jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuoli on perustaltaan ennen kaikkea kehollinen ominaisuus

Ihmisen erottaa muista orgaanisista eliöistä ainoastaan yksi seikka - ihmisellä on ylivoimainen kyky rakentaa tietoisuuttaan jalostamalla emotionaalisia kokemuksiaan tunteiksi ja muodostamalla  niistä koherentti ja itsereflektiivinen minäkuva :)  

 

Minuuden, tietoisuuden tai peräti yksilöllisen identiteetin tarkastelu yhäkin kulttuurissamme  vaikuttavan kartesiolaisen dualismin tai siihen johdattuvien filosofisten näkemysten kautta on mielestäni ainoastaan  vaihtoehtoinen tapa tuhlata kallisarvoista aikaansa. Descartes´n  kirjoittamia ajatelmia voi toki hyödyntää arkiajattelun lyhytnäköisyyttä kuvaavassa proosakirjallisuudessa tai  vaikka romanttisessa runomitassa tyliin "Cogito, ergo sum - Ajattele! Olen olemassa.",  mutta muuten ajatus  kehosta erillisestä sielusta on harhaanjohtava ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa oman tai muiden ruumillisuuden väheksymiseen, fundamentalististen oppisuuntien ihainnointiin tai muuhun vastuuttomuuteen. 

Mieli ja keho eivät nykytiedon perusteella ole missään määrin  toisistaan riippumattomia tosiolioita, vaan ihmisen olevaisuuden kokemus syntyy aina ja ainoastaan vain kehollisten kokemusten myötä. Ihmistä ei voida valmistaa keinotekoisesti siis, vaan ihmiseksi kasvetaan kehollisena tuntevana olijana vuorovaikutteisessa sosiaalisessa ympäristössä :)

 

Ihmisyksilön sukupuoli kehollisena ominaisuutena ilmentyy tunnetusti tarkimmin yksilön sukupuoli-identiteetissä, joka sekin tietoisuuden osana on keskeisimmin neurobiologisten prosessien tulosta - ja  siten mitä suurimmassa määrin emootioiden vaikutuksille altis rakennelmana. Terveessä yhteiskunnassa kulttuuristen ja sosiaalisten käytänteiden tulisi mielestäni tukea yksilöiden erityisyyttä tunnustamalla heidän ainutlaatuisuutensa ja karsimalla sukupuoleen liitettäviä negatiivisia emootionlähteitä. Suomi yhteiskuntana on  tässä suhteessa mielestäni vielä toipilasasteella, sillä sukupuolen moninaisuuden tunnustaminen kulttuurisisssa ja sosiaalisissa käytänteissä ja sukupuoleen liitettävien negatiivisten emootiolähteiden karsiminen toteutuvat tällä hetkellä lähinnä lain voimalla ja vain ainoastaan paikoitellen luontevana osana sosiaalista vuorovaikutteisuutta,

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Käsitteellinen erottelu "biologisen" ja "sosiaalisen" sukupuolen kesken on mielestäni jonkin verran ongelmallista, koska sukupuoli-identiteettiä tarkastellaan siinä jaottelussa useinkin pelkästään sosiaalisena rakennelmana. Kokemus itsestä (identiteetti) syntyy kuitenkin aina aluksi sanallistumattomien tai kuvittamattomien emootioiden (kehollisten reaktioiden) muuttuessa tunteiksi ja siten sukupuoli-identiteetti voidaan yksiselitteisesti palauttaa yksilön biologiseksi ominaisuudeksi (toisin kuin sosiaaliset olettamat, joiden perusluonne on virtuaalinen. tosin sosiaalisia olettamiakaan ei ole olemassa ilman fyysisiä ihmisiä :) )

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_sukupuoli

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Ihmisellä on tässä maailmankaikkeudessa kirjailija Veikko Huovisen mukaan ”kusiaisen valtuudet”. Vastoin Huovisen viisautta joillakin on ilmiselvää houkutusta ryhtyä hevostelemaan niiden valtuuksien yli, jotka meille on annettu.

Antikaisen aatoksen lento on sitä luokkaa, että hänen kannattaisi hakea unelmiensa runoratsulle jarrua Huovisen havainnoista. Niistä sentään löytyy huumoria. Sen sijaan Antikaisen ideologista megalomaniaa hipovissa huuhaa-jutuissa ei ole huumorin häivääkään nähtävissä - eikä ikävä kyllä terveen järjenkään.

Ei silti, Antikainen on varmaan "muuten ihan mukava mies :)" kuten hän profiilissaan kertoo.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Suoraan siteerasin nykytieteilijöiden ajatuksia tässä kirjoituksessani, eniten blogini vastannee aivotutkimuksen uranuurtajana tunnetuksi tulleen Antonio Damasion näkemyksiä :

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio

Huovisen maanläheinen ja tarkkanäkoinen huumori on mielestäni sellaista positiivista suomalaisuutta, mistä riittää kytköksiä myös identiteetin emotionalistiseen perusluonteeseen ja siten myös todellisuuden materialistiseen rakentumiseenkin :)

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ei pitäisi lähteä arvailemaan mitä toiset ihmiset, etenkään toisenlaisena aikana eläneet, asioita havainnoitsisivat ja pähkäilisivät. Mutta minusta on kuitenkin helppo spekuloida Huovisen olleen sen verran tarkkanäköinen ja kaavoihinsa kangistumaton tarkkailija, että hän olisi hyvinkin saattanut näinä aikoina havaita, kuinka kaksijakoisen sukupuolisysteemin pakottamisyritykset ovat juurikin niiden "kusiaisen valtuuksien" ylittämisyrityksiä.

Toisaalta kusiaiskoloniassa yksittäisellä kusiaisella on roolinsa mukainen kusiaisen valtuutus hoitaa omat kusiaisasiansa ja puuttua kusiaisyhteiskuntansa asioihin. Mutta me ihmiset emme ole kusiaisia, eikä kusiaiset ihmisiä vaikka myrmekologiaa onkin yritetty käyttää ihmiskolonioiden ymmärtämiseen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Sosiobiologitko ne alunperin 70-luvulla tutkivat mäntypistiäisten lisääntymiskäyttäytymistä ja yrittivät - ainakin väitteiden mukaan - niistä löydöksistään sitten johtaa yleisiä sääntöjä ihmisten sosiaaliseen käyttäytymiseen?

Evoluution ja etenkin kulttuurievoluution myötä ihmisen sosiaalinen tietoisuus on moninkertaistunut ja etenkin muuttunut monimutkaisemmaksi rakenteeltaan, joten sosiobiologian tai evoluutiopsykologian menetelmin ei voida selittää ihmisen olemista kovinkaan tarkasti yleistävässä määrin - emootiot ovat toki melko paljolti säilyneet samanlaisesti refleksinomaisina ihmisen alkuajoista saakka. Esimerkiksi pelkoreaktio ilmenee kehossa jokaisella samantyyppisesti riippumatta pelästyjän oppineisuudesta tms.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Pörriäisistä puheenollen - seuraava video sisältää kansanperinteeseen pohjautuvaa emotionaalista materiaalia hyönteisen ja ihmisen välisestä vuorovaikutteisuudesta :)

https://www.youtube.com/watch?v=xf_4uvymwRw

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Marttila, nuo kusiaisen valtuudet rajoittavat myös sinua tai tässä tapauksessa ennenkaikkea sinua. Kusiaisen valtuuksin yrität muuttaa sukupuolisuutta mukautumaan omaan ahdasmielisyyteesi. Ei kyse ole hevostelusta eikä meille annettujen valtuuksien ylittämisestä. Meille ei ole ulkoa asetettu valtuuksia. Meitä säätelee ainoastaan ihmisten itsensä tekemät sopimukset ja säätämät lait.

Meillä on valtuudet toimia omassa elämässämme oikein. Se mikä on kenenkin oikein, on henkilökohtaista, kunhan huolehdimme lakien ja asetusten noudattamisesta.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

#31.

Jumalan valtuuksiin nähden, kaikkeuden Luojan auktoriteettiin nähden, olemme tuon Huovis-sitaatin kaltaisia kusiaisia, kuvaannollisesti. Meille on säädetty rajat ja annettu elämää suojelevat käskyt.

"Ja Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla Hänet löytää - Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;" Apostolien teot 17:26,27

Käsityksesi siitä, mikä on oikein, on post-kristillisen aikakautemme viljelemä karkea valhe.
Olkaamme mieluummin Jumalalle alamaisia kusiaisia kuin Saatanalle pokkuroivia wannabe-elefantteja.

Raamatullinen mittasuhde ihminen-Jumala akselilla on se, minkä Daavid kuvaa Psalmissa 8:
"Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,
niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?
Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle:"

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #33

Marttila voisi aina aika ajoin pysähtyä miettimään, kenen valtuuksilla kulloinkin puhuu; Usein vaikuttaa, että Marttilan kaltaisten Raamattu alkaa lauseella:

"Ja alussa oli asenne."

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #33

Marttila, tee sinä niin kuin Sanassa sanotaan.

Älä vaadi minulta tai keneltäkään toiselta kuuliaisuutta sinun todistuksellesi. Muista, että sinulla on ne kusiaisen valtuudet toimia kenenkään toisen puolesta.

Ole kusiainen, jos sen oikeaksi katsot. Anna toisten tehdä omat valintansa. Sinun rikkeesi eivät ole toisen syntejä eikä sinun syntitaakkasi kasva toisen valinnoista.

Minulle on kovin vaikea ymmärtää teitä kristillisiä, jotka yritätte luomanne asenneilmapiirin avulla myrkyttää yhteiskuntaa ja lähimmäisiänne.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #33

Marttila yrittää nyt toimia Jahwensa sanansaattaja asiassa johon hänellä ei taida olla valtakirjaa?

Hän saattaa itse, silkkaa vaatimattomuuttaan, tuntea olevansa kusiainen Jahwensa edessä mutta ottakoon huomioon, että jotkut pitävät Jahwea (ja muita paranormaaleja henkiolentoja) olemattomina tai tunnustavat joitakin muita henkiolentoja mestarikseen. Hänen Jahwellaan on siis sananvaltaa vain niihin jotka häneen uskovat ja häntä palvovat. Ei meihin muihin.

Oikeasti me emme kuitenkaan ole kusiaisia vaan ihmisiä. Antakaamme siis kusiaisten hoitaa omat kusiaisasiansa kusiaisina ja hoidetaan me omat asiamme, ihmisinä.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #39

"Aivan aluksi haluaisin kiittää"... siis kiittää kommenttini saamasta huomiosta.

Toiseksi, haluan muistuttaa, että kusiaisviite on lainattu Huoviselta. Käytän sitä ainoastaan vertauskuvallisesti selventääkseni toisaalta ihmisen ja toisaalta maailmankaikkeuden sekä ennenkaikkea sen Luojan valta- ja voimasuhteitten eroavuutta. Ihminen on pieni, Jumala suuri.

Kolmanneksi, jokainen saa esteettä hylätä Jumalan ja pitää omat maahisensa, darwininsa, alkuräjähdyksensä ynnä muut uskomuksensa ja opinkappaleensa. Me saamme vapaasti ammentaa oman maailmankuvamme, elämänuskomme sekä tulevaisuutemme toivon sieltä, mistä parhaaksi näemme. Tai jättää ammentamatta ja elää kuin huoleton päiväperho.

Neljänneksi, voimme suhteellisen vapaasti itse kukin tuoda esille sitä perustaa, jolle omaa elämäämme rakennamme. Myyryläinen ja Niemeläinen elävät oman vapaasti valitsemansa 'toivon' varassa. Minä en tyrkytä heille omaani, vaikka kernaasti tuon esille omat valintani.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #47

Jumala on juuri niin suuri, kuin yksilö antaa Hänen olla. On muistettava, että kovin monille Jumalan merkitys on täysin olematon.

Yleistit ihmiset me-muodolla Jumalasi alamaisiksi: "Meille on säädetty rajat ja annettu elämää suojelevat käskyt."

Itse kommentissani osoitin, että meitä rajoittavat yksin ihmisen kirjoittamat lait ja asetukset. Lakia ei ole tarpeen auktorisoida jumalalliseksi julistukseksi. Jos teitä kanssasi samalla tavalla uskovia yhdistää Jumalan erillisesti antamat rajat, pitäkää toki niistä kiinni. Älä erehdytä uskottelemalla, että nuo rajat koskisivat ketään muuta.

Väität ettet tyrkytä omaasi, mutta kuitenkin kirjoitit aiemmin:

"Olkaamme mieluummin Jumalalle alamaisia kusiaisia kuin Saatanalle pokkuroivia wannabe-elefantteja."

Ja toisessa kommentissasi minulle:
"Tartu Kai kiinni evankeliumin ilosanomaan. Siinä on pelastuksesi!"

http://emailjuuso.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258738-...

Kyllä minusta vahvasti vaikuttaa siltä, että pyrit tyrkyttämään uskontoasi muille.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Siis jos kuvittelen olevani hirvi niin sit mie saan olla hirvi! Pitääköhän mun varoa metsässä ettei mua ammuta??

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kirjoitukseni ensimmäisessä lauseessa käsittelen ihmisen ainutlaatuisuutta organismien joukossa, ihmisellä on siis erityinen kyky kehittyä tietoiseksi olijaksi - toki jos koet jatkuvasti kehollisesti olevasi hirvi ja muut hirvet tunnistavat sinut lajitoverikseen, niin sitten asiaa voidaan tarkastella "uudessa valossa" :)

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Kuinka he tunnistvat minut lajitoveriksi.. Pitääkö käydä kiima aikana vieraissa vai?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #7

Kannattanee.

Suomalaisessa muinaisuskonnossa eläimillä ymmärrettiin olevan myös oma sielunsa ja käsittääkseni sen aikaisilla shamaaneilla oletettiin olevan kyky muuntua toiseen olomuotoon. Siis esimerkiksi hirveksi. Piispa Henrikiä ja hänen uskonsotureitaan saamme kiittää siitä, että tämäkin hullutus saatiin vähitellen loppumaan ja suomalaiset pelastettua kansana osaksi sivistynyttä Eurooppaa...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #12

Hirvi lienee eräs suomalaisen muinaisuskon toteemieläimistä. Lienee siis useampikin shamaani syönyt kappakaupalla kuivattuja sieniä samaistuakseen niihin.

Ilonpilaaja Henrik (alkup. Henry) joukkioineen ja seuraajineen lieneekin hävittänyt paljon hyödyllistä sienitietoa ja estänyt mieliä avartavia matkoja. Piti odottaa monta vuosisataa ennenkuin sivistyneet Euroopan ja USA:n laboratoriot ovat tuoneet synteettiset matka-ainekset tilalle. Luulenpa kuitenkin, että olisi parempi turvautua ihan kotimaisiin luomutuotteisiin. "In fungi veritas" sanoisi varmaan oikeasti sivistynyt ihminen.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #17

Myyryläinen: "In fungi veritas" sanoisi varmaan oikeasti sivistynyt ihminen.

Tai ehkä hänen pitäisi sanoa "In fungis veritas."

Nimittäin latinan kielen substantiivi fungus (sieni) on 2. deklinaation maskuliini.
Prepositio 'in' (johonkin, jossakin) liittyy akkusatiiviin tai ablatiiviin; tässä Myyryläisen esille ottamassa tapauksessa ablatiiviin.

Substantiivin fungus ablatiivi (monikossa) on 'fungis'. Näin ollen ja edellä olevan perusteella Myyryläisen ilmeisesti takaa-ajama sivistyssanonta (hmm) "sienissä on totuus" kuuluu latinaksi "in fungis veritas". Yksikössä se kuuluisi "in fungo veritas" (vastaavasti 'in vino veritas').

Harvoin joutuu oikomaan Myyryläisen sivistyneitä ilmauksia. Mutta nyt se on tehtävä sillä hirvittävällä riskillä, että hän väittää olevansa oikeassa. ;)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #24

Piti se tämäkin päivä nähdä kun vanhaksi on elänyt. On tunnustettava Marttilan olevan oikeassa.

Tein todellakin kömpelön kielioppivirheen jonka Marttila onnekseni pikaisesti korjasi. Runsaat kiitokset siitä hänelle.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Miksi muiden hirvien pitäisi tunnistaa hirvioletettu? Miksi hirvioletetun oma tunne ei riitä?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #9

Ei kai Pirskanen olisi hirvioletettu vaan ihmisoletettu joka oman introspektiivisen analyysinsä perusteella on transpesieesi.

Jos kätilö t.m.s. olisi tunnistanut Pirskasen heti syntymän jälkeen hirveksi niin voitaisi puhua hänestä hirvioletettuna.

Toisaalta tilanteeseen liittynee myös kommunikointihaasteita. Pirskanen joutuisi ehkä kommunikoimaan omaa hirveyttään uusille lajitovereilleen. Mahtaisivatkohan hirvet olla suvaitsevampia ja laajempikatsantoisia suhteessa transspesiesiin kuin iso osa ihmispopulaatioiden jäsenistä suhteessa trans- ja intersukupuolisiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

"Transspesies" :D

Sukupuoleen liittyvä sanasto pohjautuu tosiaankin syntymähetkellä annettuun määrittelyyn - trans- ja muunsukupuoliset tunnistuvat viiteryhminä ja yksilöllisinä sukupuoltensa edustajina edelleenkin suhteessa kahteen oletussukupuoleen. Mikä asetelma jo itsessään on syrjivää, koska cis-sukupuolisuutta pidetään siinä systeemissä normina...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

Totta sinänsä. Petri voisi jatkaa elämäänsä myös ihmisen kesyttämänä kotihirvenä, käänteisenä villilapsena siis :

https://en.wikipedia.org/wiki/Feral_child

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #14

Domestikoitu kotihirvi --- silloin kai nuo "kesyttäjät" pakottaisivat tavallaan väkivalloin hänelle roolia "sivistettynä" hirvenä eikä hän pääsisi toteuttamaan aitoa hirveyttään. Antaisin toki hänelle vapautensa toteuttaa itseään vaikka maajussit ja jyväjemmarit metsästäjien lisäksi mahdollisesti sitä pyrkisivätkin rajoittamaan. Korkeintaan paheksuisin delikaatisti punaviinilasin yli maatalouselinkeinojen harjoittajia heidän halutessaan ahnaasti varjella viljelyksiään ja taimistojaan Pirskas-hirven oikeuksilta olla hirvi, oikea hirvi.

P.s. haluaisiko Pirskanen olla hirvas vaiko lehmä vai jotain niiden väliltä tai ulkopuolelta?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Käsittääkseni hirvenmetsästysaikana kannattaa metsissä varoa muidenkin kuin itsensä hirveksi tuntevien. Samaten kuin sorsastuskaudellakin. Suuret valkoiset metsästäjät kun eivät ole niin kovin turhan tarkkoja saaliidensa introspektion tuloksista. Samaten kuin morfologisessa lajinmäärityksessä käytetyistä lajityypillisista ominaisuuksista.

Toisaalta voitanee myös ajatella, että lajimäärityskategorioiden (taksonomia) rajojen ylittäminen jopa lahkosta (ordo) toiseen vaikkakin saman luokan (classis) sisällä pysytellen on jotensakin eri juttu kuin kokea saman lajin (species) sisällä erilaisuutta suhteessa aiemmin oletettuun sukupuoleen (sexus).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hirvenmetsästysaikaan ei muutenkaan viitsi enää mennä metsään, Kuopion seuduilla hirvikärpästen määrä on näet kasvanut tällä vuosituhannella eksponentiaalisesti ja hiusteni ollessa määritelmällisesti tyyppiä "takku" aiheuttaa jo muutamankin hirvikärpäsyksilön etsiytyminen hiuksistooni tuskastuttavaa päänvaivaa...

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen Vastaus kommenttiin #15

Nyt on pakko nauraa ja taputtaa smaan aikaan.. Tästähän hirvi jutusta tuli yllättävän paljon asiaa ja pohdintaa! :D

Mut mitäköhän jos mut ammutaan metsästysaikaan? Joutuuko ampuja vastuuseen vai pistetäänkö minut vain lihaksi ja myydään afrikkaan kannibaaleille?

Juha Hämäläinen

Antikainen kärsivällisesti valistaa kansaa, joka ei tiedä kuin kahden sukupuolen olemassaolosta.

No sukupuoli on toki vain biologinen ominaisuus ja siitä on harvinaisia poikkeuksia kahden sukupuolen ulkopuolella.

Mutta mitään sosiaalista sukupuolta ei ole. Jos joku luulee tuntevansa muuta hän voi niin tuntea, muttei se hänen sukupuoltaan muuta miksikään.

Pirskanen jo totesi, että hirveksikin voi itseään luulla, muttei sillä perusteella voi vaatia yhtään mitään hirviltä eikä ihmisiltä. On vain pärjättävä tunteidensa kanssa ihan itse.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kielitoimiston sanakirjakin tuntee käsitteen "sosiaalinen sukupuoli", joten olet virallisesti väärässä nyt :)

Kirjoituksessa viittaamani aivotutkija osaa uskottavasti selittää identiteetin keholliseksi ominaisuudeksi (neurobiologisten prosessien tulokseksi), joten tässäkään mielessä ei enää voida pitäytyä binäärisessä sukupuolikäsityksessä syyllistymättä älylliseen epärehellisyyteen...

Juha Hämäläinen

#16. Tietenkin aivot tuottavat reaalit tuntemukset kuten myös luulot. Kyse on neurobiologisen prosessin tuotoksesta, muttei se tarkoita välttämättä mitään.

Entinen työkaverini valitettavasti sekosi 19 vuotta sitten. Hän on vakuuttunut olevansa messias. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa aiheesta. Sivuja riittää onhan hän Saksassa ja Sveitsissä korkeasti koulutettu informaatiotutkija.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #21

Sukupuoli-identiteetti ei kuitenkaan ole mielenterveyden häiriö myöskään poiketessaan cis-sukupuolisuudesta. Hulluksi leimaaminen ei siis toimi tässä asiayhteydessä (tosin hulluksi leimaamiselle ei löydy oikeutusta muutoinkaan, koska tällainen leimaaminen pahentaa mielenterveyden häiriöistä kärsivien oireilua aiheettomasti ja on omiaan lisäämään heihin kohdistuvaa syrjintää. leimaaminen toimintakyvyn rajallisuuden perusteella on eräs ableismin muoto) ...

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk....

"
Länsimaissa transsukupuolisuus on aiemmin luokiteltu mielenterveyden häiriöksi samaan tapaan kuin homoseksuaalisuuskin. Tieteellisen tiedon lisääntyminen on muuttanut käsityksiä, ja transsukupuolisuutta pidetään osana normaalia luonnon ja ihmisen monimuotoisuutta. "

Ja sama pätee muunsukupuolisuuteen :

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk....

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #26

#26. Nyt kiertelet totuutta. Ei asia muutu kirjoittamalla uusia suopeita määritelmiä.

Minun tarkoitukseni oli kertoa, että ne samat aivot, jotka tuottavat tutulleni hyvin todellisen tunteen, että hän on messias, niin aivan samoin ne tuottavat muitakin harhoja.

Ihmisten haukkuminen hulluksi ei ole tarpeen sen enempää kuin harhatuntemuksen väittäminen todellisuudeksi.

Jokainen tuntee ja saa tuntea miten haluaa, muttei saa vaatia muita suhtaantumaan asiaan samalla vakavuudella.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Sukupuolen variaatioita ei lääketieteessä pidetä mielenterveyden häiriöinä an sich kuten ei pidetä homoseksuaalisuuttakaan enää - käsittääkseni tämä on tosiasia ilman kiertelyä.

Toisaalta, trans- ja muunsukupuolisuus eivät tuota immuniteettia mielenterveyden häiröitä tai psykooseja vastaan. Tutkimusten perusteella sukupuolivähemmistöihin kuuluvien keskuudessa mt-ongelmat ovat itse asiassa melko yleisiäkin kuten myös itsemurha-ajatukset johtuen lähinnä syrjityn asemaan ajautuneiden elämään liittyvästä vähemmistöstressistä ja muista negatiivisten emootioiden aiheuttajista...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #27

"Ei asia muutu kirjoittamalla uusia suopeita määritelmiä."

Jos Hämälainen olisi sitä mieltä, että maapallo on pannukakku, koska jotkut esi-isät näin olettivat ja hänelle kerrottaisiin, että tieteellinen tutkimus on kertonut asiasta jotain aivan muuta, hän varmaan toteaisi, että kyse on vain maapallon pyöreydelle suopeista määritelmistä, jotka eivät tosiasioita miksikään muuta....?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Antikainen on aikaansa jäljessä. Netflix uutuus Extinctionkin keskittyy jo pohtimaan keinoälyn oikeuksista omalla tavallaan joten kyllä minulla tulisi olla jo nyt mahdollisuus määritellä itseni leivänpaahtimeksi jos niin haluaisin.

Juha Hämäläinen

#20. Joo voisi juoksuaikana käydä tosi kuumana.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Transhumanistien piirissä mahdollisuudella keinoälysovellutusten avulla laajentaa ihmisen toimintakykyä on aprikoitu jo pitkään, mutta käsittääkseni varsinainen teknologinen singulariteetti on kuitenkin vielä utopiaa myös kiihkeimpien keinoälytutkijoiden mielestä :)

Tietoisuutta on siis edelleen varsin mahdoton luoda keinotekoisesti.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mitä tietoisuus on?

Onko se vain kykyä yhdistää olemassa olevaa tietoa, uusia havaintoja uusiksi ratkaisuiksi innovatiivisesti? Jos se riittää niin tekotietoisuus on olemassa jo nyt.

Jos vaaditaan myös kykyä tunnistaa oma itse yksilönä, ei ihan vielä olla perillä. Sillä tuota oman itsen yksilöllistä tunnistamista, minuutta, ei taideta olla vielä kyetyn mallintaan joka edellyttää sen keinotekoista luomista.

Mutta kehitys kehittyy joten en ole menettänyt toivorikkauttani etteikö jonain päivänä joukossamme olisi ajattelevia ja tietoisia leivänpaahtimia Battlestar Galactica:n Cylon:eiden tapaan. Toivottavasti osaamme silloin olla ja eleä niiden kanssa jotta k.o. scifi-dystopia tai vastaava ei toteudu.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #40

Supertietokone ei vielä omaa ajattelukykyä, se on ainoastaan supernopea laskukone.

Eettisempi kysymys tälläkin hetkellä tulee blogini aiheesta l. tietoisuuden riippuvuussuhteesta kehollisuuteenja sitä kautta syntyviin emootioihin - onko täysin halvaantunut tai locked-in syndroomaan vajonnut henkilö ollenkaan tai ainoastaan jossain määrin ihminen, koska heiltä puuttuu "sisäinen tunto" omaan kehoonsa lähes tyystin. Ja vastaavasti missä määrin pitkälle kehittyttä muistisairautta sairastavaa henkilöä pidetään itsenäisenä persoonanaan. Aivojen rappeutuessahan minän kosketus kehoon vääristyy ja samalla ihmisen rakentama identiteetti sulaa lopulta olemattomaksi.

Ajattelevien leivänpaahtimen sijasta itselläni on nyt enemmän tarvetta oikeasti toimivalle leivänpaahtimelle. Säännönmukaisesti tämä nykyinen mallini jättää paahtoleivän viipaleita käristymään sisuksiinsa eikä käyttöohjeesta poiketen sylkäise niitä ulos kullankeltaiseksi paahtuneina.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #43

Niin, nykyiset supertietokoneet, kuten muutkin, ovat pelkkää kylmää rautaa ja muita metalleja sekä muovia kunnes niihin kytketään sähkövirta ja ne n.s. "bootataan" eli käynnistetään käyttöjärjestelmän käynnistävä ohjelma.

Sitten onkin kyse vain mitä muut käynnistettävät, n.s. sovellusohjelmat tekevät. Osaavatko ne esimerkiksi omasta toiminnastaan tai ympäristöä aistivista sensoreista saadun datan tulkinnan jälkeen muuttaa, korjata, kehittää itseään. Yleistähän on, että ohjelmistot lokittavat tekemisiään ja havaintojaan mutta ne itse eivät vielä osaa muuttaa toimintaansa, ainakaan pysyvästi mutta kuitenkin osaavat jo asettaa itse itsensä ajoaikaisesti johonkin tilaan eli moodiin. En pidä sitä ohjelmointiteknisesti kuitenkaan kovin haastavana. Enemmänkin k.o. ohjelmiston n.s. "minäkuvan" (eli erilaisten tilojen, moodien y.m. yhteensovittaminen toimivaksi kokonaisuudeksi) hallinta on monimutkaistuessaan haastavaa.

Eettisesti emme ole kai viemässä vammautumisen tai sairauden t.m.s. takia tietoisen mielensä hallinnan menettäneiltä ihmisarvoa. Samalla tavoin ajatellen emme kai saisi viedä dsitä myöskään niiltä joiden kykyjä on jossakin, esimerkiksi aivojen, suhteessa on paranneltu harjoittamalla, kemiallisesti, geneettisesti, koneellisesti t.m.s.

Entä jos robottia "parannellaan" bioperäisillä osilla eri lajeista, m.l. Homo sapiens? Miten paljon täytyy lisätä jotta eläin- ja ihmisoikeudet tulevat mukaan eettisiin pohdintoihin? Tämä on käsittääkseni jo tällä hetkellä ajankohtaista ja ytimenä puhuttaessa robottien oikeuksista.

P.s. Jos määritämme nyt eläinten, m.l. ihmisen, sukupuolen kaksijakoisesti lisääntymisfysiologian perusteella, kuinka määritämme kyborgien sukupuolen?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #45

Hybrideillä muuntelumahdollisuudet ovat kaiketi "rajattomat" ja siten olisi ainakin periaatteessa mahdollista luoda kaksineuvoinen yksilö - ETENE ja vastaavat kv-järjestöt joutuvat tulevaisuudessa ottamaan lujasti kantaa ihmisen geneettiseen tai implanttiperäiseen muunteluun mainitsemistasi syistä.

Soveltavassa lääketieteessä elikkä sairaanhoidossa "parantaminen" tarkoittaa nyt ja lähitulevaisuudessa kuitenkin potilaan toimintakyvyn palauttamista mahdollisimman pienin vaurioin eikä niinkään hänellä jo olevien ominaisuuksiensa tehostamista. Transhumanistiset ideat tullaan siten ihan ensimmäisenä ottamaan käyttöön jotain tiettyä tarkoitusta silmälläpitäen (esimerkiksi sotilastehtäviin) ja vasta pitkällisten seurantatutkimusten ja eettisten tunnustelujen jälkeen yleisessä terveydenhoidossa. Tässä vaiheessa olemme vielä julesverne-asteella ja voimme vain arvailla kuinka pieniksi atomeiksi tulevaisuuden tekniikoilla ihminen pystytään purkamaan ja kokoamaan uudelleen toimivaksi kokonaisuudeksi ehkä joillain suorituskykyä lisäävillä varaosilla tuunattuna ilman, että tämä ihminen menettää olennaisen ihmisyyden tunnusmerkistönsää...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #48

Olen samaa mieltä, että "soveltavan lääketieteen" olisi parempi keskittyä vain parantavaan eli toimintakyvyn palauttavaan toimintaan. Se olisi sen eettisesti tiukimmin perusteltavissa oleva tehtävä.

Sen yli menevä lienee jonkin asteista tietä kohti joidenkin scifi-kirjojen ja -elokuvien dystopioita joissa on mitä kummallisimpia rakenneltuja olitoita eri tarkoituksiin seksistä sotimiseen. Nyt parhaillaankin tehdään sota- ja seksiropotteja. Hybriditkin lienevät tulossa molempiin ja moniin muihin tarkoituksiin.

Perimmiltään ja teoreettisesti meidän tulisi kai suhtautua parantelemiseen kuten entiset brittiherrasmiehet urheilussaan. Hehän olivat mieltä, että harjoittelu on epäreilua kilpakumppaneita kohtaan. Ja ainoa heidän käyttämänsä doping taisi olla lasillinen sherryä palautumiseen. Ehkä meidän tulisi suhtautua suorituskykymme paranteluun kaikenkaikkiaan samalla asenteella.

Missä välissä me olemme valmiita päivittämään humanismikäsityksiämme vastaamaan tuota tulossa olevaa todellisuutta? Mitkä ovat siis "olennaiset ihmisyyden tunnusmerkit"? Ja miten niiden rajat määritellään ja miten transihmisiä kohdellaan? Kannattaisiko asiaa miettiä etukäteen, siis ennenkuin sellaisia on keskuudessamme?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #52

Kyllä se raja määrittyy olemassaolevien ihmiskäsitysten ja tulevien innovaatioiden suhteita pohtiessa erilaisissa biolääketieteeseen yms. erikoistuneissa asiantuntijapaneleissa neuvottelemalla (paras sillä hetkellä esitetty argumentti siis tulee ohjeeksi, suositukseksi ja määräykseksi kuten tapahtuu nykyisinkin).¨

Valistunut arvaukseni on, että puhtaasti keinotekoisesti rakennettu olija ei kovinkaan helposti tule saamaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, mutta synnynnäiseltä ihmiseltä, jonka fysiologisia tai peräti geneettisiä ominaisuuksia on parannettu keinotekoisesti, ei niitä oikeuksia karsita vastaavasti kovinkaan helposti...

Tulevaisuuden maailma voi ilman ihmisten sosiaalisten arvo- ja ihmiskäsitysten muutoksiakin olla verrattain ohjaava tekijä ihmisen olemuksellisuuden määrittelijänä, sillä esimerkiksi ilmastonmuutos voi tulla olemaan sellainen tulevaisuustekijä, joka pakottaa ihmiset ottamaan yleisesti käyttöönsä suorituskykyä muokkaavia menetelmiä ihan vain arkisen selviytymisen turvaamiseksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #54

Jos joskus kasataan ihmisiä varaosista, uusista ja käytetyistä, niin mikä tai millainen osa määrittää alkuperäisen palasen? Lasketaanko osuutta alkuperäisestä murto- tai desimaalilukuina, arvotetaanko eri elimiä eritavoin, vaikuttaako k.o. konstruktion oma itsetutkiskelu? Entä silloin kun muistoja voidaan istuttaa Matshurian kanditaattityylillä?

Laaja ja asiantunteva keskustelu on todellakin paikallaan. En jättäisi sitä vain biolääketieteen varaan vaan mukana täytyisi olla myös esimerkiksi filosofeja. Keskustelun tulisi olla avointa mutta jotenkin älämölökohinan ulkopuolelle suodattavaa. Ja lopputuloksen tulisi voida saavuttaa hyvin laaja konsensus jotta ei syntyisi sijaa "hybridikriittisille" populisteille jotka yrittäisivät kuitenkin projisoida pahaa oloaan siihen kuinka hybridit vievät työpaikat, läsivät meidän sosiaaliturvalla ja vievät peräkamarinpojilta naiset.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Oma lukunsa ovat nuo hybridit joiden suorituskykyä on parannettu teknologisin ja keinoälyä sisältävin laittein.

Ensinnäkin poikkeaako tuo parantelu periaatteessa jotenkin silmälaseista, keinonivelistä, keinosydämistä j.n.e. apuvälineistä? No, alunperin niissä ei ole ollut tietojenkäsittelyteknologiaa mutta nyt alkaa jo olla.

Toisaalta kasvua eritavalla auttavilla kemiallisilla aineilla voidaan parannella ihmistä. Miten se periaatteellisella tasolla poikkeaa?

Entä geenien muuntelu? Nyt ollaan jo lähellä sairauksien välttely-yrityksiä. Koska aletaan muunnella aivojen kehitystä ohjaavia geenejä?

Miten paljon ja mistä kohdista voimme ihmistä parannella jotta vielä on ihminen eikä cyborgi? Entä miten suhtautua heidän ihmisoikeuksiinsa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #41

Periaatteellinen tapa määritellä ihmisoikeuksiin oikeutetut löytyy kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista - ihmisoikeudet saadaan syntymässä siis ja ne oikeudet säilyvät ihmisen koko elinajan riippumatta siitä, millä tavalla henkilön kehollisia ominaisuuksia on muokattu...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #44

Noinhan se menee ja tuleekin mennä.

Mutta en malta olla jatkamatta Pirskasen hirviesimerkkiä. Miten käy Pirskasen ihmisoikeuksille jos hän kokee itsensä hirveksi? Luopuuko hän ihmisoikeuksistaan korvatakseen ne hirvenoikeuksilla? Entä kansalaisoikeudet? Hirvet lienevät internationalisteja maailmankansalaisia jotka eivät rajoista piittaa? Missä vaiheessa, miten ja miten todennettuna Pirskasen oikeudet muuttuvat?

Jos hän ei menetä ihmisoikeuksiaan niin miten suhtautua niihin jotka ovat syntymästään asti kokoneet itsenä hirviksi ja ovat myös hirvioletettuja? Kai heilläkin tulee olla samat oikeudet kuin Pirskasella vai kulkisiko hän tuplaoikeuksilla? Tämä avaa ihan uusia näkökulmia ja tuonee myös syksyisiin hirvipeijaisiin ihan uusia ulottuvuuksia?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #46

Niin, voimmeko myöskään puhua esimerkiksi "biologisesta" ja "sosiaalisesta" hirveydestä tässä asiayhteydessä menettämättä vakavasti otettavien nettikeskustelijoiden maineemme?

Mielestäni voimme, sillä vaikka hirvi viettääkin aikaansa mielellään yksin, niin sen lajityypilliseen käyttäytymiseen kuuluu myös sosiaalisia merkityksiä sisältävää ryhmäytymistä. Laumassa on helpompi liikkua paksun lumen aikaan ruokaa etsimässä...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #49

En usko meidän menettävän mainettamme, millainen se lieneekään. Pikemminkin se vain kasvaa hirveyksistämme.

Toisaalta sivistynyt ja ajatteleva lukija ymmärtänee hirven tässä keskustelussa vain esimerkiksi spesiöösistä eli lajityypillisestä toiseudesta. Se reaalielämässä lienee ihmisen osalta keinotekoista pohdiskelua mutta muiden luontokappaleiden osalta ihan tätä päivää sukupuolisen lisääntymisenkin kautta.

Sen sijaan tulevaisuudessa kun ihmisen elinten korvaaminen varaosilla, sekä keinotekoisilla että bioperäisillä, kehittyy, olenee edessä aika jolloin joukossamme on nykyisten keinonivelisten ja sydämisten lisäksi myös hybridejä joilla voi olla koneellisten tietotekniikka sisältävien osien lisäksi myös osia muilta lajeilta.

Hirven yksinäisyyttä kaipaava erokkohakuisuus lienee sukua suomalaisten yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa viihtyvälle tuleentuijottelulle. Eivät turhaan muinaiset esi-isämme valinneet toteemieläimekseen hirveä, niin tarkasti he olivat havainnoineet itseään ja tehneet tarkkoja havaintoja luonteestaan.

Itse asiassa tuo suomalais-hirvimäinen kombo vaikuttaa tehokkaalta ja tasapainoiselta: tehdään yhdessä ne asiat joissa joukosta on hyötyä mutta muuten puuhastelleen itse mitä itse halutaan.

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No on niitä naisiakin olemassa joilla on sukukromosomi xy, kun normaalisti naisella on xx ja miehellä xy ja tässä tämä y on pieni , sillä on vain muistaakseni 100 geeniä ja kun x omaa jotain 2000 geeniä ja sitten nämä geenit voi hypellä kromosomin kärjissä ja se sitten taas muokkaa identtiteettiä ollako mies vai nainen tai tunteä olevansa mies vaikka oisi nainen tai toisinpäin tai nämä geenit voi hypellä kromosomin keskelläkin kun se kromosomi on x kirjaimen muotoinen ja sillä on vasen ja oikea käsi eli näitä naisia joilla on xy sukukromosomi, niitä kait on vähä mutta on kuitenkin. Kait nämä homo ja homoseksuaalisuus , kait niihin vaikuttaa perimän muutokset tai hormoonit ja aivotoiminta ja ympäristökin. Olen nähnyt ihmisen kuvan jolla oli vain yksi silmä ja otassa nenä ja tukkaa ei ollut ja oohan niitä monilla varpaitaki kuusi tai sormia tai sitten on leuka poikkeuksellsen iso. Raamatun mukaan kaikki nämä ovat silti lähimmäisiä, joita pitäs sitten rakastaa ja auttaa

No Vanha Testamentti ei tarkoita että sielu oisi jokin pikkuosa ihmisessä, vaan sielu on koko ihminen kun on elävä. NO Hengen Vanha Testamentti kyllä sanoo, että se ei kuole. Synti sitten taas oisi Paavalin mukaan asumassa jäsenissä myös kristityssäkin eli jäsenet oisi Paavalilla sitä, että kun toimitaan, niin se oisi sitä jäsentä, kun siis ihmiset toimii ja tekee ja siksi se synti pitäisi pitää kurissa että se ei sitten hallitse tekoja että ne teot sitten tehään Kristuksen mielenmukaan ja tämä oisi sitä parannusta, jatkuvaa parannusta kuten Luther sanoo parannusta jokapäivä jne.Eli pitäs se parannus sitten tehä ensin eli elämisen tavat pitäs sitten muuttua ja varmaan kristikunnankin pitäs sitä parannusta tehä kun ei pystytä kokootumaan sunnuntaisin samaan kirkkoon, niin missä se sitten se rakkaus on, jos ei olla yhessä. Paavali nimenomaan teroitti että pitää olla yhtämieltä ja ajatella toisen parasta ensin tai Paavali opettaa kyllä senkin, miten pitäs puhua toiselle jos lukee Efesolaiskirjeen luvun 4. Oisi hyvä jos kristikuntakin lukisi tuon luvun .

Tiina Teittinen

On surullista että Antikaisen ansiokkaisiin blogeihin vastaavat juuri ne änkyrät, joilla on paljon sanottavaa mutta vähän asiaa. Joka ikiseen blogiin he tuuttaavat mielipiteitään joista ei ole keskusteluksi. He tietävät ja ovat oikeasssa.

Ihminen ei ole vuosisatojen saatossa muuttunut juurikaan. Kulttuuriset olosuhteet ovat. Ja muuttuvat koko ajan. Konservatiivien mielestä vesi pitäisi yhä kantaa kaivosta.

Ihmisyyttä määrittää kyky ajatella ja tietoisuus minuudesta. Jos ihmiselle annetaan mahdollisuus määrittää itsensä kulttuurisesti vahvojen normien ulkopuolisesti, hän voikin nähdä itsessään uusia ulottuvuuksia. Seksuaalinen suuntautuneisuus on vain yksi pieni osa identiteetin muovautumista. Jos sen annetaan olla niin.

Tämä blogialusta on tällä hetkellä hyvin hedelmätön keskustelulle. Älykkäät, tiedonhaluiset ja rakentavasti keskustelevat henkilöt ovat poistuneet ja jäljelle on jäänyt vain ajattelun kääpiöitä. Henkilöitä joille on tärkeää tuoda egoaan esille, vaikka sanottavaa on kovin vähän.

Kiitos että olet jaksanut silti tuoda näkemyksiäsi esille.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Kuule, paras tapa saada eloa kuolleeseen hevoseen on ruveta puhumaan joistakin "transhirvistä".

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

#37: "Jos ihmiselle annetaan mahdollisuus määrittää itsensä kulttuurisesti vahvojen normien ulkopuolisesti, hän voikin nähdä itsessään uusia ulottuvuuksia."

-> Kysymys ei liene siitä, onko ihmisellä mahdollisuus määrittää itsensä jollakin uudella tavalla vaan paremminkin siitä, seuraako tällaisesta subjektiivisesta uudelleenmäärittelystä joitakin velvollisuuksia muille ihmisille vai eikö seuraa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Itseäni eivät kovasti vastakkaisinakaan esitetyt mielipiteet häiritse sinänsä, koska ne tavallaan kielivät onnistuneesti muotoillusta blogitekstistä - ne ikäänkuin alleviivaavat ja korostavat mahdollista sanomaani siis :)

Blogistinurani alussa Puheenvuoro toimi kyllä vilkkaammin ja monipuolisempana keskustelualustana, nykyisin tämä on tosiaan pelkistynyt liiankin kanssa (ennalta-arvattavaksi) mielipidepalstaksi...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset