jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Kirkko ja hlbtiq-seurakuntalaiset

Evankelis-luterilainen kirkko on jo varsin liberaali suhtautumisessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, vaikkakin julkisessa keskustelussa vanhakantainen homo- ja transfobian kyllästämä dogmaattisuus tuntuukin vielä aika ajoin pyrkivän tunkemaan rumaa  naamaansa näkyvästi esille. 

Valtavirtaistunut liberaali katsantokanta tulee kuitenkin esille paitsi kirkon johtohenkilöiden kannanotoissa, niin myös kirkon virallisissa oppaissa, missä kirkon hbltiq-jäseniä lähestytään kohdennetusti ja "sukupuoliystävällisesti". 

Esimerkiksi tuoreessa muistissa olevan avioliittolain uudistumisen yhteydessä kirkko linjasi hlbtiq-näkemyksiään seuraavanlaisesti :

 

    ""Miten kirkko palvelee samaa sukupuolta olevia aviopareja?

Avioliittolain voimaan tultua sekä eri että samaa sukupuolta olevien parien avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa samalla tavalla. Myös muussa seurakunnan toiminnassa samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.

Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Seurakunnan tiloja on mahdollista varata hääjuhlaa varten. Avioliittoon aikovien puolesta voidaan pyydettäessä rukoilla seurakunnan pääjumalanpalveluksessa.

Kirkon avioliittokäsitys ilmaisee kirkon näkemyksen kristillisestä avioliitosta miehen ja naisen liittona, eikä ole kannanotto seksuaaliseen suuntautumiseen tai parisuhteisiin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat seurakuntalaisia seurakuntalaisten joukossa."


Näin ja noin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (65 kommenttia)

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Herättää taas hämmennystä. Välillä sanotaan, että sukupuolia ei ole olemassa (tai niitä on niin paljon, kuin on ihmisiäkin) ja välillä taas seksuaalivähemmistöjä on vain vajaa puolet aakkosista. Kumpi nyt on oikea tulkinta, kun ei haluaisi ketään loukata?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli on piste ajan ja paikan ja myös kokemuksellisuuden suhteen muuttuvan pallon pinnalla, joten se määrittyy käsitteenä hyvin juontuvasti. (rahakin on rahaa universaalisti, mutta tavaroiden ja palveluiden ostamisessa (niiden arvon määrittelemisessä) voi käyttää muitakin korvausmenetelmiä kuten vaihtokaupassa menetellään)

Kirkko operoi binäärisillä sukupuolimääritteillä ja niihin liitetyillä yhtö perinteisillä ominaisuuksilla seksuaalisuus mukaan lukien, mutta pyrkii jo sujuvasti huomioimaan myös ne seurakuntalaiset, jotka eivät näihin perinteisiin määritelmiin sovellu...

"Kumpi nyt on oikea tulkinta, kun ei haluaisi ketään loukata?"

Asianomaisten mielipiteen kunnioittamisesta voi lähteä liikkeelle.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Tuntuu enemmän siltä, että seksuaalisuudella on merkitystä juuri siitä viitekehyksessä, jonka etua ollaan ajamassa.

Lapsille pitäisi opettaa, että sukupuolia ei ole olemassa ja kuitenkin pitäisi huomioida sukupuolivähemmistöt. Ja nämä vaatimukset tulevat vielä samasta suunnasta. Eihän siinä ole mitään järkeä.

Ehkä kuitenkin on parasta opettaa yleistä kohteliaisuutta ja kaikkien kunnioittamista.

Kirkon kanta ei minua kiinnosta, kun en jäsen ole. Siinä klubissa on omat sääntönsä ja heillä on tietysti oikeus toimia sen mukaan. Jos ei säännöt kiinnosta, niin turha sellaisessa olla mukana.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #5

En ole juurikaan huomannut kenenkään väittävän etteikö sukupuolia olisi. Sen sijaan olen ollut kuullut todistettavan niitä olevan likipitäen yhtä paljon kuin ihimisiäkin. Sen lisäksi olen kuullut vaadittavan, että sukupuolella ei saisi olla merkitystä ihmisen kohteluun ja ihmisten kanssakäymistä tulisi ohjata siihen suuntaan, että kohtaamme muut ihmiset ihmisinä eikä sukupuolina. Minusta ensinmainittu on hyvin perusteltu ja jälkimmäinen kohtuullinen vaatimus.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #5

Esi- ja perusopetuksen arvoperusteissa sukupuolen moninaisuus on mainittu erääksi keskeiseksi omaksuttavaksi länsimaiseksi näkemykseksi ja tuo näkemys ei tod. hävitä sukupuolia olemattomiin - mihin siis perustat väitteesi siitä, että lapsille pitäisi opettaa, että sukupuolia ei ole olemassa?

Käyttäjän HelenaSolin kuva
Helena Solin Vastaus kommenttiin #5

Kyllä jokaisella on oikeus yrittää vaikuttaa oman yhteisönsä asenteisiin ja toimintaan.
Perusperiaatteet tietenkin ovat olemassa : kysymys sukupuolesta liittyy kyllä näihinkin .
Sitä voidaan käsitellä ihmisoikeuksien , ihmisarvon tai ihmisyyden perusluonteen kannalta.

Joidenkin tulkinnan mukaan sukupuoliero on ihmisyyden ydin.
Joidenkin mukaan taas kirkot ovat nyt pakon edessä :
tutkittu tieto sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on otettava huomioon ihmisten kohtelussa .
Pelkkä "hyväksyminen" joukkoon , joskin kummallisena ja erilaisena, ei enää riitä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Kuten täällä on usein aiemminkin todettu, nuo ovat lähinnä blogin kirjoittajan omia käsityksiä, jotka eivät vastaa todellisuutta. Yleisessä tiedossa on, että sukupuolia on kaksi, ei enempää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Todellisuus rakentuu intersubjektiossa ja siten voimme helposti päätellä, että todellisuus on varsin tulkinnallinen rakenne etenkin, kun tunnemme ihmisen lajityypillisen ominaisuuden hahmottaa todellisuutta suhteuttamalla aistimuksiensa avulla saatua informaatiota omaan tietoisuutensa kehittyneisiin malleihin.

Voidaan siis esimerkiksi sanoa, että jokin esillä oleva vaate on punainen. Vaatteen punaisuus kuitenkin muuttuu valaistuksen muuttuessa ja lopulta valojen sammuessa koko vaatteen punaisuus muuttuu pelkäksi uskon asiaksi.

Todellisuudessa mikään vaate ei ole "punainen" - vaate voi toki heijastaa tietyn aallonpituista valoa, minkä usea ihminen aivoissaan tulkitsee "punaiseksi". Ilmiöiden nimitykset ovat siis pelkkiä todellisuutena pidetyn asiantilan ylläpitämiseksi tarpeellisia yleistyksiä useinkin...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #11

Todellisuus ja totuus eivät rakennu intersubjektiossa, vaan totuus ilmenee kielen ja maailman välisessä suhteessa. Jokin väitelause on tosi ainoastaan silloin, kun se vastaa todellisuutta. Jos jokin väite ei vastaa todellisuutta, tällöin väite ei ole totta. Esimerkiksi väite, jonka mukaan sukupuolia on enemmän kuin kaksi, ei ole totta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #13

KOrrespondenssiteoriaa minäkin suosin arkielämässä ja siten voin edellisen kommenttini tavoin helposti todentaa, että miehen ja naisen lisäksi sukupuolivariaatioita on olemassa lukematon määrä :)

Kieli on juuri intersubjektion tärkein työväline, joten todellisuuden rakentumisesta olemme käsittääkseni jokseenkin samaa mieltä. Kieli ja muut kommunikaatiosymbolit ovat toisaalta merkityssisällöiltään vaihtelevia, joten todellisuuksiakin on silloin oltava useita??

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #14

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS järjestää määräajoin hiihdon maailmanmestaruuskilpailut. Niissä voi kilpailla vain naisten tai miesten sarjoissa. Naisten ja miesten sarjojen lisäksi muille sukupuolille ei ole omia kilpailusarjoja.

Tästä voi päätellä että:
- Naisen ja miehen lisäksi ei ole olemassa muita sukupuolia.
Tai
- On olemassa myös muita sukupuolia, mutta tällaisten muiden sukupuolien edustajat eivät osaa hiihtää.

Vaikuttaa siltä, että ensimmäinen vaihtoehto on totta. Jos kuitenkin jälkimmäinen vaihtoehto on totta, sinulla lienee selitys, miksi muiden sukupuolien edustajat eivät osaa hiihtää:)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #15

Tuo todistaa ainoastaan sen, että FIS järjestää hiihtokilpailuja binääriseen sukupuolijakoon perustuvasti.

Kansainvälinen hiihtoliitto kun ei tietääkseni ole mikään kansainvälinen sukupuolten lukumäärien virallinen laskentaelin ja tilastoija :)

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #17

Tuo todistaa sen, ettei FIS hyväksy väitettä siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi. Ylipäätään ympäröivä maailma ja sen instituutiot eivät tällaista väitettä hyväksy, joten vaikuttaa siltä, ettei väite ole totta:)

Myös esim. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Mistä johtuu, että muille sukupuolille ei ole säädetty kiintiöpaikkoja kunnalliseen toimielimeen? Voisiko syy olla se, ettei naisen ja miehen lisäksi muita sukupuolia ole olemassakaan?

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #17

Jos sukupuolia kuitenkin on loputtomasti, kuten sanoit, niin miksi et raivoisasti taistele sen puolesta, että urheilussa luovutaan binäärisestä sukupuolijaosta?

Urheilu, jos mikä muokkaa ihmisten ajattelua lapsesta asti sitä kohti, että sukupuolia on vain kaksi. Ole siis johdonmukainen ja vaadi toki, että sukupuolijaoista luovutaan. Saat varmasti todella paljon kannatusta naisurheilijoiden keskuudesta.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #15

Em. päättely sisältää kiintoisan premissin, että sukupuolten määrän voisi päätellä juuri hiihtokisojen järjestelyistä. Jos lajiksi valittaisiin esim. roller derby tai ringette, voitaisiin vastaavasti päätellä, että joko naiset ovat ainoa sukupuoli, tai sitten mahdollisten muiden sukupuolten edustajat eivät osaa luistella tai rullaluistella.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #19

Ringette on erityisesti vain naisille kehitetty ja tarkoitettu urheilulaji, joten tämän vuoksi lajiharrastajissa ei ole miehiä. En tiedä ringeten sääntöjä, mutta sielläkin saattaa olla maininta tästä. Hiihtourheilun harrastajien joukossa taas on sekä naisia että miehiä.

Sukupuolten lukumäärän voi tietysti päätellä useista muistakin maailman tosiasioista. Kyse on kuitenkin yleisessä tiedossa olevasta itsestäänselvyydestä.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #20

"Ringette on erityisesti vain naisille kehitetty ja tarkoitettu urheilulaji, joten tämän vuoksi lajiharrastajissa ei ole miehiä."

Veikkaisin, että vastaavasti hiihto on erityisesti naisille ja miehille kehitetty urheilulaji, joten tämän vuoksi muille ei ole omia sarjoja.

"Kyse on kuitenkin yleisessä tiedossa olevasta itsestäänselvyydestä."

Sittenhän asiasta ei synny erimielisyyttä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #23

Käsittääkseni hiihtourheilussa ei ole minkäänlaisia syrjiviä rakenteita, kaikki sukupuolet voivat osallistua kilpailuihin. Jos sukupuolia kuitenkin olisi olemassa lukematon määrä, niin on siihen nähden erikoista että kilpaillla voi vain miesten ja naisten sarjoissa, ts. muille sukupuolille ei ole omia sarjojaan.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #24

"Jos sukupuolia kuitenkin olisi olemassa lukematon määrä, niin on siihen nähden erikoista että kilpaillla voi vain miesten ja naisten sarjoissa"

Miksi se on mielestäsi erikoista? Suuri osa ihmisistä on miehiä ja naisia, joten on ymmärrettävää että monet käytännöt pohjautuvat tähän kahtiajakoon.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #25

Erikoista on se, että esim. FIS:n käytäntö vaikuttaa siten olevan syrjivä, vaikka sukupuolten pitäisi olla tasa-arvoisia. Myös esim. kansainvälisen olympiakomitean käytäntö on samalla tavalla syrjivä, koska miesten ja naisten lisäksi muilta sukupuolilta on suljettu pois mahdollisuus osallistua olympialaisiin. Mistä tämä syrjintä johtuu?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #26

En oikein usko että muidenkaan sukupuolten edustajia olisi kielletty osallistumasta olympialaisiin. Onko sinulla lähdettä väitteelle?

On itsestäänselvyys, että kaikki sitten kilpailevat joko miesten tai naisten sarjassa. Paitsi ratsastuksessa. Sen piirissä kai sitten joko tiedostetaan sukupuolen moninaisuus tai vaihtoehtoisesti peräti ollaan tietämättömiä miesten ja naisten eroista.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #28

Sukupuolten tasa-arvon vaatimus edellyttää, että sukupuolia kohdellaan yhdenvertaisesti. Olympialaisissa kuitenkin voi kilpailla vain naisten ja miesten sarjoissa. Jos näiden lisäksi olisi olemassa muita sukupuolia, käytäntö näyttäisi olevan tällaisten muiden sukupuolien kohdalla syrjivä kun niille ei ole varattu omia kilpailusarjojaan.

"On itsestäänselvyys, että kaikki sitten kilpailevat joko miesten tai naisten sarjassa."

Jos henkilö A kilpailee miesten sarjassa ja henkilö B naisten sarjassa, niin eikö tällöin henkilö A ole mies ja henkilö B nainen?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #29

"Jos näiden lisäksi olisi olemassa muita sukupuolia, käytäntö näyttäisi olevan tällaisten muiden sukupuolien kohdalla syrjivä kun niille ei ole varattu omia kilpailusarjojaan."

Tämä on yksi näkökanta, mutta en osaa sanoa onko käytäntö välttämättä syrjivä. Vastaavasti esimerkiksi kirjoituskilpailua, johon saa osallistua vain suomeksi tai ruotsiksi, ei välttämättä pidetä syrjivänä, vaikka kieliä onkin lukuisia.

Luulen, että vaikutuskanavia löytyy, jos tahdot edistää käytännön muuttumista.

"Jos henkilö A kilpailee miesten sarjassa ja henkilö B naisten sarjassa, niin eikö tällöin henkilö A ole mies ja henkilö B nainen?"

Näin ei ole ainakaan kisoja järjestävän tahon mielestä, koska joissakin tapauksissa sukupuoli selvitetään muuten kuin yksinkertaisesti katsomalla, missä sarjassa urheilija kilpailee.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #30

Pyrin vain tässä osoittamaan, kuinka ympäröivä todellisuus, yhteiskunnan käytännöt ja instituutiot eivät tunne muita sukupuolia kuin naisen ja miehen. Tämän vuoksi väitteet muista sukupuolista eivät ole uskottavia.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #31

"Pyrin vain tässä osoittamaan, kuinka ympäröivä todellisuus, yhteiskunnan käytännöt ja instituutiot eivät tunne muita sukupuolia kuin naisen ja miehen."

Kannattaa laajentaa näkökulmaa urheilun parista. Seitsemässä valtiossa on kolme juridista sukupuolivaihtoehtoa. Vähäisempänä mutta läheisempänä esimerkkinä voi mainita, että Helsingin kirjastojen tietojärjestelmä tuntee sukupuolivaihtoehdon "muu", mikä käytäntö tullee yleistymään.

Ei niin, että sukupuolten olemusta olisi mielestäni järkevää pohtia suuntaan tai toiseen yhteiskunnan käytäntöjen ja instituutioiden pohjalta. Ei virallisten kielten määräkään kerro paljoa kielten moninaisuudesta.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #33

Näkökulmaa voi tietysti laajentaa ja vaihtaa vaikka tuohon kuntapolitiikkaan. Suomen kunnissa ei tunneta sukupuolen moninaisuutta. Kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Näiden lisäksi muille sukupuolille ei ole kiintiöity paikkoja.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #35

"Kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia."

Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että sukupuolia olisi enemmän.

Frank Halloway Vastaus kommenttiin #37

Tohtorisnaisena ymmärrät varmasti, että väitettä "sukupuolten lukumäärä > 2" ei voida todistaa esittämällä väitteen tosiasialliseen substanssiin nähden irrallisia asiantiloja, jotka eivät ole kyseisen väitteen kanssa ristiriidassa.

Huomannet käveleväsi ohuella jäällä kun kysyn: mikä asiantila olisi ristiriidassa väitteen "sukupuolten lukumäärä > 2" kanssa?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #38

"Tohtorisnaisena ymmärrät varmasti, että väitettä 'sukupuolten lukumäärä > 2' ei voida todistaa esittämällä väitteen tosiasialliseen substanssiin nähden irrallisia asiantiloja, jotka eivät ole kyseisen väitteen kanssa ristiriidassa."

Minä en ollut tässä todistamassa mitään, kunhan kritisoin huonoa argumentointia.

Mainitsemasi väite toimii lähinnä olkinukkena, kuten olen jo aiemmin kirjoittanut:

http://tenkaissakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21...

Frank Halloway Vastaus kommenttiin #39

Ok. Väite siis toimii olkinukkena. Mutta onko se olkinukke? Oletko valmis sanomaan, että väite on epätosi?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #40

"Mutta onko se olkinukke?"

Ainakin mun kohdallani. En muistaakseni ole esittänyt väitettä tässä keskustelussa tai muuallakaan, saati toistanut sitä "robottimaisesti". Päin vastoin olen ennemminkin kritisoinut moista väitettä linkittämässäni kirjoituksessa.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #37

Jos sukupuolia on loputtomasti, kuten moni tässäkin ketjussa esittää, niin silloin sukupuolikiintiöissä ei ole mitään järkeä.

Onko sukupuolia loputtomasti vai ei?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #42

"Jos sukupuolia on loputtomasti, kuten moni tässäkin ketjussa esittää, niin silloin sukupuolikiintiöissä ei ole mitään järkeä."

Kieliäkin on, ei nyt loputtomasti mutta kuitenkin paljon, ja silti meillä on kiintiöitä ruotsin- ja saamenkielisille. Ei mitään järkeä!

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #43

Kieli on kylläkin kulttuurinen järjestelmä, kun taas sukupuoli on ihmisen anatomiaan ja lisääntymiskykyyn liittyvä ominaisuus. Sikäli näitä ei voi oikein verrata keskenään.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #45

"Sikäli näitä ei voi oikein verrata keskenään."

Substanssiin ei tarvitse puuttua kun logiikka on pielessä: "Jos ihmiset voidaan seikan x perusteella jakaa hyvin moneen ryhmään, tämän seikan perusteella ei voi muodostaa kiintiöitä". Tämähän on luonnollisesti puppua.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #46

Jos 99,5% on sitä mieltä, että väite A ei pidä paikkaansa eikä se siten ole totta ja vain 0,5 % on sitä mieltä, että väite A on kiistaton tosiasia, niin onko silloin väite A totta vai ei? Totuuden kriteerinä voi käyttää sitä, kuinka laajasti jokin väite hyväksytään.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #48

"Totuuden kriteerinä voi käyttää sitä, kuinka laajasti jokin väite hyväksytään."

Oho, melkoista trollirelativismia! :D

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #51

No siinä tapauksessa myös Euroopan Unioni trollaa, koska EU:n perussopimuksissa ei ole mainintaa sukupuolen moninaisuudesta. Perussopimusten mukaan EU pyrkii kaikissa toimissaan edistämään vain miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Ei ole tuollakaan mitään tietoa muista sukupuolista.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #54

"No siinä tapauksessa myös Euroopan Unioni trollaa - - "

Kuten Frank Halloway (#38) viisaasti totesi: "ymmärrät varmasti, että väitettä - - ei voida todistaa esittämällä väitteen tosiasialliseen substanssiin nähden irrallisia asiantiloja, jotka eivät ole kyseisen väitteen kanssa ristiriidassa."

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #46

Jos jokaisella voi olla oma sukupuolensa, niin kuinka minut voidaan sulkea naiskiintiöiden ulkopuolelle?

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #49
Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #43

Vertauksesi on todella huono, eikä sen papukaijamainen toistaminen sitä paranna.

Jos jokaisella olisi oma kielensä, niin silloin olisi järjetöntä suosia jotain tiettyjä kieliä. Kieliä ei kuitenkaan ole loputtomasti, kuten väitetään sukupuolia olevan.

Minulle sopii vallanmainiosti, että kaikista sukupuolirajoista luovutaan. Tämä taas ei tunnu kelpaavan niille, jotka väittävät sukupuolia olevan loputtomasti. Hämmentävää. Aivankuin sukupuolella olisi vain silloin merkitystä, kun sillä voidaan vaatia jotain. Ei kai vain tästä ole kyse?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #47

Argumenttini ei varsinaisesti ollut vertaus, mutta mikä siinä mielestäsi oli huonoa?

"Kieliä ei kuitenkaan ole loputtomasti, kuten väitetään sukupuolia olevan."

Tästä kannattaa keskustella sellaisen kanssa, joka näin on väittänyt.

En tiedä tuleeko tämä sinulle yllätyksenä, mutta itse opin jo pienenä että miehiä on väestöstä noin puolet ja naisia noin puolet, riippumatta siitä mitä muuta sitten onkaan. Lukumääräänsä naiset ovat olleet aliedustettuina monissa päättävissä elimissä, ja kiintiöt on luotu tämän seikan korjaamiseksi.

Oma suhtautumiseni sukupuolikiintiöihin on ristiriitaista. Mutta jos väitetään, että juuri ajatus sukupuolen moninaisuudesta tekisi sukupuolikiintiöt mielettömiksi, on esitettävä parempia argumentteja.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #50

Onko siis olemassa kaksi pääsukupuolta (mies/nainen) ja näiden alahaaroja vai miten perustelet kiintiöt vain mies/nainen jaottelun mukaan?

Pidät tavoiteltavana muunsukupuolisuuden hyväksymisen virallisesti. Eikö silloin sukupuolikiintiöistä tulisi luopua tai luoda oma kiintiönsä tälle pienimmälle vähemmistölle? Jos tällainen kiintiö luodaan, niin eikö silloin kuka tahansa voi ilmoittaa kuuluvansa muunsukupuolisten kiintiöön ja tällöinkin koko sukupuolikiintiö menettää merkityksensä.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #56

"Pidät tavoiteltavana muunsukupuolisuuden hyväksymisen virallisesti."

Mistä sinä tämän nyt keksit? Jos tarkoitat kolmannen juridisen sukupuolikategorian luomista niin en pidä sitä tavoiteltavana.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #60

Anteeksi, taisin sekoittaa sinut toiseen kommentoijaan.

En näe mitään ongelmaa siinä, että sukupuolia voi olla rajattomasti (seksuaalisuudestahan siinä taitaa olla kyse), kunhan juridisesti hyväksytään, että sukupuolia on kaksi, koska jaottelu pitää tehdä sen lähes 100% enemmistön mukaan, eikä äärimmäisen pienen geneettisen poikkeavuuden mukaan.

Frank Halloway Vastaus kommenttiin #33

Sen sijaan, että robottimaisesti toistetaan väitettä "sukupuolten lukumäärä > 2" olisi parempi, että väitteelle esitettäisiin evidenssiä. Muunsukupuolisuusajattelu kuuluu otsikkohierarkian "postmodernismi --> sukupuolen filosofia" alle kun taas koiras-naaras - binäriteetti on eksaktia tiedettä.

Jore Puusa Vastaus kommenttiin #20

Sukupuolten lukumäärän voi tietysti päätellä useista muistakin maailman tosiasioista. Kyse on kuitenkin yleisessä tiedossa olevasta itsestäänselvyydestä.
----------
Kovasti viljelet tätä yleistä tietoa. Miten yleinen se on? Ainakaan minua sinun yleinen tietosi ei ole tavoittanut - mutta sairaalakuvaajan sijaisena olen kuvannut lapsen - jolla kummatkin heikosti kehittyneet sukupuolielimet. Mikä on sinun yleisen tietosi mukainen itsestäänselvä sukupuoli tässä tapauksessa?

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #55

Biologiassa tuota kutsutaan geneettiseksi poikkeavuudeksi tai mutaatioksi. Oletko kuullut evoluutioteoriasta?

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #15

#15. Kansainväliselle yleisurheiluliitolle IAAF:lle asia ei näytä olevan yhtä yksiselitteinen. Janhunenkin lienee kuullut esimerkiksi Caster Semenyasta, Francine Niyonsabasta sekä Pressin siskoksista Irinasta ja Tamarasta.

http://www.betus.com.pa/sports-betting/other/artic...

http://news.nationalpost.com/sports/olympics/chris...

https://en.wikipedia.org/wiki/Irina_Press

Jore Puusa Vastaus kommenttiin #6

Yleisessä tiedossa on,
--------------------
Siellä on paljon muutakin, "kirkon mielestä maapallo oli kaiken keskipiste tai että kaikki muslimit ovat terroristeja".
Ym..yleisessä tiedossa olevia tai olleita asioita.
Blogin kirjoittaja tietää jotain kirjoittamastaan - kun taas omasta seksuaalisuudestaan epävarmat hyökkäävät häntä vastaan. Live and let live.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää Vastaus kommenttiin #53

Mistä päättelet, että blogin kirjoittajan kanssa erimieltä olevat ovat epävarmoja seksuaalisuudestaan?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Kirkko köröttelee varsin monilla rattailla yrittäessään pitää maksavista jäsenistä kiinni. Heidän "virallinen" kantansa homoseksuaalisuuteen lienee, että homo saa olla mutta sitä ei saa harjoittaa. Nyt he väistelevät, ettei heidän avioliittokantansa ole kannanotto sukupuolisiin suuntautumisiin. j.n.e. No, heillähän seksi kuuluu avioliittoon eikä avioliitto ole tarkoitettu samaa sukupuolta oleville ja sängyssäkin pitää kädet pitää pitää peiton päällä. Niitä siinä sitten voi tehdä? Sublimoida pitsinnypläykseen tai filateliaan?

Niin mukavaa kuin olisikin olla positiivinen ja myötämielinen sekä tukea heitä heidän vaikealla tiellään kohti humaania suhtautumista kanssaihmisiin, on pakko huomata heidän äärimmäisen kaksinais- tai jopa monimoralistinen ja tarkoitushakuinen suhtautumisensa vähänkään kiistanalaisiin asioihin. Ei voi kuin toivoa ev.lut.kirkolle älyllistä rehellisyyttä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kirkon asiat eivät periaatteessa minullekaan kuuluisi, mutta luterilaisuuden kyllästämänä ateistina joudun elämään jatkuvan kristillisen eetoksen keskellä ja niin muodoin haluan ainakin tukea kirkkoa uudistumistyössään...

Kymmenen vuotta sitten parisuhteensa rekisteröineille pariskunnille järjestetyssä rukous- ja siunaustilaisuudessa mukana olleita pappeja vielä saatettiin paheksua julkisuudessa, mutta nykyisin samaa sukupuolta olevien avioliittoihin kirkko itse opastaa suhtautumaan myötämielisesti. Pienet muutokset ovat tässä suuria askeleita...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Totta, että kirkon johto ottaa pieniä askeleita humaanimpaan suuntaan. Askelia jotka järisyttävät "temppeleiden pylväitä". Suvaitsevaisuuden lisääntyminen on toki ihan hyvä asia.

Haluaisin hyväntahtoisesti uskoa, että heidän muuttumisessaan olisi ihan oikeasti kyse heidän humaanista ajattelustaan eikä vain ajattelultaan humanisoituvan jäsenistön rahojen seuraamisesta. Mutta minussa asuva pieni kyyninen epäilyksen piru, jos ateistille sallitaan kristillinen kielikuva, varottelee liiasta hyväuskoisuudesta.

Toisaalta he humanisoituessaan samalla kuitenkin kokoajan loittenevat itse pyhiksi julistamistaan dogmeista. Epäilen tuon ideologisen ja älyllisen ristiriidan olevan heille ylitsepääsemätön ongelma. Olemmeko kohta todistamassa uutta suurta skismaa jota toinen osapuoli nimittänee uskonpuhdistukseksi ja toinen kerettiläisten segregaatioksi.

P.s. Eihän kirkkojen asioiden pitäisi minullekaan kuulua mutta siltäosin ja niin kauan kun ev.lut. ja ort.kirkoilla on julkisoikeudellisia tehtäviä, katson niihin liittyvien opillisten y.m. kysymysten olevan avoimia myös meille ulkopuolisille. Jos ja kun nuo tehtävät heiltä pois otetaan, "pitäköön tunkkinsa".

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Sellainen huomio, että kannattaa hlbtiq sijaan käyttää lhbtiq, koska se on tasa-arvoisempi ja myös '+' on joskus hyvä sisällyttää merkkijonoon ihan varmuuden vuoksi. Elä ammu viestintuojaa, joka itsekin arvostelee tuota kirjainpelleilyä.

Painostuksen takia evlut vähitellen tulee hyväksymään enemmän ja enemmän oikeuksia vähemmistöillekin kansankirkossa, mutta se myös tietää jäsenkatoa hartaimpien uskovaisten poistuessa evlut-laumasta. Vaikka tuo kuulostaa hyvältä, niin se voi olla entistä rankempaa vähemmistöille, joiden edustajia syntyy noihin evlut-kirkon jättäneisiin hartaasti uskonnollisiin, koska nämä ovat luultavasti liittyneet entistä vanhoillisempiin uskontokuntiin. Samalla voidaan myös tuhota muidenkin lapsien elämä, kun heidän vanhempansa on häädetty entistä haitallisempaan uskontokuntaan.

Tuolta osin asia on siis Pyrrhoksen voitto ja toivoisinkin tuon takia asiassa maltillisempaa etenemistä ja asian ratkaisemista enemmän kriitisen ajattelun kautta.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Tai käy niin, että kun uskonnolliset yhteisöt pirstaloituvat riittävästi, koko uskonnollisuus häviää. Sehän olisi paras vaihtoehto.

https://www.uusisuomi.fi/ymparisto/110471-”uskonto-kuolee-sukupuuttoon”-–-suomi-mukana-tutkimuksessa

Höh, en saa linkkiä toiminaan:(

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Uskonnolllisuuden häviäminen olisi ihanteellinen tila, mutta en usko, että sitä koskaan saavutetaan.

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen Vastaus kommenttiin #32

Toivossa on hyvä elää, sano lapamato...

Jore Puusa Vastaus kommenttiin #34

------ ja Uskossa kuolla... sopii tähän keskusteluun.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Fundamentalististen uskonyhteisöjen sisällä vellovasta hengellisestä väkivallasta ollaan Suomessa kuiteskin melko hyvin tietoisia ja toisaalta evankelis-luterilaisesta pääkirkosta hieman eriytyneissä herätysliikkeissäkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat koetaan jo suurelta osin sinänsä ehjinä ihmisinä.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Kysymys kuuluikin, että miksi ajaa ihmisiä vanhoillisiin uskonyhteisöihin?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Evankelis-luterilaisen kirkon nopeatahtinenkaan liberalisoituminen ei välttämättä johda konservatiivisten uskonyhteisöjen vahvistumiseen eikä niiden jäsenmäärien kasvamiseen - vapaiden suuntien kristilliset yhteisöt ovat myös taloudellisesti sidoksissa muuhun yhteiskuntaan mm. lähetystyön kautta, joten niidenkin keskuudessa opportunismi ja ns."terve järki" liennyttää pääosin opillisten linjausten kärkevyyttä.

Frank Halloway

Mistä tässä nyt sitten taas keskusteltiin?

Blogiteksti muistutti (jälleen kerran), että kirkko - tuo instituutioiden elävä fossiili - ei vieläkään ole tarpeeksi arvoliberaali ja edistyksellinen. Siitäkin huolimatta, että kirkko on lähtenyt mukaan jokaikiseen vähemmistölobbareiden tanssiinkutsuun, jonka se on saanut. Ja aina on joustanut pyhän kirjan tulkinta; tuleen vaan koko roska. Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä; kyllä se sieltä vielä tulee.

Sitten alettiin keskustella siitä, mistä haluttiin. Tiedemiehet väittivät sukupuolia olevan kaksi. Perustelivat biologialla. Muunsukupuolisuusajattelijat huomauttivat, ettei asia ole aivan niin yksinkertainen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Joo, tieteellisestikään ei eksaktisti pystytä määrittelemmään sukupuolen speksejä - esimerkiksi lisääntymisfunktion perusteella luonnontieteissä ihmiset on yleistävästi jaoteltu kahteen luokkaan tuottamiensa sukusolujen suuruuden perusteella, mutta tämäkään jako ei ole tarkka.

Minusta jaottelu cis- ja transihmisiin vastaa tarkimmin tämän hetken tieteellistä näkemystä ihmisen sukupuolisuudesta ja tyydyn itsekin vallitsevaan tilanteeseen, missä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat määrittyvät suhteessa "miehiksi" ja "naisiksi" hahmotettavien olijoiden ominaisuuksiin. Silloin voidaan sanoa sukupuolia olevan kaksi ja niiden variaatioita lukuisa määrä...

Uskontovapaana ihmisenä olen toki jäävi ottamaan kantaa teologisiin kysymyksiin, mutta käsittääkseni Raamattua ei ole tarkoitettu luettavaksi kirjaimellisesti etenkin kun Raamatun teksteille on lukuisten käännösten ja suomennosten uudistusten yhteydessä jo tapahtunut semanttisia muuntumisia...

No, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, mikä sanamuoto jo yksin viittaa ihmisen olevan sukupuoleltaan moninainen...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset