jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto

Tasa-arvolain 7 §:n mukaisesti välitön tai välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kiellettyä pääosin kaikkialla muualla paitsi yksityisellä elämänalueella.

Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan :

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä;

3) eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Ja välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan :

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella;

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.

 

Myös seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää  tai siihen yllyttämistä pidetään lain mukaan syrjintänä.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

 

Sukupuoleen perustuva syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se yksilöityä henkilöä tai jotain toista koskevaan tosiasiaan tai oletukseen. 

 

Kuten todettua, niin jokainen saa omassa yksityisyydessään harjoittaa mielin määrin sukupuoleen perustuvaa syrjintää vapaaehtoispohjalta, mutta erityisesti valtapositioiden eroihin perustuvissa  yhteisöissä ja tilanteissa, joissa olevilla henkilöillä on ennakolta oletuksenaan tulevansa kohdelluiksi syrjimättömästi, on huomioitava tasa-arvolaissa määritellyt toimet syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi sekä menettelytavat syrjintätilanteiden selvittelemiseksi.

Työpaikoilla, oppilaitoksissa ja tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa vastuu sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäisystä ja jo esiintyvän syrjinnän poistamisesta  on ensisijaisesti työnantajilla, opetuksen järjestäjillä ja tavaroiden tai palveluiden tarjoajilla - esimerkiksi siis Facebook yksityisenä palveluntarjoajana on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen yhteisöpalveluissa noudatetaan käyttöehtoja syrjimättömästi ja se on myös velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin välittömästi saatuaan tiedon siitä, että sen tarjoamia palveluita on käytetty sukupuoleen perustuvaan häirintään. Ja sama vastuu koskee  tietysti kotimaisiakin keskustelualustoja yms. blogi- ja somepalveluita tarjoavia yrityksiä...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (58 kommenttia)

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Kiitos kirjoituksesta. Välillä tuntuu, että esim. sukupuolivähemmistöistä saa laukoa mitä vain, jos muistaa ilmoittaa, että kyseessä on mielipide.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Joku sanoi sananvapauteen viitaten, että mielipiteen esittäminen ei voi olla vihapuhetta tai syrjivää toimintaa, koska ajatukset eivät ole tekemistä.

No, kyllä sen ajatuksen kirjoittaminen näkyväksi on aktiivista tekemistä - ainakin näin sanasokean analfabeetikon kannalta katsottuna...

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Juu, ja jos tasa-arvolakia aletaan arvostella ja vaaditaan julkisesti lupaa syrjiä vähemmistöjä, kyse ei enää ole mielipiteestä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #4

Jossain kohden julkisessa keskustelussa toki kulkee sallitun kritiikin raja ja kaikille tulee mahdollistaa oman maailmankuvansa ilmaiseminen, -vaikka kuinkakin jyrkän. Neuvottelukysymys tämäkin...

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #7

Vaikea kysymys. Riippuu paljon siitäkin, missä ominaisuudessa tuollaisia vaatii. Yksityishenkilö on eri asia kuin esim. yhdistys.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Samaten asiantuntevaksi miellettyä auktoriteettiasemaa käytetään usein vähemmistöryhmien leimaamisessa - professorin tai vastaavan oppineen henkilön tiedotusvälineissä julkaistuja mielipidekirjoituksia on hankalakin osoittaa pätemättömiksi, vaikka niissä kirjoituksissa olisi mukana totuutta ainoastaan etu- ja sukunimen verran...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Syrjinnän kielto koskee myös Puolustusvoimia työnantajana.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kyllä, mutta ei miesten asevelvollisuutta. Tuohan avaa mahdollisuuden kirjata muitakin poikkeuksia lain 9 §, kunhan eduskunnan yksinkertainen enemmistö (pun intended) on "hyväksyttävästä perusteesta" samaa mieltä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

Edelleen kannatan pakollisia kutsuntoja koko ikäluokalle ja valikoivaa vapaaehtoisuutta asepalveluksen suorittamiseen "Ohi on!"-kansalaisaloitteen vaatimuksen mukaisesti.

Nykyinen asevelvollisuuslaki tosiaan syrjii naisia sukupuolen perusteella asettamalla heidät toissijaiseen asemaan maanpuolustajina. Voimassaolevaan asevelvollisuuslakiin sisältyvä toisen maailmansodan aikaisia sukupuolirooleja uusintava viesti voidaan siten helposti modernisoida sukupuolineutraalilla lakitekstin muotoilulla sekä muuttamalla kutsuntamenettelyä ja korjaamalla asepalveluksen suorittavien vuosittainen määrä motivaatioreservi hyödyntäen.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #11

"Nykyinen asevelvollisuuslaki tosiaan syrjii naisia sukupuolen perusteella asettamalla heidät toissijaiseen asemaan maanpuolustajina."

Noi voi nyt vtu sentään. Pöljemmin sanottu on vain (Hillary Clintonin suulla), että naiset ovat sodan suurimpia uhreja kun menettävät aviomiehiään ja veljiään!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #25

Nykyisen asevelvollisuuslain lakiteksti on kirjoitettu aikakaudella, jolloin naisten ei koettu kykenevän suorittamaan asepalvelusta eikä osallistumaan muutenkaan täysimääräisesti yhteiskunnalliseen toimintaan, joten asevelvollisuuslain syrjivyys on ilmeistä. Käytännössä tietenkin laki syrjii ensisijaisesta niitä henkilöitä, jotka ovat juriselta sukupuoleltaan merkitty miehiksi (miehille koituu asevelvollisuudesta usein kohtuutonta haittaa), mutta lakitekstin alkuperäinen tarkoitus on kiistämättä ollut ylläpitää sukupuolten välistä valtahierarkiaa,,,

Timo Lehtonen

Juho Antikainen viittaa blogissaan tasa-arvolakiin ja kirjoittaa: ”…Facebook yksityisenä palveluntarjoajana on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen yhteisöpalveluissa noudatetaan käyttöehtoja syrjimättömästi ja se on myös velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin välittömästi saatuaan tiedon siitä, että sen tarjoamia palveluita on käytetty sukupuoleen perustuvaan häirintään. Ja sama vastuu koskee tietysti kotimaisiakin keskustelualustoja yms. blogi- ja somepalveluita tarjoavia yrityksiä...”

Juho, kerro mistä tasa-arvolain (609/1986) säännöksestä (mikä lain pykälä/momentti?) johtuu/seuraa mielestäsi se, että Facebook yksityisenä palveluntarjoajana on (mielestäsi) tasa-arvolakiin perustuen velvollinen huolehtimaan siitä, että sen yhteisöpalveluissa noudatetaan käyttöehtoja syrjimättömästi ja se on myös velvollinen (tasa-arvolakiin perustuen) ryhtymään toimenpiteisiin välittömästi saatuaan tiedon siitä, että sen tarjoamia palveluita on käytetty sukupuoleen perustuvaan häirintään.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Syrjinnän kielto ulottuu yksiselitteisesti tavaroiden ja palveluiden tarjontaan ja Facebook työnantajana on tasa-arvolain 6 §:n perusteella velvollinen myös aktiivisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

"Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat:

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen;

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä."

Timo Lehtonen

Juho Antikaisen kommenttia 27. koskien: Tulkitsen viittaamasi "6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä." siten, että se tarkoittaa työnantajan toimintaa suhteessa työnantajan työntekijöihin, mutta se ei koske esim. tilannetta, jossa kansalaiset kirjoittavat omia tekstejään Facebookiin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #54

Minä taas luen tuon momentin, ottaen huomioon koko lain muotoilun, tarkoittavan, että työnantajien tulee toimia syrjintää ennakoltaehkäisevästi estäen sekä työsuhteen ehdoissa, työnjohtamisessa ja työpaikan suhteissa siis työsuhteessa että organisaation palveluja rakennettaessa, tuotettaessa ja asiakkaille tarjottaessa siis asiakaspalvelussa. Lakitekstihän pyrkii olemaan erittäin tarkka osoittaessaan erilaisia tilanteita ja sieltä on luettavissa ne hyvinkin tarkkaan ja tässä kyseissä momentissa niin ei tehdä.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Todellakin, tasa-arvolaissa riittäisi tavattavaa eräille sukupuolivähemmistöjen ja heidän oikeuksiensa kimpussa viime aikoina ahkerasti olleille!

Siellä on jälleen "mielenkiintoista" luettavaa näiden eräiden "etujärjestön" sivuilla aihepiiriin liittyen.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Googlasin nimen American College of Pediatricians. Niinpä niin, huoh.

Timo Lehtonen

Vesa-Matti Louekoski kirjoitti: "...sukupuolivähemmistöjen ja heidän oikeuksiensa kimpussa viime aikoina ahkerasti olleille!"

Pyydän kertomaan/kuvaamaan vähintään kaksi konkreettista esimerkkiä sellaisesta tarkoittamastasi oikeudesta, jota ei mielestäsi sukupuolivähemmistöjen edustajilla tänä päivänä ole, mutta joka (oikeus) on olemassa joillain muilla ihmisillä kuin sukupuolivähemmistöjen edustajilla. Pyydän kertomaan mihin säädökseen tai määräykseen (anna viitetieto) tarkoittamiesi oikeuksien olemassa olo perustuu.

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström

Minäpä aloitan oikeudesta, joka kyllä tällä hetkellä sukupuolivähemmistöllä on mutta jonka kimpussa ahkerasti on oltu tänä syksynä: oikeus asianmukaiseen ja hyödylliseen hoitoon.

Hanna-MarillaZidanin blogissa Sukupuoli ei ole valtion asia lainasit amerikkalaista kirjoitusta, jossa pyrittiin siihen, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan, sillä psykiatrista hoitoa taas ei ole olemassakaan.

Kysymys kuuluu: onko myös sukupuolivähemmistöjen edustajilla sama oikeus tarvitsemiinsa hoitoihin kuin muillakin kansalaisilla?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #17

Jaana Holmström kirjoitti: ”…lainasit amerikkalaista kirjoitusta, jossa pyrittiin siihen, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan, sillä psykiatrista hoitoa taas ei ole olemassakaan.”

Väität todella outoja.

Ilmeisesti tarkoitat kommentissasi kirjoitusta ”Lapsuusiän sukupuolidysforia” http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/lapsuusian-suk....

Itse en näe sen kirjoituksen tekstissä ollenkaan tarkoittamaasi sanomaa.
Siksi pyydän sinua kertomaan missä kohdassa tuossa kirjoituksessa mielestäsi mainitaan pyrittävän siihen, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan.

Oletan sinun tarkoittavan kommentissasi kirjoituksen alussa olevaa virkettä ”Amerikkalainen lastenlääkärien yhdistys The American College of Pediatricians kehottaa hoitoalan ammattilaisia, opettajia sekä lainsäätäjiä hylkäämään kaikki sellaiset poliittiset päätökset, joilla lapsia ehdollistetaan hyväksymään normaalina ja terveenä sellainen elämä, jossa lääkkeiden avulla ja kirurgisesti tekeydytään vastakkaiseksi sukupuoleksi.”

Pyydän sinua ja muita lukijoita ottamaan huomioon, että tuossa virkkeessä ei ole sellaista sanomaa, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan.

Tuossa virkkeessä ainoastaan kehotetaan tiettyjä tahoja hylkäämään poliittiset päätökset, joilla lapsia ehdollistetaan hyväksymään normaalina ja terveenä sellainen elämä, jossa lääkkeiden avulla ja kirurgisesti tekeydytään vastakkaiseksi sukupuoleksi.

Siinä siis ainoastaan kehotetaan hylkäämään tietynlaiset poliittiset päätökset. Ei siinä mainita mitään sellaista, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan.

Pyydän, ettet vääristele asioita. Kiitos.

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström Vastaus kommenttiin #18

Vai vääristelen asioita.

Poliittinen päätös tarkoittaa käytännössä lakeja. Tässä tapauksessa esimerkiksi translakia. Mitä tarkoittaa opettajan kohdalla lain hylkääminen? Sen jättämistä noudattamattako? Entä hoitoalan ammattilaisten kohdalla? Hoitamatta jättämistäkö, vaikka hoito on olemassa? Vai käytetäänkö transsukupuolisiin suurinta neulaa, kuten maahanmuuttajiin? Poliitikkojen kohdalla se tietysti tarkoittaa lain jättämistä hyväksymättä. Meillä onneksi on jo translaki, joka mahdollistaa hoidot, mutta siinä on merkittäviä puutteita, jotka pitäisi korjata. Ketä auttaisi niiden jättäminen korjaamatta?

Olisiko translapsen tuleva elämä sitten normaali ja terve, mikäli hän ei saisi oloaan merkittävästi parantavia hoitoja? Olisiko normaalia ja tervettä päätyä itsemurhaan, mihin ratkaisuun lapset helposti ajautuvat, ellei tulevaisuudessa ole näkyvissä toivoa paremmasta.

Onko translapsen loppuelämä parempi, kun hän tuntee joka hetki hoitojenkin jälkeen olevansa epänormaali ja sairas? Pitääkö meistä joidenkin tuntea itsensä epänormaaleiksi ja sairaiksi kun muut saavat olla normaaleja ja terveitä? Ja tämä vain siksi että pientäkin pienempi joukko voisi olla tyytyväinen itse keksimäänsä logiikkaan sukupuolesta, johon kukaan muu ei enää pitkään ole uskonut.

Kun mainitsemasi kirjoitus on tehty USA:han, on hyvin vaikea päätellä mitä se tarkoittaisi täällä. Siksi pidän kirjoituksen julkaisemista harkitsemattomana. Mutta Yhdysvalloissa tällä hetkellä ollaan jopa purkamassa vallitsevaa sateenkaari-ihmisiä suojelevaa lainsäädäntöä, joten siinä valossa tuo poliittisten päätösten hylkääminen voi tarkoittaa pyrkimistä olemassaolevan lainsäädännön kumoamiseen ja julkaisu AA:n sivuilla antaa ymmärtää AA:n pyrkivän siihen. Avioliittolain suhteen näin epäilyksettä onkin.

Jos ette siis pyri transhoitojen ja menettelyjen kumoamiseen, niin mihin ihmeessä pyritte hyökkäyksillänne? On helppo huudella puskista, että "yök" ja "sairasta", mutta jos tuntee oikeasti vastuuta ihmisistä, lapsista ja aikuisista, on oltava toimivia ratkaisuja.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #18

Lehtonen kirjoitti: "Pyydän sinua ja muita lukijoita ottamaan huomioon, että tuossa virkkeessä ei ole sellaista sanomaa, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan. Tuossa virkkeessä ainoastaan kehotetaan tiettyjä tahoja hylkäämään poliittiset päätökset, joilla lapsia ehdollistetaan hyväksymään normaalina ja terveenä sellainen elämä, jossa lääkkeiden avulla ja kirurgisesti tekeydytään vastakkaiseksi sukupuoleksi."

Voi hyvät hyssykät sentään kun Lehtonen yrittää vääntää selvää asiaa. Ei se kuitenkaan ihan noin vähällä onnistu.

Joka tapauksessa meidän tulee pitää mahdollisimman laajaa kirjoa ihmisten erilaisuutta normaalina silloin kun ei aiheuteta muille ihmisille vahinkoa.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #17

Sukupuolivähemmistöjen edustajilla on samat oikeudet kuin heillä, jotka eivät edusta sukupuolivähemmistöä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #19

Hyvä, synnyttävällä henkilöllä on siis oikeus äitiysrahaan riippumatta synnyttävän henkilön sukupuolesta?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #32

Juho, ota huomioon, että vain nainen voi olla äiti ja voi synnyttää. Siksi vain naisella on oikeus äitiysrahaan. Jos nainen on vahvistettu kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, niin hän ei voi enää sen jälkeen synnyttää, eikä voi siksi tulla enää äidiksi, mikäli asiassa on toimittu Suomen lain mukaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #55

Siis jos ihmisen keho toimii toisin kuin Suomen laki sanoo, sen pahempi keholle?

Seuraavaksi Lehtonen voisi tehdä kansalaisaloitteen laista joka määrittää ihmisen suoliston niin, ettei siellä muodostu kaasuja. Suolistomme alkanee silloin välittömästi noudattaa kyseistä lakia ja ympäristömme muuttuu kertaheitolla miellyttävämmäksi.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #17

Jaana Holmströmille tiedoksi: Maarit kirjoitti 13.10.2017 20.49 seuraavaa:
""Joona Artimo 12.10.2017 6.54" tiesitkö, että itsemurhia tehdään huomattavasti enemmän sukupuolta vaihtaneiden joukossa kuin niiden, joilla on ollut vaihdokseen halua mutta jotka ovat (esim. Suomen tähänastisen lainsäädännön takia) joutuneet läpikäymään normaalin murrosiän eivätkä ole alaikäisenä päässeet korjausoperaatioiden pariin?"
Lähde: https://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/1060/mies...

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström Vastaus kommenttiin #20

Hmm, siis nimimerkki Maarit väittää tuollaista. Tällaiset väitteet kaipaisivat ehdottomasti tuekseen linkin kyseiseen tutkimukseen, muuten ne jäävät vain satunnaisen heiton varaan.

Mutta lainataanpa Maaritilta toinen pätkä, joka on enemmän mielipide:"Selvää on sekin, että ilman asioiden puolesta jo aiemmin suoritettua SETAn ja samanmielisten lobbausta lainsäädäntömme tuntisi vain harvinaisten kahden sukupuolen sekoituksena syntyneiden leikkauksen toiseen (lääketieteellisesti enemmän ko. henkilöä määritteleväksi arvioituun) sukupuoleen eikä muita korjausleikkauksia tehtäisikään."

Maarit tarkoittaa tehtävillä leikkauksilla intersukupuolisten leikkauksia, joissa epätäydelliset sukuelimet muokataan siistimmiksi. "...EIKÄ MUITA KORJAUSLEIKKAUKSIA TEHTÄISIKÄÄN". Tässä tämä tavoite on sanottu ihan selvästi. Sanoutuuko Timo Lehtonen ja AA irti tästä tavoitteesta? Voisiko sen nyt sanoa selvästi?

Kun tunnen historiaa oman kokemukseni perusteella, translainsäädäntöä on tarvittu ja vaadittu jo ennen Setan Transtukipisteen aloittamista transsukupuolisten itsensä ja Trasekin toimesta. Toisena korjauksena kertoisin Maaritille, että intersukupuolisia ei hoideta lain perusteella.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #20

Vertailuryhmät ovat tässä tarkoitushakuisesti valikoituja eikä sukupuolen korjaushoitojen tarkoituksena ole sukupuolen vaihtaminen...

Ruotsalaisessa laajassa tutkimuksessa on todettu, että sukupuolenkorjaushoitoihin osallistuneiden itsemurhariski lievittyy selkeästi, mutta sukupuolenkorjaushoitoihin kuuluva seuranta ja jälkihoito ovat edelleen puutteellisia:

"Persons with transsexualism, after sex reassignment, have considerably higher risks for mortality, suicidal behaviour, and psychiatric morbidity than the general population. Our findings suggest that sex reassignment, although alleviating gender dysphoria, may not suffice as treatment for transsexualism, and should inspire improved psychiatric and somatic care after sex reassignment for this patient group.""

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #17

"Hanna-MarillaZidanin blogissa Sukupuoli ei ole valtion asia lainasit amerikkalaista kirjoitusta, jossa pyrittiin siihen, ettei transsukupuolisia enää hoidettaisi nykyisen käyvän hoidon avulla, vaan heidät jätettäisiin täysin oman onnensa nojaan, sillä psykiatrista hoitoa taas ei ole olemassakaan."

------

-Minun täytyy sanoa nyt, aivan rehellisesti tähän asti käytyjen keskustelujen perusteella, että olen alkanut yhä vähemmän ymmärtää sitä miksi transsukupuolisia tulisi hoitaa nimenomaan leikkauksilla.

Koska. Kun nyt sanotaan olevan niin, että esim. kohtu ei ole naisen elin eikä mitenkään ehdottomasti naiseuteen liittyvä elin, niin sehän johtaa siihen päätelmään, että ei ole olemassa ylipäätään mitään "naisen elimiä" ja "miehen elimiä", joka johtaa päätelmään, ettei ole mitään naisen ja miehen fyysisiä tuntomerkkejä, joka johtaa päätelmään, ettei ole olemassa mitään "naisen kehoa" eikä "miehen kehoa".

Aiemmin oli paljon tosikertomuksia "naisesta joka on vankina miehen kehossa" tai päinvastoin. Mutta eihän voi olla näin, jos ei ole olemassa "miehen kehoa" ja "naisen kehoa".

Tällöin ei myöskään sukupuolen"korjaus"leikkaus sinänsä "korjaa" yhtään mitään, eikä varsinkaan "muokkaa kehoa vastaamaan koettua sukupuolta". Kuten tähän asti asia on esitetty, ratkaisuna tähän "koetun ja fyysisen sukupuolen ristiriitaan".

Koska tällöin keho, ylipäätään mikään ja kenenkään keho, ei "vastaa" mitään sukupuolta. Eikä sukupuolen"korjaus"leikkauksen jälkeenkään. Vaan ainoastaan henkilön omia mieltymyksiä. Ainakin sennhetkisiä mieltymyksiä.

Eli mitään todellista ja faktuaalista "ristiriitaa" ei ole. Korkeintaan kuviteltu ristiriita, joka perusuu stereotyyppisiin käsityksiin siitä millainen "naisen kehon" tai "miehen kehon" pitäisi olla.

Se mitä elimiä ja fyysisiä ulokkeita olet syntymässä saanut, kuuluu sinulle, sinun kehoosi ja sinuun itseesi. Simple as that.

Joku voi haluta, että hänellä on kohtu, vaikka hän kokee olevansa mies. Ja se on ihan ok, "koska kohtu ei mitenkään liity naiseuteen tai naisen kehoon". Eikä myöskään penis miehen kehoon, vaan se voi olla yhtä hyvin naisella.

(Oma näkemykseni on toinen, mutta jos haetaan logiikkaa...)

Eikö kaiken tämän perusteella voitaisi todeta ja päättää ja pitää kaikista järkevimpänä ratkaisuna sitä, että jokainen hyväksyy kehonsa sellaisena kuin se on? Ja jos tämän suhteen on vaikeuksia, niin opetella, tarvittaessa terapian avulla, hyväksymään oman kehonsa sellaisena kuin se on.

Jokainen voi sitten oman kehonsa kanssa miettiä sukupuolen käsitettä mielen ja kokemuksen tasolla.

Eikö kuulosta ihan hyvältä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #26

Haet tässäkin selektiivistä ohjesäännönmukaista selkeyttä asiaan, joka on huomattavan kompleksinen.

Oma selektiivinen käsitykseni tällä hetkellä on se, että sukupuolia on todellisuudessa ainoastaan yksi, joista on sitten olemassa noin 7,5 miljardia erilaista muunnelmaa :)

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #31

Juho, miten määrittelet suomen kielen sanan 'sukupuoli'?
Kirjoitit: "Oma selektiivinen käsitykseni tällä hetkellä on se, että sukupuolia on todellisuudessa ainoastaan yksi, joista on sitten olemassa noin 7,5 miljardia erilaista muunnelmaa :)"

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #26

"-Minun täytyy sanoa nyt, aivan rehellisesti tähän asti käytyjen keskustelujen perusteella, että olen alkanut yhä vähemmän ymmärtää sitä miksi transsukupuolisia tulisi hoitaa nimenomaan leikkauksilla."

"Eikö kaiken tämän perusteella voitaisi todeta ja päättää ja pitää kaikista järkevimpänä ratkaisuna sitä, että jokainen hyväksyy kehonsa sellaisena kuin se on? Ja jos tämän suhteen on vaikeuksia, niin opetella, tarvittaessa terapian avulla, hyväksymään oman kehonsa sellaisena kuin se on."

Tarkoitatko, että sinun mielestäsi ainoastaan sellaiset lääketieteelliset hoidot ovat perusteltuja, joista juuri sinä henkilökohtaisesti ymmärrät, miksi ne ovat hyödyllisiä? Eikö tämä olisi hieman itsekeskeinen näkemys?

(Lisäys:) Minusta esimerkiksi kuulostaa ristiriitaiselta, että amfetamiini ja sen sukuiset aineet aiheuttavat keskivertoihmisellä mm. ylivilkkautta, mutta kuitenkin samat aineet voivat helpottaa ADHD-oireita ja niitä voidaan käyttää lääkkeinä. En kuitenkaan tämän henk.koht. päätelmäni ja puuttellisen asiantuntemukseni perusteella lähtisi antamaan hoitosuosituksia.

Hyviksi ja elämänlaatua parantaviksi todetut hoidot vakiintuvat käytännöksi riippumatta siitä, vaikuttavatko ne jostakusta yksittäisestä ihmisestä vaikeasti ymmärrettäviltä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #37

Tässä suhteessa tekisi mieleni hiuksenhienosti n.s. kompata Weckrothia. Jos suvaitsevaisuutta ihmisten erilaisuutta kohtaan saadaan lisättyä, voisi ehkä olettaa myös useampien kokevan olevansa n.s. "kotonaan" omassa ruumiissaan ja siten tarve leikkaushoitoon, joka aina ja kaikissa tapauksissa on väkivaltaa vaikka hyvää tarkoittavaa, saattaisi vähetä.

Tämä voisi kuitenkin korkeintaan näkyä tilastoissa joskus sitten kun suvaitsevaisuutemme on ihan uudella, paljon nykyistä korkeammalla tasolla. Ei koskaan yksittäisen ihmisyksilön tasolla vaan silloin on aina tarkasteltava asiaa hänen kannaltaan ja hänen näkövinkkelistään.

Kuten Issakainen viimeissä kappaleessa kirjoitti, kyse on aina ihmisen omista hyvinvoinnista ja elämänlaadusta, ei ulkopuolisten ymmärryksestä. Sen ymmärryksen puute tai "yliymmärrys" pikemminkin aiheuttaa paineita hoidon tarpeeseen.

Meidän ulkopuolisten ymmärrys tai ymmärtämättömyys ei voi todellakaan olla mikään kriteeri ihmisten tarpeelle hoitoon.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #39

Kiitoksia tästä. Ymmärryksestä. :)

Mutta jos ei ole miehen kehoa ja naisen kehoa, mutta henkilö uskoo tai mieltää että on, ja siksi haluaa leikkaukseen, silloin tämä hoitomuoto, oli se miten toimiva ja elämää helpottava hyvänsä, on itse asiassa sen tukemista, että ihminen ei hyväksy omaa kehoaan sellaisena kuin se on.
Jolloin se ei nähdäkseni mitenkään eroa siitä, että ihminen haluaa näyttää esim. kissalta tai barbie-nukelta.

Jos sukupuolenvaihdosleikkaus pelastaa itsemurhalta joissakin tapauksissa, hyvä on. Mutta tosiasiat olisi silti pystyttävä tunnustamaan. Ja pidettävä ainakin mahdollisena, että tosiasioiden hyväksyminen voi auttaa joitakin paremmin.
Eikä esittää leikkausta aina toimivana patenttiratkaisuna. Siten, että jokin ihmisen kehossa on "pielessä" ja se täytyy "korjata". Tukea ihmisen uskoa siihen, että on "väärässä kehossa".

Eli palaan vielä kysymykseen. Onko olemassa "miehen kehoa" ja "naisen kehoa"? Tämä on nyt se mikä minua kiinnostaa. Ei sinällään se kuinka moni on tyytyväinen leikkauksen jälkeen.

Tämä säätelee kaikkea keskustelua tästä eteenpäin. Eli onko niin, että mitään faktuaalisia "miehen kehon osia" ja "naisen kehon osia" ei ole. Vaan ihmisen keho on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali ja sukupuolta mitenkään ilmentämätön?

Näinkö?

-----
"siten tarve leikkaushoitoon, joka aina ja kaikissa tapauksissa on väkivaltaa vaikka hyvää tarkoittavaa, saattaisi vähetä."
----

-Tämä antaisi ymmärtää että olemme samaa mieltä. Täysin terveen kehon leikkaaminen on silpomista. Siksi olisi mielestäni ainakin harkittava ja pidettävä esillä muita vaihtoehtoja, eikä esittää sitä ainatoimivana perushoitona.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #41

Weckroth kysyi: "Onko olemassa "miehen kehoa" ja "naisen kehoa"? Tämä on nyt se mikä minua kiinnostaa."

Käsittääkseni ihmisen keho on monimuotoinen ja suurella osalla meistä se muistuttaa enemmän tai vähemmän ihmisten erilaisia käsityksiä miehen ja naisen malleista. Valtaosalla on myös piirteitä jotka muistuttavat toisia malleja, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän.

Nuo mallit taas koostuvat joukosta joitakin piirteitä joita on totuttu pitämään toisaalta miehisinä ja toisaalta naisellisina. K.o. ominaisuusjoukot eivät kuitenkaan ole yksikäsitteisiä ja kaikkien samalla tavalla koostamia ja ymmärtämiä.

Ihminen on monimuotoinen niin keholtaan kuin myös kehoa koskevilta käsityksiltään.

P.s. Nuo kissa- ja barbie-nukkejuttunsa Weckroth voisi pitää ihan omana tietonaan.
Ne vievät hänen uskottavuuttaan ja madaltavat halua vastata hänen kysymyksiinsä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #44

"Käsittääkseni ihmisen keho on monimuotoinen ja suurella osalla meistä se muistuttaa enemmän tai vähemmän ihmisten erilaisia käsityksiä miehen ja naisen malleista. Valtaosalla on myös piirteitä jotka muistuttavat toisia malleja, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän."
----

-No tämä nyt ei sanonut yhtään mitään. Jokainenhan sen tietää, että tietyt ihmiskehon osat ovat vastanneet käsityksiä miehen ja naisen malleista. Tämä on selvä asia.

Mutta en kysy nyt mistään "malleista" mitään. Jos katsotaan, että faktuaalisella tasolla mitään "miehen kehon osia" tai naisten ei ole olemassa, silloinhan on aivan väärä ilmaisu, että kokee olevansa "nainen vankina miehen ruumiissa", ja siksi täytyy leikata ruumis "vastaamaan koettua sukupuolta".

Kaikki nämä ilmaisut ovat siis nekin jo ahdasmielistä stereotypisten sukupuolikäsitteiden historiaa?

-----
"Nuo mallit taas koostuvat joukosta joitakin piirteitä joita on totuttu pitämään toisaalta miehisinä ja toisaalta naisellisina. K.o. ominaisuusjoukot eivät kuitenkaan ole yksikäsitteisiä ja kaikkien samalla tavalla koostamia ja ymmärtämiä.
Ihminen on monimuotoinen niin keholtaan kuin myös kehoa koskevilta käsityksiltään."
----

-Kiitos luennosta, mutta ei tämäkään sanonut mitään, ei ainakaan sitä mitä kysyin. Tiedossa on.

Siis: ei ole olemassa "miehen ja naisen kehoa". Ainoastaan käsityksiä siitä millainen sen "pitäisi" olla, ja tästä syystä jotkut kokevat tarvetta leikkaukseen, vaikka varsinaista tarvetta ei tarvitsisi olla?

-----
"P.s. Nuo kissa- ja barbie-nukkejuttunsa Weckroth voisi pitää ihan omana tietonaan.
Ne vievät hänen uskottavuuttaan ja madaltavat halua vastata hänen kysymyksiinsä."
---

-No paljonpa minua huolettaa se haluttaako sinua vastata kysymyksiini vai ei :)

En halua ketään loukata, mutta en ole tähänkään mennessä olettanut että minulla olisi paljon uskottavuutta. Eikä se ole keskusteluhaluani vähentänyt.

En kuitenkaan oikeasti näe mitään eroa erilaisten kehonmuokkaustarpeiden välillä. Kaikissa on lopulta kyse siitä, että varsinaista, tosiasiallista, tarvetta ei ole, vain ihmisen kokema tarve, joka toki on hyvin todellinen kokijalle itselleen ja jolle voi olla monia syitä. Ja joka voi antaa jonkinlaisen ihmisen kaipaaman mielenrauhan jollain tasolla ja jollain tavalla.
Jos se on vaihtoehto itsemurhalle, niin parempi niin.

(En muuten pidä ketään esim. barbien näköiseksi haluavaa sen "hullumpana" kuin ihmisiä ylipäätään. En myöskään esim. objektiseksuaaleja. Nämä ovat vähemmistöjen vähemmistöjä, joista ei juuri puhuta.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #46

Ihmisillä on erilaisia malleja sekä miehestä että naisesta ja me yritämme sovittaa erilaisia yksilöitä niihin mutta mallit eivät ole yksikäsitteisiä eikä ihmiset monimuotoisuudessaan niihin aina sovi. Mikä on vaikeaa?

Weckroth vaatii kaksiarvoista vastausta kysymykseen joka ei sellaista mahdollista. Maailma, ihmiskeho ja käsitykset siitä ovat monimuotoisempia. Jos Weckroth ei sitä vastauksestani tavoittanut, en voi häntä auttaa, valitettavasti.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #48

En minä apua tässä pyydäkään :)

Olen vain yrittänyt saada vihdoinkin suoria vastauksia, joita on annettu ymmärtää, mutta ei sanottu suoraan. Tässäkään ei sitten voitu selkeästi sanoa, että mitään faktuaalisesti miehen kehoa ja naisen kehoa ei ole olemassa. Sen näkemyksen mukaan, jota keskustelussa ilmeisestikin edustat.
Ja joka on aika uusi juttu. Eikä sovi aiempiin näkemyksiin "naisesta vankina miehen ruumiissa" jne.

Eli tämän uuden tulkinnan mukaan ei ole mitään autenttisia fyysisiä mieheyden ja naiseuden tuntomerkkejä, eikä sukupuolta, joka mitenkään suoraan liittyisi näihin. Tai olisi näiden perusteella tunnistettavissa.
Vaan fyysiset ominaisuudet ovat jotain mitä voi omaksua tai josta voi hankkiutua eroon, sen mukaan millaiseksi haluaa kehoaan muokata.

Mutta tällöin kokemus "naisesta miehen kehossa" ei ole muuta kuin mielikuviin perustuva henkilökohtainen kokemus.

Kiitoksia. En ole samaa mieltä, mutta olisi tuon voinut suorempaankin sanoa. Tarkkaan ottaen mistään "monimuotoisuudestahan" tuossa ei ole kyse, vaan omien opittujen mallien ja mielikuvien ja fyysisen todellisuuden ristiriidasta. Eli siis nimenomaan malleista, ja niihin mukautumisesta, mitä tavoitellaan muuttamalla omaa kehoa. Eihän muuten olisi mitään tarvetta sukupuolen"korjaus"leikkauksille.

Näin siis jos olemme johdonmukaisia.

(Pyrin itsekin olemaan johdonmukainen, mutta siltä pohjalta, että sukupuoli on lähtökohtaisesti biologinen. Kokemus on jokaisella oma, mutta faktuaalista "mieheyden" tai "naiseuden" kokemusta ei voi olla, jos ei ole vertailupohjaa sille. Vain fyysisiä ominaisuuksia voidaan verrata.)

Mutta enivei, tuohon edelläkuvattuun fyysisen ja (mielikuviin perustuvan) koetun sukupuolen ristiriitaan tarjotaan sitten parhaaksi ratkaisuksi ihmisen FYYSISEN olemuksen muokkausta vastaamaan mielikuvia miehen ja naisen kehosta. Ei siis vastaamaan "koettua sukupuolta" vaan mielikuvia siitä millainen miehen tai naisen kehon tulisi olla.

Eli jos edelleen kyse on malleista ja käsitteistä eikä sukuolen fyysisestä tunnistettavuudesta.

Ja samanaikaisesti näistä malleista ja käsitteistä pitäisi vapautua.
Tässä se ristiriita, jota et ilmeisesti näe. Tässä ei oikeastaan voi muuta kuin odottaa, että nämä epäloogisuudet törmäävät toisiinsa. Mikä on väistämätöntä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #49

Weckroth kirjoitti: "Mutta enivei, tuohon edelläkuvattuun fyysisen ja (mielikuviin perustuvan) koetun sukupuolen ristiriitaan tarjotaan sitten parhaaksi ratkaisuksi ihmisen FYYSISEN olemuksen muokkausta vastaamaan mielikuvia miehen ja naisen kehosta. "

Kukaan ei ole esittänyt "parhaaksi ratkaisuksi" ihmisen fyysisen olemuksen muokkausta vaan, että ihmisen tulee saada viimekädessä päättää mikä hänelle sopii ja jos hän kokee saavansa avun kirurgisista operaatiosta, hänellä tulee olla oikeus sellaisiin ilman, että siihen kaivataan kenenkään ulkopuolisen hyväksymistä tai ymmärtämistä.

Weckroth kirjoitti: "Ei siis vastaamaan "koettua sukupuolta" vaan mielikuvia siitä millainen miehen tai naisen kehon tulisi olla.

"Koettu sukupuoli" on suurelta osin nimenoman mielikuvia joita ihminen kokee omasta kehostaan ja mielestään sekä suhteessa tunnistamiinsa malleihin miehistä ja naisista. Niihin liittyy myös kuinka ihminen kokee ulkopuolisen yhteiskunnan suhtautuvan juuri nyt

Weckroth kirjoitti: "Ja samanaikaisesti näistä malleista ja käsitteistä pitäisi vapautua.
Tässä se ristiriita, jota et ilmeisesti näe."

Toki näen tuon ristiriidan. Mutta me elämme nyt tässä nykyisessä tilanteessa jossa ei olla kovin suvaitsevaisia eikä ymmärtäväisiä ihmisten erilaisuutta kohtaan. Sen osoittaa tämäkin keskustelu. Ihmiset joutuvat kuitenkin elämään tässäkin tilanteessa.

Meidän tulee tietenkin tavoitella parempaa ja pyrkiä parempaan, suvaitsemaan ja ymmärtämään, mutta edessäämme on vielä pitkä tie ja p.o. ihmiset elävät tässä ja nyt ja tarvitsevat apua tässä ja nyt.

Tuskin myöskään tulevaisuudessa, parempina ja suvaitsevaisempina aikoina, päästään kokonaan eroon tilanteista joissa jotkut ihmiset eivät tunnista itseään omassa kehossaan ja kaipaavat apua. Toivottavasti heitä on kuitenkin vähemmän mutta hekin saavat apua sitä kaivatessaan ilman, että on haalittava ymmärtämystä ulkopuolisilta.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #50

"Kukaan ei ole esittänyt "parhaaksi ratkaisuksi" ihmisen fyysisen olemuksen muokkausta vaan, että ihmisen tulee saada viimekädessä päättää mikä hänelle sopii ja jos hän kokee saavansa avun kirurgisista operaatiosta, hänellä tulee olla oikeus sellaisiin ilman, että siihen kaivataan kenenkään ulkopuolisen hyväksymistä tai ymmärtämistä."
------

-Tarkoitin oikeastaan juuri sitä, että jos pelkkä ihmisen "kokemus" määrittää mitä hän tarvitsee, mihin siinä vedetään raja?
Ihminen voi kokea mitä hyvänsä, ja kokea tarvitsevansa mitä hyvänsä. Ihminen voi kokea tarvitsevansa säännöllisesti huumetta ollakseen onnellinen. Tai lattarintainen voi kokea olevansa aidosti nainen tai aidosti ihminen vasta kun saa rinnat.

Aivan varmasti moni voi kokea tarvitsevansa kirurgista leikkausta saadakseen kehonsa vastaamaan niitä mielikuvia mitä itsellä on mieheydestä ja naiseudesta, samoin kuin monilla voi olla tarve saada kehonsa muistuttamaan sellaista miestä tai naista, joka on jotenkin "paremman näköinen" ja enemmän nykyisten kauneusihanteiden mukainen kuin oma keho.

Mutta ottaen huomioon hoidon toimivuuden epävarmuuden, paras ratkaisu olisi että ihminen oppisi hyväksymään oman kehonsa sellaisena kuin se on. Leikkaus on jotain mitä ei pitäisi joutua tekemään.

------
"Koettu sukupuoli" on suurelta osin nimenoman mielikuvia joita ihminen kokee omasta kehostaan ja mielestään sekä suhteessa tunnistamiinsa malleihin miehistä ja naisista. Niihin liittyy myös kuinka ihminen kokee ulkopuolisen yhteiskunnan suhtautuvan juuri nyt
-----

-Ei, vaan tarkoitin kysymystä siitä määrittävätkö mielikuvat sukupuolen, jolloin kokemus on yhtenevä näiden kanssa. Vai onko sukupuoli jotain muuta.

Oikeastaan tämä osoittaa juuri sen, että sukupuoli ei viime kädessä ole kokemus. Siitä olemme samaa mieltä, että on kokemus tietyistä mielikuvista, joiden katsotaan liittyvän mieheyteen tai naiseuteen.

Mutta sukupuoli ei faktuaalisesti ole yhtä kuin kokemus. On vain mielikuvia siitä miltä miehen tai naisen "pitäisi" tässä kulttuurissa ja maailmanajassa näyttää, pukeutua ja käyttäytyä.

Näyttää siltä, että olemme tästä lopulta samaa mieltä. Mutta tämä juuri osoittaa vääräksi sen, että sukupuoli on yhtä kuin kokemus.

-----
"Toki näen tuon ristiriidan. Mutta me elämme nyt tässä nykyisessä tilanteessa jossa ei olla kovin suvaitsevaisia eikä ymmärtäväisiä ihmisten erilaisuutta kohtaan. Sen osoittaa tämäkin keskustelu. Ihmiset joutuvat kuitenkin elämään tässäkin tilanteessa."
----

-Siis millaisesta "erilaisuudesta" tässä on lopulta kysymys? Millä tavalla sukupuolidysforiasta kärsivät ovat sinusta "erilaisia"? Minusta eivät oikeastaan yhtään mitenkään.
Jokainen on syntynyt tietynlaiseen kehoon, joka on oma. Joillekin sen hyväksyminen on mutkatonta ja helppoa, joillekin vaikeaa. Niinkuin on kaikissa asioissa. Sinä näet heidät jotenkin "erilaisina". Miksi, oikeastaan?

Mitä siis tarkkaan ottaen pitäisi suvaita? Mitä suvaitsevaisuus tässä lopulta on? Millä tavalla tulisi olla "suvaitsevaisempi"?

Eli ei ole aivan selvää millaista muutosta odotat, jotta ristiriidasta päästäisiin.

-----
"Meidän tulee tietenkin tavoitella parempaa ja pyrkiä parempaan, suvaitsemaan ja ymmärtämään, mutta edessäämme on vielä pitkä tie ja p.o. ihmiset elävät tässä ja nyt ja tarvitsevat apua tässä ja nyt.

Tuskin myöskään tulevaisuudessa, parempina ja suvaitsevaisempina aikoina, päästään kokonaan eroon tilanteista joissa jotkut ihmiset eivät tunnista itseään omassa kehossaan ja kaipaavat apua. Toivottavasti heitä on kuitenkin vähemmän mutta hekin saavat apua sitä kaivatessaan ilman, että on haalittava ymmärtämystä ulkopuolisilta."

----

-On oltava erittäin varovainen siinä miten suhtaudutaan ihmiseen, joka ei tunnista itseään omassa kehossaan. Mutta millaista apua ajattelemme hänen kaipaavan? Onko se yksi yhteen ja aina ja joka tilanteessa parasta, että ihminen saa sitä mitä sillä hetkellä kokee tarvitsevansa?

Lähtökohtaisesti pitäisin hyvin surullisena sitä jos ihminen kokee oman kehonsa niin vieraaksi, että haluaa muuttaa sen. Tässä tilanteessa sinusta on "suvaitsevaisuutta" toimia ihmisen toiveiden mukaisesti.
Mutta on tapauksia, jotka osoittavat että tässä onkin ehkä tehty ihmiselle suuri karhunpalvelus. Joka on saattanut johtaa itsemurhaan. Tämäkin on fakta.
Leikkaus ei ole itsestäänselvästi ratkaisu ihmisen tilanteeseen. Mistä voimme sen tietää mikä on parhaaksi?

Siksi lähtökohtaisesti parhaana ratkaisuna mielestäni olisi parasta pitää sitä luonnollisinta ratkaisua. Sitä, että ihminen oppisi hyväksymään kehonsa osana itseään.

Ja leikkaus on äärimmäinen ratkaisu juuri tämän vuoksi. Mutta edelleenkään en näe eroa siinä millaisia tarpeita ihmisillä on muuttaa ja muokata omaa kehoaan. Se voi saada aikaan tietynlaisen tasapainon ja tyytyväisyyden, mutta siinä menetetään silti jotain kaunista, luonnollista ja uniikkia. Näin myös kauneusleikkauksissa.

Toivoisin, ettei tässä tarvitsisi tehdä mitään "suvaitsevainen-suvaitsematon" -jaottelua. Kysymys on paljon moniulotteisempi. Tällä hetkellä annetaan kuva, että leikkaushoito toimii AINA. Siitä toisesta puolesta, ja leikkauksen jälkeen jatkuvasta tai lisääntyvästä ahdistuksesta ja sen seurauksista ei puhuta.

Tämäkin voi olla hyvin vaarallista ja vahingollista.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #52

Weckroth kirjoitti: "Näyttää siltä, että olemme tästä lopulta samaa mieltä. Mutta tämä juuri osoittaa vääräksi sen, että sukupuoli on yhtä kuin kokemus."

Minä en olisi yhtä optimistinen. Käsittääkseni me olemme erimieltä sukupuolen olemuksesta eikä Weckroth ole osoittanut muuta kuin, että olemme erimieltä.

Sukupuoli on nimen omaan mitä suurimmassa määrin kokemus siitä miten meidän tietoisuutemme kehostamme ja mielemme osuu yhteen mielessämme olevien sukupuolisuuteen liittyvien mallien kanssa.

Weckroth kirjoitti: "Lähtökohtaisesti pitäisin hyvin surullisena sitä jos ihminen kokee oman kehonsa niin vieraaksi, että haluaa muuttaa sen. Tässä tilanteessa sinusta on "suvaitsevaisuutta" toimia ihmisen toiveiden mukaisesti."

Minusta on hyvin surullista, että Weckroth lähtee arvuuttelemaan ominpäin mitä minun suvaitsevaisuuteeni kuuluu ja mitä ei kuulu.

Minun suvaitsevaisuuteni ei liity mitenkään toimimiseen jonkun muun kuin oman kehoni suhteen. Sen sijaan siihen liittyy se, että suvaitsen erilaisten ihmisten toimivan omien kehojensa suhteen niinkuin haluavat tai ovat toimimatta.

Weckroth kirjoitti: "Tällä hetkellä annetaan kuva, että leikkaushoito toimii AINA."

Kuka ja missä?

Weckroth kirjoitti: "Tämäkin voi olla hyvin vaarallista ja vahingollista."

Minusta on paljon vaarallisempaa ja vahingollisempaa laskea omia olkiukkojaan liikkeelle lasettelemaan omiaan muiden mukamas ykeisinä puheina.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #37

"Tarkoitatko, että sinun mielestäsi ainoastaan sellaiset lääketieteelliset hoidot ovat perusteltuja, joista juuri sinä henkilökohtaisesti ymmärrät, miksi ne ovat hyödyllisiä? Eikö tämä olisi hieman itsekeskeinen näkemys?"
----

-En tarkoita. Se ei ollut laisinkaan pointtini tässä :)

-----
"(Lisäys:) Minusta esimerkiksi kuulostaa ristiriitaiselta, että amfetamiini ja sen sukuiset aineet aiheuttavat keskivertoihmisellä mm. ylivilkkautta, mutta kuitenkin samat aineet voivat helpottaa ADHD-oireita ja niitä voidaan käyttää lääkkeinä. En kuitenkaan tämän henk.koht. päätelmäni ja puuttellisen asiantuntemukseni perusteella lähtisi antamaan hoitosuosituksia."

Hyviksi ja elämänlaatua parantaviksi todetut hoidot vakiintuvat käytännöksi riippumatta siitä, vaikuttavatko ne jostakusta yksittäisestä ihmisestä vaikeasti ymmärrettäviltä."

----

-(Ohitan tuon epäoleellisena rinnastuksena... Ja poistin suuren osan tästä viestistä, koska sanoin samat asiat vastauksena Myyryläiselle.)

En tuossa siis suoranaisesti ottanut kantaa siihen saako leikkauksissa käydä tai niitä tehdä.

Koko kuvio väitteineen, ja muuttuvine väitteineen vain on täynnä epäloogisuutta.

Sanohan nyt vielä: onko olemassa faktuaalisella tasolla "miehen kehoa" ja "naisen kehoa"? Jos ei, niin mitään "vastaavuuttakaan" ei ole, ja mieltymykset voivat muuttua.

Ja vähän olen skeptinen senkin suhteen, että onko tämä leikkaus hoitomuotona oikeasti niin hyvin toimiva. Muutama vuosi sitten tuli TV:stä dokumentti nimellä "Katujat", joka kertoi sukupuolen"korjaus"leikkauksiaan katuvista. Se mitä ei juuri pidetä esillä on se, että ratkaisu ei kaikkien kohdalla toimi.

Siksi pitäisin periaatteessa parempana olla sinut itsensä kanssa, tai oppia siihen. Kehosi on osa sinua itseäsi, ei ketään toista, ei "väärä" eikä viallinen, joka täytyy "korjata". Eli sen leikkausmahdollisuuden voisi pitää äärimmäisenä ratkaisuna, viimeisenä keinona, ei ensisijaisena hoitomuotona.

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström Vastaus kommenttiin #40

"Eikö kaiken tämän perusteella voitaisi todeta ja päättää ja pitää kaikista järkevimpänä ratkaisuna sitä, että jokainen hyväksyy kehonsa sellaisena kuin se on? Ja jos tämän suhteen on vaikeuksia, niin opetella, tarvittaessa terapian avulla, hyväksymään oman kehonsa sellaisena kuin se on."

Kuulostaa varmaan hyvältä sellaisesta, joka ei itse tunne sukupuolidysforiaa. Mutta voitko edes ymmärtää, että monista se on niin suuri asia, että he tekevät itsemurhan, elleivät saa apua? Kannattaisiko tämä pitää mielessä asiasta puhuttaessa?

On suorastaan liikuttavaa, miten Weckroth ja kumppanit luottavat psykiatrian kaikkivoipaisuuteen. Sanotaan nyt taas kerran, että ei ole olemassa psykiatrista hoitoa, joka muuttaisi ihmisen aivojen käsityksen sukupuolesta. Ainoa tapa tällä hetkellä auttaa näitä ihmisiä ovat nimen ja henkilötunnuksen muutokset ja tarvittaessa hormoni- ja leikkaushoito.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #42

"Kuulostaa varmaan hyvältä sellaisesta, joka ei itse tunne sukupuolidysforiaa. Mutta voitko edes ymmärtää, että monista se on niin suuri asia, että he tekevät itsemurhan, elleivät saa apua? Kannattaisiko tämä pitää mielessä asiasta puhuttaessa?"
----

-Tuskin kukaan tekee itsemurhaa pelkästään siksi, että otan esiin sen tosiasian, että jokainen on syntynyt kehoon, joka on hänen omansa. Sitten jos on aivan mahdotonta elää sen kanssa, on ehkä tehtävä äärimmäisiä ratkaisuja.

Kyse onkin siitä miten sukupuolenvaihdosleikkaukseen suhtaudutaan. Nähdäänkö se täydellisenä ja itsestäänselvänä "patenttiratkaisuna", joka ratkaisee ongelman, koska ihminen on "syntynyt väärään ruumiiseen", vai toimenpiteenä, johon päädytään jos mikään muu ei auta.

Ja silloinkin on se riski, että se ei autakaan. Kuinka moni on tehnyt itsemurhan leikkaushoitojen jälkeen?

-----
"On suorastaan liikuttavaa, miten Weckroth ja kumppanit luottavat psykiatrian kaikkivoipaisuuteen. Sanotaan nyt taas kerran, että ei ole olemassa psykiatrista hoitoa, joka muuttaisi ihmisen aivojen käsityksen sukupuolesta. Ainoa tapa tällä hetkellä auttaa näitä ihmisiä ovat nimen ja henkilötunnuksen muutokset ja tarvittaessa hormoni- ja leikkaushoito."

----

-En luota psykiatrian kaikkivoipaisuuteen. En luota yhtään minkään kaikkivoipaisuuteen, joten turha liikuttua. :)

Mutta voiko sanoa, että kukaan ei ole saanut apua sukupuolidysforiaan siten, että on hoidettu asiaa psyykkisellä tasolla, ja ihminen on oppinut hyväksymään oman kehonsa? Ja sen, että keho jossa elää on todella oma. Kenen muunkaan se olisi?

Tällaisia tapauksia on. Vaikka miten haluaisi uskoa, että "ainoa tapa auttaa tällaisia ihmisiä ovat nimen ja hlötunnuksen muutokset ja tarvittaessa hormoni- ja leikkaushoito".

Tuo asennoituminen voi joidenkin kohdalla olla tuhoisa. Jos muuta vaihtoehtoa ei edes nähdä. Oman kehon hyväksymisen tulisi olla ensisijainen tavoite.
Oikeasti on niitä, jotka ovat saaneet apua tälläkin tavalla. Olemme ilmeisesti samaa mieltä ainakin siitä, että leikkaus ei kaikkien kohdalla ole välttämätön toimenpide.

Ja se on ehdottomasti hyvä asia. Mitä vähemmän niitä tarvitsee tehdä, sen parempi. Koska oman terveen kehon silpominen on toimenpide, jota ei pitäisi tarvita tehdä kenellekään.
Siksi sanon sitä äärimmäiseksi ratkaisuksi, jonka tulisi olla viimeinen keino kun muu ei auta. Juuri siksi, että se on peruuttamaton. Ja moni on sitä katunut.

Tarkoitus oli myös tuoda esiin ristiriita siinä, että katsotaan ettei ole ole olemassa "naisen kehoa" ja "miehen kehoa", ja kuitenkin hoidetaan ihmisiä kehoa muokkaamalla, koska on "nainen miehen kehossa" tai päinvastoin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #40

"Sanohan nyt vielä: onko olemassa faktuaalisella tasolla "miehen kehoa" ja "naisen kehoa"? Jos ei, niin mitään "vastaavuuttakaan" ei ole, ja mieltymykset voivat muuttua."

Sukupuolijärjestelmämme perustuu tosiaan sen tosiasian varaan, että ihminen lisääntyy suvullisesti ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat samanaikaisesti sekä kyseenalaistavat olemassaolollaan tämän normin ehdottomuuden että myös samaistuvat sen normatiivisiin lainalaisuuksiin.

Kirurginen kehon muokkaaminen sukupuolidysforian lieventämiseksi ei kuitenkaan ole hoitosuosituksissa eikä käytännössä toteutettavissa sukupuolenkorjausprosesseissa ensisijainen menetelmä - radikaaleja toimenpiteitä edeltää melko kattava psykologinen testaus identiteetin vakaudesta,,,

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #45

Suosittelin kommenttiasi sekä asiallisuuden että asiasisällön ja tosiasioiden tunnustamisen vuoksi. Kiitos.

Mutta tämä:

"Kirurginen kehon muokkaaminen sukupuolidysforian lieventämiseksi ei kuitenkaan ole hoitosuosituksissa eikä käytännössä toteutettavissa sukupuolenkorjausprosesseissa ensisijainen menetelmä - radikaaleja toimenpiteitä edeltää melko kattava psykologinen testaus identiteetin vakaudesta,,,"
-----

-Eikö uudessa translaissa tai ainakin sen oheisjulkaisuissa vaadita vapauttamista kaikista "psykologisista testuksista" sukupuoliristiriidan ja hoidon tarpeen varmistamiseksi, koska nämä koetaan "nöyryyttävinä"? Eli sukupuoli pitäisi voida muuttaa omalla ilmoituksella?

Ja kun se on muutettu juridisesti, lasketaan ilmeisesti sen varaan ettei leikkaustarvettakaan voida kieltää...?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #47

Translain uudistusvaatimuksissa nimenomaan halutaan erottaa lääketiede ja juridiikka toisistaan. Terveydenhuoltohan toimii diagnostiikan ja hoitosuositusten osalta muutenkin autonomisesti ilman laissa määriteltäviä terveyttä tai sairautta ilmentäviä tunnusmerkistöjä.

Translain uudistamisvaatimuksissa siis lähdetään siitä, että jokaisella on oltava oikeus määritellä oma sukupuolensa oikeudellisellla tasolla ja että jokaisella on myös subjektiivinen oikeus saada terveydenhoitoa sukupuoliristiriidan lieventämiseksi.

Norjassa paikallinen translaki muutettiin vuosi sitten melko liberaaliksi ja siellä jopa 6-vuotiailla on nyt vanhempiensa luvalla mahdollisuus muuttaa oikeudellinen sukupuolensa ja täysi-ikäisillä juridinen sukupuoli muuttuu hakemuksesta. Hoitokäytännöt kuitenkaan eivät sielläkään ole muuttuneet miksikään. Sukupuolenkorjaushoitoon osallistuva potilas joutuu edelleen "vakuuttamaan" lääkärinsä identiteettinsä pysyvyydestä...

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Timo Lehtonen kirjoitti:
"Vesa-Matti Louekoski kirjoitti: "...sukupuolivähemmistöjen ja heidän oikeuksiensa kimpussa viime aikoina ahkerasti olleille!"
Pyydän kertomaan/kuvaamaan vähintään kaksi konkreettista esimerkkiä sellaisesta tarkoittamastasi oikeudesta, jota ei mielestäsi sukupuolivähemmistöjen edustajilla tänä päivänä ole, mutta joka (oikeus) on olemassa joillain muilla ihmisillä kuin sukupuolivähemmistöjen edustajilla. Pyydän kertomaan mihin säädökseen tai määräykseen (anna viitetieto) tarkoittamiesi oikeuksien olemassa olo perustuu."

Miksi Timo Lehtonen näin kirjoitti?!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Maallikkopsykiatriaa siis.

No, Suomessa asiantuntijaverkostot ovat onneksemme varsin yksimielisiä transidentiteetin diagnostiikasta ja sukupuoli-identiteetin kehittymiseen liittyvästä varioituvuudesta - itse en tiedä yhtäkään varteenotettavaa suomalaista psykiatria, joka olisi valmis "zuckeroimaan" sukupuoleltaan epätyypillisesti käyttäytyviä lapsia eikä terveydenhuoltojärjestelmämme ylipäätään edes tunnista tämän tapaisia "eheytysterapioita"...

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Zucker

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Pyydän kertomaan..."

Tuskin kertoo, itkeminen on näiden marttyyrien päätarkoitus.

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

"Tuskin kertoo, itkeminen on näiden marttyyrien päätarkoitus."
No niin taitaa olla Makkosenkin, vai oliko järkevääkin mielipidettä?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

"äippäiskä, toi kiusaa"
"Enpäs kun toi"
"Se kiusaa ku sanoo"
...

a) Keskustellaanko täällä ja b) onko asialla aikuiset ihmiset vai c) ollaanko täällä lastentarhan pihalla? Pitäisikö Juho-tätisedän komentaa kiukuttelijat päikkäreille keräämään voimia päivän uusia touhuja varten?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #34

Kiukuttelijoiden varalle minulla on tarjolla myös banaaneja välipalaksi, mutta yleensä sanallinen ojennus on riittänyt palauttamaan keskustelun asialinjalle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #36

Hyvin kasvatetut lapset uskovat tarhan tätisetää. Aikuisista en ole ihan aina varma.

Olen useammankin kerran ihmetellyt miten useinkin niin hyvin käyttäytyvistä ja yleensä järkipuheesta kiinnostuneista lapsista tulee tälläisiä aikuisia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset