jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat peruskouluissa

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. 

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa.

Opetushallituksen ohjeistuksessa esitellään tasa-arvolain oppilaitoksia koskevien lakisääteisten velvollisuuksien ohella toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman (ja samalla myös toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman) laadintaan liittyviä ohjeita.

Uudistetun tasa-arvolain mukaiset toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat tuli laatia siten, että ne ovat käytössä jo kuluvan vuoden alusta lukien ja tässä yhteydessä halusinkin hieman tarkastella, kuinka hyvin saatavilla olevat peruskouluissa laaditut tasa-arvosuunnitelmat vastaavat tasa-arvolaissa  ja Opetushallituksen ohjeistuksessa esitettyjä edellytyksiä.

Peruskoulujen toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on laadittu sekä koulukohtaisina että kunnan tai maakunta-alueen kaikkia peruskouluja koskevina yleissuunnitelmina, esimerkiksi Keski-Savon peruskoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa yhteensä viiden kunnan kaikki peruskoulut.

Yleishavaintona voidaan todeta, että peruskouluille laaditut toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat noudattavat pitkälti muodollisesti samaa Opetushallituksen ohjeistuksessa annettua konseptia - esimerkiksi Huittisten, Salon ja Nurmijärven kunnissa peruskouluille laaditut tasa-arvosuunnitelmat rakentuvat lähes identtisiksi niiden johdannoissa esitettyjä lain velvoitteita myöten. Toisaalta  erityisesti pienemmissä kunnissa peruskoulun tasa-arvosuunnitelmat on toteutettu oman kunnan väestöpohjaa ja oppilasmäärää suhteellistaen joskus jopa liiankin pelkistetysti ja  samalla myös ohittaen uudistetun tasa-arvolain laajentunut syrjintäsuoja.

Toiminnallisuus tasa-arvosuunnitelmien yhteydessä ilmentyy vaihtelevasti - osassa tasa-arvosuunnitelmia syrjintään puuttuminen ja tasa-arvon edistäminen on kirjattu toteutettavaksi konditionaalissa ilman nimettyjä vastuuhenkilöitä tai yksityiskohtaisia toimintaohjeita kun taas pidemmälle ajatelluissa suunnitelmissa vastuulliset tasa-arvotyöntekijät on nimetty ja heidän lisäkseen luokkatasoille on perustettu erityisiä tasa-arvotyötä kehittäviä ryhmiä, joiden tehtävänä on ideoida ja kehittää oppimistapahtumista syrjimättömiä.

Laadukkaassa  tasa-arvosuunnitelmassa huomioidaan oppilaiden yksilöllisyyden ohella oppilaiden vanhempien arvomaailmojen erot  kulttuurisensitiivisesti  sekä tunnustetaan tietoisesti  sukupuolen moninaisuus - esimerkiksi toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä koulun tasa-arvotilannetta kartoittavassa kyselyssä vastaajilla on tällöin valittavanaan omien taustatietojensa kohdalla tytön tai pojan ohella vaihtoehtona muunsukupuolinen. 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset