jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus

Sukupuolisensitiivinen kasvatusote varhaiskasvatuksessa on 2000-luvun alkupuolella alkunsa saanut kasvatusmenetelmä, jossa aktiivisesti otetaan huomioon sukupuoliin liittyvät ennakko-oletukset ja stereotypiat.  Sukupuolisensitiivisen kasvatuspedagogiikan malleja kehitettiin aluksi  julkisesti tuetuissa kokeiluhankkeissa ja näistä kokeiluista  saatujen myönteisten tulosten perusteella sukupuolisensitiiviset kasvatusperiaatteet on sittemmin otettu käyttöön koko valtakunnan alueella vuoden 2017 syksyllä voimaan tulleen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä.

Tässä Opetushallituksen antamassa sitovassa määräyksessä todetaan ensin melko lakonisesti kasvatuksen olevan sukupuolisensitiivistä ja tätä ilmoitusta tarkennetaan sitten vielä muutamalla selventävällä lauseella näin :

    "Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia. Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä."

 

Tasa-arvoa suosivaa arvomaailmaa ja asenteistoa rakennetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tuella siten, että oppimisympäristöistä muodostuu lasten yksilöllisyydet kokonaisvaltaisesti huomioivia - sukupuolistereotypioiden ohella myös etnisyyteen ja kulttuurisiin erityispiirteisiin liittyvien ennakkoasenteiden haitallisuutta pyritään siis välttämään.

     "Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen. Oppimisympäristöissä edistetään lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta."

 

 

MIkä on sitten sukupuolisensitiivisen kasvatuksen perimmäinen tarkoitus?

 

No, sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tarkoituksena on yksiselitteisesti edistää tasa-arvoa välttämällä sukupuolten eriarvoisuuteen johtavien toiminta- ja käyttäytymismallien siirtymistä uusille sukupolville. 

 

Ei oo huono homma tuokaan siis, mielestäni.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Syyskuun alusta voimaan tulleessa uudistetussa varhaiskasvatuslaissa edellytetään aikaisempaa suunnitelmallisempia toimia lasten suojaamiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä - kiusaamisen tunnistamisessa sukupuolisensitiivisyyttä voidaan pitää tärkeänä elementtinä, sillä lasten keskinäinen kiusaaminen linkittyy usein sukupuolinormeihin ja niiden mukaisten sukupuolirajojen rikkomiseen.

https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101...

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

"Lukijoilta: Sukupuolisensitiivisyys on eri kuin neutraalisuus". Ilkka, 26.11.2017

https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilt...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolisensitiivisyyttä ei tokikaan tule sekoittaa sukupuolineutraaliuteen. Jälkimmäinen termi viittaa lähinnä yleisiin ohjeistuksiin kuten lainsäädäntöön, jossa nimetty sukupuoli itsenään ei ole säädeltävä tai lain soveltamisalueella muuten merkittävä ominaisuus. Sukupuolineutraalius ei tee eroa sukupuolten välillä kun taas sukupuolisensitiivisissä menetelmissä erot tunnistetaan etenkin oletettujen sukupuoliryhmien sisällä ja silloin, kun normeihin perustuvat sukupuolierot (stereotypiat) haittaavat yksilön elämää.

On siis olemasa erilaisia poikia ja erilaisia tyttöjä siinä määrin suurella hajonnalla, että nämäkin kaksi ryhmää liudentuvat joillain alueilla....

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Annetaan poikien olla poikia ja tyttöjen tyttöjä.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Ei tämä tarkoita kieltämistä.

Tiina Sairanen

Jarmon kanssa samaa mieltä. On pelkästään poikia ja tyttöjä. Sen näkee ihmisestä alastomana. Jos munat leikataan pois, niin sellaista kutsutaan eunukiksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukuelimet siis tekevät sukupuolen?

Itsekin koen edelleen pääsäännöksi sen, että lapset ovat useimmiten hyvällä arvausprosentilla luokiteltavissa tytöiksi tai pojiksi joidenkin ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella. Ulkoisista piirteistä ei silti tarvitse vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä etenkään tukeutumalla sukupuoliin liitettyihin ennakko-oletuksiin tai -asenteisiin.

Esimerkiksi tyttöjen keskimääräisesti heikompi kouluosaaminen matematiikassa ja sitä soveltavissa teknisissä aineissa on perustunut ihan vain kannustuksen puutteelle, naiseuteen liitetyille ennakko-odotuksille ja tästä seuranneelle alisuorittamiselle - varhaiskasvatukseen kuuluvat epäsymmetrisyydet lasten kohtelussa ilmenevät siis myös aikuisväestön keskuudessa mm. ammattialojen sukupuolisegregaationa.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Ei ehkä ihan.
Matematiikkaa ja teknisiä aineita on perinteisesti opetettu pojille paremmin soveltuvilla tavoilla.
Se sitten on ruokkinut harrastuneisuutta , mikä taas on ruokkinut em opetustapaa.

Mikä aiheuttaa alkuperäisen eron , on edelleen osin epäselvää.
Kuitenkin kai on ilmeistä, ettei tämä ero estä kumpiakin oppimasta yhtä paljon ja yhtä hyvin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Ennakko-odotukset siis ohjaavat kasvatusta hyvinkin voimakkaasti ellei niitä oletuksia kyseenalaisteta akiivisesti.

PISA-tulosten valossa Suomessa on tosin tapahtunut merkittävä muutos siten, että poikien matemaattinen osaaminen on peruskoulussa romahtanut ja tyttöjen pysynyt osapuilleen paikoillaan vuosien 2011 ja 2015 aikana - poikien osalta tilanne on siis aikaisempaa hankalampi, sillä heille peristeisesti kielellistä osaamista vaativat aineet ovat olleet keskimäärin hankalia.

Työelämä kuitenkin on muuttunut ja muuttuu entistä enemmän globaalisti vuorovaikutteiseksi ja tiedon hankintaa painottavaksi, kielellistä taitoa siis tarvitaan työelämässä ja siihen valmentavaissa opinnoissa aikaisempaa monipuolisemmin.

Poikien innostaminen lukemaan ja leikkimään kielen eri ulottuvuuksilla on kaiketi eräs valtakunnallinen varhaiskasvatuksen haasteensa...

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Mitkä parametrit sitten tekevät määrittelevät sukupuolen sinun mielestäsi ? Biologia vai ihmisen luontaiset ominaisuudet ?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

Biologinen sukupuoli on enemmän kuin ulkoiset sukuelimet, joten kaikilta osin sukupuolen määrittely ulkopuolelta havainnoimlla ei ole aina yksiselitteistä - esimerkiksi intersukupuolisten osuus väestöstä on Suomessa riippuen luokittelumuodosta muutamista sadoista aina sataantuhanteen. Samoin transihmisten sukupuoli-identiteetti on perustaltaan neurobiologisten prosessien tulosta, aivoja pideään muutenkin tärkeimpinä sukupuolieliminä...

Toisaalta sukupuolisensitiivisyys kasvatuksessa puoltaa paikkaansa, vaikka pysyttelisimme kaksijakoisessa sukupuolijärjestelmässä. Alunperinkinhän tämä menetelmä on kehitetty korjaamaan miesten ja naisten välille kasvatuksen tuloksena kehkeytyviä tasa-arvo-ongelmia.

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin Vastaus kommenttiin #10

Eli jos oikein kuvittelen ja minut voidaan "kasvattaa" oikein niin minun munat tippuu ja sen tilalle tulee kohtu ja munasarjat ja minulle kasvaa tissit ?

Kasvatus on tärkeää mutta en usko että se voisi selittää sinun väitteesi siitä että toinen sukupuolista olisi sen epätasaarvoisempi kuin toinen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Tietääkseni keho ei ainakaan noin radikaalisti muutu pelkällä ajatuksen voimalla, kuvailemiisi elimistömuutoksiin tarvitaan kirurgin veistä. Munasarjojenkin "asentaminen' lienee nykyisin mahdollista siirrännäisenä...

Kasvatus vaikuttaa lapsen käsityksiin itsestään ja ympäröivästä maailmasta, kasvatus on käyttäytymistä ohjaavaa. Toisissa yhteyksissä sukupuolisensitiivistä kasvatusta on pilkattu lasten aivopesuksi, indoktrinaatioksi, luultavasti johtuen menetelmän alkuperäisisten kehittäjien feministisistä taustoista. Mikä on mielestäni samaan aikaan sekä tahalliseen väärinymmärtämiseen perustuvaa kärjistämistä että myös omanlaistaan aivopesua. Lapsi kun nimittäin tarvitsee aina sosiaalisen ympäristön, johon hänellä on vuorovaikutussuhde tullakseen autonomiseksi ihmiseksi - kasvatus on aina "aivopesua" muodossa tai toisessa...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #11

David Reimeriltä penis vaurioitui ympärileikkauksen yhteydessä, jolloin hänet leikattiin alapäässä tytöksi ja kehitystä pyrittiin sinne päin suuntaamaan kasvatuksella ja hormoneilla. Tuloksien piti osoittaa sukupuolen sosiaalinen rooli, mutta tosiasiassa kokeilu epäonnistui: Reimer ei koskaan kokenut itseään tytöksi ja lopulta ampui itsensä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/David_Reimer

Aluksi tämän siis oletettiin osoittavan sukupuoli sosiaaliseksi konstruktioksi, sitten sitä pidettiin osoituksena sukupuolen biologisuutena sen perusteella, mitä ihmisellä on alun perin jalkojen välissä. Nykyään kumpaakaan teoriaa ei pidetä validina. Sen sijaan oletetaan, että sikiönkehityksessä aivot sukupuolittuvat omaa tahtiaan kehon sukupuolipiirteiden kehittymisen jälkeen. Useimmilla ihmisillä nämä asiat menevät samaan suuntaan, mutta transihmisillä oletetaan tapahtuvan erisuuntainen sukupuolittuminen, jolle altistaviksi tekijöiksi on oletettu sopiva geenistö ja äidin poikkeuksellinen hormonimyrsky aivojen sukupuolittumisen aikaan.

Mitä tulee kasvatukseen, taitoihin ja tasa-arvoon, sillä todella on suuri merkitys mm. arvojen, sukupuolittuneen kulttuurin ja niiden ohjaaman motivaation kautta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #14

David Reimerin tapaus osoittaa mielestäni paitsi sen, että ympärileikkaus ei ole mitenkään vaaraton toimenpide, niin myös sen, että sukupuoli-identiteetti on keskeisin yksilön sukupuolta määrittävä ominaisuus...

Käyttäjän KikkaCoombes kuva
Kikka Coombes

Kuinkas tuo sukupuolisensitiivinen vanhusten avustaminen sukupuoli-identtiteettiaiheista sujuu vanhainkodissa? Paljon tyosarkaa? Let's f.ck mutually the kid's and the older people's heads with these minority issues.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Vanhusten tilanne on myös haastava: Jotkut saattavat esimerkiksi tulla kaapista ulos vasta, kun sitä eivät osaa enää piilotella, mikä laitetaan sitten höperyyden piikkiin. Asiantilaa on ruvettu muuttamaan Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektilla

https://seta.fi/palvelut/asiantuntija-ja-koulutusp...

...ja Sateenkaarisertifikaatilla.

https://seniorit.seta.fi/sateenkaarisertifiointi/

Työn tarpeesta kertoo mm. se, että monissa paikoissa kommentoidaan, että eihän meillä ole sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjä....

Nämä asiat eivät ole kuitenkaan toisiltaan pois, vaan sukupuolisensitiivisyys yhtäällä tukee sitä toisaalla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset