jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Translain uudistukseen mallia Norjasta

Lukuisten ihmisoikeusjärjestöjen, kokemusasiantuntijoiden ja tavallisten sukankuluttajienkin vaatima translain kokonaisuudistus on jälleen hieman lähempänä toteutumistaan - maan arvojohtajaksi kun valitaan tulevilla viikoilla mitä todennäköisimmin translain uudistusta puoltava presidenttiehdokas minkä ohella uuden ja ihmisläheisempää politiikkaa harjoittavan hallituksen virkaansa astuminen tapahtuu jo reilun vuoden kuluttua....

 

Translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta on säädetty aikakaudella, jolloin transihmisyyteen liitettiin vielä voimakkaasti psykopatologisoivia mielikuvia. Laki on siis hyvin puutteellinen vastaamaan olemassa olevaa tilannetta ja se sisältää myös suoria ihmis- ja perusoikeuksia loukkaavia säännöksiä - lakiin kirjattuja juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisen edellytyksiä  ei pidetä nykyisin  tarpeellisina sen paremmin  terveydenhuollon kuin viranomaishallinnonkaan puolesta puhumattakaan transihmisten omasta näkökannasta.

 

Lakiuudistushanke  on kohdannut julkisessa keskustelussa jonkin verran ohiampuvaa kritiikkiä kuten myös tietoista vähättelyä ja joiltain osin myös tarkoitushakuista pilkkaakin. Lakiuudistukselle on kuitenkin olemassa kaikesta  tästä tietoisesta pilkanteosta  ja tarkoitushakuisesta  vähättelystä huolimatta  sekä tieteellisesti että poliittisesti  kestävät perusteet.

 

Tieteen tulokulmasta tarkasteltuna transidentiteettiä  pidetään nykyisin itsestään selvänä todisteena sukupuolen luonnollisesta varioituvuudesta, jolla on evoluutiossa oma lajia säilyttävä "tarkoituksensa":

     "Variaatiot on evoluution perusta, koska sitä kautta voi syntyä uusia organismeja ja yksilöitä, jotka sopeutuvat aiempaa paremmin nykyiseen maailmaan. Siksi normaalin sukupuolen määritelmä on aina kyseenalainen ja jopa vaarallinen."

 

Yhteiskunnan kestävä kehittyminen taas perustuu johdonmukaiselle lainsäädännölle ja  lainsäädännän perustuslainmukaisuudelle - tasa-arvo-oikeuksien toteutuminen varmistaa yhteiskuntarauhan säilymisen ohella hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden säilymisen terveinä...

 

Transihmisten oikeudellinen asema on Suomea lukuunottamatta melko hyvä muissa Pohjoismaissa . esimerkiksi  Norjassa henkilö voi muuttaa oman juridisen sukupuolensa  ilmoittamalla muutoksesta suomalaista Väestötietorekisteriä vastaavaan paikalliseen virastoon. Lain mukaan henkilöt, jotka kokevat olevansa eri sukupuolta miksi heidät on väestötietojärjestelmässä rekisteröity, ovat  oikeutettuja muuttamaan  juridisen sukupuolensa omaan kokemukseensa perustuen ilman mitään lääketieteellisiä tai psykologisia tutkimuksia tai muuta ulkopuolelta vaadittua todistelua. 6-16-vuotiaat nuoret ja lapset voivat muuttaa sukupuolimerkinnän vanhempiensa luvalla ja jos vain toinen vanhemmista puoltaa  mutta toinen vanhemmista vastustaa lapsen tahtoa muuttaa juridinen sukupuolensa, niin siinä tapauksessa ratkaisua voi hakea nimetyiltä hallintoviranomaisilta, jotka tekevät päätöksen tapauskohtaisesti  lapsen etu ensisijaisena vaikuttimena. Myös alle 6-vuotiaan lapsen juridinen sukupuoli voidaan muuttaa laillisesti, jos hänellä on terveydenhuollon ammattilaisen todentamana synnynnäisesti epävarmuutta somaattinen sukupuolen kehityksessä. 

 

Suomen translaki tulisi uudistaa tätä norjalaista lakia vastaavaksi,  koska se uudistus tukee mielestäni jokaisen  mahdollisuuksia  elää omassa sukupuolisuudessaan  ja laajemmin sen voi katsoa osiltaan sekä varmistavan yhteiskuntarauhaa että myös hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden säilymistä terveinä. Esitetty lakiuudistus vähentää tarpeetonta medikalisaatiota, purkaa byrokatiaa ja normeja sekä ennen kaikkea parantaa transihmisten hyvinvointia...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset