jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kielitoimistonkin sanakirja sisältää vaillinaisia selitteitä

Täsmällinen kielenkäyttö on onnistuneen kommunikaation ehdoton edellytys. Vanhan sanonnankin mukaisesti usein kuitenkin sorrutaan puhumaan keskustelun aiheena olevan aidan sijasta aidanseipäistä.  Tällöin keskustelun kohde ja luonne muuttuvat olennaisesti johtuen käytettyjen sanojen ja niiden merkitysten erilaisista tulkintalinjoista.

Tällaisen asian vierestä puhumisen  välttämiseksi voimme usein turvautua yleiskielisiin sanakirjoihin yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseksi tai määritellä käytettävien käsitteiden täsmällinen sisällöllinen merkitys erityissanastojen avulla. Sanakirjoijen eräs tarkoitushan on juurikin juuri semanttisen konsensuksen luominen :)

Käytännössä olen itse tullut havainnututtamaksi ilmiöllä, jonka olennaisuus on aikaisemmin itseltäni jäänyt mukavuuden haluisen ja hieman väljämuotoisen mielenlaatuni vuoksi huomiotta - sanakirjojen sisältämien sanojen merkitysselitykset  ovat nimittäinkin turhan usein ylimalkaisesti esitettyjä. Monien sanojen kohdalla sanakirjan antama selite sanan sisällöllisestä merkityksestä on lopultakin tulkinnanvarainen, mikä  voi tarkkuutta vaativissa keskusteluyhteyksissä aiheuttaa jopa aikaisempaa suuremman riskin keskusteluyhteyden ajautumiselle ad hoc -tyylisesti asian vierestä paasaamiseksi.

 

Tällaisesta ylimalkaisesta sanojen merkityssisältöjen esittämistavasta käyköön nyt Kielitoimiston sanakirja, jonka verkkoversio antaa sanalle "sosiaalinen sukupuoli'  merkityssisällöksi selitteen "Sosiaalinen sukupuoli sukupuoli sosiaalisten roolien, odotusten yms. muodostamana ilmiönä."

Sosiaalinen sukupuoli on siis tämän selitteen perusteella jotenkin oletettuihin sukupuolirooleihin liittyvää ynnä muuta sellaista ylimalkaista. Tosiasiassahan sosiaalinen sukupuoli (gender) tarkoittaa yksilön itsensä identifioiman sukupuolikokemuksen eli sukupuoli-identiteetin, hänen sosiaalisissa yhteisöissä omaksumiensa sukupuoli-roolien ja häneen kohdistuvien sukupuoleen liittyvien odotusten kokonaisuutta.  Kielitoimiston sanakirjan selitysvoima käsitteen "sosiaalinen sukupuoli" kohdalla on mielestäni heikko ja itse selite jopa harhaanjohtava vaillinaisena.

Samaisesta Kielitoimiston sanakirjasta löytyy tätäkin harhaisempia sananselityksiä, sillä esimerkiksi sanalle '"naissukupuolinen" sanakirja ehdottaa sisällölliseksi selitteeksi : "NaissukupuoliHeikompikauniimpi sukupuoli. Naiset".

No, nyt voidaan kysyä perustellusti, että mihin tosiasiaan perustuen naissukupuoli on heikompi ja kauniimpi? Kuka tämän arvotuksen tekee siis ja tehdäänkö tämä arvottaminen objektiivisin perustein?

Esimerkiksi kun verrataan minua profiilikuvani perusteella vaikkapa tähän urheilijaan, niin veikkaisin, että hyvin harva osaa heti oikopäätä sanoa kumpi kuvien henkilöistä on heikompi ja kumpi kauniimpi ...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (35 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Olis töitäkin tässä maassa tehtävänä eikä vain sukupuoli-identiteetin ihmettelyä. Vaihtoehtoisesti voi rentoutua ja nauttia säästä miettimättä sukupuolisuuttaan tai toisten. Menen nyt maalaamaan taloa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin. Töiden ja ammattinimikkeiden sukupuolittuneisuus on myös eräs itseäni kiinnostava ilmiö - ovatko nämä ilmiöt sukupuolirooleista johtuvina perimmiltään biologisia vai kokonaan puhtaasti sosiaalisesti rakentuneita?

Itse väittäisin, että naiset ohjautuvat runsaassa määrin esimerkiksi hoiva-ammateihin ja kauneudenhoito- tai muotialan töihin osittain sen vuoksi, koska naissukupuolta pidetään "heikompana ja kauniimpana"...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Sanakirjat ovat useinkin melko konservatiivisia ja jäyhiä muuttumaan. Niiden ylläpitäjäthän seurailevat kielenkäytön muutoksia ja reagoivat niihin jälkikäteen. Niinpä niissä näkyykin vielä "vanhan maailman" jäänteet kun kehitys kehittyy ja me muutamme puheessamme merkityksiä edellä.

Aiemmin kun sanakirjat olivat painettuja, ne olivat vielä enemmän jäljessä mutta voisivat nykyisen nettisanakirjan päivittäjät olla hieman nopeampia. Vaikutuksensa voi olla myös Kielitoimiston resursseilla, tai pikemminkin niiden puutteella. Nykyinen ja aikaisemmat hallitukset eivät ole juurikaan profiloituneet tuollaisten kulttuurilaitosten toiminnan varmentajina.

Toisaalta sanakirjojen ei kai pitäisi ottaakaan kantaa avoimiin keskusteluihin määritelmillään joten saattaa olla hyväkin, että päivittävät sanoja ja niiden merkityksiä vasta kun ne ovat vakiintuneet olemaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kielitoimiston sanakirjaan lisätään uusia sanoja vuosittain ja samalla siitä poistetaan sellaisia sanoja, joita ei enäää vuosikymmeniin ole yleisesti käytetty. Kirjoituksessani nostamieni esimerkkien avulla halusin korostaa, että arvoaltaisenkin sanakirjan selitysvoima voi yksittäisten sanojen kohdalla jäädä vajaaksi etenkin silloin, kun sanan käyttömerkitys on moniulotteinen.

Joku voi tulkita sosiaalisen sukupuolen tarkoittavan ainoastaan sukupuoliroolia ja jotain siihen liittyvää Kielitoimiston antamaan selitteeseen luottamalla, vaikka sanan tosiasiallinen merkityssisältö on huomattavasti laajempi...

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Turha on Juhon potkia tutkainta vastaan. Mies on mies, vaikka voissa paistaisi. Ja nainen on se kauniimpi sukupuoli, se toinen niistä kahdesta (2), se lähtökohtaisesti heikompi.

Yhtä arvokkaita kumpikin - Jumalan kuvaksi luotuja. Eläkäämme niin, että tuo Jumalan kuva meissä kirkastuisi ja saisi muotoa, Kristuksen kuvan kaltaisuutta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vahvuus ja heikkous asettuvat omassa arvoasteikossani sopeutumiskykyä kuvaavalle janalle ja sillä asteikolla mitaten esittämäsi (ehkäpä alunperin itsensä Aristoteleen tunnetuksi tekemää) oletettua luonnonjärjestystä mukaileva sukupuolijärjestys saa rinnalleen monipuolisemmin ilmentyvän rakenteen ;)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Eikö ole hieman arroganttia ruveta kaikkivaltiaan jumalan kuvaksi, siis vähän niinkuin melkein kaikkivaltiaaksi itsekin? Eikö Jahwe, joka monissa muissakin asioissa on suutahtanut kovinkin äkäiseksi, pöyristy ja mielensä pahoita sellaisesta elvistelystä?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Nämä sukupuolen tasot ovat kimuranttisia...

Itse hahmotan sosiaalisen sukupuolen niin, että se on kulttuurin määrittelemä entitetti: Mitä kaikkea sisältää se, että on nainen tai mies tietyssä kulttuurissa.

Sukupuoli-identiteetti taas on henkilökohtainen kokemus. Joillakin se voi olla sama kuin kätilön arvaaama ilman, että kokee oman kulttuurinsa sosiaalisen sukupuolen, erityisesti sen raajaamia sukupuolinormien tai rooleja omakseen. Tätä viime mainittua tapausta olevaa tilannetta kutsun itse kehittämälläni termillä sukupuoliemansipaatio: "Olen nainen, mutta en hyväksy itseäni rajaavia sukupuoliodotuksia." Transsukupuolisen kokemus taas on likimain seuraava: "Olen mies/nainen, vaikka minut on määritetty naiseksi/mieheksi."

Pekka Pylkkönen

"Transsukupuolisen kokemus taas on likimain seuraava: "Olen mies/nainen, vaikka minut on määritetty naiseksi/mieheksi.""

Entä "olen 16 vaikka ajokortissa lukee 34" tai "olen koira vaikka muut luulevat ihmiseksi"? "Olen vasenkätinen vaikka vasen on heikompi käteni"?

Joku roti. Jokainen saa käyttäytyä juuri niinkuin huvittaa, mutta sillä ei tarvitse olla muille mitään merkitystä. Sukupuolet ovat suvulliseen lisääntymiseen liittyvä ominaisuus eikä siinä ole hevon pyllyn vertaa merkitystä omalla kokemuksella.

Jos haluaa näyttää ja käyttäytyä kuin toisen sukupuolen edustaja, se on täysin ok, mutta sukupuoli siinä ei silti muutu miksikään.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Sen taustalla, että transnainen tai -mies kokee olevansa eri sukupuolta kuin kätilö arvasi, on viimeisen tieteellisen tiedon mukaan se, että sikiökehityksen aikana kehoa myöhemmin sukupuolittuvat aivot tekevät sen eri suuntaan äidin hormonimuutosten takia. Vastaavanlaista muutosta koiran suuntaan ei olla taidettu enbryologian tai epigenetiikan alueella havaittu.

Vasenkätinen voi vaihtelevalla menestyksellä oppia toimimaan oikeakätisesti, aivan kuten transsukupuolinen voi oppia elämään vastoin omaa identiteettiä. Kummassakaan tapauksessa itse ominaisuus ei katoa. Trassukupuolisuutta voisi muutenkin verrata juuri vasenkätisyyteen: Kumpikaan ei ole selkeästi yhden geenin määrittelemä ominaisuus, mutta molempia esiintyy ihmispopulaatiossa likimain vakiomäärä.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #10

Kokemuksella ei sukupuolen kohdalla ole merkitystä, sillä edelleenkin kyseessä on suvulliseen lisääntymiseen liittyvä ominaisuus. Jos se joillekin tuottaa tyydytystä ja auttaa ymmärtämään asiaa, sanat 'mies' ja 'nainen' voidaan toki korvata sanoilla 'uros' ja 'naaras'.

Kenelläkään ei ole kokemusta omista sukusoluistaan. Ne vain olla möllöttävät.

Googlesta löydät rajattomasti lehtiartikkeleita ihmisistä jotka kokevat olevansa koiria. Kenties jonkun on kiireesti ruvettava tutkimaan jotta mikä alkionkehityksessä aiheuttaa kokemuksen koiruudesta. Ja miten tämä koira voi erottaa kokemuksen koiruudesta erotuksena kokemuksesta ihmisyydestä jos ei koskaan ole päässyt sitä kokeilemaan. Erilaisia fantasioita siitä että olisi jotain muuta kuin on löytyy varmasti kaikilta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #14

Tässä asiassa on vielä aivan liian varhaista ryhtyä aprikoimaan ihmisen ja eläimen yhdistävän identifikaatioitumisen mahdollisuuksilla, sillä ihmisen erottaa eläimestä perustavanlaatuinen tekijä - ihmisellä on tietoisuus.

Eläytyminen jonkin eläimen tai muun olion hahmoon on ainoastaan esittävää eläytymistä, sitä ei siis pidetä eläimellistymisenä an sich eikä etenkään ihmisen kokonaisvaltaisena olomuotona...

"Kenelläkään ei ole kokemusta omista sukusoluistaan. Ne vain olla möllöttävät."

Yksilön lisääntymisominaisuudet korreloivat toki sukupuolen kanssa, mutta ainoastaan melko korkealla, mutta selvästi alle ykkösen jäävällä, kertoimella.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #18

Tuo tietoisuus ihmisen muista eläimistä erottavana tekijänä on todellakin asia josta emme tiedä tarpeeksi. Suurin ongelma lienee tunnistaa muiden eläinten tietoisuutta koska emme pysty riittävästi kommunikoimaan niiden/heidän kanssaan.

Emme esimerkiksi tiedä onko eläinten tietoisuus, siis niillä joilla se on, samanlainen vai erilainen kuin ihmistietoisuus.

Käsittäkseni vahvoja viitteitä tietoisuudesta muilla Homindae-suvun isoilla ihmisapinoilla on havaittu. Samaten joillakin muillakin lajeilla, esimerkiksi norsuilla, pyöriäisillä etc. sekä kaikkia niitä "älykkäämmillä" variksilla.

Tokikin tavallisen puhekielen tasolla voimme ajatella identifioitumisen ja samaistuminen muihin eläimiin voivan selittää monenkin kommentin sisällistä tasoa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #20

Joitakin ihmisiä olen kuullut nimitettävän kananaivoisiksi, mutta sekään ei vielä oikeasti merkinne ihmisen ja eläimen välisen informatiivisen vuorovaikutussuhteen avautumista syvällisellä tasolla - ja luullakseni kyseessä onkin ainoastaan halventavaksi tarkoitettu vertauskuva...

Gorillojen parissa työskentelevät innokkaimmat luonnontieteilijät ovat väittäneet gorillojen oppivan kommunikoimaan viittomakielisesti ja vieläpä "tarkoituksenmukaisesti" - ihmisapinoilla on muutoinkin verrattain korkea sosialisoitumisaste ja ainakin primitiivinen tietoisuus omasta asemastaan yhteisössä ja vaihtoehdoisia selviytymisstrategioita siinä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Koko_(gorilla)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #21

Monasti noihin muiden eläinten tietoisuuden arviointeihin liittyy ylenmääräistä inhimillistämistä. Toisaalta kun nähdään muilla eläimillä joku ihmisen toimintaa muistuttava piirre, se tulkitaan älykkyydeksi, tietoisuudeksi t.m.s. vaikka kyse saattaa olla ihan mistä muusta tahansa, vatsan nipistyksistä ihmsien tyhmyyden hämmästelyyn.

Etenkin ne meistä tavallisista taatiaisista joilla on lemmikkejä, ovat taipuvaisia yliymmärtämään niiden elkeitä. Jotkut tieteilijätkin kiintyvät tutkittaviinsa samalla tavoin.

Samaten joskus joidenkin eläinten pystyessä tekemään niille "opetettuja" temppuja. se tulkitaan milloin miksikin. Pikemminkin voisi kuvitella niiden eläinten olevan älykkäimpiä jotka väistävät tuollaisen temputtamisen.

Mitä on siis eläimen tietoisuus, siis muun kuin ihmisen? Onko se samankaltaisuutta ihmisen tietoisuuden kanssa vaiko jotain k.o. eläinlajin (ja sen lähisukulaisten) omaa tietoisuutta olemassaolostaan. Onko variksella joka esiintyy kavereilleen, tietoisuus omasta erinomaisuudestaan? Onko sardiiniparvella tai kottaraislaumalla jonkinlainen joukkotietoisuus? Onko vaelluslohen kiinnittyminen syntymäjokeensa tietoisuutta? Etc. Etc.

P.s. Kananaivoisuus lienee ihan objektiivisesti joistakin ihmisistä havaittava piirre kunhan määrittelemme kanan aivot sopivasti. Samassa merkityksessä vaimoni on määritellyt minulla olevan kultakalan muisti vaikka itse olen ihan objektiivisesti todennut muistini lyövän jopa norsulauman.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Yksilöt tekevät kulttuurin.

Suomen kielessä ja suomalalaisessa käsiteavaruudessa sukupuolen moninaisuus tiivistetään yleensä yhteen sanaan - sukupuoli. Ja siten sanaan sisältyvät painotuserot tulisi ymmärtää asiayhteyden kautta mistä seuraa se, että tulkintaeroista johtuvilta väärinkäsityksiltä (tahattomilta tai tahallisilta) on vaikeakin välttyä.

Mielestäni toisilla kielialueilla yleinen tapa jakaa sukupuolen käsite fysiologista olemusta ja sen sosiaalisia ulottuvuuksia kuvaaviin osatekijöihinsä ei kuitenkaan ole sen ongelmattomampi, sillä sosiaaliset ilmiöt voidaan aina tarkentaa yksilöpsykologisiksi tapahtumiksi, neurobiologisiksi prosesseiksi, jolloin raja sex/gender-jaottelun osalta häviää kokonaan.

Sosiaaalinen sukupuoli selitetään vakiintuneissa englannin kielisissä sanakirjoissa mielestäni tarpeellisessa laajuudessa, esimerkiksi näin :

http://www.dictionary.com/browse/gender

"
Usage note

Although it is possible to define gender as “sex,” indicating that the term can be used when differentiating male creatures from female ones biologically, the concept of gender, a word primarily applied to human beings, has additional connotations—more rich and more amorphous—having to do with general behavior, social interactions, and most importantly, one's fundamental sense of self. "

Sukupuoli-identiteetti on siis se tekijä, joka ensisijaisesti määrittelee henkilön sukupuolen...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Aika harva viitsii pohtia muiden ihmisten sisäisiä kokemuksia - ja vielä harvempaa tällaiset asiat edes kiinnostavat, kun omassa elämässäkin on monille jo tarpeeksi haasteita ja tekemistä.

Lähtökohtaisesti jokainen saa tietysti kokea olevansa ihan mitä vaan. Ongelmia voi toki tulla siinä kohtaa, jos tällaisten subjektiivisten kokemusten nojalla ryhdytään esittämään vaatimuksia.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Asialla on merkitystä ensisijaisesti niille, joille tämä aihealue on nimenomaan haaste omassa elämässä. Toisten ihmisten kannalta se tarkoittaa lähinnä sitä, että ei ole syytä asettaa vaatimuksia eri tavoin kokeville ja antaa heidän elää kokemansa sukupuolen mukaista elämää. Erityisen haasteen voi joillekin asettaa ns. muunsukupuoliset, joiden suhteen ei ole asiallista kohdella heitä naisina tai miehinä. Ylipäätään helpointa on olla asettamatta ennakko-oletuksia kenenkään suhteen, elämä tulee tällä tavoin kaikille helpommaksi.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Ymmärtänet, ettei kaikissa tilanteissa kenen tahansa ole mahdollista elää sisäisen kokemuksensa mukaisella tavalla - on otettava myös muut ihmiset huomioon ja ymmärrettävä se, ettei subjektiivinen kokemus aina ole sama asia kuin objektiivinen todellisuus.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #13

Lohdullista on kuitenkin tietää, että myös niiden muiden ihmisten todellisuuskäsitys pohjautuu heidän omiin subjektiivisiin kokemuksiinsa. Todellisuus rakentuu sosiaalisesti siis ja siinä kamppailussa adaptiivisin näkemys voittaa.

MIkä sitten on sitä objektiivista todellisuutta?

No, esimerkiksi tässä uutisessa mainittu lääkäri joutui perustavalla tavalla törmäyskurssille objektiivisen todellisuuden (Equality Act 2010) kanssa ryhdyttyään soveltamaan ammatissaan omia subjektiivisia näkemyksiään :

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5930593/Do...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #13

"Ymmärtänet, ettei kaikissa tilanteissa kenen tahansa ole mahdollista elää sisäisen kokemuksensa mukaisella tavalla - on otettava myös muut ihmiset huomioon"

Janhunen varmaan osaa esittää esimerkin tilanteesta, jossa transsukupuolisen tai muunsukupuolisen pitäisi ottaa huomioon muut ihmiset niin, että oma elämä oikeaksi koetussa sosiaalisessa sukupuolessa pitäisi jättää toteuttamatta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin?

Käsittääkseni jokaisella on oikeus elää omassa sukupuolessaan täysipainoisesti, tämä vaatimus ei mielestäni ole kohtuuton.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Käsittääkseni noin laajemmin ei ole vaadittu kuin tasavertaisuutta kaikille ihmisille. Mitä Janhuselta on siis silloin vaadittu? Siis sellaista josta ei kohtuullisen pienellä määrällä suvaitsevaisuutta selviäisi?

P.s. Janhunen taitaa kuulua "aika harvoihin" joilla ei ole omassa elämässä tarpeeksi haasteita sillä niin monta kertaa hän on täälläkin avautunut toisten kokemuksista niitä oikeuttaen ja kiistäen. Se toki on hänen oikeutensa, sitä en kiistä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

#19: "Käsittääkseni noin laajemmin ei ole vaadittu kuin tasavertaisuutta kaikille ihmisille."

-> Käsityksesi on väärä, koska kaikenlaista muutakin vaaditaan kuin tasavertaisuutta. Toisaalta en ole varma, mitä edes tarkoitat tasavertaisuudella.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #22

Olisiko Janhusella esimerkkiä jostakin tasavertaisuuden vastaisesta vaatimuksesta? Siis kuka, missä, miten, kenelle, milloin. Sekä tietenkin perustelu miksi juuri se vaatimus laajemmin kuvaa sukupuoleen liittyvien tasa-arvovaatimusten kelvottomuutta.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #23

Olisiko Myyryläisellä määritelmä tasavertaisuudelle?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #25

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus (m.m. https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoi...)

Janhusen esimerkit?

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #26

Niin, tasavertaisuus taikka yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä että kaikki ovat kaikissa tilanteissa keskenään yhdenvertaisia vaan sitä että keskenään samanlaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi 16-vuotiaalla lukiolaisella on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin 68-vuotiaalla eläkeläisellä on.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #29

Janhunen pyrkii tavanomaiseen tapaansa sotkemaan. Ihmisen kehitykseen liittyvät suojaikärajat, esimerkiksi täysi-ikäisyys, ovat ihan eri asioita kuin e.m. julistuksen II artiklan syrjinnän kielto. Tässäkin keskustelussa on ollut siitä kyse.

Toisaalta 16 vuotiaalla tulee olla ihan samat oikeudet ja velvollisuudet riippumatta siitä miten hänen sukupuolensa on oletettu ja miten hän sen itse kokee.

Ja ihan riippumatta siitä miten joku 16-vuotias tai 68-vuotias itsensä kokee, Janhusella tulee olla oma oikeutensa kokea oma sukupuolensa ihan miten haluaa. Kenenkään muun oikeus omaan kokemukseen ei sitä oikeutta häneltä vie vaan lisää myös sitä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #30

Niinkuin olen tuossa jo aiemmin sanonut: jokainen saa tietysti kokea olevansa ihan mitä vaan. Ongelmia saattaa tulla siinä kohtaa, jos tällaisten subjektiivisten kokemusten nojalla ryhdytään esittämään vaatimuksia.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #31

Déjà vu - Janhunen sitten palasi takaisin 11. kommenttiin vaikka siihen on jo vastattu useammankin toimesta käsin.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #29

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on lähtökohdista riippumatta samat mahdollisuudet - ikään kuin pienemmälle tarjottaisiin koroke alle, että yltäisi yhtä korkealle kuin muut. Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös syrjimättömyyttä, mikä sisältää mm. työpaikkakiusaamisen tai vastaavan kiellon. Yhdenvertaisuusvaatimus koskee ennen muuta yhteiskunnnan ja palvelujen tarjoajan velvollisuuksia antaa kuvatulla tavoin yhdenvertaisia palveluja ja koulutusmahdollisuuksia sekä työskentelymahdollisuuksia työpaikalla. Vaatimus koskee myös kollegojen asiallista kohtelua.

Se ei tietenkään tarkoita sitä, että lapsella voisi olla aikuisten kanssa samat oikeudet asioihin, joista hänen ei voida olettaa olevan vielä kypsä päättämään. Se ei myöskään tarkoita sitä, että mihin tahansa olisi otettava kuka tahansa tekemään mitä tahansa, jos taito ja kokemus eivät riitä.

Käyttäjän KaukoAalto kuva
Kauko Aalto

Keskustelussa on vedottu Aritoteleeseen ja Jumalaan, ihmetystä herättää ettei kukaan puhu evoluutiosta. Ihmisen tietoisuus on hänen selviytymiskeinonsa, hän kun on höyhenetön kaksijalkainen. Kolmannet ja neljännet sukupuolet eivät vie eteenpäin ihmiselle evoluution antamaa tehtävää, – joka on lisääntyminen, tämänhän tähdentäminen on peruskauraa jokaisessa pyhässä kirjassa – sanoo sen sitten kuinka kauniisti tahansa. Miksi heterot esiintyvät pride-paraateissa? Mitä arvoja he ajavat? Tasa-arvon kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Aalto kyselee miksi heteroja on mukana Pride-paraateissa. Eikö muiden oikeuksien ja tasa-arvoisen kohtelun puolustaminen ole riittävä syy? Minusta se ainakin on ihan kelvollinen ja riittävä.

Biologinen evoluutio, jota Aalto tarkoittanee, on populaatioiden sopeutumista ja sitä kuvaava teoria populaatioiden käyttäytymistä kuvaava teoria. Sukupuoli-identiteetti on yksilön kokema yksilöllinen kuva yksilöstä itsestään. Evoluutio on siis jokseenkin kaukana sukupuolista niiden laajemmassa merkityksessä vaikka sinällään sukupolvista toiseen jatkuva suvullinen lisääntyminen aiheuttaakin evolutionaarista sopeutumista olosuhteiden muutoksiin.

Ihmisillä sukupuoliin vaikuttaa kuitenkin biologisen perustan lisäksi myös kulttuuri ja sen erillinen evoluutio. Evoluutioteorian soveltaminen yhteiskunnallisiin sukupuolikysymyksiin on siis kovin kapea-alaista ja siten hyvinkin hedelmätöntä. Vaikka tosin lisääntymispariutuminen sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä voisikin olla mielenkiintoinen tutkimuskohde ja paljastaisi paljon meille tyypillisestä käyttäytymisestä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Mikään sanakirja ei ole täydellinen, mutta Kielitoimiston sanakirja on silti erinomainen apuväline töissä ja vapaa-ajalla, vaikkapa kirjoitettaessa kommentteja Puheenvuoroon. :) Se on myös verrattain ajan tasalla oleva hakuteos. Siinähän esimerkiksi sana ‘avioliitto’ määritellään “määrämuodoin ja -edellytyksin (vihkimällä) vahvistetuksi kahden ihmisen yhteiselämän muodoksi.”, kuten Juho Antikainenkin on asiallisesti muistuttanut: http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210... .

Kirjahyllyssäni on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aikanaan niin ikään erinomainen Suomen kielen perussanakirjan painos vuodelta 1990. Siinä ‘avioliitto’ määritellään aikansa viitekehyksen mukaisesti vielä “määrämuodoin (vihkimällä) vahvistetuksi miehen ja naisen yhteiselämän muodoksi”. Kielitoimiston sanakirja on siis verrattain hyvin ajan tasalla.

Yhtä lailla totta on – vaikka en ole asiaan sen enempää perehtynyt – että maailman miljardien ihmisten joukossa voidaan olettaa olevan myös ihmisiä, jotka eivät ole 100-prosenttisesti naisia eivätkä miehiä, vaikka Raamatussa jotain sellaista sanotaankin, että “mieheksi ja naiseksi” meidät on luotu. Väitetäänhän Raamatussa myös, että nainen on tehty miehen kylkiluusta, vaikka tätä väitettä valtaosa uskovistakaan tuskin ottaa todesta.

Tämä yhtään väheksymättä Raamattua, sillä siinä on paljon asiaakin, kuten kaikkien uskontojen pyhissä kirjoissa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset