jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus perustaa perhe

Yhdistyneiden kansakuntien vammaissopimuksen 23. artiklan perusteella kehitysvammaisilla ihmisillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus perustaa perhe, päättää lastensa lukumäärästä ja säilyttää lisääntymiskykynsä :

 

     "Kodin ja perheen kunnioittaminen

     1. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet, joilla poistetaan vammaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä kaikissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä asioissa yhdenvertaisesti muiden kanssa, varmistaakseen, että:

     a) tunnustetaan kaikkien avioliittoikäisten vammaisten henkilöiden oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe sitä aikovien puolisoiden vapaan ja täyden suostumuksen perusteella; 

     b) tunnustetaan vammaisten henkilöiden oikeudet päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä ja ikäerosta ja saada ikänsä mukaista tietoa ja lisääntymisterveys- ja perhesuunnitteluvalistusta, ja annetaan tarvittavat keinot näiden oikeuksien käyttämiseen;

     c) vammaiset henkilöt, mukaan lukien lapset, säilyttävät hedelmällisyytensä yhdenvertaisesti muiden kanssa"

 

Myös UNICEF:n Lapsen oikeuksien sopimus, jonka Suomi on ratifioinut, korostaa sopimusvaltioiden velvollisuutta ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa ominaisuuksiin.

     "

  1. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat tässä yleissopimuksessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua.
  2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että lasta suojellaan kaikenlaiselta syrjinnältä ja rangaistukselta, jotka perustuvat hänen vanhempiensa, laillisten huoltajiensa tai muiden perheenjäsentensä asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumuksiin."

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Vammaispalvelujen käsikirjan verkkoversiossa käsitellään yksityiskohtaisemmin vammaisten vanhempien kohtaamia arjen haasteita, esitellään erilaisia vammaisten vanhemmoimille  perheillä tarjolla olevia tukipalveluita sekä annetaan vinkkejä vammaispalvelutyön piirissä toimiville henkilöille vammaisen henkilön vanhemmuuden tukemisessa.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lapsen oikeuksien sopimuksen 1. artiklasta voidaankin juohevasti johtaa myös sellainen ajankohtainen asia, että myös raskaana olevalla ja kohdakkoin synnyttävällä miehellä on oltava lakiin kirjattu oikeus äitiysrahaan.

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/isa-on-ensi-k...

Aktiivisena miesasiamiehenä vaadin siis lainsäätäjää välittömästi muuttamaan sairausvakuutuslain 9 luvun 2 § lakitekstin sukupuolineutraaliin muotoon.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/2004122...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Myös 14 luvun 4 §:n 1. mom. puhuu naispuoleisesta vakuutetusta. Molemmat kohdat kun korjaa niin asia pitäisi olla kohdallaan.

Työsopimuslaki jo puhuukin hyvin ja asiallisesti työntekijästä ja hänen oikeudestaan itiysrahaan ja -vapaaseen sukupuolittamatta häntä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kansaneläkelaitos tulkitsee sairausvakuutuslain määrittelemiä vanhempainpäivärahaoikeuksia jo nyt hyvin myönteisellä tavalla, sillä Kelan ohjeistuksen mukaan avio-tai avoliittossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän synnyttyvän äidin naispuolisella puolisolla on oikeus hakea isyysrahaa. En näe estettä sille, etteikö myös miesparin kohdalla äitiysrahaoikeus toteutuisi samoin tosiasiallista tilannetta vastaavasti...

http://www.kela.fi/sateenkaariperhe

Sairausvakuutuslain lakitekstiä on vanhempainpäivärahaoikeuksien määritelmien osalta jo perkattu läpi yhden työryhmän toimesta, mutta itse muutokset näyttävät tapahtuvat tipottain...

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/12899...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #5

Niin se homma etenee, tosin joskus tuskastuttavan hitaasti tälläiselle "kaikkinythetitaionmälsää" hätähousulle.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Olen varmasti sinun mielestäsi kylmä materialisti, mutta kyllä maksajallakin pitäisi olla jotain valtaa. Tältä sivustolta poistettiin kirjoitus lestaadiolaiseen uskonryhmään kuuluvien väitettyjä väärinkäytöksiä koskien. Pitäisikö esimerkiksi vanhoillislestadiolaiseen uskoon kuuluvien yhteiskunnan varoilla elävien vammaisten antaa päättää vapaasti ja vastuullisesti(niin monta kuin luoja suo)lastensa lukumäärä?

Minusta hyvinvointiyhteiskunnissa, jossa kaikille taataan kohtuullinen elämisen laatu ollaan menty liian pitkälle. Ollaan irtauduttu siitä perustavaa laatua olevasta ajatuksesta, että lapsia hankittaessa pitäisi olla elatuskykyä. Yhtäältä ihmetellään lapsiköyhyyden lisääntymistä, muttei uskalleta edes ääneen kritisoida esimerkiksi täysin yhteiskunnan varoilla elävien suurta lapsilukua. Lopputuloksena tälle politiikalle on lapsiköyhyys ja lasten muutenkin heikompi asema. Lapsia hankkivat rationaalisesti ajatellen väärät perheet. Myös maailmanlaajuisesti keskeinen ongelma on vastuuton lisääntyminen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Itse asiassa aiemmin lapsia tehtiin jotta tuotettaisi korkean lapsikuolleisuuden oloissa työvoimaa joka huolehtii sitten kun ei itse enää kykene. Hyvinvointivaltio (tai oikeammmin pahoinvoinnin helpottamispalvelut) on omalta osaltaan parantanut elinolosuhteita tuoltakin osin.

Jäljelle on jäänyt vain perhesuunnittelua estävät osittainen tietämättömyys ja uskonnolliset satuihin ja tarinointiin perustuvat uskomusrakennelmat. Sivistys ja oppiminen, joiden takaamisen kaikille voi katsoa olevan myös osa hyvinvointiyhteiskuntaa, korjaa nekin.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Takavuosina Suomessa nousi iso kohu, kun lievästi kehitysvammaiselta naiselta otettiin lapsi huostaan sillä perusteella, että nainen ei kykene riittävästi vastaamaan lapsen älylliseen kehittymiseen. En valitettavasti muista, miten tapauksessa lopulta kävi.

Entinen pomoni kertoi, että vielä 80-luvulla vammaisia tyttöjä sai sterilisoida ainoastaan vanhempien luvalla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset