jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sex ska vara frivilligt

Ruotsissa hallitus on tällä viikolla antanut lakiesityksen uudesta suostumuksen puutetta painottavasta seksuaalirikoslainsäädännöstä. Huolellisesti valmistellun lakiesityksen arvioidaan tulevan hyväksytyksi valtiopaivilla lähiviikkojen aikana ja uusien lakisäännösten tulevan voimaan lakiesityksen mukaisesti jo tulevana kesänä.

Käännösvirheiden välttämiseksi, ruotsin kielen taitojen harjaannuttamiseksi ja muutenkin mukavana miehenä siteeraan seuraavassa Ruotsin hallituksen tiedotetta koskien tätä uutta "samtyckeslagstiftningia" :

 

     "Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. Sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. Samtidigt får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information till ungdomar om den nya lagstiftningen.

Sexualbrotten ökar i Sverige och yngre kvinnor är de som är mest utsatta. Samtidigt anmäls för få av dessa brott. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar. Regeringen föreslår därför att en samtyckeslagstiftning införs som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt. Det ska alltså inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för till exempel våldtäkt.

Förslaget innebär också att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Båda med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Detta innebär att fler kommer att kunna dömas för övergrepp jämfört med i dag, till exempel när man borde inse risken för att någon inte deltar frivilligt men ändå genomför en sexuell handling med den personen.

Regeringen föreslår bland annat också att:

  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.
  • Den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.

Förslagen som nu presenteras bygger på förslag från en parlamentarisk kommitté där alla riksdagspartier har varit representerade.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

För att det ska ske en verklig förändring måste lagstiftningen få genomslag i hela samhället. Därför har regeringen gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet riktade till i huvudsak ungdomar men även till de vuxna som möter ungdomar i vardagen. Mäns och pojkars ansvar måste tydliggöras samtidigt som alla utsatta måste känna till sina rättigheter och våga anmäla."

Suomessa vastaavaa lakiuudistusta haetaan kansanedustajien allekirjoittamalla lakialoitteella minkä ohella oikeusministeriössä on juuri  valmistunut arviomuistio  rikoksista langetettavien tuomioiden oikeasuhteisuudesta sekä seksuaalirikoslainsäädäntöön liittyvistä  muista kehittämistarpeista.  Eduskunnan toimikautta on toisaalta jäljellä ainoastaan vuosi, mikä voi olla liian lyhyt aika lakiesityksen valmistelun  ja etenkin sen hyväksymisen kannalta.  OIkeusministeriön arviomuistio kun on vasta menossa lausuntokierrokselle ja kansanedustajien tekemiä hallitusohjelman ulkopuolelta tulevia lakialotteita  ei yleensä käsitellä kovinkaan kiireellisinä ...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Eli periaatteessa esim. jos nainen viettelee pomonsa ja antaa pesää saadakseen paremman aseman työpaikalla, niin pomo on tuossa tapauksessa raiskaaja. Koko ruotsin kielinen teksti muuten olettaa jatkuvasti, että nainen on aina uhri ja mies aina rikoksen tekijä. Lopussakin painotetaan miesten ja poikien valistamisen tärkeyttä.

Ymmärrättekö muuten ollenkaan, että millainen yhteiskunta tuollaisilla säännöillä tullaan rakentamaan? Jos miehet eivät voi mitenkään välttää raiskaussyytöksiä naisten ollessa vähänkin aikaa heidän lähellään, niin eiköhän jossain vaiheessa ruveta jakamaan miehiä ja naisia eri tiloihin ja minimoidaan kaikki kanssakäyminen noiden kahden ryhmän välillä. Onko tuo se tulevaisuus, jonka haluatte?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lakiesitys pohjaa seksuaalirikos- ja rikosuhritilastoihin, nutta itse laki on esitöidensä ja varsinaisen lakitekstin osalta ns. sukupuolineutraali.

Rikosilmoituksen tekemisen kynnys tosiaan alenee hieman lakiuudistuksen myötä ja siten myös voi olettaa, että epävirallisissa yhteyksissä esitettyjä syytöksiä ei tule esille nykyistä enempää, koska raiskaus on käsittääkseni Ruotsissakin virallisen syytteen alainen rikos..

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"Idag röstade riksdagen om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att totalförbjuda barnäktenskap men röstades ner. Hur många fler offer för barnäktenskap krävs för att den sk feministiska regeringen ska agera? Dagens besked är ett stort bakslag i kampen mot hederskulturen." -Gulan Avci, 21.3.2018

Vai vapaaehtoista...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

http://www.friatider.se/regeringen-f-rs-kte-stoppa...

Alle 18-vuotiaistakin useat elävät vakiintuneessa parisuhteessa ja monella sen ikäisellä on omia lapsia, joten maahanmuuttajien ulkomailla alle 18-vuotiaina solmimien avioliittojen kategorinen mitätöiminen olisi perusteetonta. Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanossa valtion velvollisuus on toisaalta ehkäistä pakkoavioliittoon painostaminen, mihin Suomessakaan ei olla vielä tosissaan ryhdytty kohdistetulla lainsäädännöllä, koska rikoslaissa on jo valmiiksi kriminalisoitu pakottaminen (mihin tahansa tekoon tai tekemättä jättämiseen),

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Hienosti perustelet. Julkaisussa puhutaan ruotsalaisista tytöistä ja pojista, jotka alle 18-vuotiaina asuvat yhdessä, harrastavat seksiä ja saattavat hankkia lapsenkin, ei niistä jotka on pakotettu avioliittoon. Ongelma liittyy jälleen kerran islamiin, joten sehän pitää hyväksyä. Schengen-sopimukseenkin tässä vedottiin romanien takia.

Pakottaminen on toki kielletty Ruotsinkin lainsäädännössä. Heittelet rikoslakia sinne tänne, etkä ymmärrä näyttökysymyksestä tässäkään tapauksessa yhtään mitään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #5

Niin :)

Ei niitä ulkomailla alle 18-vuotiaina solmittuja avioliittoja voi mitätöidä edes Ruotsissa sen vuoksi, että kunniakulttuureja vastaan on kamppailtava. Itävallassa esimerkiksi laillinen aviotumisikä on 16 vuotta ja yleisesti länsimaissa alaikäiset voivat avioitua viranomaisen luvalla, joten tuollainen selektiivinen islaminuskoisia koskeva avioliitonmitätöimislaki olisi hankala sovitettava yleiseurooppalaiseen avioliittokäsitykseen.

Islamin valta-alueiden valtioissa laillinen avioitumisikä on pääsääntöisesti 18-vuotta tai sitä korkeampi.

Suomessakin pakkoavioliittoihin voidaan puuttua ainoastaan rikoslain 25 luvun 8 §:n mukaisena pakottamisena (mutta harvoinhan sitä on tosiaan sovellettu) :

"Pakottaminen

Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #6

Niin:)

Ruotsissa on kylläkin jo erityispykälä avioliittoon pakottamisesta. Sen rangaistusmaksimi on korkeampi kuin "tavallisen" pakottamisen, joka on sama kuin Suomen rikoslaissa, eli kaksi vuotta. Löytyy nelosluvusta.

4 c § Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som

1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra, och
2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. Lag (2014:381).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #7

Toki, ja Ruotsi on myös lähes ainoa valtio maailmassa, jossa alle 18-vuotiaat eivät voi missään olosuhteissa avioitua. Edes siinäkään tapauksessa, että alaikäinen elää vakiintuneessa parisuhteessa ja hänellä on parisuhdekumppaninsa kanssa yhteisiä lapsia. Siinä mielessä ymmärrän kaadetun lakiesityksen johdonmukaisuuden - sillä ei kuitenkaan millään tavalla estetä alaikäisiin kohdistuvaa painostusta avioitua suvun valitseman puolison kanssa...

Lapsiavioliittojen kategorisen kieltämisen sijasta avioliittoon pakottaminen tai painostaminen tulisi kriminalisoida myös Suomessa nykyistä selkeämmin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset