jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Lasten sukuelinten silvonta kulttuurisessa kontekstissa

Lasten sukuelinten silvonta herättää aika ajoin kiivaanpuoleista keskustelua. Tämän kulttuurisiksi todetun perinnäistavan katsotaan yleisesti rikkovan lapsen oikeuksia vapauteen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä oikeuteen vaikuttaa häntä itseään koskeviin päätöksiin.

Aihe nousi Suomessa julkisuuteen viimeksi huhtikuun alussa Finlayson Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Kurttilan ja World Vision -hyväntekeväisyysjärjestön yhdessä vireille laittaman tyttöjen "ympärileikkausten" kriminalisointia esittäneen kansalaisaloitteen myötä.  Seuranneessa "mediamylläkässä" aloitteen tekijöitä syytettiin enemmän ja myös vähemmän perustellusti yksipuolisesta, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusnäkökohdat unohtavasta lähestymistavasta - kansalaisaloitetta pidetään siis vaillinaisena, koska myös poikaoletettujen ei-lääketieteelliset sukuelinsilvonnat loukkaavat lapsen oikeuksia vapauteen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä oikeuteen vaikuttaa häntä itseään koskeviin päätöksiin.

Suomessa aihe on ollut esillä useita kertoja aikaisemmin ja mm. Lääkäriliitto on joitakin vuosia sitten linjannut omana kantanaan eurooppalaisen lääketieteellisen konsensuksen vastustavan turhia lapsille tehtäviä genitaalikirurgisia toimenpiteitä. Poikaoletetuille tehtyjen leikkausten oletettujen terveyshyötyjen katsotaan jäävän edelleen vaille tutkimusnäyttöä ja peruuttamattomana operaation katsotaan ylittävän lapsen oikeuden arvioida itse toimenpiteestä seuraavat sosiaaliset  hyödyt.

Väestöliitto selvitti vuonna 2014 poikien ympärileikkauksiin liittyviä  kaytäntöjä ja oikeustilannetta Suomessa ihmisoikeudellisesta näkökulmasta - selvityksen perusteella Suomessa poikien kulttuuris-uskonnollisesti perustellut sukuelimen ympärileikkaukset ovat vakiintunut osa tapaoikeutta. Perinne elää vahvana Suomen juutalaisväestön keskuudessa yksinomaan ja ainoastaan sen vuoksi, että rituaalisia ympärileikkauksia ei olla juuri koskaan valtaväestönkään keskuudessa kyseenalaistettu ristiriitaisina lapsen oikeuksien suhteen. Juutalaisuuteen kuuluvana rituaalina esinahan amputaatio vertautuu suoraan kristilliseen kasteeseen, kummassakin rituaalin kautta lapsi tulee yhteisön säännöin hyväksyttävällä tavalla yhteisön jäseneksi ja lunastaa samalla taivaspaikan.

Väestöliiton selvityksessä pohditaan myös mahdollisuudella  poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten sääntelylle lain avulla, jolloin tilanne tasa-arvo-oikeuksien toteutumisen suhteen valitettavasti palautuisi alussa todetun epäsymmetriseksi. Poikaoletettujen sukuelinten silpomisen salliminen rajatustikaan lain säännöksien suojaamana edellyttäisi perustuslaillisesta yhdenvertaisuuslausekkeesta poikkeamista legitimoimalla käsitys tyttöjen ja poikien perustavanlaatuisesta erilaisuudesta. Nykytietämyksen mukaanhan sukupuoliero on enemmän ajatuksellista kulttuurien sisälle jähmettynyttä olettamaa eikä niinkään luontaista essentiaa -  käsitys kahden sukupuolen toisiaan täydentävästä erilaisuudesta ei siis  saa tukea tieteen tunnistamasta sukupuolen moninaisuudesta.

MIelestäni poikien kulttuuris-uskonnollinen sukuelinsilvonta tulisi oikeuskäytännössä tulkita nykyistä selkeämmin tyttöjen sukuelinten silpomisen lailla lähtökohtaisesti törkeäksi pahoinpitelyksi ja samaan aikaan valistuksen keinoin  tulisi pyrkiä vaikuttamaan  erityisesti juutalaisyhteisöihin, jotta niiden sisällä ympärileikkausrituaalit modernisoituisivat lapsen oikeuksia kunnioittavampiin muotoihin. Esimerkiksi symbolinen villalangan katkaiseminen liiton merkkinä olisi eettisesti hyväksyttävämpi tapa sosiaalistuttaa lapsi uskonnon viitekehystämään yhteisöönsä.

Aihe on tunnetusti omiaan lietsomaan muukalaisvihamielisyyttä - tällaiset lähinnä antisemitistiset ja jopa judeofobiset juonteet voi keskusteluissa torpata kuitenkin hyvin yksinkertaisin ja kulttuurisensitiivisin keinoin pysyttelemällä viileästi tosiasioissa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston motto mielessä - "Ei pidä provosoitua,  kun provosoidaan" siis....

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (79 kommenttia)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Minusta lasten silpominen on pahoinpitelemistä. Ja uskonnollisesti motivoituna puolustuskyvyttömien suunnitelmallista pahoinpitelyä ja siksi pidän sitä äärimmäisen törkeänä sellaisena.

Aikuiset, omista asioistaan ja itsestään päättämään kykenevät voivat tietysti silpoa tai silvotuttaa itseään kunhan se on täysin vapaaehtoista eikä tapahdu minkäänlaisen painostuksen alaisena. Silloinkaan siihen ei pitäisi käyttää julkisen terveydenhuollon vähiä ja kovassa käytössä muutenkin olevia resursseja.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

On turha käynnistää kilpahuutoa siitä, kuka paheksuu ympärileikkauksia eniten ja siitä, kuka osaa nimittää niitä pahiten.
Jos lasten hyvinvointi on pääasia, pitäisi miettiä, millä lasten terveys parhaiten turvataan.

Suurin osa juutalaisista lääkäreistä maailmassa on kai ilmoittanut jatkavansa tätä lainsäädännöstä riippumatta.
Jos he tekevät niin, on utopiaa kuvitella, että ne, joilla ei luottolääkäriä ole, luopuisivat käytännöstä.
Lääkärien arvovalta lääketieteellisesti ja uskonyhteisön uskonnollisesti pitävät siitä huolen.
Rikoslaki saattaa silloin pikemminkin estää kuin turvata lasten asianmukaista hoitoa, jos komplikaatioita tulee.

Nyt on kuitenkin käynnissä kautta maailman intensiivistä kampanjointia ympärileikkauksia vastaan.
Jos lääkärit saadaan aukottomasti tähän mukaan ja uskonyhteisöt myöntävät terveyshaitat , lasten paras toteutuu.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Olen samaa mieltä, ettei kyseessä ole kisa rankimmista nimityksistä. Totesin vain, että minusta minun oikeudenmukaisuusasteikollani puolustuskyvyttömien silpomiset asettuvat noin, törkeäksi pahoinpitelyksi.

Olen myös samaa mieltä, että lääkäreiden asennoituminen on tärkeää. Sillä on suuri vaikutus ja valitettavasti monet noiden uskontojen pauloissa olevat lääkärit ovat avainasemassa. Kyse on kuitenkin kulttuurisesta ilmiöstä joka on otettu osaksi uskonnon dogmirakennelmia.

Uskontosidonnaisten lisäksi on esimerkiksi USA-laisia lääkäreitä jotka jopa ilman uskonnon vaikutusta ovat menneet mukaan. Heihinkin pitäisi pystyä vaikuttamaan.

Kuitenkin olisin taipuvainen pitämään ihan tavallisia lasten vanhempia merkittävimmässä asemassa olevina. Jos saamme asiallisen valistuksen ulottumaan heihin, saamme silpomiset pikku hiljaa vähentymään ja ehkä jopa lopulta pääsemme niistä kokonaan eroon. Oletan sen vaativan pelkästään tätä asiaa laajempaa yhteiskuntien sekularisoitumista.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #24

Kun USAssa suurin osa leikkauksista tehdään muista kuin uskonnollisista syistä, sekularisaatio ei asiaa juuri auta.
Sen sijaan voisi ajatella niin päin, että hyvin kiihkeä juutalaisvastaisuus ( tai yleensä uskontojenvastaisuus) tod näk
l i s ä ä takertumista kaikkiin perinteisiin.

Jos maallistuneisiin vaikutetaan vaikuttamalla lääkäreihin , jotta asiantuntijalausunnot olisivat aukottoman yksimielisiä,
uskonnollisiin vaikutetaan varmasti yhtä paljon , kun ei heitä syrjitä tai painosteta uskonsa vuoksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #30

USA:n tilanne taitaa olla poikkeuksellinen. Tosin USA:ssakin olisi sijaa hyvinkin paljolle sekularisaatiolle. Uskonnollisuus siellä kun on nniin kovin kultturisesti läpäissyt yhteiskunnan. Perustelut silpomisen lopettamiselle pitäisi varmaankin olla toiset muin muualla.

Uskonnonvastaisuus todellakin varmaankin lisäisi puolustautumista ja pitäytymistä perinteissä. Valistus on aina taitolaji jonka pitäisi johtaa omaehtoisen ymmärryksen lisääntymiseen ja sitä kautta käytöksen muuttamiseen.

Luotan sekularisoitumisen voimaan sitä kautta, että silloin luottamus tieteelliseen tietoon ja järkiperäiseen ajatteluun yleensä lisääntyy. Sen seurauksena ollaan avoimempia perustelluille käsityksille ja muututaan valmiimmaksi omaksumaan tietoon perustuvia käyttäytymismalleja, myös uskonnollisiin riitteihin ja perinnäistapoihin nähden.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #30

Juutalaisyhteisöissä on pienimuotoisesti yritetty korvata poikien esinahan leikkaaminen symbolisella langan katkaisulla, mutta tällainen modernisoitu tyyli ei ole ottanut laajemmin "tulta alleen".

Minäkin pidän todennäköisenä painostuksen johtavan syvempään pitäytymiseen perinteissä erityisesti juutalaisten kohdalla huomioiden juutalaisväestöön jo vuosisatoja ellei -tuhansia kohdistuneen syrjinnän. Ylen Areenassa on tällä hetkellä katsottavana dramatisoitu dokumentti Venetsian ghetosta, missä paikalliset juutalaiset asuivat 1500-luvulta lähtien tarkasti muusta kaupungin asujaimistosta eristettynä. Massiivinen alkuperästä johtuva elämän mittainen ja sukupolvien yli jatkuva syrjintä ohjaa ymmärrettävästi vahvan ryhmäidentiteetin rakentamiseen erillisyyden ja omien perinteiden kautta - assimilaatiohalukkuus on siis vähissä...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Korkeimman oikeuden kannan mukaan pahoinpitely on sallittua, kunhan kyseessä on lapsen etu ja lapsen itsemäärämisoikeutta ei tarvitse kunnioittaa, vaan suostumus voidaan antaa lapsen puolesta. Lapsen etu näyttää toteutuvan nimenomaan muslimipojan ympärileikkauksella.

Julkaistu 31.3.2016

"Korkein oikeus (KKO) on antanut tänään kaksi ennakkopäätöstä, joilla on linjattu poikien uskonnollisista ja kulttuurisista syistä tehdyn ympärileikkauksen rangaistavuutta. Ratkaisut täydentävät KKO:n aiempaa linjausta, jonka mukaan muusta kuin lääketieteellisistä syystä tehty pojan ympärileikkaus sinällään täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön, mutta ei ole rangaistava tilanteessa, jossa sitä voidaan pitää lapsen edun mukaisena."

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tie...

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Korkeimmalla oikeudella on kauniisti sanottuna erikoinen käsitys lapsen edusta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Jussilan lainaaman mukaan voidaan todeta KKON osoittaneen lainsäädännössämme olevan korjaamisen varaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Ehkä korkeimman oikeuden jotkut ukot ajattelevat,että vähentynyt herkkyys siittimen päässä pitkittää aktin kestoa ja on siten kilpailukyvyn kannalta etu.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #12

KKO käsitteli jutut kokoonpanossa Liisa Mansikkamäki (s. 1951), Marjut Jokela (s. 1959), Jukka Sippo (s.1961), Tuula Pynnä (s. 1958) ja Jarmo Littunen (s. 1956) esittelijänä Heli Menander.

Sukupuoliolettamien äänet lienevät, ainakin nimien perusteella, menneen 3-2 "ukkoja" vastaan.

Ikänsä puolesta miesoletetut ovat nuorin ja toiseksi vanhin. Ei siis saa oikein ukkokuntaakaan enemmistöksi. Sitä paitsi vanhinta naisoletettua lukuunottamatta kaikki muut ovat minua nuorempia joten poikasia ja tyttösiä vielä.

Ehkä joku voisi kovasti halutessaan nähdä tuossa naisoletettujen hinkua pitempään ja parempaan nautintoon jos kuvittelee KKO:n oikeusneuvoten tekevän ratkaisujaan tuollaisilla perusteilla. Itse en niin kuvittele.

Pikemminkin kyseessä lienee sukupuoli- ja ikärajoittuneisuuden tai seksisuuntautuneisuuden asemesta kyse ihan muusta eli tiettyjen uskontojen riittien ja uskomusten asettamisesta parempaan asemaan kuin lasten hyvinvointi ja terveys sekä myös vanhempien arvo- ja päätösvallan korostamisesta.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #25

Huumori kunniaan.
Mutta tosiasiassa on oletettavaa, että näissä päätöksissä painaa ns oletus lopputulemasta ja ns kokonaisetu.

Kuten tuossa jäljempänä käy ilmi, tällaiset linjaukset voivat tuottaa hurjia seuraamuksia, jotka ovat täysin päinvastaisia kuin mihin linjauksilla on pyritty.
Ja nimenomaan lapsen kokonaisedun vastaisia.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Hyvä kirjoitus, joskin itse olen sillä kannalla, ettei lapsia tulisi millään tavoin liittää uskonyhteisöihin. Olen Richard Dawkinsin kanssa samaa mieltä siitä, ettei lapsella ole uskontoa, minkä takia pitäisi aina puhua esimerkiksi kristittyjen lapsesta eikä kristitystä lapsesta. Vasta aikuisella on tarpeeksi tietoa, arvostelukykyä ja elämänkokemusta aidosti oman maailmankatsomuksen muodostamiseen.

Tästä syystä vastustan myös lapsikastetta, vaikka siinä ei fysiologista vahinkoa tehdäkään.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Lapset eivät kasva arvotyhjiössä.
Pitäisi siis myös kieltää vanhempia siirtämistä arvojaan lapsille.

Lapsikaste ei velvoita lasta , se velvoittaa vanhempia ja kummeja.
Vasta rippikoulussa/ vahvistuksessa lapsi itse velvoittaa itsensä.

Tosiasiassa lapsikasteen piirissä olevat kirkot kontrolloivat ja painostavat lapsia ja nuoria vähemmän kuin aikuiskasteen liikkeet.
Esim USAn jyrkimmät fundamentalistit ovat järjestään babtisteja, metodisteja jne ryhmiä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Lapset eivät todellakaan kasva tyhjiössä. He saavat valtaosan arvoistaan ja asenteistaan vanhemmiltaan. Siinä suhteessa kannattaa todellakin olla tarkkana miten pyritään vaikuttamaan, ettei tulokset ole pahemmat kuin miltä yritetään suojella.

Vaikuttamisen kohteena tulkisikin olla vanhempien asenteet niin taiten, että he eivät koe joutuvansa puolustuskannalle vaan itseoivaltaisivat asioita.

Lapsikaste sitouttaa lapsen jäseneksi yhteisöön josta hän ei voi omin hedoin erota kuin vasta täysi-ikäisenä.

Toisaalta on totta, että aikuiskastetta suosivat liikkeet ovat fundamentalistisempina kuin lapsikastavat valtakirkot. Olisikohan syynä, että aikuiskasteen suostuvat ottamaan vain harvat todella asiaansa sitoutuvat ollen todella valikoituneita. Monet heistäkin tosin toimivat sosiaalisen paineen ja henkisen väkivallan alaisina.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Vanhempia ei tarvitse kieltää opettamasta arvojaan lapsille (sikäli kuin ne ovat suhteellisen terveitä arvoja eivätkä esimerkiksi sovinistisia ja homofobisia), vaan indoktrinoimasta heitä satuihin perustuviin maailmankatsomuksiin, joita heillä ei ole kykyä arvioida kriittisesti.

Kultin uhrina en tarvitse luentoa valtakirkkojen ja lahkojen eroista. Mutta käytetään rinnastusta. Vaikka kannabis onkin huomattavasti haitattomampaa kuin heroiini, vastustan kummankin tuputtamista lapsille.

Rippikouluikäinen on muuten yhä lapsi. Taikauskoideologioihin ehtii uskoa aikuisenakin, jos välttämättä haluaa.

Mainitsemani Dawkins on rinnastanut uskonnollisen kasvatuksen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja hänellä on siinä vahva pointti.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Minä olen aiemmin keräillyt kv. sopimuksien artikloita, missä selkeästi osoitetaan, ettei silpomiset käy lainkaan ja valtioita halutaan poistamaan nämä vahingolliset perinteet:

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2... sekä Sami Miettisen lisäämät asiat.

Sitten on tämä uskonnonvapauden kotisivulla puolueille esitetyt vaalikonekysymykset:

https://uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2015/puo...

Vilkaiskaa puolueille kysymys nro 3: "Tuleeko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?"

KD näyttää ainoana sallivan ympärileikkauksen.

Juha Hämäläinen

Lasten silpominen on ilman muuta tuomittavaa. Vanhat tavat eivät niihin oikeuta.

Mutta voisit lopettaa täysin pöljien väitteiden esittämisen sukupuolista ja näiden eroista. Oheista mielipidettäsi ei tue yksikään tieteellinen tutkimus eikä 99,9% ihmiskunnasta:

"Nykytietämyksen mukaanhan sukupuoliero on enemmän ajatuksellista kulttuurien sisälle jähmettynyttä olettamaa eikä niinkään luontaista essentiaa - käsitys kahden sukupuolen toisiaan täydentävästä erilaisuudesta ei siis saa tukea tieteen tunnistamasta sukupuolen moninaisuudesta."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Yli puolet maapallon väestöstä ei myöskään elä ja ajasta tekemisiään gregoriaanisen kalenterin mukaan l. käsitys ajan kulumisesta on sekin kulttuurin sisälle jähmettynyt olettama...

Yhdysvaltalaisen Fox-televisioyhtiön NatGeo-kanava tuottaa jatkuvasti tiede-aiheista ohjelmaa (popularisoidussa muodossa) ja koska D. Trump suosii Fox-televisioyhtiön ohjelmia, niin silloin voimme todeta, että National Geographic on länsimaisen tiedepopulismin airut :)

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/0...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

..."käsitys kahden sukupuolen toisiaan täydentävästä erilaisuudesta ei siis saa tukea tieteen tunnistamasta sukupuolen moninaisuudesta."

Onko tässäkin niin, että esimerkiksi 98 % tiedemiehistä ja -naisista jakaa tämän käsityksen? Tai vain "enemmistö"? Olisiko jossain jopa lista näistä henkilöistä?

Tieteessä ei muuten äänestetä, eikä se ole demokraattista.

Mitenkä kävikään maan litteyden kanssa, kun yksi tiedemies oli sitä mieltä, että maa ei ole litteä?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #13

Tiede muuten "äänestää": Samaa asiaa tutkivia tutkimuksia arvioidaan ja kun tuloksest ovat ristiriitaiset, lukuisimpien ja luotettavimpien katsotaan edustavan tieteen senhetkistä käsitystä asiantilasta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Systemaattinen_kirja...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #22

Annahan sitten tulla se lista niistä, jotka äänestävät ei-biologisen käsityksen mukaan. Tietenkin sinulla on sellainen, kun te väitätte enemmistön olevan sillä kannalla.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #29

En ottanut edellä kantaa itse asiaan, vaan tieteen tapaan seuloa erilaisista ja osin ristiriitaisista tuloksista se, mikä muodostaa tieteen senhetkisen konsensuksen näytöstä eri teorioiden puolesta ja vastaan.

Mitä tulee sukupuolien tiukkaan kahtiajakoon ja biologian sille antamaan näyttöön, ei sellaista varmasti ole olemassakaan. Päin vastoin biologia antaa todisteita monista erilaisista sukupuolijärjestelmistä ja toisaalta yksilökohtaisista variaatioista, jotka eivät varsinaisesti tuota jakoa toteuta. Se ei poista sitä asiaa, että ihmislajin "perusmalli" on XX-synnyttäjä ja XY-siittäjä. Tästä siis on lajimme sisällä monenlaisia variaatioita, kuten XX-siittäjä ja XY-synnyttäjä ja monia muita kromosomivariaatioita, osa lisääntymiskykyisiä ja osa ei. Vielä oma asiansa on ihmisen "mieskokemus" ja "naiskokemus", joilla niilläkin vaikuttaa olevan biologinen taustansa ja jotka eivät aina osu samaan lopputulemaan kuin kehon sukupuolittuminen.

Nämä löydökset ovat siis tieteellisesti osoitettuja ja keskustelu näiden syistä on vielä osittain vaiheessa ja "äänestys" siis vielä kesken. Epigenetiikan eli yksittäisten geenien aktivaation ja deaktivaation vaikutusta pidetään todennäköisenä selityksenä aivojen ja kehon erilaiselle sukupuolittumiselle. Nyt on ainakin jo huomattu, että tuo sukupuolittumisprosessi tapahtuu eri aikaan sikiön kehityksessä. Tämä voisi sitten tuottaa erilaisen sukupuolittumisen, jos äidin tuottama hormonaalinen ympäristö on noiden vaiheiden välillä muuttunut ja geneettinen alttius reagoida asiaan on asialle otollinen.

Tämä taitaa mennä jo kyllä off topicin alueelle, joten ehkä jatkamme asiasta jossain toisessa blogissa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #32

Niin, asiasta ei, väitteistä huolimatta, ole yksimielisyyttä. Ennen kuin edes jonkinlainen yksimielisyys on saavutettu, ei ole mielestäni erityisen rohkeaa ryhtyä toimenpiteisiin myöskään näiden "kokemusten" ja "oletusten" osalta.

En minä tätä asiaa koe itselleni mitenkään häiritseväksi. Tuttavapiirissäni sattuu vain olemaan teini-iän kynnyksellä olevia lapsia, joille murrosiän tavallisten mielenkuohujen lisäksi on tullut päitä sekottava keskustelu sukupuolista.

On asioita, joista puhutaan myönteisessä sävyssä ja nähdään ilmapiirin muutokset positiivisina. Kuitenkaan esimerkiksi transgender-ihmisten itsemurhien ei ole näytetty vähentyneen ilmapiirin vapautuessa.

Keskustelu jatkuu.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #35

"Kuitenkaan esimerkiksi transgender-ihmisten itsemurhien ei ole näytetty vähentyneen ilmapiirin vapautuessa."

Tuohon kysymyksenasetteluun kuuluu niin monta liikkuvaa osaa, että sen perusteella ei voi tehdä kauheasti yksikäsitteisiä johtopäätöksiä. Esimerkiksi ilmapiirin vapautuessa on itsemurhat, jotka voidaan liittää tähän asiaan, saatu paremmin erottumaan muista. Totta on kuitenkin se, että tyytyväisyys fyysisiin hoitoihin on poikkeuksellisen korkea. Ja varmaa on myös se, että itsemurhariski ennen hoitojen saantia on karmaiseva.

Asiaa on hämmentänyt se, että transvihamieliset piirit ovat tehneet tahallisesti vääriä johtopäätöksiä tutkimuksista, joiden mukaan hoidon jälkeenkin transihmisten itsemurhariski on normaaliväestöä korkeampi - pääosin ympäristön vihamielisestä suhtautumisesta johtuen. Se väärä johtopäätös on ollut, että hoidot eivät vähennä itsemurhariskiä.

http://transadvocate.com/fact-check-study-shows-tr...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #53

Transadvocate v. Karolinska? Huffington Post? Ilkeät ihmiset? Tutkimus kattaa 30 vuotta vuoteen 2003. Eikö kannattaisi tutkia uudestaan, koska jos väitetään "syrjinnän" olevan syynä itsemurhiin, niin eivätköhän mielipideilmasto ja muut olosuhteet ole 15:ssä vuodessa muuttuneet huomattavasti.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #54

Linkkaamassani tekstissä Jussila toivon mukaan huomasi haastateltavan Karolinska Institutetin tutkijaa ja hän kommentoi tutkimuksen virheellisiä tulkintoja.
Tutkimus toki on vanha, mutta keskeinen teesi nimenomaan transvihamielisessä agendassa. Sen väärintulkinnan paljastaminen on tässä siis se pihvi.

15 vuodessa ilmapiiri on muuttunut huomattavasti keskimäärin, mutta ei kaikkien ihmisten elinpiirissä. Tästä on lähinnä omakohtaista (parantunut) ja monien tuntemieni ihmisten (ei kaikilla parantunut) todistusaineistoa.

Tuoreempaa tutkimusaineistoa on vuodelta 2014, jossa sosiaaliset paineet ja syrjintä ovat keskeiset itsemurhariskiä kohottavat tekijät.

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/...

Vuodelta 2010 oleva meta-analyysi kertoo, että sinänsä heikohkotasoisten tutkimusten mukaan elämänlaatu on parantunut hoitojen jälkeen monin tavoin. Tämä varmaankin alentaa itsemurhariskiä, jota ei siis tuossa erikseen tutkittu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473181

Hoitojen jälkeistä itsemurhariskiä ylläpitävät ympäristön syrjivä asenne ja siihen liittyvä syrjäytyminen, epärealistiset toiveet hoitojen vaikutuksista. Suomessa tilanne on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi Amerikassa, jossa transihmisiä murhataan lukuisia vuosittain pelkästään siksi, että he ovat transihmisiä. Monissa maissa myös hoitojärjestelmän olemattomuus ajaa transihnisiä prostituutioon, HIV-riskiin ja huumeiden käyttöön - siis kaiken kaikkiaan hyvin riskialttiiseen asemaan.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #55

Yhdysvaltalaisia tutkimuksia molemmat, joihin viittaat. Jos ympäristö Yhdysvalloissa on kuvaamasi mukainen, mikä relevanssi noilla tutkimuksilla on esimerkiksi Suomen suhteen?

Minä en oikein osaa suhtautua noihin tutkimuksiin ja niiden perusteella tehtyihin väitteisiin mitenkään. Yhdysvalloissa on mitä ihmeellisimpiä ilmiöitä, mm. "Black Lives Matter". Kuitenkaan mustat eivät ole huolestuneita samalla tasolla siitä, että mustathan ne vasta toisia mustia murhaavatkin. Tai että poliisi tappaa selvästi enemmän valkoisia kuin mustia.

Tiedän, tiedän: asia ei ole sama.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #57

Totta se, että amerikkalaiset olosuhteet ovat hyvin erilaisia kuin suomalaiset. Sen suhteen on luonnollista ajatella, että hoitojen mukanaan tuovalla kehodysforian helpottamisella on merkittävä vaikutus elämänlaatuun Suomessa. Ja elämänlaadulla taas on olennainen merkitys itsemurhariskiin, joka tässä tapauksessa liittyy tutkitustikin olennaisesti kehodysforiaan ja mahdollisuuksiin elää kokonaisvaltaista elämää omana itsenä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #29

Edelleenkin identiteetti on biologista essentiaa - mieli tarvitsee neurobiologisen alustan tullakseen olevaksi (ainakin materialistisen dialektiikan ajatuskehikkoon tykästyneen blogistin mielestä) - tietoisuus, mieli, identiteetti tai vaikkapa "ihmisyys" eivät lillu missään "eetterissä" käsittääkseni ...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #48

Et sinä tuollaKAAN mitään todistanut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #49

Ilmaisin näkemykseni tieteellisin menetelmin tuotetusta tiedosta mielipiteenä - vertaisarvioituja tutkimuksia transidentiteetistä ja esimerkiksi sukupuoli-identiteetin epätyypillisyydestä varhaislapsuudessa on olemassa jo runsaasti ja esimerkiksi L. Kohlberg osasi jo vuosikymmeniä sitten jakaa sukupuoli-identieetin rakentumisen porrasmuotoisesti l. vaiheittaiseksi ja hänenkin johtamissaan tutkimuksissa on todettu varhaislapsuudessa epätyypilisesti kehittyvän sukupuoli-identiteetin esiintyvyydeksi 5...10 prosenttia.

Perustellusti voidaan myös kysyä, että millainen on tyypillinen sukupuoli-identiteetti?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #51

Sitten kun edes jokin enemmistö tiedeyhteisöstä jakaa käsityksesi, palataan asiaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #52

Joo.

http://hyvinvointi.ts.fi/terveys/maailman-laakaril...

https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on...

Lääketiede on soveltavaa luonnontiedettä. Itse asiassa Suomesta ei löydy yhtäkään vakavasti otettavaa ihmistieteiden tutkijaa miltään tieteenalalta, joka kykenisi kyseenalaistamaan tämän tieteellisen konsensuksen sukupuolisuuden luonnollisesta varioituvuudesta.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Mielestäni alle 16-vuotiaiden liittäminen osaksi uskonnollista yhteisöä tai osallistaminen uskonnollisiin toimituksiin kuuluisi kieltää.

Tyttölasten silpominenhan jo nyt on suomessa laitonta, paras tapa suojella lapsia olisi antamalla tullille oikeus estää lapsen vieminen maasta mikäli on olettavissa että se tapahtuu rikoksentekotarkoituksessa.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Itse olen vielä jyrkempi. Mielestäni vasta täysi-ikäisten tulisi voida liittyä uskontokuntaan tai osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, ja tunnustuksellinen uskonnollinen kasvatus tulisi kieltää henkisenä pahoinpitelynä. Onhan päihteetkin kielletty alaikäisiltä, ja uskonnoissa on enemmän haittapotentiaalia kuin useimmissa päihteissä.

Jos käy ilmi, että joku on antanut silpoa lapsensa taikauskoisista syistä, seurauksena pitäisi olla välitön huostaanotto. Yksikään niin toimiva ihminen ei ole missään tapauksessa sopiva vanhemmaksi.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Tuollaisen kiellon valvominen olisi mahdotonta.
Ja mikä sitten olisi rangaistus?
Vanhemmat vankilaan ja lapsi valtiolle.

Ei onnistunut Neuvostoliitossakaan. En suosittele.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

On lapsen edun mukaista päästä pois sellaisten vanhempien luota, jotka pahoinpitelevät lapsiaan törkeästi. Ja voidaanhan tuota valvoa esimerkiksi neuvoloissa ja koulujen terveystarkastuksissa.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #28

Silpominen on eri asia kuin uskontokuntaan kuuluminen.
Puhut kiellosta liittää lapsi uskontokuntaan.

Jokin raja tulee vastaan absurdeissa lastensuojeluideoissakin : jos kaikki ympärileikatut poikalapset huostaanotettaisiin, mistä se yhteiskunta löytyisi, joka tämän tekisi ja kestäisi?

Tyttöjen ympärileikkaukset tulevat ilman muuta ilmi.
Eikä niitä Suomessa pysty tekemään salassa. Kyse olisi silloin törkeästä pahoinpitelystä.

Tapaukset liityyvät tosiasiassa tyttöjen matkoihin .
Silloin tulee kyse vastuusta : onko vastuu vanhempien, sukulaisten vai sen, joka on operaation tehnyt?

Ja millainen seuraus on lapsen edun mukainen.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala Vastaus kommenttiin #31

Puhuin myös lasten silpomisesta. Näköjään ymmärsin väärin sen, mihin osaan kommenttiani viittasit.

Minusta vanhemmat ovat täysin vastuussa aina silloin, kun he silpovat tai antavat silpoa lapsensa. Toki teossa on yleensä mukana muitakin syyllisiä. Jos teko tehdään ilman vanhempien lupaa, he eivät tietenkään ole syyllisiä. Jos vanhempien syyllisyyttä ei voida osoittaa, huostaanotolle ei luonnollisestikaan ole perusteita.

Olisi tajuttava, että lapselle ilman lääketieteellisiä syitä tehty ympärileikkaus on aina teräaseella suoritettu pahoinpitely. Se ei ole mikään pikkujuttu, jota olisi perusteltua katsoa sormien läpi.

Mitä lasten uskonnolliseen indoktrinointiin tulee (puhun indoktrinoinnista, koska kyse on henkisesti puolustuskyvyttömistä kohteista), sitä voitaisiin valvoa vaikka koulupsykologien suorittamilla haastatteluilla. Tiedän, ettei kielto tule käytännössä koskaan toteutumaan, mutta sen ei pitäisi estää puhumasta siitä, miten tulisi toimia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Alunperin poikalasten ympärileikkauksella on ollut käytännöllinen merkitys aavikkokansalle.
Perinne on helpommin siirretty uskonnollisena rituaalina, ei ole tarvinnut sen enempää selittää arkaluontoista asiaa.
Jokainen esinahallisen elimen omistava mies voi varmaan kuvitella miten ilkeältä tuntuisi terskan ja esinahan väliin juuttuneet hiekanjyväset.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin

Edelleen tosiaan esim USAssa toimenpiteen mahd hyödyistä lääkärien kesken keskustellaan.
Se ei silti poista peruskysymystä : millaista - vaikka kuinka hyödyllistä- puuttumista lasten fysiologiaan voidaan suosia.

Tyttöjen silpomisessa tätä ongelmaa ei ole : siinä ei ole ikinä ollut mitään terveyshyötyä taustalla eikä ole edes jäljitettävissä mitään järkevää tarkoitusperää.

Useimmilla vastaavilla traditioilla kuitenkin on joskus sellainen ollut ; sitten traditio on kehittynyt irrallaan tarkoituksistaan ja lopulta saanut käsittämättömiä muotoja.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Joku toimenpide voi olla tarpeen jos esinahka on niin tiukka, ettei hygienia hoidu ja pippeli tulehtuu. Mutta aavikkokansat eivät käyttänet tiukkoja farkkuja kun tällainen kultturiperinne syntyi. Poikalasten ympärileikkauksesta saattaa olla hyvinkin tuskallisia seurauksia.
Ihmettelen, että juutalaiset holokaustinkin jälkeen pitivät kiinni tästä perinnerituaalista vaikka niin monet kidutettiin ja murhattiin tämän tunnusmerkin paljastumisen seurauksena.
Eikö kukaan monista juutalaisista kirjailijoista ole mitään kertonut omista tuntemuksistaan ja parittelukokemuksistaan?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #17

Tätä ilmiötähän on paljonkin tutkittu .
Ja yksimielinen tulos on, että mitä sorretumpi kansanryhmä, sitä enemmän se takertuu perinteisiin, joista se on ehkä ollut paremmissa oloissa jo luopumassa.
Yleensä maahanmuuttajat muuttuvat konservatiivisemmiksi ja myös uskonnollisemmiksi uudessa maassa.

Luin juutalaismuustelmat, joissa kerrottiin isovanhemmista , jotka näännyttivät itsensä kuoliaiksi keskitysleirillä oikeaoppisten ruokanormien vuoksi.
Traditio oli ainoa ihmisarvon/ itsekunnioituksen ja identiteetin rippunen , joka heillä enää oli jäljellä.

Tätä on nykyisten "maahanmuuttokriitikoiden" usein mahditon käsittää.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #18

Päinvastoin tuohan on hyvin helppo käsittää ja usein maahanmuuttokriittiset tuovat esiin, että täysin erilaisista kulttuureista tulevat, eivät tule välttämättä koskaan kotoutumaan länsimaihin (kun puhutaan joukosta, ei yksilöistä). Unelmahöttöporukka taas kuvittelee, että maagisesti länsimaan rajan ylittäessä tulija on valmis omaksumaan pienellä kotoutuksella ihmisoikeuksien, vapauden ja tasa-arvon ihanteet.

En minäkään koskaan kotoutuisi sellaiseen maahan tai omaksuisi sen maan arvoja ja tapoja, jossa aviorikoksen tehnyt nainen haudataan kuoppaan ja kivitetään kuoliaaksi. Liioin en koskaan hyväksyisi homojen tappamista tai sitä, että nainen ei ole tasa-arvoinen miehen kanssa lain edessä. Mitään sortoa minua kohtaan ei tarvitsisi edes esiintyä, pitäisin silti noita asioita kuolemaani asti yksiselitteisesti pahoina ja väärinä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #19

Kotouttamisesta puhutaan ikään kuin sanan merkitys olisi itsestään selvä. Pitäisi selvittää mitä sillä tarkoitetaan. Islamiuskoinen vähemmistö joka on ollut maassamme sukupolvien ajan on hyvin kotoutuut samoin juutalaiset, vaikka ovatkin säilyttäneet perinteensä.
Uusille maahanmuuttajille olisi kaiketi tärkeintä kielen oppiminen ja olennaisten lakipykälälien selvittäminen sekä neuvojen saamisen käytännön asioissa.

Mikä vapauden ihanne?
Useimmat maahanmuuttajat ovat paennet kotimaastaan nimenomaan vapaamman elämän ja ihmisoikeuksien toivossa.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #21

Tosiasiassa on hyvin yleistä, että on paettu juuri niitä asioita lähtömaassa, joita maahanmuuttokriittisetkin sanovat
" kuolemaansa saakka " vastustavansa.
Sitä voi vain ihmetellä, miksi he sitten osoittavat niin vähän myötätuntoa ja tukea näille ihmisille.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #36

Tosiasiassa PEW:n tekemän tutkimuksen mukaan suuri osa Euroopassa asuvista muslimeista esim. kannattaa shariaa, joten näyttää siltä, että noita asioita ei ole paettu, vaan haluttu tuoda mukana.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #43

Sharia on kaikkea muuta kuin kivitystuomioita ja homojen heittelyä katoilta.
En ole islam- ekspertti, mutta sen verran minäkin sentään tiedän.

Toisaalta takertuminen tapaoikeuteen ja traditioon uudessa kotimaassa todistaa juuri sen , mitä edellä sanoin.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #56

Sharia on myös kivitystuomioita ja homojen heittämistä katolta. Ennenkaikkea sharia on naisten alistamista.

Siitähän me olemmekin samaa mieltä, että eivät maahanmuuttajat tule muuttamaan tapojaan (kun puhutaan joukosta, ei yksilöstä). Sinä väitit, että hallittua maahanmuuttoa haluavat eivät tätä ymmärtäisi. Minä korjasin virheesi, että rajatonta maahanmuuttoa haluava unelmahöttöporukka tätä ei ymmärrä. Vai miten perustelet sen, että feministi kannattaa toimia, joka johtaa sharia käyttöönottoon?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #59

EU ei hallitse maahanmuuttoa, jota pitäisi hallita lähtömaissa, eikä antaa rikollisten työntää epätoivoisia ihmisiä merelle hukkumaan merikelvottomissa ylikuormitetuissa paateissa. Kansainväliset merenkulun säännöt kieltävät sellaiset kuljetukset.
Kai liian monella on oma lehmä ojassa. Rikollisia saataisiin nitistettyä jos tosissaan tartuttaisiin asiaan.
Minusta kaikki Dublinin sopimukset ovat täysin idioottimaisia käsittelemään nykyistä trafiikkia. Ja todella epäoikeudenmukaista Kreikkaa ja Italia kohtaan. Syytä olisi hävetä.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #60
Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #59

Naisten asema monoteistisissa jahve-uskonnoissa on uskonnon sisään kirjoitettuna alisteinen miehelle, sama kaava toistuu myös kristillisyydessä. Olennaisesti naisen asema esimerkiksi ortodoksisuudessa ja islamilaisuudessa on yhtenevä.

Venäläiset ja virolaiset taitavat olla suurimpia maahanmuuttajakansallisuuksia...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #65

Näin on, yläpuolellankin asuu venäläinen pariskunta

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #65

Etkö oikeasti käsittänyt, että puhe oli humanitäärisistä maahanmuuttajista?

Olennainen ero kristillisen (myös ortodoksisen) kulttuuriperimän ja islamilaisen kulttuuriperimän välillä on se, että sharia-lakiin on kirjattu, ettei nainen ole tasa-arvoinen miehen kanssa. Ihme, että et tätä feministinä tiennyt. Tiesitkö edes sitä, että yksikään muslimienemmistöinen maa ei ole ratifioinut YK:n yleistä ihmisoikeusjulistusta, vaan niillä on käytössä oma Kairon julistus, jossa naisen asema on sharian mukainen?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #19

Kankaanpää käsitti tuon eritavoin kuin minä. Minä olen ollut mieltä, että tuo "fundamentaisoituminen" tapahtuu sorrettuna ja ahdistettuna. Ihan kuten Solinin esimerkissä juutalaisista keskitysleirissä.

Jos pystymme luomaan maahantulijoille turvallisuudentunteen ja näköalan paremmasta tulevaisuudesta, he ovat myös avoimempia ulkopuolisille, siis myös meidän vaikutteillemme. Mutta jos ahdistamme heidät nurkkaan, seuraus on puolustautumisreaktiot.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #23

Kyllähän me itsekukin teemme minkä voimme, minä ainakin olen ystävystynyt jodenkin pakolaisten kanssa. Ja ilmaisen ystävällismielisyyttäni mukavan tuntuisiin naapureihin ja ohimennen tapaamani maahanmuuttotaustaisiin ihmisiin.
Mutta viranomaisten toimissa on pahoja puutteita. Esim kieltenopetus voisi järjestää huomattavasti tehokkaamin. Ja niillekin kotiäideille jotka eivät ehdi kurseilla käydä. Vapaaehtoistyönä toki on äideille ryhmiä johon voi tuoda pieniä lapsia mukaan.
Näköalat tulevaisuudesta ovat pelottavan synkät meille kaikille jotka uskallamme nähdä missä mennään.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #23

Jep jep. Saksassa juutalaiset laitettiin keskitysleireihin ja suurin osa tapettiin jossain vaiheessa. Suomessa tulijoille tarjotaan hotellitason ylläpito täyshoidolla ja jos on oikea pakolainen, niin oleskeluluvan saatuaan valtio elättää, vaikka koko loppuelämän elintasolla, josta tulija mahdollisesti vain näki unta kotimaassaan.

Todella hyvä vertaus Myyryläinen. Miten voit olla noin kuistilla?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #27

Se, mikä on ollut elintaso keskitysleirillä , ei liity asiaan muuten kuin vahvistaen sitä.
Miten voit olla noin ylimalkainen?

Maahanmuuttokriittisten ideahan on juuri se, että huono kohtelu , köyhyys ja pelko parantaisivat "sopeutumista".

Tämä ei ole uusi idea.
Ennen uskottiin että kun au- äitejä kohdellaan mahdollisimman huonosti, au- äidit loppuvat.
Se tuotti vain hylättyjä lapsia, joista tuli usein au- äitejä.
Tämä logiikka on ilmeisesti ikuinen joissain piireissä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #34

Sopii hallituksen näkemyksiin. On jo menty avoimen sortovallan puolelle. Ennen kansa nauroi hallituksen hölmöläistouhuille, nyt itkee ja pelkää.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #34

Älä valehtele. Maahanmuuttokriittisten tavoitteena ei todellakaan ole nuo mainitsemasi asiat.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #42

Olet oikeassa sen suhteen, että noita keinoja ei ole suunniteltu sopeuttamisen auttamiseksi, vaan pelotteeksi siten, että kukaan ei tänne tulisi. Sellaisina ne ovat olleet kyllä hyvin eksplisiittisiä ja tavoitekin moneen kertaan ääneen lausuttu. "Maahanmuuttokriittisillä" ei ole ollut ajatustakaan siitä, miten nämä ihmiset sopeutuisivat maahamme.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #61

Laitat maahanmuuttokriittiset lainausmerkkeihin, joten et taida tarkoittaa niitä, jotka haluavat hallittua maahanmuuttoa ja kritisoivat nykyistä humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa.

En siis osaa sanoa mitä "maahanmuuttokriittiset" (mitä sillä sitten tarkoitatkin) haluavat.

Humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat taas haluavat poistaa turhia vetovoimatekijöitä ja harjoittaa samansuuntaista maahanmuuttopolitiikkaa, mitä esim. Tanskassa harjoitetaan. Oikein toimiva humanitaarinen maahanmuuttopolitiikka on tarkoitettu vain oikeasti hädänalaisia varten, ei seikkailuja ja helppoa elämää etsiviä varten. Se, että diskorahan sijaan tarjotaan "vain" ilmainen asunto ja täysi ylläpito ilmaisella terveydenhoidolla, ei pitäisi pelottaa ketään. Miksi sinusta se olisi pelottavaa?

Islamilaisesta kulttuuripiiristä tulleita on yritetty sopeuttaa länsimaisiin yhteiskuntiin, jos jonkinlaisilla tavoilla. Suuressa mittakaavassa tässä on epäonnistuttu kaikkialla. Jos minä tietäisin ratkaisun kuinka islamilaisesta kulttuuripiiristä tulevat humanitaariset maahanmuuttajat saataisiin kotoutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan, niin tottakai minä sen kertoisin. Länsimaiden hallitukset olisivat valmiita maksamaan tästä tiedosta miljardeja. Ainut ratkaisu minkä tiedän toimivan, on muuttajien määrän pitäminen niin pienenä, että ongelmia ei pääse syntymään. Pienet populaatiot kotoutuvat kyllä. Määrän kasvaessa ongelmat kasvavat.

Mutta kerro toki sinä miten islamilaisesta kulttuuripiiristä tulevat humanitaariset maahanmuuttajat saadaan kotoutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan? Kuten sanoin siitä tiedosta maksetaan valtavasti rahaa. Minäkin lupaan heti muuttaa kantaani. Ainakaan minä en välitä ihmisten taustasta tai etnisyydestä. Minua kiinnostaa ainoastaan tulijoiden vaikutus yhteiskuntaamme.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #63

"Mutta kerro toki sinä miten islamilaisesta kulttuuripiiristä tulevat humanitaariset maahanmuuttajat saadaan kotoutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan?"

Noo, aloitetaanpa vaikka siitä, että lopetetaan kaikenkarvainen vihamielinen suomiensinvouhotus ja tarjotaan näille ihmisille aidot mahdollisuudet kielen ja tapojen oppimiseen ja ammatti- ja kielitaitoon nähden sovellettuihin töihin. Tässä listauksessa viranomaisen lisäksi vastuuta olisi otettava myös työelämän ja yksittäisten kansalaisten - maalla ja pienissä yhteisöissä moni maahanmuuttaja on löytänyt aidon kontaktin kulttuuriimme. Turvapaikka-anomuskäsittelyn kafkamaiset kuviot voisi myöskin oikaista niin, että Suomessa ei niiden takia lojuisi vastaanottokeskuksissa ja lopulta jossain piilossa niin paljon juurettomia nuoria miehiä. Se, että kaveri onnistuu löytämään aseman täällä, motivoi myös toisia.

Asiat eivät ole tietenkään näin yksinkertaisia, mutta mainitsemani ilmiöt lisäävät riskiä sille, että täysin muusta kulttuurista kotoisin olevat ihmiset käpertyvät sen kulttuurin ääri-ilmiöihin.

Aikanaan yksi muslimitaustainen vähemmistö on muuten integroitunut sataprosenttisesti Suomen yhteiskuntaan: Tataarit tulivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. He ovat kaikki nämä vuodet harrastaneet islamin uskoa ja muita tärkeäksi kokemiaan etnisiä perinteitä, mutta ovat arkisessa kanssakäymisessä valtaväestön kanssa täysin omaksuneet suomalaiset tavat. Joten tällainenkin mahdottomaksi väitetty visio on jo toteutunut.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #71

Tataarit juuri vahvistavat sanomani siitä, että pieni joukko ihmisiä islamilaisesta kulttuuripiiristä voi kotoutua hyvin, vaikka humanitäärisiä maahanmuuttajia he eivät olleetkaan. Tataareja ei myöskään kotoutettu millään tavalla, vaan he kotoutuivat ihan itse. Toisaalta hehän muuttivat saman valtakunnan sisällä, mutta ei takerruta siihen.

Suomessa vallitsee markkinatalous. Jos humanitääristen maahanmuuttajien ammatilliselle osaamiselle olisi tarvetta, niin kyllä he työllistyisivät. Ongelma vain on siinä, että paljon paremmin koulutetuille suomalaisillekaan ei oikein tahdo löytyä töitä. Tuo ehdottamasi asia on siis jo nyt todellisuutta, mutta töitä heidän osaamisellensa ei ole tarjolla. Työllisyystilastot ovat järkyttävän surkeita myös vuosikausia maassa oleskelleiden keskuudessa, joten yhtälö ei vain toimi. Tilanne on sama kaikissa länsimaissa.

Missä nuo nuoret miehet sitten odottelisivat tp-hakemuksensa päätöstä, jos eivät vastaanottokeskuksissa? Pitäisikö yhteiskunnan tarjota jokaiselle asunto? Osaatko heittää edes muutaman miljardin tarkuudella kuinka paljon tämä maksaisi.

Minulle sopii vallanmainiosti, että suomiensinvouhotus lopetetaan. Samalla voisi myös lopettaa unelmahöttöporukan poliisin häiriköinnin, kun he yrittävät palauttaa onnenonkijoita, joiden hakemukset on hylätty moneen kertaan kaikissa oikeusasteissa, takaisin kotimaihinsa.

Et siis oikeasti pystynyt tarjoamaan mitään konkreettisia ratkaisuja, joita ei olisi jo kokeiltu muualla tai täällä. Toisinsanoen sinäkään, et osaa sanoa kuinka islamilaisesta kulttuuripiiristä tulevien humanitääristen maahanmuuttajien kotouttamisessa onnistuttaisiin. Tämä ei sinänsä ole yhtään yllättävää, sillä näyttää siltä, että ratkaisua ei ole olemassa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #72

Kankaanpää kirjoitti: "Suomessa vallitsee markkinatalous."

Väärin. Suomessa ei vallitse markkinatalous vaan kapitalismi jossa ollaan kovaa vauhtia siirtymässä sen finanssaikapitalistiseen vaiheeseen. Silloin pääomien hallitsijat määräävät eivätkä Kankaanpään mainitsemat asiat määräydy "markkinoilla" minkään "näkymättömän käden" ohjaamana tai ohjaamatta.

Mutta toki työvoiman hinta on määräävä tekijä jolloin vallanpitäjät käytössään olevan hallituksen avulla yrittävät tehdä kaikkensa jotta se olisi mahdollisimman halpaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #73

Minusta ollaan jo aika pitkälle siinä finanssikapitalismissa. Ilman finanssisäätelyä kapitalismi olisi loppunut jo aikoja sitten. Jotkut vieläkin väittävät,että kilpailu on edullista vaikka on ilmeistä,että siitä on tullut aivan älyttömän kallista. Ja onhan yhteiskunnan elätettävää niitä rahanpyörittäjiäkin.(kaikki rahaaan liittyvät sanonnat vanhentuneet)

Lepomäki ja Korkman ennustavat finanssikriisiä kahden vuoden perästä.stavat finanssikriisiä kahden vuoden perästä.

http://margaretablafield.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #42

Mitkä asiat? enhän minä edellisessä kommentissa mistään asioista puhunut. Ooks sä vähän döö?

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #68

Jos katsot tuota kommenttiani tarkemmin, niin huomaat, että se oli vastaus kommentille #34, ei sinulle. Döö!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #70

Joo, katoin vääräa numeroa. Se ei silti juuri mitään muuta.

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #19

Pieni muistutus :
Ei kannata vannoa mitään omista arvoistaan eikä varsinkaan siitä, mitä äärioloissa tekisi kuolemaansa asti.

Suuri vannomisen tarve saattaa jopa kertoa pienestä epäilystä.

Eikä kannata käyttää ihmisistä nimitystä unelmahöttöporukka samalla, kun olettaa jotain heidän väitteistään.

Arvoista luopuminen ja käytöksen muuttaminen eivät muuten ole noin suorassa yhteydessä toisiinsa.
Sota on tästä hyvä esimerkki : useimmat raivolla vihollisia tulittavat väittävät vastustavansa tappamista.

Siksi kotouttamisessa pitäisi korostaa lakeja ja tapoja, ei uskontoa ja arvoja.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #33

En minä näe mitään ristiriitaa siinä, että tekee ääriolosuhteissa hengissä säilyäkseen jotain sellaista, mitä normaalioloissa pitäisi tuomittavana. Hengissä säilymisen vietti on kuitenkin jälkeläisten suojelemisen ohella kaikkein voimakkain.

Esim. Sharia-laki on voimassa hyvin monessa rauhallisessa maassa, joten nuo mainitsemani asiat eivät millään tavalla liity ääriolosuhteisiin.

Luultavasti lähes kaikki Suomen poliisit vastustavat tappamista, mutta ovat tarvittaessa valmiita käyttämään kuolettavia voimakeinoja, jopa raivoisasti.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #37

Sharia-lain leviämiseen liittyy kaksi vähän ristikkäistä asiaa. Ääriajattelu on noussut niin Euroopassa kuin emämaissa pelosta, että länsimaisuus vie pohjan pois omalta kulttuurilta. Yksi asia tässä on ollut molemmissa maankolkissa naisen aseman vapautuminen, joka on koettu uhaksi miesväestön keskuudessa. Tyttöjen seksuaalisuuden kontrolli sukuelinten silpomisella on yksi tällainen asia - sehän ei edes nouse Koraanista, vaan paikallisista perinnetavoista.

Toisaalta se, että on onnistuttu saamaan tuulta purjeisiin, on innostanut ottamaan käytäntö sielläkin, missä mitään todellista vähemmistöasemaan liittyvää ääriolosuhdetta ei olla koettu.

Kaikki tämä ei poista sitä tosiasiaa, että asiallinen vastaanottaminen ja maan tapoihin totuttaminen auttavat siinä, että uhatuksi tulemisen kokemus ja sen mukanaan tuoma suojautumisen tarve jää vähäiseksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #62

Patriarkaatti on todellakin pyrkinyt hallitsemaan naisia mutta myös miehiä.
Patriarkaattiinhan liittyy usein hyvin tiukka hierarkia ja väkivaltakoneistot sen ylläpitämiseksi. Nokkimisjärjestys on ollut hyvin tarkka.

Kaikenlaista seksuaalisuutta on myös pyritty normittamaan ja sitä kautta hallitsemaan. Olen ymmärtänyt sen liittyneen myös rahvaanihmisten, niin miesten kuin naistenkin, kurissapitämiseen. Eliitillähän on aina ollut suuremmat vapautensa. Mutta rahvaan mielenkiinto yhteisiin sota- y.m. ponnistuksiin ja uhrauksiin herpaantuu jos he liiaksi kiinnostuvat keskinäisestä hauskanpidosta. Siis vain la-iltaisin peiton alla ja erityisesti lisääntymistarkoituksessa, että kansa kasuaa.

Maailmassa on toki edelleenkin myös muutamia matriarkaatteja, m.m. Intiassa ja Kiinassa. Niissäkin lienee omat hierarkiansa ja keinot niiden ylläpitämiseksi. Samaten niillä on tapansa ohjata seksuaalisuutta perinnäistavoin. Mutta käsittääkseni ne eivät ole ainkaan yhtä sota- ja valloitushakuisia kuin patriarkaatit.

---

Tyttöjen sukuelinten silpominen on paikallinen koillisarfikkalainen tapa joka siellä vallitsee kaikkien uskontokuntien keskuudessa, kristityistä ja muslimeista luonnonuskontojen harjoittajiin. Se on todellakin liittynyt naisten seksuaalisuuden hallitsemiseen ja sitä kautta omaisuuden arvon säilyttämiseen.

Sen sijaan poikien ympärileikkaus on ollut enemmänkin yhteenkuuluvuuden ja muista erottautumisen merkki. Kuten muutkin uskonnolliset y.m. säännöt ja määräykset, m.l. puhtaussäännöt ruuan ja ihmisten suhteen. Siis me tälläiset olemme parempia kuin nuo toisenlaiset.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #74

Myyryläinen on oikeassa, patriarkaatin hierarkinen rakenne antaa "päävoiton" vain aina suhteellisesti edullisimmassa asemassa oleville miehille. Kaikilla hierarkian tasoilla siinä rinnalla oleva nainen on alisteisessa asemassa ja se, että naiselle muodostuisi väyliä nousta tuosta asemasta, tuottaa monille perinteisille miehille suurta ahdistusta. Ja siitä taas seuraa usein sairaalloinen kontrolloinnin tarve.

Surkuhupaisuudessaan (ei oikein sopiva termi kuitenkaan tässä tilanteessa...) se näkyy mm. kotomaan urhojen ajatuksissa, kuinka muun maan miehet tulevat raiskaamaan (lue: ovat meitä houkuttelevampia) naisemme. Heitä suojellakseen nämä urhot lähtevät sitten pesäpallomailoin ja polttopulloin noita etelän inhokkeja häätämään. Sitten tasan sama porukka ulisee #metoo-kampanjassa, kuinka he eivät voi ahdistella "omia" naisiamme totutulla tavallaan.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #33

Nimenomaan. Kaikkia tapoja ei tarvitse sentään noudattaa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #41

Totta, kaikkia tapoja ei tarvitse noudattaa. Joitakin suorastaan ei pidä noudattaa.

Mutta millä saamme ihmiset hankkimaan tietoa ja miettimään mitä kannattaa noudattaa ja mitä ei? Mikä on vain hauska tapa ja ajankulunki, mikä taas hyödyllistä ja mikä mahdollisesti jopa vahingollista?

Ihmisenhän pitäisi itse oivaltaa mikä hänelle ja läheisilleen, m.l. puolustuskyvyttömät lapset, on parasta. Vain siten tavat oikeasti ja pysyvästi siistiytyvät.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #75

Juuri näin. Minä tein kerran Gruusiassa kauhean mokan; matkaporukan kanssa oltiin illalla kapakassa, jossa sattui olemaan miesporukka viettämässä jotain polttareita. Neukkuaikana ei näkynyt paikallisia naisia kapakoissa. Katseltiin kun miehet joivat veljeysmaljoja sulhasta onnitellen käsivarret ristissä. Sain päähäni,että minä kans haluan noin hauskalla tavalla onnitella sulhoa. No, eihän sellainen ollut sopivaa. Miehet olivat hämmentyneitä ja supisivat keskenään, että mitähän se muija oikein tarkoitti. Tulivat tulokseen että kaipaa miesseuraa. Minulle tarjottin tosi hurmaava hiukan vanhempi mies joka olisi tullut kanssani hotelliin. Houkutus oli suuri, mutta kiitin kohteliaisuudesta.
Normit huomaa usein vasta kun niitä rikkoo.
Mainitussa tapuksessa sentään tajusin etukäteen herättäväni hämmenystä, mutta uteliaisuuttani halusin nähdä mitä tapahtuu kun pikkasen hämmennän patriarkaattia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #18

Näin on, minulla ei ole ollenkaan vaikeata sitä käsittää. Eilen kirjoitaessani kommenttini ajattelinkin tuollasta selitystä. Mutta kuitenkaan kaikkea en ymmärrä. Ei voi yleistää kaikkia maahanmuuttajia. Esim. Israelin valtion perustaneet juutalaisten ja USA:n muuttaineiden vaurastuneiden olosuhteet ovat olleet hyvinkin erilaiset.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset