jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tasa-arvolaissa

Vuoden 2015 alusta voimassa olleessa  uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän suojaa on laajennettu käsittämään myös sukupuolivähemmistöt - lain tarkoitusta määrittelevässä lakitekstissä tämä on muotoiltu melko lakonisesti ja ehkä sen vuoksi lain tosiasiallinen kattavuuskin on edelleen "hieman" hakusessa etenkin vanhan koulukunnan konservatiiveille. Tasa-arvolain ensimmäisessä pykälässä lain tarkoitus kuvataan lyhyesti seuraavin säännöksin :

 

    "Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä."

 

Sukupuoli-identiteetti määritellään saman lain kolmannessa pykälässä siten, että se tarkoittaa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tasa-arvolaissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Nopealla lukemisella nuo määritelmät voi toki ymmärtää siten, että siinä joku ihan vain kokee ja tuo ulkoisella käytöksellään esiin noita kokemuksiaan ilman sen kummempaa positivistisen tutkimusmenetelmän antamaa tieteellistä tukea omalle käyttäytymiselleen. 

Lakitekstit ovat siinä mielessä kuitenkin erikoiskirjoitusta, että ne osoittavat julkisen vallan tahtoa ja rakentuvat lyhysanaisesti  oikeusohjeena käypiin lain esitöihin. Lait ovat perustellusti tarkoitettu noudatettaviksi siis ja  lainkohdat myös vaikuttavat oikeusnormien välityksellä oikeussubjektien  välisiin suhteisiin yhteiskunnassa ja tuon suhteen tarkka lainmukaisuus voidaan aina selvittää kaivamalla lainkohdan tarkoitus esille lain valmisteluun liittyvistä dokumenteista. 

Tasa-arvolaki sisältää yksiselitteisen kiellon syrjiä oikeussubjekteiksi nyt määrittyviä  sukupuolivähemmistöihin kuuluvia  henkilöitä - tämä käy ilmi lain esitöistä hallituksen esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, jossa termit ´sukupuoli-identiteetti´ ja ´sukupuolen ilmaisu´ kohdentuvat yksiselitteisellä tavalla reaalitodellisuutta vastaavasti. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt todentuvat tasa-arvolain esitöissä  empiirisesti havaittaviksi olioiksi, verifioituviksi faktoiksi siis. :)

     

"Sukupuoli-identiteetillä tarkoitettaisiin ehdotetun 5 momentin mukaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Suomessa sairaala ilmoittaa tiedon lapsen syntymästä väestötietojärjestelmään. Tietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään henkilötunnus, josta sukupuoli ilmenee. Tämä henkilötunnuksesta ilmenevä sukupuoli on ihmisen virallinen, juridinen sukupuoli. Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta.

Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli. Syntymässä miespuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa nainen tai naispuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa mies. Tästä käytetään Suomessa tavallisesti käsitettä transsukupuolisuus. Henkilö voi myös kokea olevansa esimerkiksi sukupuoleton tai osittain nainen ja osittain mies. Tällaista sukupuolten välillä olemista tai sukupuolten kahtiajaosta poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä kuvataan toisinaan Suomessa ilmaisulla transgender tai muunsukupuolinen. Sukupuoli-identiteetti on syvä ja pysyväisluonteinen kokemus.

Sukupuolen ilmaisu olisi ehdotetun 6 momentin mukaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu voi olla pukeutumista naiselle tai miehelle tyypillisinä pidettyihin vaatteisiin tai käyttäytymistä tai elehtimistä sellaisilla tavoilla, joita pidetään naiselle tai miehelle ominaisina. Myös esimerkiksi meikki, korut, asusteet ja puhetapa voivat viestittää sukupuolta.

Sukupuolen ilmaisu on yksilöllistä. Useimpien ihmisten sukupuolen ilmaisu vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. On henkilöitä, jotka kokevat toisinaan tarvetta ilmaista pukeutumisellaan tai muilla tavoin eri sukupuolta. Tätä kutsutaan ristiinpukeutumiseksi. Henkilöistä käytetään käsitettä transvestiitit, ja toisinaan ilmiötä kuvataan niin, että henkilö ilmentää naisellista ja miehistä puolta itsessään vaihdellen. Jotkut henkilöt voivat kokea naisille tai miehille tyypillisenä pidetyn pukeutumisen epäluontevana itselleen ja tuoda tätä esiin pukeutumisessaan tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisulla ei tarkoitettaisi yleisesti henkilön tyylin esiintuomista, vaan sillä tarkoitettaisiin ainoastaan henkilön sukupuolen ilmentämistä pukeutumisella, käytöksellä tai muilla vastaavilla tavoilla.

Transsukupuolisista henkilöistä, transgendereistä ja transvestiiteista käytetään toisinaan yleiskäsitettä transihmiset. Englannin kielessä käsite transgender saattaa viitata kaikkiin sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin tai transsukupuolisiin henkilöihin.

Sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun määritelmiä täydennettäisiin ehdotetussa 7 momentissa toteamuksella, jonka mukaan mitä säädetään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä, sovelletaan vastaavasti siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Tällä täydennyksellä selvennettäisiin, että intersukupuolisuuteen perustuva syrjintä ja sen ennaltaehkäisy ovat tasa-arvolain säännösten piirissä.

Pieni vähemmistö ihmisistä on intersukupuolisia. He eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Myös intersukupuolisille henkilöille määritellään syntymän yhteydessä tutkimusten jälkeen virallinen sukupuoli. Intersukupuoliset henkilöt voivat kokea olevansa naisia, miehiä, sukupuolettomia tai osittain naisia ja osittain miehiä."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Ikävää. Ikävää ihan kaikkien kannalta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Syrjintä on tosissaan ikävä juttu ja sen vuoksi näitä lakeja joudutaankin säätämään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tasa-arvolain soveltamisalue lienee jo yleisesti tiedossa - sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto on voimassa yleisellä elämänalueella (työelämässä, opetuksessa ja koulutuksessa sekä tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa). Esimerkiksi Facebook on yhteisöpalveluiden tarjoajana vastuullinen ennaltaehkäisemään sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja myös velvollinen poistamaan omistamilleen sivuistoille ilmaantuvaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää tai syrjintään kehottavaa tai yllyttävää materiaalia...

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Lähinnä ajattelen lapsia, jotka tasa-arvolain mukaan joutuvat sijaiskärsijöiksi aikuisten omien mielivallan ja vaatimusten vuoksi. Lasten oikeudet on poljettu suohon, kun kysymyksessä on vanhempien keinotekoiset "tasa-arvo" oikeudet.

Ihan sama. Välittäkää vain omista oikeuksistanne ajattelematta mitään muuta!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolivähemmistöihin ja myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat aikuiset ovat myös olleet joskus lapsia kuten myös tulevat hlbtiq-aikuisetkin. Lapsuus lankeaa jokaisen yli 18 vuotta elävän elämänkaaren osaksi ihan vääjäämättä.

Pääosinhan nuo lapsi- ja perhejärjestöt ovat kannattaneet sosiaali- ja terveys- sekä oikeusministeriölle ja asiaa valmistelleelle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamissaan lausunnoissa nyt kirjoituksessani esitettyä tasa-arvolain uudistusta, joten en nyt täysin ymmärrä, millä perusteilla tasa-arvo-oikeuksien edistäminen polkisi lasten oikeuksia.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Ihan sama. Kaikki ja kaikessa ovat mielestänne samalla viivalla, joten lienee turhaa väittää jonkin olevan toisin.

En edes viitsi aloittaa väittämään vastaan. Kaikki on ok, eikä asiasta kannata edes keskustella.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Voin vedota perustuslakiin tässäkin ja sen yhdenvertaisuuslausekkeeseen.

Jokin perusteltu ja yleisesti hyväksytty syy tulisi siis olla sille asiantialle, että henkilöitä voisi asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella - nähdäkseni syrjinnän kielto sukupuolen perusteella ei loukkaa yhdenkään lapsen oikeushyvää eikä tasa-arvolain tarkoitusta voi pitää Lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisena.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Samalla lailla tässä huomioidaan niin lapset kuin aikuisetkin!

Ai että kun tämä laki olisi ollut voimassa jo vuosikymmenet sitten. Tiesin jo varhaislapsuudessa olevani enemmän tyttö kuin poika ja jos olisi ollut lain suoja takana, niin kaapista tulo ois tapahtunut 15-vuotiaana eikä 45-vuotiaana.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Ainoa, mitä lapsilta viedään, on oikeus kiusata toisia sen perusteella, että iskä ja äiskä sanoo, että ei ne yhdet voi olla oikeasta poikia tai tyttöjä.

Ilman tällaista taustatuputusta lapsille on mitä luonnollisin asia, että pojat voivat olla herkkiä, tytöt rajuja ja pojalla pimppi ja tytöllä pippeli.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Jos minun sukupuoli-identiteettini on sinipunainen kukkakaali, jonka pronomini on "örgh", tätä täytyy kunnioittaa ja tukea valtiovallan kaikkien resurssien avulla?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Toki, jos tuo identiteettisi on luonteeltaan syvä ja pysyväislaatuinen eikä mielisairauden indusoima harhakäsitys...

Käyttäjän patrikselin kuva
Patrik Selin

Sinipunainen kukkakaali ja se kuuluisa taisteluhelikopteri ovat esineitä, ei sukupuoli-identiteetti.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Ja tuo oli aivan päivänselvästi vihapuhetta!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #17

Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin ihmisyyteen liittyvä biologinen ominaisuus ja sille on olemassa kokolailla vakiintunut etiologiansa, mikä jäsentyy ihmisen kehollisuuden kautta.

Animismi on toki eräs myös suomalais-ugrilaisuuteen liittynyt järjestelmällinen tapa hahmottaa ympäröivää todellisuutta ja itse näen samaistumisen sinänsä persoonattomiin luonnonolioihin rinnastuvan mihin tahansa valtauskontojen ytimen muodostavaan käsitykseen sielun kuolemattomuudesta. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossakin toimii kosmista maailmankaikkeutta tunnustavia vapautuksen- sun muita metsäteologeja...

Kukkakaaliksi identifioitumisessa on siis kyse omantunnon ja vakaumuksen vapaudesta :)

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Jos minun sukupuoli-identiteettini on sinipunainen kukkakaali, jonka pronomini on 'örgh', tätä täytyy kunnioittaa ja tukea valtiovallan kaikkien resurssien avulla?"

Valtion vuotuiset menot ovat jotain 50+ miljardia euroa. Ilmeisestikään koko tätä summaa ei ole mahdollista suunnata yhdelle kukkakaalille muun yhteiskunnan lamaantumatta.

Mikäs tuo pronominijuttu on? Kukkakaaleista ja arkipuheessa ihmisistäkin käytetään yksikön kolmannen persoonan pronominia "se"; lemmikkieläimistä ja juhlapuheissa myös ihmisistä käytetään taas pronominia "hän". Suomessa pronominiasia ei ole laisinkaan relevantti sukupuolen kannalta.

Mutta jos tahdot fyysisesti muuttua sinipunaiseksi kukkakaaliksi niin ainakaan minä en protestoi.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Sukupuolishoppailun yhdeksi sponsoriksi ja hiivanheittäjäksi on saatu keinoteltua myös lainsäätäjä. Tuloksena on juridiikan arvovaltaan naamioitu sukupuolten suo; länsimaisen hyvinvoinnin luhistumista enteilevä vääristynyt 'kukkanen'.

'Sukupuoli' on muodostunut samanlaiseksi taikasanaksi kuin 'asylum'. On kuitenkin sanottava, että asylumin inhimillinen painoarvo ja uskottavuus on sentään huomattavasti parempi kuin joku pelkällä emotionaalisella latauksella, siis mustatuntuu-fiilisten pohjalla, kelluva abnormaali sp-identiteetti.

Juho Antikainen kaiketi taistelee paremman huomenen puolesta. Kukin omalla tyylillään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hieman tässä sellaista "kulttuurimarxismin" makua toki on olemassa, mutta ainoastaan relatiivisessa mielessä - suhteessa siis aikoinaan keskimääräisesti hyviksi koettuihin ja niihin sosiaalistettuihin normeihin.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Marttilankin on syytä muistaa, että tasa-arvolain uudistuksen toi eduskuntaan silloinen hallitus antamassaan esityksessä HE 19/2014.

Mikä mielenkiintoisinta, Kristillisdemokraatit olivat tuolloin hallituksessa ja siis yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa ehdotti myös kyseistä tasa-arvolain uudistusta, missä kiellettiin sukupuolivähemmistöjen syrjintä.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ainoa puolue, joka uudistusta vastaan äänesti, oli Perussuomalaiset. Lakimuutos on tuonut mukanaan paljon hyvää jo nyt, ja kun tieto edelleen leviää, niin tilanne eikun paranee.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Nyt oppositiossa puolue kuitenkin purnaa tasa-arvolaissa ja tarkemmin perustellen lain esitöissä tunnustettua ´sukupuolen moninaisuus´ -käsitettä vastaan ...

http://www.kd.fi/files/2016/07/Oikeuskanslerille-k...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #22

Onpas tuo kirjelmä todellinen ohilukemisen mestariteos: Tasa-arvolaki sen perusteella suojaisi lähinnä perinteistä jakoa miehiin ja naisiin!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #23

Kantelussa on nähdäkseni tarkoitushakuisesti unohdettu tasa-arvolakiin tehtyjen lisäysten tarkoitus ja tavoite.

Lainvalmistelun yhteydessä tuli varmaan jokaiselle kansanedustajalle ilmeiseksi tarve parantaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden heikkoa oikeudellista asemaa eri asiantuntijatahojen antamien lausuntojen myötä, mikä sekin käy ilmi tuosta hallituksen antamasta lakiesityksestä. Myös KD:n eduskuntaryhmä ja puolueen ministeri ovat olleet tietoisia lakimuutoksen tarkoitusperästä.

Oikeuskanslerin virasto ei ole tähän mennessä vielä antanut ratkaisuaan asiassa, mutta oikeusohjeena käypien lain esitöiden perusteella kantelu vaikuttaa aiheettomalta...

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Kun opettaja kuuluttaa koulun keskusradiosta, että kukaan ei saa kiusata enää Pikku-Kallea, niin kaikki heti kuulutuksen jälkeen rakastaa Pikku-Kallea, eikä kukaan enää koskaan kiusaa häntä.
(Huomaa sarkasmi)

Sinänsä kuka tahansa saa olla mitä ikinä hän haluaakaan olla, mutta sen huomioiminen laissa voi tehdä asioista vähemmän käytännöllisiä.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Näihin kiusaajiin törmää niin kouluissa kuin työpaikoilla, mutta heidät pitää jättää omaan tyhjyyteensä. Fiksujakin ihmisiä ystäviksi maailmassa riittää.

Lainsäädäntöä ei siis kannattaisi luoda, kun osalla ihmisistä ei ole kykyä toimia sen mukaan? Säälittävä ajatuskulku.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Säälittävämpää on ajatella, että kaikki hyväksyisi mukisematta mielikuvitusmaailmaanne.

Käytännöllisyys ei ole yksinkertaista ihmisten yksinkertaisuuden vuoksi vaan sen takia, että siitä olisi vähiten vaivaa. Esim. jos pöydälle levitetään kuvia ihmisistä, niin heidät on oikeassa maailmassa helppo luokitella miehiksi ja naisiksi. Teidän mielikuvitusmaailmassa pitäisi sanoa jokaisen kuvan kohdalla, ettei sitä voi tietää. Täsmälleen samanlaisia tilanteita tulee kriittisissäkin tilanteissa oikeassa maailmassa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

"Esim. jos pöydälle levitetään kuvia ihmisistä, niin heidät on oikeassa maailmassa helppo luokitella miehiksi ja naisiksi."

Niin voisi olettaa ja sen vuoksi niitä kuvahahmoja kutsutaan kasvavassa määrin myös nimityksillä ´miesoletettu´ ja ´naisoletettu´, sukupuolistereotypioihin on siis jo tullut pientä säröilyä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #26

"Niin voisi olettaa ja sen vuoksi niitä kuvahahmoja kutsutaan kasvavassa määrin myös nimityksillä ´miesoletettu´ ja ´naisoletettu´, sukupuolistereotypioihin on siis jo tullut pientä säröilyä."
------

-No, tässä kohden täytyy jälleen kysyä mitä syytä ja perustetta on tehdä ylipäätään mitään "oletuksia", jos ulkoisia sukupuolen tunnisteita ei ole.

Ei voi lopulta tietää, eikä edes olettaa mitään. Eikä määrittää transsukupuolisuuttakaan minkään dysforian tai ahdistuksen määrän perusteella. Ja miksi pitäisi? Jos tavoite on se minkä olen ymmärtänyt sen olevan.

Lueskelin tuossa SETA:n sivuilta "sateenkaarisanastoa".

http://seta.fi/sateenkaarisanasto/

Mietin miltä tuo lista näyttäisi, jos siitä poistettaisiin kaikki ulkoapäin tehtävät oletukset, yleisesti omaksutut käyttäytymis- ja pukeutumismallit ja tavat, "syntymässä määrittelty sukupuoli", sukupuoleen liitetyt odotukset, kulttuurilliset sukupuoleen liitettävät piirteet, juridinen sukupuoli, kaikki sukupuolen binääriseen jaotteluun perustuvat käsitteet ja oletukset ym.

Mitä jäisi jäljelle? Esim. käsite "mies" ("Mies on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti") ei tarkoittaisi enää mitään eksaktia tai ylipäätään todelliseksi osoitettavaa asiaa. Myöskään "yleinen sukupuoli-identiteetti" ei kerro eikä määrittele lopulta yhtään mitään. Eli mikä on koko "sanaston" pointti? Yleensähän niitä tehdään selventämään käsitteitä, joita ei yleisesti tunneta.

(Sanoisin muuten, että mm. "biseksuaalisuus"-käsitteen merkitys on muuttunut eikä enää vastaa sanan perusrakennetta. ("BI") Johdonmukaisesti se tarkoittaisi/on tarkoittanut kiinnostusta molempia, omaa ja vastakkaista, eli lukumääräisesti ja sananmukaisesti kahta, sukupuolta kohtaan. Tällöin myös "panseksuaalisuus"-käsitteen merkitys olisi johdonmukaisempi.)

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #27

"Nainen" ja "mies" ovat kulttuurillisia konstruktioita, joiden taustalla on lajin lisääntymisbiologia. Mitä kukin yksilö tuohon kaikkeen hahmottaa kuuluvaksi, vaihtelee kuitenkin suuresti. Minkä hän sitten kokee luontevaksi osaksi omaa identiteettiään, on vielä eri asia. Jos se on sama kuin ihmisen mihin biologinen binääri fenotyyppi viittaa, on kyse cissukupuolisuudesta. Jos taas se on "se toinen", on kyse transsukupuolisuudesta. Jos se ei ole selkeästi kumpikaan, ollaan muunsukupuolisuuden harmaalla alueella.

Jos ihminen ilmentää selkeästi jompaa kumpaa kulttuurimme binääriä sukupuolikonstruktiota, voimme puhua nais- ja miesoletetuista, mikä puolestani voi arkikielessä lyhentyä naiseksi ja mieheksi. Noiden nimikkeiden kohdistaminen muunlaisiin ihmisiin voi johtaa väärinsukupuolittamiseen, mikä henkilöön käyvänä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää niillä elämänalueilla, joita laki koskee.

Ei tämä tämän vaikeampaa ole.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #29

""Nainen" ja "mies" ovat kulttuurillisia konstruktioita, joiden taustalla on lajin lisääntymisbiologia."
----

-Sanoisin, että tässä on kyse erilaisesta tavasta nähdä todellisuus. Siis mitä lopulta katsoo ja uskoo sen olevan. Olen kiinnostunut vastapuolen ajattelutavasta, mutta en näe syytä ottaa sitä täytenä totuutena. (Ei mitään henkilökohtaista tai tarkoituksellista vähättelyä.)

Minusta siis nainen ja mies ovat käsitteitä, joiden pohjana on lisääntymisbiologia. Käsitteet ovat ylipäätään syntyneet tältä pohjalta, ja määrittyvät tätä kautta. Ja näiden havaittavien fyysisten ilmentymien _päälle_ on sitten lisätty erilaisia odotuksia ns. sukupuoliroolien mukaisesti, missä näkyy kulttuurillisia piirteitä. Eli kulttuuri ei määritä käsitteitä, vaan biologia.
Siitä biologiasta ei pääse eroon, sen sijaan kulttuuri, roolit ja mallit vaihtelevat.

Mutta siis, oikeasti, jos ulkoiset odotukset ja kulttuurilliset miehen ja naisen "mallit" jätetään pois, mitä näihin käsitteisiin jää jäljelle, määritelmällisesti?

Tässä juuri on se ristiriita, kun näistä ulkoisista odotuksista, malleista ja oletuksista pitäisi päästä vapaaksi, ja kuitenkin sen pohjalta ainoastaan on mahdollista ylipäätään määritellä näitä käsitteitä. Jos määrittely ei tapahdu biologian pohjalta.

Mies ja nainen ovat käsitteitä, jotka on perinteisesti ja ymmärrettävästi määritelty selkeästi ja todennettavasti. Jos tämä määrittely puretaan, ei jää muuta kuin se alati vaihtuva "kulttuuri" ja "oletukset".

Sitä tarkoitin.

-----------
Mitä kukin yksilö tuohon kaikkeen hahmottaa kuuluvaksi, vaihtelee kuitenkin suuresti. Minkä hän sitten kokee luontevaksi osaksi omaa identiteettiään, on vielä eri asia. Jos se on sama kuin ihmisen mihin biologinen binääri fenotyyppi viittaa, on kyse cissukupuolisuudesta. Jos taas se on "se toinen", on kyse transsukupuolisuudesta. Jos se ei ole selkeästi kumpikaan, ollaan muunsukupuolisuuden harmaalla alueella.
--------

-Ei millään pahalla, mutta tuo on juuri sitä sanojen pyörittelyä, jota tuossa "sateenkaarisanastossa" kritisoin. Varsinainen asian ydin ja perusta jää käsittelemättä. Paljon hienoja ilmaisuja, vähän konkretiaa.

Eli jos se minkä ihminen kokee luontevaksi osaksi omaa identiteettiään on sama kuin... ja sitten tulee se oletukset, tietynlainen käyttäytyminen ja ulkoiset odotukset. Joita ei pitäisi ollakaan. (Eli tietty ulkoinen olemus "viittaa" johonkin käyttäytymismalliin...)
Eli jos poiketaan siitä mitä ulkoapäin on määritetty ja siitä mitä tietyltä sukupolelta odotetaan, ollaan "transsukupuolisia"? Näin oikeastaan transsukupuolisuuskaan ei merkitse sanana ja käsitteenä enää sitä mitä aiemmin. Koska senkin määritelmä perustui sukupuolen kaksijakoisuudelle ja biologialle.

En usko, että tahallasi hämärrät asioita, ja toivon, ettet sinäkään ajattele, että tahallaan esitän ymmärtämätöntä. Tässä ei vain minusta ole mitään logiikkaa ja pointtia.
Juuri ne asiat, joita kritisoidaan ("syntymässä määritelty sukupuoli", kulttuurilliset ja opitut mallit, yhteiskunnan odotukset, sukupuoliroolit ym. asetetaan perustaksi, samalla kun sanotaan niiden määrittävän liian tarkasti ja ahtaasti sukupuolen ilmaisun ylipäätään.

----------
"Jos ihminen ilmentää selkeästi jompaa kumpaa kulttuurimme binääriä sukupuolikonstruktiota, voimme puhua nais- ja miesoletetuista, mikä puolestani voi arkikielessä lyhentyä naiseksi ja mieheksi. Noiden nimikkeiden kohdistaminen muunlaisiin ihmisiin voi johtaa väärinsukupuolittamiseen, mikä henkilöön käyvänä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää niillä elämänalueilla, joita laki koskee."
------

-Taas mainitsit "kulttuurin". Eli tärkeimmäksi asiaksi tulee jälleen se, mitä kulttuurissa odotetaan tietyltä sukupuolelta.

Mutta tuo "binäärisyys" perustuu sukupuolen kaksijakoisuudelle, joka perustuu biologisille tunnisteille. Kulttuurilliset odotukset ja oletukset ovat vain jotain muuttuvaa ja ei-määritelmällistä, jota on tuotu sen määritelmällisyyden päälle.

Sitä yritän sanoa. Jos kulttuurin pohjalta luodaan ainoa edes jonkinlainen "määritelmä" sukupuolelle, päädytään siihen, että ei ole määritelmää. Sukupuoli on vain tietynlaista tapakäyttäytymistä, joka ei itsessään määrittele mitään. Sellaista johon sovitaan tai ei sovita.

Tässä kohdin voidaan todeta, että herkkä poika on poika ja raisu tyttö on tyttö. Eli rooleihin ja kulttuurillisiin odotuksiin sopimattomuus ei tarkoita että ei ole sitä sukupuolta mitä biologisesti on. Tässä olemme eri mieltä.

-----
"Ei tämä tämän vaikeampaa ole."
-----

-Edelleen, ei millään pahalla, mutta tämä koko hoito ei ole pelkästään "vaikeaa", vaan täysin vailla loogista perustaa ja johdonmukaisuutta.

Sen huomaa juuri siitä miten käsitteet ovat muuttuneet. Kuten "biseksuaalisuus". Se muuttuu merkityksettömäksi, jos sukupuolia on useita, ja tällöin se ei ole vain "osin päällekkäinen" pansukupuolisuuden kanssa, vaan menettää merkityksensä.

Samoin "heteroseksuaalisuus" tarkoitti aiemmin sitä, että tuntee kiinnostusta _vastakkaista_ sukupuolta kohtaan. Eli ei omaa. Vaihtoehtoja oli kaksi, kun käsite syntyi.

Tuo koko sateenkaarisanasto perustuu juuri niille asioille, joita kritisoidaan, eli ulkoapäin tulevalle määrittelylle, odotuksille ja oletuksille, mutta ilman niitä siinä ei olisi sisältöä.
Tämä on se paradoksi, jonka siinä näin.

Kyllä eri mieltä saa olla, ja uskoa miten uskoo, mutta minusta näyttää, että tämä on rakennettu monimutkaiseksi juuri tuon itsetarkoituksellisen sanojen ja käsitteiden pyörittelyn vuoksi.

Tämä ei voi johtaa muuhun kuin sukupuolen mitätöimiseen tai palaamiseen siihen ainoaan tapaan millä se ylipäätään voidaan määritellä. Biologisilla tunnisteilla.

Muuten, täytyy korjata erästä aiemmin antamaani lausuntoa Mustasta Orkideasta. Hän oli pitkään sitä mieltä, ettei kadu mitään saamiaan hoitoja, mutta on alkanut pitää transitioprosessiaan virheenä. Se ei toki tarkoita pettymystä hoitoihin sinänsä, mutta hän katsoo, että olisi tarvinnut psykologista apua ja terapiaa.

Minusta on joka tapauksessa hyvä, että hänen ja hänenlaistensa ääni saa kuulua. Moni voi kokea samoin, ja tehdä ratkaisuja jotka ovat omalla kohdalla parempia kuin kehoon puuttuminen:

http://mustaorkidea.blogspot.fi

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #38

Nyt meni niin pitkäksi vastata kaikkiin kohtiin, että en sitä aio tehdä.

Weckrothin ajatus ilmeisesti on se, että koska sukupuoli on biologiaan sitoutunut ja koska kulttuuri vaihtelee, ainoastaan biologialla on merkitystä. Tämä ajatus kuulostaa biologiselta reduktionismilta.

Kukin ihminen elää omassa kulttuurissaan ja kulttuurisena eläimenä luo merkityksiä tuon kulttuurin kautta. Siksi käsitykset sukupuolien olennaisista ominaisuuksista vaihtelevat tiettyjä lisääntymiskäyttäytymisen perusasioita lukuun ottamatta. Samassa kulttuurissakaan kaikilla yksilöillä ei ole identtistä käsitystä siitä, mitkä asiat kuuluvat välttämättä tietyn sukupuolen edustajalle; ei pystytä edes muodostamaan pienintä yhteistä nimittäjää niistä. Kuitenkin kokemus kuulumisesta johonkin sukupuoleen tai sen kokemuksen puute on olennainen osa ihmisen identiteettiä ja se taas heijastelee ihmisen omaa käsitystä sukupuolista.

Kaikesta tästä seuraa, että mitään kiveen hakattua sukupuolikäsitettä ei ole olemassa tavalla, jota Weckroth ilmeisesti hakee. Biologia ei sellaista tarjoa - varsinkaan, kun sieltä löytyy paljon monivivahteisempi kuvio kuin pelkkä lisääntymisbiologia. Erityisen vahingollista on asettaa toisille ihmisille normeja ja heitä koskevia muiden ihmisten reaktiomalleja jostain tällaisesta.

Käsitteet hetero- homo- ja biseksuaalisuus muodostuvat kuvaamani mallin mukaisesti: Ihmisellä on käsitys myös niistä sukupuoleen liittyvistä ominaisuuksista, joita hän partnerissa näkee houkuttelevina. Homoseksuaalien kohdalla sukupuolen moninaisuus on likimain yhtä hankala käsittää, kuin se näyttää olevan monille heteroillekin. Panseksuaalinen taas ylittää tuon rajan. Huomio, että historiallisesti vanhempi biseksuaalisuus voi olla jossain määrin päällekkäistä tämän kanssa, on oikea. Osalle biseksuaaleista mielenkiinnon kohde on kuitenkin selkeästi binääristi sukupuolittunut. Pansukupuolisuus taas on ihan eri asia eikä oikein istu tähän kohtaan.

Mustan orkidean yksinajattelun tuominen kerrasta toiseen ei taida tuoda asiaan lisävalaistusta. Suomalaisten korjausprosessiin liittyvä hoitotyytyväisyys on huippuluokkaa ja katujia on todella häviävän vähän. Ilmeisesti tästä syystä hänen on jatkuvasti referoitava kokemuksia muista maista - Suomesta hän on saanut tukijoukoikseen ja äänitorvikseen lähinnä eri sortin transfoobikkoja.

Mitä tulee ajatusteni teoreettiseen taustaan, ne perustuvat monien eri tieteenalojen tuottamiin tuloksiin. Mukana on genetiikka, yleinen biologia, lääketiede ja kulttuurin ja sukupuolen tutkimus (tässä keskustelussa ei ole tätä kaikkea toistettu lukuisten sitä edeltävien lisäksi...). Eettisenä ja juridisena taustana taas on kansainväliset ihmisoikeuksia koskevat sopimukset ja niiden eri maille tuottamat velvoitteet. Tässä keskustelussa toin esiin olennaisen ketjun, joka liittää biologian, kulttuurin ja yksilön kokemuksen suhteessa sukupuoleen. Jos Weckroth kutistaa tämän kaiken yhdyssanaan "sateenkaarisanasto" sitaateissa, tarkoittaako se sitä, että hän ei ymmärrä eikä ehkä haluakaan ymmärtää sen selkeää logiikkaa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Käsitteet ovat sosiaalisesti konstruktuoituneita (kaikki ihmiskunnan omaama tieto ja yksilön ja yhteisöjen tietoisuus perustuvat sosiaalisesti rakentuneeseen ja aikojen saatossa kumuloituneeseen "tietomassaan") - "miehiä", "naisia" tai "sukupuolia" ei siis ole olemassakaan sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolella. Eikä muutoinkaan ihmiskuntaa sivilisoituneessa nykymuodossaan,,,

"Tietomassa" on oma keksimäni termi kaikelle tällä hetkellä saatavissa olevalle ja kokemusten kautta hankitulle tiedolle, mistä suurin osa on tietenkin yksilölle vaikeasti saavutettavaa, vanhaa ja pätemätöntä tai sitten jokin tieto-osa on virheellistä. Meemiteorioissahan tätä tiedon leviämistä ja muuntumista "virusten" seurauksena käsitelllään suhteellisen kuvaavasti...

Kaiken kaikkiaan yksilön ja myös laajempien yhteisöjen kannattaa koherentin tulevaisuususkonsa ylläpitämiseksi turvautua laajasta "tietomassasta" suodatettuihin oletusarvoihin, mitkä soveltuvat omaan elinpiiriin.

Noita oletusarvoja kuitenkin tulee aika ajoin myös tarkastella kriittisesti ja erityisesti uuden tiedon myötä ja siten on nyt koittanut se hetki, että ainakin länsimaissa sukupuoleen liittyvää oletettavuuttakin ollaan koettelemassa (esille nousseen uuden tiedon valossa tietenkin)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #26

Eli teidän koko mielikuvitusmaailma ei ole edes kunnolla kasassa ja sen ongelmia tilkitään sen mukaan kuin niitä löytyy.

Mietihän hieman... Kummankohan ihmiset valitsevat teidän keskeneräisen mielikuvitushäkkyrän, jossa pitää opetella n kpl asioita, jotka voivat vaihtua lennosta ja joista suurinosa pohjautuu vain joidenkin yksilöiden tunteisiin, vaiko sen, että niitä, jotka näyttävät miehiltä kutsutaan miehiksi ja niitä, jotka näyttävät naisilta kutsutaan naisiksi?

Tuollaista keskeneräistä mielikuvitusmaailmaa vielä yritätte tunkea ihmisille lainsäädännön kautta. Kannattaa varautua aika suuriinkin takaiskuihin, kun ihmiset ymmärtävät mitä ylimääräistä roskaa lakeihin on tungettu tai yritetty tunkea, varsinkin kun he tulevat olettamaan, että transihmiset ovat ajaneet yhtenä rintamana noita muutoksia.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #24

Pakarinen haluaa levittää kuvia pöydälle. Onko hän katsellut esimerkiksi kuvia Quigley:n (http://78.media.tumblr.com/tumblr_m6asf0XUHx1qgt6c...) ja Prader:n (http://group4project-geneticengineering.weebly.com...) skaaloista?

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #30

Vaikka Myyryläistä kiehtookin muiden jalkovälien sisältö, niin normaalissa elämässä tapahtuvaan tunnistettavuuteen se ei niin hirveästi vaikuta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #32

Alan olla jo iässä jossa varsinainen kiinnostus toisten jalkojen väliin on laimennut melko olemattomaksi. Sen sijaan ajatukseni oli hämmentää Pakarisen uskonvarmuutta helppoon tunnistamiseen. Etenkin kun näillä palstoilla on muutenkin esitetty jalkojen väliä sinä vihonviimeisenä todisteena sukupuolen kaksijakoisuudesta. Niinpä ajattelin, taas, tuoda esille nuo skaalat jotka on laadittu kätilöiden ja lääkäreiden opastukseksi tunnistamiseen. Kun se on noiden ammattilaistenkin keskuudessa koettu joiltakin osin haasteelliseksi.

Mitä tulee normaaliin elämään tulee niin se lienee jokseenkin erilaista eri ihmisillä, siis käsitys normaalista. Jos kuitenkin ulkoista habitusta pidetään, Pakarisen tapaan, sukupuolen olettamisessa jotenkin takuuvarmana keinona niin olisin vahvasti erimieltä. Se oli ehkä helpompaa omassa lasuudessani ja nuoruudessani jolloin sukupuoliolettama painostettiin hyvinkin vahvasti ja jopa väkivalloin niille jotka itse siitä eivät olleet varmoja. Siis pukeutumiseen, hiuksiin, käytökseen j.n.e. Nykyisinä hieman vapaampina aikoina se ei olekaan enää niin helppoa. Enkä usko vaikeutumisen johtuvan henkilökohtaisista rajotteistani.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #34

"Siis pukeutumiseen, hiuksiin, käytökseen j.n.e. Nykyisinä hieman vapaampina aikoina se ei olekaan enää niin helppoa. Enkä usko vaikeutumisen johtuvan henkilökohtaisista rajotteistani."

-----

-Nyt kun pojat ja tytöt, miehet ja naiset saavat ilmentää itseään vapaammin, niin miksi halutaan riippua kiinni siinä, että tietyt oletukset (pukeutuminen, hiukset, käytökset) määrittävät sukupuolen?

Minusta ketään ei tarvitse em. asioiden perusteella määrittää tytöksi tai pojaksi, mieheksi tai naiseksi. Mutta juuri siksi ei olekaan mitään syytä määrittää sukupuolta muuten kuin, edelleen, biologisten tunnisteiden perusteella.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #39

Weckroth kysyi miksi halutaan pitää kiinni tietyistä olettamuksista sukupuolen määrittävinä. Niin, ihan hyvä kysymys. Miksi todellakaan? Ehkä kysymys pitäisi suunnata niille jotka Pakarisen kanssa toteavat " Esim. jos pöydälle levitetään kuvia ihmisistä, niin heidät on oikeassa maailmassa helppo luokitella miehiksi ja naisiksi.".

Minulle riittää vallan mainiosti, että ihmiset ovat ihmisiä ja heitä kohdellaan tasavertaisesti ja -arvoisesti. Myös lainsäädännössä erottelematta mitä naisiksi oletetut saavat tehdä ja mitä miehiksi oletetut saavat tehdä.

Mitä taas sukupuolen "määrittelyyn" tulee niin se ei ole niin yksinkertaista, edes housuihin katsomalla. Se selviää m.m. aiemmin pariin viittaamaani skaalan katsomalla. Mutta siinäkin suhteessa: miksi olisi tarve määritellä ja lokeroida, esimerkiksi väestörekisterissä?

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #40

Tulee pakostakin mieleen tanskalaisen koomikon tekemä sketsi, jossa hän esittää tanskalaista poliisia, joka saapuu murhapaikalle, jossa on ruotsalaisia poliiseja. Hän kysyy ruotsalaiselta poliisilta tuntomerkkejä ja ruotsalaispoliisi vastaa pienen epäröimisen jälkeen, että tekijä oli ihminen.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #39

Periaatteessa näin: Minkään ulkoisen asian ei tulisi määrittää sitä, mitä sukupuolta edustavana kanssaihmistä pidät. Tuo maailma on kuitenkin valitettavasti Weckrothin utopia, jolla ei pitäisi lyödä tosielämän ongelmista kärsiviä.

Sukupuolikategoriat mies ja nainen ovat nimittäin monille ihmisille tärkeitä tässä sukupuolittuneessa yhteiskunnassa ja tarve tulla otetuksi tuon sukupuolen edustajana on myös tärkeää. Tai jos se ei olisikaan tärkeää, monille väärin sukupuolittaminen on hyvin traumaattinen kokemus. Ja juuri tämä asia on sukupuolivähemmistöillä toinen kuin biologisten tunnisteiden luoma väärä olettama.

Päivittäisessä kanssakäymisessä sukupuoli ilmenee jossain määrin kevyemmin kohteliaisuusetiketissä, miesten tai naisten erilaisessa tavassa keskustella keskenään ja markkinoinnin suuntaamisessa. Rouvittelu ja herroittelu tms. tuo vastapuolen oletukset selkeästi esiin tavalla, joka väärin kohdennettuna voi satuttaa. Vakavassa mielessä se ilmenee niinikään naisille tai miehille rajatuissa tiloissa ja juridisissa statuksissa.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #42

"Periaatteessa näin: Minkään ulkoisen asian ei tulisi määrittää sitä, mitä sukupuolta edustavana kanssaihmistä pidät. Tuo maailma on kuitenkin valitettavasti Weckrothin utopia, jolla ei pitäisi lyödä tosielämän ongelmista kärsiviä."
-----

-En ole utopisti vaan dystopisti. Tällä hetkellä kirjallisen tuotantoni suhteen... Utopistisesti ainakin toivon näin :)

Mutta edelleenkään en ymmärrä miksi se, että ulkoapäin oletetaan ja odotetaan jotain sukupuolen mukaista käytöstä ym. määrittäisi koko sukupuolen käsitteen uudelleen. Ei siinä vain ole järkeä.
Voi tehdä mitä vain ja pukeutua miten vain, ja olla silti sitä sukupuolta mitä biologisesti voidaan todeta. Ihan niin kuin aiemminkin, kun sukupuoleen liittyvät odotukset olivat vielä vahvemmat.

-------------
"Sukupuolikategoriat mies ja nainen ovat nimittäin monille ihmisille tärkeitä tässä sukupuolittuneessa yhteiskunnassa ja tarve tulla otetuksi tuon sukupuolen edustajana on myös tärkeää."
-----

-Eli tarve tulla hyväksytyksi ja kohdelluksi tietyllä tavalla. Tämä on tietysti ymmärrettävää. Mutta ei tämänkään perusteella voida määrittää sukupuolen käsitettä kokonaan uusiksi.
Samaan perustuu anoreksia. Tarpeeseen tulla hyväksytyksi ja kohdelluksi tietyllä tavalla. (Lihaviin suhtaudutaan eri tavoin kuin laihoihin. Tästä näyttelijä Gwyneth Paltrow teki testin elokuvan "Hal ja iso rakkaus" -kuvauksissa.)

-------
"Tai jos se ei olisikaan tärkeää, monille väärin sukupuolittaminen on hyvin traumaattinen kokemus. Ja juuri tämä asia on sukupuolivähemmistöillä toinen kuin biologisten tunnisteiden luoma väärä olettama."
----

-Mutta edelleenkään ei ole esitetty varsinaista määritelmää sukupuolelle, eikä myöskään "sukupuolivähemmistöille". Kaikki perustuu ulkoapäin asetettaviin odotuksiin, joita halutaan ja yritetään täyttää, tai koetaan ettei pystytä täyttämään.

--------
"Päivittäisessä kanssakäymisessä sukupuoli ilmenee jossain määrin kevyemmin kohteliaisuusetiketissä, miesten tai naisten erilaisessa tavassa keskustella keskenään ja markkinoinnin suuntaamisessa. Rouvittelu ja herroittelu tms. tuo vastapuolen oletukset selkeästi esiin tavalla, joka väärin kohdennettuna voi satuttaa. Vakavassa mielessä se ilmenee niinikään naisille tai miehille rajatuissa tiloissa ja juridisissa statuksissa."
-------

-On erittäin perusteltua, että on erikseen rajatut tilat, jotka on jaettu sukupuolielimien mukaan, jos niin halutaan asia ilmaista. Ja niin se olisi selkeintä jatkossakin. Ei sukupuoli-identiteetin mukaan, vaan sen mitä olet biologisesti, (ja erikseen mahdollisesti WC- ym. tilat niille, jotka ovat muokanneet kehoaan toisenlaiseksi).

Eli koko ongelma tuntuu olevan siinä mitä _muu maailma_ odottaa ja olettaa. Tai tekee tai ei tee. Tästä koetaan ahdistusta, mikä voi olla hyvinkin ymmärrettävää. Itse koen joskus sairaalloista pelkoa ikäänkuin toisten toiminta määrittäisi minut, kohtaloni ja elämäni. Mutta tiedän, että tällainen ajattelu ei ole minulle hyväksi.

En edelleenkään näe syytä tämän perusteella alkaa ylipäätään puhua sukupuolen moninaisuudesta, "muunsukupuolisuudesta", jos näihin toisten asettamiin oletuksiin tai odotuksiin ei sovi. Tai siitä, että sukupuoli määrittyy muuten kuin biologisesti.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #43

Kirjoittelemme ilmeisesti ajallisesti limittäin niin, että ehdin yhteen jos toiseen Weckrothin kommenttiin jo edellisessä viestissä vastata "proaktiivisesti". Nostan tähän vain niitä, jotka eivät olleet siinä mukana.

Weckroth rinnastaa sukupuoliristiriidan anoreksiaan. Rinnastus on anorektikon tuskaa mitenkään vähättelemättä loukkaava. Anoreksia on ilmiselvästi todellisesti kehonkuvasta vieraantumista ja sellaisena hoidettava mielenterveyden ongelmatila. Transsukupuolisuus taas on todettu tuon alan lääketieteen asiantunemuksen korkeimmalla tasolla ja jokaisen potilaan kohdalla erikseen muuksi kuin mielenterveyden ongelmaksi. Jos se sellaiseksi katsottaisiin, sitä koetettaisiin hoitaa korvien välistä. Toinen asia on, että me kaikki (keskimäärin...) toki haluamme tulla hyväksytyksi.

Weckroth kuvaa kokemaansa ahdistusta. Jos se perustuu vaikkapa hänen kokemaansa syrjintään työelämässä tai kansalaisena, asia voidaan rinnastaa sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään. Tällaista voisi olla vaikkapa vähättely tai työtehtävien rajoittaminen työpaikalla sukupuolen perusteella.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #24

"Esim. jos pöydälle levitetään kuvia ihmisistä, niin heidät on oikeassa maailmassa helppo luokitella miehiksi ja naisiksi."

Joo, tällainen tunnistaminen yleisen habituksen perusteella toimii varsin hyvin.

Mutta eikös ole niin päin, että translakiuudistuksen vastustajien ja muiden asiaan nuivasti suhtautuvien mielikuvitusmaailmassa kenenkään kuvan esittämän henkilön sukupuolta ei voi tietää - elleivät kuvassa näy hänen sukusolunsa tai kromosominsa.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #31

Eikös tuon yleisen habituksen perusteella tehty luokitus voi mennä syrjinnäksi? Esim. jos on vaikka selvästi ulkoisesti mies, joka meikkaa ja pukeutuu naisten vaatteisiin ja joka ajattelee itse olevansa nainen.

Ne translakiuudistusta vastustavat, jotka ajattelevat asiaa pelkästään biologisen sukupuolen perusteella, eivät ymmärrä, että nykyisin ihmisiä voidaan muokata erilaisiksi. Eivätköhän hekin kutsu taidokkaasti leikeltyjä thaikkupoikia naisiksi, jos heille ei kerrota mitä mekon alla oikeasti on.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #33

Jos on "ulkoisesti mies", mutta meikkaa ja pukeutuu naisten vaatteisiin, ei liene vaikeuksia havaita, että kyseinen ihminen haluaa itseään kohdeltavan naisena. Jos pukeutuminen on jotain siltä väliltä, voi jättää tuon mies-naisasian kokonaan pois ja kohdella häntä ihmisenä/kansalaisena/asiakkaana....

Sama koskee Thaimaan kathoyeita.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #35

Ihmiset käyttävät yleensä sitä termiä, mikä heille tulee ensimmäisenä mieleen ulkoisesta olemuksesta, koska se on käytännöllisintä. Jos sen käyttämisestä ruvetaan jakamaan rangaistuksia, niin he tuskin ainakaan riemastuvat, varsinkin kun heillä ei välttämättä ole hajuakaan, miksi he saavat rangaistuksen, kun he eivät omasta mielestään sanoneet kuin totuuden.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #36

Niin, näyttäytyyhän tämä maailma julmana kaikille niille, jotka eivät halua ottaa huomioon toisten ihmisten olennaisia tarpeita ja muuttaa käytöstään sen mukaan, että maailma onkin hieman toisenlainen, mitä isä ja äiti lapsena kertoivat....

Ulkoisessa olemuksessa voi kuitenkin havainnoida etupäässä ihmisen ilmaisemaa identiteettiä kuin sitä, mitä hänen jalkovälissään olettaa olevan tai olleen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset