupuolia on käytännössä vain kaksi, vaikka yksilöiden ilmiasujen tai käyttäytymisen puolesta jakoja voi tehdä enemmänkin. Silloinkaan ei voida havaita mitään kolmatta pääkategoriaa, vaan hienosäätö koskee kahden pääkategorian sekoittumista toisiinsa poikkeusyksilöissä.
Jokainen ilmiöitä kategorioihin luokitteleva havainnoitsija perustaa luokittelunsa tilastollisiin keskimääriin ja jättää poikkeustapaukset ts. muunsukupuoliset tarkastelunsa ulkopuolelle ainakin siksi aikaa, kunnes peruskategoriat ovat selvillä.

Tämä havainto kahdesta olennaisesta sukupuolesta ei liittyisi avaruusolennon aikaisemmassa elämässään sosiaalisesti omaksumaan käsitteistön muodostustapaan. Noilla olennoilla voisi olla vaikkapa yksi sukupuoli ja ne lisääntyisivät jakaantumalla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Päälinjoittain noinkin asia menee, mutta me emme elä minkään ulkoavaruudesta saapuneen tarkkailijan (sen paremmin kuin "kaikkinäkevän Jumalankaan") tarkoitusperiä tyydyttääksemme tai helpottaaksemme heidän tekemiensä havaintojen tilastoitumista.´Keskimääräiseen arvioon ei siis ole tyytyminen.

Kahden päälinjan sisäiset sivuvirrat ja niistä erottuva kohina on myös huomioitava toimivan yhteiskunnan rakentamisessa....

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Todellakin. Tuollainen luokittelu on aina ulkoisen luokittelijan tekemä omilla määritelmillään ja omiin tarkoituksiinsa. On jopa epäselvää katsoisivatko kyseiset avaruusoliot tarpeelliseksi tuollaista luokittelua.

Lisäksi pikaisesti ensisilmäyksellä tehdyt luokittelut, etenkin juuri tätä varten muodostettuihin luokkiin, on yleensä melko heikolla pohjalla. Silloin on äärimmäisen vastuutonta ja harhaanjohtavaa yrittää vääntää todellisuutta vastaamaan hutiloitua luokittelua. Pikemminkin pitäisi katsoa miksi yleensä on luokittelemassa, mitä siitä aikoo hyötyä ja tarkistaa luokittelunsa sekä havaintojen tekemisen metodologia.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Olennaista on tunnistaa, että kaikki ihmiset eivät mahdu binääriin sukupuolijärjestelmään. Kategoria "muut" riittänee hallinnollisesti, mitään kompaktia kolmatta sukupuolta ei ole olemassa. Tiede ja asianosaisten viiteryhmät voivat sitten harrastaa hienojakoistamista.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Sukupuolen voi itse todentaa, laita veitikkasi alasimelle ja tiputa veitikkasi päälle metrin korkeudelta tiiliskivi.

Tule sen jälkeen kertomaan meille, oletko oppinut "sortavilta rakenteilta" kivun tunteen, äänesi on 7 oktaavia ylempi ja tanssit michael jackson billie jean tahtiin, pitäen palleistasi kiinni ;)

Käyttäjän JaakkoKaarala kuva
Jaakko Kaarala

Pitkäaikainen tuttavani, jo edesmennyt sisäministeriön poliisijohtaja ja presidentti Kekkosen henkilökohtainen avustaja tapasi aikoinaan monesti sanoa: ” Hulluja ei tarvitse kyntää eikä kylvää, niitä kasvaa itsestään.” Toinen tuttavani, Suomen USAn diplomaatti Pasi Rutasen serkku taas sanoi, että ”hullun erottaa siitä, että se sanoo pöytää penkiksi ja penkkiä pöydäksi”.

Ei mulla muuta.......

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

:)

Osuvasti sanottu sinänsä näiltä mennettein aikojen kavereiltasi. Nykyisin tosin suhtautuminen mielenterveyden häiriöihin on jo asiallisempaa - presidentti Niinistön avustaja tuskin siis puhuu kaveripiirissään Niinistöstä noin leimaavaan sävyyn...

Pekka Pylkkönen

Kyllä. Ja sydämen kammioiden määrä on myös ihan henkilön itsensä koettavissa. Jos joku kokee olevansa kuusitoistavarpainen, muiden velvollisuus on järjestää asia.

Sukupuolentutkijat ovat yksi iso kummelisketsi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sillä erotuksella, että Kummelin on tarkoitus naurattaa - tieto siitä, että sukupuoli onkin itseasiassa melko monimutkaisesti määrittyvä psykosomaattinen kokonaisuus aiheuttaa taas jostain syystä torjuntaa, ahdistusta ja mielipahaa.

Haluttaisiin varmaankin kuulla ainoastaan mukavia tarinoita prinsseistä ja prinsessoista - ja elinkeinoelämän kilpailukykyö parantavasta irtisanomissuojan heikennyksestö :)

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Sosiaalista konstruktionismia toki ilmenee eri yhteyksissä, mutta voi myös ajatella, että sukupuolijaon vahvistumiselle sosiaalisen konstruktionismin myötä (esim. viktoriaanisella aikakaudella) on ollut myös juurisyynsä: Havaittu niin ihmisen kuin eläintenkin biologia, ml. fyysiset ilmenemismuodot ja sukupuolikäyttäytyminen.

Pieni kutina tosin on, että taisit Juho nyt hieman myös provoilla :)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Provoilun elkeet tulevat nyt sivutuotteena, koska asia on hieman vaikeaselkoinen etenkin käytännöllisyyttä korostaville henkilöille. Joka tapauksessa tiedon olemukseen kuuluu se, että se rakentuu ainoastaan sosiaalisissa kohtaannoissa - merkityksellistä, käsitteeellistä, tietoa ei siis ole olemassa ihmisyhteisöjen ulkopuolella.

Nykyajan ihminen joutuu viettämään lapsuudestaan koulun penkillä reilut kymmenen vuotta opetellakseen pelkästään yhteiskunnassa elämiseen tarvittavat perustiedot ja sen päälle vielä opiskelemaan ammatin vaatimat taidot - kumuloituessaan tieto myös tarkentuu ja toisaalta tarpeeton data-aines muuttuu vähämerkitykselliseksi tai kokonaan merkityksettömäksi...

"Moderni" ihminen on siis täysin riippuvainen tiedosta pystyäkseen luomaan sisäisesti koherentin minäkuvan ja käsityksen ympäröivästä todellisuudestaan.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Sukupuolten sosiaalinen konstruktio hämärtyy kaikille ihmisille yhteisten WC- tilojen yleistyessä.

Sukupuolet eivät kuitenkaan katoa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Eivät katoa ainakaan niin kauan, kun joku on niitä sukupuoliluokkia konstruoimassa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Olen käynyt sekä eriytetyissä että yhteisissä WC-tiloissa enkä ole havainnut minkäänlaisia muutoksia sosiaalisissa konstruktioissani niissä yhteyksissä. Puuttuukohan minulta joku neuroniyhteys ajukopastani?

Toisaalta muistelen, että yhteiset toilettitilat, niin aikoinaan pihanperillä kuin nykyäänkin vesitettyinä sisätiloissa ovat noin yleensä suuremmassa määrin yhteisiä. Meillä kotonakaan ei ole kuin yksi yhteinen kaikien sukupuolien käyttää.

Pikemminkin eriytetyt yleisessä käytössä olevat WC-tilat ovat viimevuosina ja -vuosikymmeninä olleet yleistymässä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vessakäynneistäkin ihminen saa periaatteellisen ongelman näköjään ja esimerkiksi Yhdysvalloissa sukupuolitetuista wc-tiloista on tekemällä tehty sukupuolivähemmistöjä kurittava asia.

Totutun arjen todellisuuden rikkoutuminen olettamien sulaessa näyttää johtavan aggressiiviseen epärehellisyyteen...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Itse olen ehdottomasti sitä mieltä, että sosiaalinen sukupuoli on sosiaalinen konstruktio - hauki ei tästä juuri hauemmaksi voi tulla...

Sen sijaan oletan lukuisten aihetodisteiden perusteella, että sukupuoli-identiteetin kova ydin on luonteeltaan biologinen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sekin biologia (oppi organismien rakenteista ja toiminnoista) on myös (tiedon osalta) aina sosiaalisesti rakentuvaa, koska tiedon olemukseen nyt vain kuuluu se, että tieto ilmentyy ainoastaan sosiaalisissa prosesseissa, joissa taas virhetulkinnat ja myös tiedontorjunnat muokkaavat informaation sisältöä - itse ymmärrän toki samoin, että identiteetti kiinnittyy aina neuroverkostoon ja on siten luonteeltaan mitä suurimmassa määrin biologinen ominaisuus.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Taidamme käsitellä asiaa eri näkökulmasta: Biologian ontologiset "olevaiset" tuskin muuttuvat siitä, miten niitä informaationa käsittelemme.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Toki näinkin on, että olemuksellisuus säilyy mutta tulkinnat siitä muuttuvat.

1900-luvun loppupuolellle saakka tiedeyhteisöissä vallitsi vankka yksimielisyys siitä, ettå Nearderthalin ihminen ja Cromagnon eivät olisi missään yhteydessä risteytyneet keskenään vaikka ne elivät samoihin aikoihin suhteellisen samoilla seuduilla, niitä pidettiin täysin eri lajeina. Vuosituhannen vaihtuessa tiedelehdet jo kuitenkin ilmoittivat, että pohjoisen Euroopan väestön geeniperimässä on 2...3 prosenttia neanderthalilaista perua l. havainnot ja tieto siis muovautuvat hyvinkin lyhyessä ajassa kuten myös ontologiset käsityksetkin...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #32

Kun puhutaan yksilön sukupuolen muotoutumisesta, ainakin itse ymmärrän sillä niitä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka ohjaavat prosessia – ei siis sitä, miten me asiasta keskustelemme.

Kun yksilö saa perimänsä, se muodostuu äidiltä ja isältä tulevista X-ja Y-kromosomien yhdistelmästä, joiden ohjaavaan vaikutukseen vaikuttavat lisäksi useat geenit ja hormonit. Sukupuolittumisen perusta tapahtuu ensin kehon rakenteen suhteen ja sen jälkeen aivoissa. Tämä kaikki tapahtuu siis täysin vailla minkäänlaisen käsitteellisen konstruktion interventiota.

Kun lapsen yksilönkehityksessä sitten sukupuoli tulee pohdinnan kohteeksi, hän on jo tehnyt havaintoja siitä, mitä sosiaaliset konstruktiot mies ja nainen voisivat tarkoittaa hänen ympäristössään. Joko biologisen määräytymisen tai hyvin varhaisen kokemuksen perusteella hän arvioi, kumpi noista on hänen omansa – vai onko kumpikaan.

Yleensä ympäristö konstruoi lapselle odotusarvoisen sosiaalisen sukupuolen. Jos tuo annettu ei vastaa lapsen sisään biologisesti ohjelmoitua kokemusta, asia tulee ilmi useimmiten ennemmin tai myöhemmin. Jos se ei tapahdu jo varhaislapsuudessa, sen toinen tyypillinen ilmeneminen ajoittuu murrosikään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #33

Keskustelu ja keskustelujen luoma ilmapiiri ovat myös osa identiteettiä tai ainakin itsensäilmaisua ohjaavaa ympäristöä.

Geneettinen perimä ja muut synnynnäiset biologiset ominaisuudet ovat toki ihmiseksi tulemisen perusta, mutta varsinainen tietoisuus rakentuu ainoastaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kielen avulla). Eettisistä syistä tätä on toki kiellettyä todistaa empiirisillä kokeilla, mutta havainnot "susilapsista" jo yksin todistavat, että minäkuva ihmisenä ja mm. käsitys omasta sukupuolesta ankkuroituvat identiteetiksi ainoastaan ihmisyhteisössä vartuttaessa.

"Yleensä ympäristö konstruoi lapselle odotusarvoisen sosiaalisen sukupuolen. Jos tuo annettu ei vastaa lapsen sisään biologisesti ohjelmoitua kokemusta, asia tulee ilmi useimmiten ennemmin tai myöhemmin. Jos se ei tapahdu jo varhaislapsuudessa, sen toinen tyypillinen ilmeneminen ajoittuu murrosikään"

Murrosiässä sukupuoleen liittyvä "sisäinen dialogi" muuttuu hyvin hallitseviksi oman kehon nopean muuttumisen, ryhmäpaineen, median ja kodista saatujen vaikutteiden yms. ansiosta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset