jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuolisensitiivisyys opetustyössä - mitä se on?

Postwittgensteinilaisessa informaatioteknologian ympäröimässä käsitemaailmassa lähes jokainen tuntuu  kuvittelevan kykenevänsä hallitsemaan olevaa intersubjektiivista havainneavaruuttaan syöttämällä siihen oman käsitteenmuodostusapparaattinsa läpi siivilöitynyttä merkityssisältöä symbolisina merkkijonomuodostelmina, jossa henkilön itsensä valitsemat avainkäsitteet usein korostuneina ohjaavat diskurssipolkuja henkilön toivomaan lopputulemaan :)

Nettikeskusteluja eli jankkaamista siis käydään pääasiassa avainkäsitteiden ja niiden uudelleenmäärittelyiden kautta ihan loputtomasti. "Rasismi", "vihapuhe" ja "suvaitsevaisuus" ovat kaikille tuttuja avainkäsitteitä, jotka karjankutsuhuudon tavoin houkuttelevat nettipalstojen väittelijät kokoontumaan päivittäin saman leirinuotion ympärille lämmittelemään ja kertomaan yhä uudelleen samoja, jo moneen kertaan kuultuja,  sadunomaisesti mielikuvitusta kiihottavia tarinoitaan synkeistä maahanmuuttajista ja vielä synkeämmistä maassa-jo-olijoista :)

Eräs tällainen mielikuvituksellisille tarinoille kasvualaa antava avainkäsite on esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille tuttu  "sukupuolisensitiivisyys", joka keskustelupalstojen tarinankerrontaperinteessä on mitä luultavimmin propagandatarkoituksessa usein suomennettu "sukupuolineutraaliudeksi" ja sillä tavalla pyritty hämärtämään tämän varsin uuden käsitteen alkuperäinen ja aito merkitys.

"Sukupuolisensitiivisyys" suomentuu kuitenkin ihan virallisesti "sukupuolitietoisuudeksi" ja jo tästä kirjoitusasusta voi päätellä, että kyse ei ole sukupuolen neutraloinnista esimerkiksi opetustyössä, vaan kuten Opetushallituksen ohjeistuksessa kerrotaan :

 

      " Sukupuolitietoinen opetus perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Opetuksessa pidättäydytään sosiaalistamasta oppilasta hänen ulkoiseen sukupuoleensa. Sukupuolitietoisessa opetuksessa tunnistetaan sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä kyseenalaistetaan ja puretaan niitä sukupuolten tasa-arvoa rakentaen. Oppilaita ohjataan yksilöllisiin valintoihin ja lievitetään täten opinto-, koulutus- ja uravalintojen segregaatiota. Käytännössä sukupuolitietoisuus näkyy siten, etteivät opetuksen ja ohjauksen käytännöt ylläpidä ja uusinna tyttöjen ja poikien jakoa erillisiin ryhmiin.

Sukupuolten tasa-arvo kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Seksuaalisten suuntautumisten ja identiteettien moninaisuuden tunnistaminen kuuluu sukupuolitietoiseen opetukseen ja ohjaukseen. Sukupuoli-identiteetti muodostuu monitekijäisesti yleensä varhaislapsuudessa määrittäen yksilön sisäistä kokemusta ja tietoisuutta sukupuolestaan. Sukupuoliroolien käyttäytymismallit ovat kulttuuri-, paikka- ja aikasidonnaisia periaatteita, joiden mukaan yksilön oletetaan käyttäytyvän yhteisössä."

 

Sukupuolineutraalius on itse asiassa määritelmällisesti sukupuolisensitiivisyyden vastakohta - OPH:n ohjeistuksen mukaan :

 

     "Oppilaitosten tasa-arvotyössä keskeistä ovat asennekasvatus sekä tasa-arvoa tukevien ajattelu- ja toimintatapojen tukeminen. Oppilaitoksilta odotetaan sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteiskunnassa vallitsevista sukupuoleen liittyvistä asenteista ja odotuksista yhdessä oppilaiden kanssa. Sukupuolieron ja eriarvoisuuden rakentaminen ja tuottaminen tapahtuu isolta osin huomaamatta ja tarkoittamatta, totuttuina tai itsestään selvinä toimintatapoina ja suhtautumisena. Niiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa käytäntöjen kehittämisen tasa-arvoa edistäväksi.

Vastakohtana tälle on niin kutsuttu sukupuolineutraalit käytännöt, joissa sukupuolten välisiä eroja ei tunnisteta, eikä niiden merkityksiä ja vaikutuksia tunnisteta. Tasa-arvosuunnittelussa tulee kannustaa koko opetushenkilöstöä sukupuolitietoiseen ajattelutapaan tulosten aikaansaamiseksi."

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Käsitteet ja niitä kuvaavat sanat ovat vaikeita, etenkin jos ne eivät taivu omien ennokuulojen kaivertamiin muotteihin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset