jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Seksuaalinen häirintä heikentää lasten ja nuorten elämänlaatua

Opetushallitus on julkaissut oppaan peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Oppaassa tarkennetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa  sekä terveydenhuoltolaissa oppilaitoksille annettua velvoitetta  suojata oppilaitoksessa opiskelevia seksuaaliselta häirinnältä - lakien velvoittavuudesta huolimatta tarkempi ohjeistus on koettu tarpeelliseksi mm. julkisuuteen paljastuneiden häirintätapausten ja kouluterveyskyselyistä saatujen ikävien tulosten vuoksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 toteuttaman kouluterveyskyselyn vastausten perusteella jo  perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista pojista ja tytöistä 7 % oli viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana kokenut häiritsevää kehon kommentointia tai seksuaalisesti häiritsevää viestittelyä. Perusopetuksen yläluokille ja toisen asteen oppilaitoksiin siirryttäessä ilmiö yleistyy ja sukupuolittuu voimakkaasti :

    " Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista pojista 12 % ja tytöistä 30 % oli viimeisen vuoden aikana kokenut seksuaalista häirintää eli kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaa kiusaamista, nimittelyä tai arvostelua tai seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Seksuaalisen häirinnän kokemusten yleisyydessä ei tapahdu suuria muutoksia siirryttäessä toiselle asteelle. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pojista 8 % ja tytöistä 30 % oli kokemuksia häirinnästä viimeisen 12 kuukauden ajalta."

Koululaiset ja opiskelijat kokevat seksuaalista häirintää pääasiassa oppilaitosten ulkopuolella - julkisessa tilassa tai sosiaalisessa mediassa siis. 

     " Suurin osa tyttöjen kokemasta seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu mobiilisti (tytöistä 15-18 % ja pojista 3-6 % kouluasteesta riippuen) tai jossain julkisessa tilassa (tytöistä 12-16 % ja pojista 2-4 % kouluasteesta riippuen). Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista pojista 5 % ja tytöistä 4 % oli kokenut viimeisen vuoden aikana seksuaalista häirintää koulussa. Lukiolaisista pojista ja tytöistä 1 % ja ammattiin opiskelevista pojista 3 % ja tytöistä 2 % oli kokenut koulussa tapahtunutta seksuaalista häirintää. Näyttäisi siltä, että kouluissa tapahtuva seksuaalinen häirintä kohdentuu yhtä lailla poikiin kuin tyttöihin."

Vähemmistöryhmään kuuluminen on selkeä riskitekijä tässäkin syrjintämuodossa:

     " Seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat merkittävästi yleisempiä erityisryhmiin kuuluvilla kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavilla, ulkomaista syntyperää olevilla, toimintarajoitteisilla ja kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla. Myös seksuaalisen väkivallan kokemukset olivat näillä lapsilla muita yleisempiä. Lisäksi näyttäisi siltä, että merkittävä osa näihin nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu oppilaitoksessa."

Vaikka ainoastaan pieni osa perusopetukseen osallistuvien koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta tapahtuukin oppilaitoksen alueen sisäpuolella ja usein myös kouluajan ulkopuolella, niin oppilaitoksilla säilyy silti velvoite suojata oppilaitaan seksuaaliselta häirinnältä ja puuttua kaikkiin havaittuihin ongelmiin oppilaan hyvinvoinnin takaamiseksi ja oppimismotivaation ylläpitämiseksi.

 

Lasten ja nuorten toisten kunnioittamista vaalivien arvokäsitysten vahvistaminen johtaa arjen turvallisuuteen ja se edellyttää nuoren oppijan itsensä, hänen  lähiympäristönsä ja oppilaitoksen välistä tiivistä ja luottamuksellista vuorovaikutusta - seksuaalinen häirintä, sen salailu ja aikuisten siihen puuttumattomuus rikkovat tuota luottamuksellisuutta ja rapauttavat toisten kunnioittamisen varaan rakennettua turvallista toimintakulttuuria ...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Juha Hämäläinen

En osaa tyttöjen puolesta puhua, mutta pojille on tuosta tasoa 13v iästä alkaen tavallista hakeutua tilanteisiin, joissa heitä naiset häiritsevät seksuaalisesti. Tiedän omasta kokemuksesta. En tunne ketään omasta miespolvestani, joka olisi tuntenut olonsa turvattomaksi naisten lähentelyiden takia.

Ennen seksin puute heikensi nuoren kehitystä ja koulutuloksia. Ajatukset kuitenkin olivat seksiin liittyvissä asioissa koko ajan. Nuorena seksin aloittaneet pärjäsivät koulussa muita paremmin.

Nykypolvet ovat ilmeisen herkkiä luonnolliselle kanssakäynnille eli saatetaan kokea normaali seksuaalinen käytös ahdisteluna. Olen yrittänyt ymmärtää, mutta en ole oikein onnistunut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Häirintä on kohtuullisen etäistä luonnolliselle kanssakäymiselle - ja kuten moni muukin traumatisoiva ilmiö peittyi aikoinaan puhumattomuuden ja oletusten varjoon, niin lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintääkään ei ennemmin ole osattu arvioida lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmista.

Lapset ja nuoret eivät siis ole nykyisin herkkähipiäisempiä, vaan heidän kokemuksensa huomioidaan aikaisempaa tarkemmin...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Tytöillä ja pojilla, kuten aikuisilla naisilla ja miehillä seksuaalisissa häirintätilanteissa on olennainen ero. Tytöille niihin liittyy elimellisesti pelko siitä, että tilanne ryöstäytyy väkivaltaiseksi, jolloin se hetki, jolloin leikki tulee mahdollisesti ei-toivottavaksi niin, että se pitäisi myös selkeästi sanoa, jää tuosta pelosta ja sen mukanaan tuomasta hämmennyksestä johtuen sanomatta. Tämä taas saattaa johtaa siihen, että miespuolinen osapuoli lukee tilannetta niin, että hänen oikeuttaan siihenastisen kehityksen valossa on jollain tavoin loukattu, mistä on usein arvaamattomat (tai arvattavat..?) seuraukset. Pojille tilanne on harvoin senkaltainen, että heidän pitäisi pelätä väkivaltaa siksi, että eivät halua mennä tietyn rajan yli.

Tässä mielessä on arvotonta kertoa omista häirintäkokemuksista vähättelemään naisten kokemuksia. Se, että mielestäsi "normaali seksuaalinen käytös" koetaan häirinnäksi tai ahdisteluksi, kertoo lähinnä vain siitä, että ilmeisesti pidät häiritsevää ja ahdistelevaa käytöstä normaalina.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset