jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Tumtum ja muut

Polarisoituneen aikakautemme eräs keskeinen dualistinen olettama on ollut ihmisen sukupuolisuuden ymmärtäminen olemuksellisesti kaksijakoisena usein joillain väitetyillä biologian lainalaisuuksilla perustellen.

​Oletus ainoastaan kahdesta erillisestä ja toisiaan merkityksellisesti täydentävästä sukupuolesta on kuitenkin sekä varsin nuori että myös varsin totuudenvastainen - normatiiviseksi tämä erityinen binääriolettama on muuttunut vasta viime vuosisadan loppupuoliskolla sinänsä aiheellisen feministisen naisemansipaation ja ehkäpä sitäkin enemmän myös luonnontieteiden piirissä vallinneen "sosiobiologisen darwinismin" seurauksena.

​Totuudenvastaisten olettamien purkamisessa olennaisimpia tekijöitä ovat tiedon hankkimisen ja levittämisen  lisäksi historiallisten kehityskulkujen tunteminen ja toisintekemisen tukeminen - pioneerien ohjaaminen uusille urille siis  :)

​Sukupuolen moninaisuus on käsitteenä jo onnellisesti avartunut osaksi tulevien sukupolvien tietoutta, sillä tämä moniarvoista ihmiskäsitystä vankistava tietous on vakiintunut osa niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja perusopetuksenkin arvoperusteita ja kasvatuksellisia periaatteita. Historiallisesta kehityskulusta voi tässä rajallisessa yhteydessä mainita sukupuolen käsitteen muuntuneen länsimaissa periaatteellisen monistisesta (monoteistisen uskonnon tukevoittamasta) mallista binääriolettamaa tukevaan teollisuusyhteiskuntamalliin ja nyt viimein ollaan palaamassa parin vuosituhannen syklillä useampaa sukupuolta tunnistavaan aitoon ihmiskäsitykseen - alkujuutalaisuudessa sukupuolet näet jo luokiteltiin yllättävän modernisti ja lähes nykyaikaista sukupuolentutkimuksen tuottamaa tietoa vastaavasti :

  • Zachar; (cis-)mies
  • Nekeivah; (cis-)nainen
  • Androgynos; kuten intersukupuolinen
  • Tumtum; kuten muunsukupuolinen
  • Ay’lonit; (trans-)mies
  • Saris; (trans-)nainen


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Taas "olettamia". Taitaa kuitenkin olla kyse tosiasioista. Mainitaanko juutalaislähteessäsi millaisia jakaumia lajista löytyy kutakin noita poikkeamia, eli muita kuin selkeästi uroksia ja naaraita.

Se että esim. ihmislajista löytyy friikkejäkin, ei tarkoita että faktaa valtaosan luonteesta saa alkaa kutsumaan "olettamaksi", ja sen jälkeen biologiaa ajattelemaan relativistisesti. Friikeissä ei ole mitään vikaa, olkoot kukin millainen on, mutta asian pitää pysyä mittasuhteissaan.

Henkilökohtaisesti pidän epäsuhtaista kiinnostusta (toisten) sukupuoliasioihin aika vinksahtaneena, ja vastaavasti sukupuolen ja seksuaalisen kiinnostuksen osalta poikkeavien asian väärentämistä kansallisesti ja kansainvälisestikin oleelliseksi aiheeksi ja politiikan esineeksi suorastaan harhautuksena olennaisesta.

Pankoon kukin ketä lystää ja antaa toisten panna. Aivan hemmetin hyvä diili. Antakaa olla jo.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vähemmistöasemassa olevien kutsuminen "friikeiksi" on eräs normatiivisuuden ilmentymä ja vastoin hyviä käytöstapoja sekä myös yhteiskunnan vastaista asosiaalisuutta, koska yhteiskuntamme poliittisena yhteenliittävänä tekijänä on nykyisin inkluusio-periaate.

Sukupuolittuneita sosiaalisia ilmiöitä, joihin lukeutuu myös seksuaalinen käyttäytyminen, pidetään yleisesti olettamuksien varassa ohjautuvina ja siten näissä sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä selkeitä vinoumia ja syrjiviä rakenteita voi pyrkiä korjaamaan tekemällä asiat toisin...

Toki tosiasia on minunkin mielestäni se, että noin 90 prosenttia ihmisistä asettuu cis-sukupuolisuuden raameihin L. Kohlbergin kolmiportaisella kehityspsykologisella asteikolla melko mutkattomasti ja noin 10 prosentilla sukupuolta eniten määrittävä sukupuoli-identiteetti seilaa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välimaastossa - sukupuoli on suurelta osiltaan sosiaalinen konstruktio siis ja sopimuksenvarainen ominaisuus...

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Naurettavaa. Olen itsekin monella tapaa friikki, enkä tunne mitään pölhöjä estoja käyttää puhtaan analyyttisesti sanaa joka tarkoittaa huomattavasti valtavirrasta poikkeavaa. Herkkähipiäisyyden sponsorointi kielen kontrollilla tai loukkaantunutta esittämällä on uskomattoman tuhoisaa. Turha luulla että sellaisella teeskentelyllä lunastaa jonkinlaisen hyveen tai moraalin.

Näitä sosiaalisia ilmiöitä pidetään SYYSTÄ tietynlaisina. Mikään friikki-ilmentymien palvonta ja heidän asiastaan yhteiskunnallisen kuuman perunan tekeminen ei ole kehitystä. On aika hylätä tuo "rakenteiden" kauhistelu ja kohdata se tosiasia että poikkeavana, missä tahansa asiassa, on hiukan tuulta vastakarvaan elämässä. Tämä tarve saada valtavirta juhlistamaan poikkeavien friikkiyttä alkaa olla todella omahyväistä.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Itse uskon vain miehiin ja naisiin. ei ole olemassa muunsukupuolisia, on vain miehiä ja naisia joilla on liian iskostuneet käsitykset stereotyyppisistä miehistä ja naisista.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Antikainen taas sekoittaa keskenään biologian ja psykologian. Mutta se nyt näyttää kuuluvan lähtemättömästi tähän keskustelugenreen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli koostuu useista ulottuvuuksista, joista se biologinen osio on vain yksi. Ja sekin on usein väärinymmärretty joko pelkästään olemuksellisista piirteistä tunnistuvaksi (kuten sukuelimistä) tai sitten ei olla tietoisia uusimpien luonnontieteellisten tutkimusten löydöksistä :

http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

Esimerkiksi transnainen on biologisesti nainen, vaikka hänellä olisi siittämiseen kykenevät elimet, transidentiteetillä kun on synnynnäinen neurobiologinen perustansa.

Jaakko Häkkinen

On harhaanjohtavaa esittää, että keskustelua käytäisiin yhdellä tasolla. Niitä on vähintään kaksi:
1. Biologinen sukupuoli
2. Sukupuoli-identiteetti

Yleensä jankkaus johtuu siitä, että keskustelijat eivät tajua puhuvansa eri tasoista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin, se biologinen sukupuoli ei ole mitenkään eksaktisti määrittyvä - alle kouluikäinen lapsi, jolla on pippeli, ei välttämättä ole poika siis, vaikka tilastollisesti merkittävällä todennäköisyydellä häntä voi sellaisena pitääkin...

Ilkka Huotari

"Sukupuoli (biologiassa) on suvullisesti lisääntyvillä lajeilla ilmenevä anatominen ominaisuus, jonka perusteella yksilöt ovat yleensä jaettavissa munasoluja tuottaviin yksilöihin eli naaraisiin (hedelmöityvä) ja siittiösoluja tai kasveilla siitepölyä tuottaviin yksilöihin eli koiraisiin (hedelmöittävä)[1]. Ihmisellä hedelmöityvä sukupuoli ovat naiset ja hedelmöittävä sukupuoli miehet."

Mitä vikaa tuossa määritelmässä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sinänsä ei mitään - sana "yleensä" kannattaa tosin lihavoida sukupuolivähemmistöjen vuoksi...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Tässä blogissa on melko selkeästi olennainen tästä aiheesta
"Kokemus omasta itsestä on eri asia kuin se, mitä henkilö todellisuudessa on. Ihminen ei muutu Napoleoniksi kokemuksensa kautta, eikä savolaisesta tule kanadalaista omasta ilmoituksesta."
http://beta.oikeamedia.com/o1-10943

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Toki näin on - ihminen ei muutu pari sataa vuotta sitten eläneeksi valtiomieheksi eikä toisen valtion kansalaiseksi kuten ei myöskään kissaksi omalla ilmoituksellaan.

Sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikkö on se paikka, missä periaatteessa ns. "viimekädessä" henkilön sukupuoli määrittyy lääketieteellisin perustein ja siellä oma ilmoitus on määräävin diagnostinen kriteeri...

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Kun etsitään vanhoista lähteistä viitteitä sukupuolien moninaisuudesta ollaan sukupuolimoninaisuusessentialisteja sukupuoliessentislistien sijaan.
Esim suomensukuisilla kansoilla on käsittääkseni shamaanin polkuun usein kuulunut sukupuolen vaihdot.
Myös oman kielemme hän-pronomini ja substantiivien neutrius viittaavat siihen että juuri meille sukupultenmoninaisuusessentialismi sopii.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Shamanismi on pohjoisten vaeltajakansojen yhteistä luontoyhteydestä saatua kokemusperäistä tietämystä - ihminen ollessaan osana luontoa luopuu siinä sosiaalisista turhakkeistaan...

Sama perinne jatkuu periaatteessa vieläkin jos ajattelee suomalaisten kaipuuta järven äärelle ja saunaan...

Talmudista löytyvät kuusi sukupuolikategoriaa perustuvat pitkälti fyysisistä ominaisuuksista tehtyihin havaintoihin, niissä ei siis suurestikaan avata eri kategorioiden psykologisia tai sosiaalisia piirteitä. Tässä blogikirjoituksessa niillä on siten anekdoottinen merkitys.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Tämä Antikaisen missio on mennyt kyllä aika jankkaamiseksi.

    «Oletus ainoastaan kahdesta erillisestä ja toisiaan merkityksellisesti täydentävästä sukupuolesta on kuitenkin sekä varsin nuori että myös varsin totuudenvastainen»

Ehket tiedä, mutta tämä perustuu siihen biologiseen tosiseikkaan, että useimmat ihmiset tuottavat joko munasoluja tai siittiöitä. Vain hyvin harvat tuottavat molempia. Tällä komplementaarisella eli täydentävällä järjestelmällä todellakin voidaan erottaa kaksi sukupuolta, jotka siis lisäävät sukua. Mikään muu kuin tämä toisiaan täydentävä kahden eri sukupuolen kombinaatio ei ihmisellä lisää sukua.

Kaiken kammotukseksi vain toinen näistä sukupuolista kykenee/joutuu synnyttämään, eikä siihen voi oikein vaikuttaa edes sosiaalisella sukupuoli-identiteetillään.

Mikä sen lisääntymisroolin tai yleensäkin sukupuolen relevanssi sitten on minkäkin yhteiskunnallisen asian kohdalla, on viime vuosikymmeninä kaventunut, varsinkin nyt kun pääsee naimisiinkin sukupuolesta riippumatta. Asiasta ei luulisi olevan enää paljoa mitään kirjoittamista, joskin on ymmärrettävää, että aktivismi ei aina lopu siihen, että tavoite saavutetaan.

No ehkei pojille kannata postittaa kuukautissiteiden tuotenäytteitä tai tytöille pallivahaa, joten ehkä tuo sukupuolitieto on hyvä säilyttää rekistereissä ihan ekologisista syistä.

Mitä sitten tulee erilaisiin lisääntymiskyvyttömiin tai -haluttomiin välitapauksiin, he ovat tämän lisääntymisasian ja siten sukupuolen käsitteen relevanttien asioiden ulkopuolella ja hyvää päivänjatkoa heille vain. Ne tarpeettomat pallivahanäytteet saa laittaa polttokelpoisiin jätteisiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ihmiset tosiaan tuottavat sukusoluja elimistössään lajityyppilliseen tapaan - se tosiasia vain kannattaa nyt ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus-teemaan liittyen, että anatomisista piirteistä tehtyjen oletusten vastaisesti myös jotkut miehet tuottavat elimistössään munasoluja ja jotkut naiset siittiöitä.

Heitä kutsutaan nykypäivänä hieman jo tylsästi transsukupuolisiksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ajantasainen Wikipedian artikkeli biologisesta sukupuolesta :

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukupuoli

"Sukupuoli (biologiassa) on suvullisesti lisääntyvillä lajeilla ilmenevä anatominen ominaisuus, jonka perusteella yksilöt ovat yleensä jaettavissa munasoluja tuottaviin yksilöihin eli naaraisiin (hedelmöityvä) ja siittiösoluja tai kasveilla siitepölyä tuottaviin yksilöihin eli koiraisiin (hedelmöittävä). Ihmisellä hedelmöityvä sukupuoli ovat naiset ja hedelmöittävä sukupuoli miehet."

Siis yleensä, mutta ei läheskään aina. Esimerkiksi hedelmällisessä iässä oleva henkilö, jolta on on poistettu munasarjat olisi tämän määritelmän perusteella ei-nainen...

Ilkka Huotari

Transsukupuolisuudessa sukupuolenvaihdoshoidothan liittyvät enemmän näihin ulkoisiin merkkeihin. Siinä ei varmaan voi vaihtaa sitä, tuottaako ihminen munasoluja vai siittiöitä.

Alkaa näyttää siltä, että transsukupuolinen ei voi vaihtaa biologista sukupuolta, ainoastaan näitä ulkoisia tunnusmerkkejä.

Olinkin sitten edellisessä blogissasi väärässä kun kuvittelin toisin...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoltenkorjaushoidoilla korjataan ulkoista olemusta, mutta transsukupuolinen on silti ollut jo syntymästään lähtien(itse asiassa jo sikiöaikana) biologisesti sitä sukupuolta, mitä hän sukupuoli-identiteetissään tuntee. Riippumatta siis siitä, hakeutuuko hän mihinkään sukupuolentutkimukseen tai korjaushoitoihin...

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #19

"biologisesti sitä sukupuolta, mitä hän sukupuoli-identiteetissään tuntee"

Hehe, ei taida olla :)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #20
Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #22

No ei oma biologia määräydy omien tuntemusten mukaan.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #23

Biologian ja tuntemusten väliin ei voi vetää selvää viivaa. Tuskin kiistät sitä.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #24

Miten kukaan voi määritellä sitä, miltä naisena tai miehenä oleminen pitäisi tuntua? Sehän näyttää olevan ihan omassa päässä, subjektiivinen asia. Ei tuollaista voi määritellä.

Sille ei siis voi oikein antaa mitään painoarvoakaan tässä sukupuolen määrittelyssä?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #25

Etkö huomaa miltä kuulostat. Vain kuollut kudos on objektiivinen. Elävä organismi on tunteva organismi.
Organismit ovat tuntevia, tunnetta ja kudosta ei voi erottaa toisista.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #27

Sukupuoli on jo määritelty objektiivisesti (sukusolut). Pitäisikö määritelmä muuttaa subjektiiviseksi, eli sukupuoli on se, miltä tuntuu?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #28

Materialismi ja vielä elottomaan pätevä materialismi on sinusta sama kuin objektiivisuus. Luuletko että ihmisellä on sukupuoli tai sukupuolielämä jos häneltä poistetaan aivot tai iho?

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #29

?

Elottomaan pätevä materialismi?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #28

Huotari kysyi pitäisikö sukupuolen määritelmä muuttaa subjektiiviseksi. Miksikäs ei? Minulle sopii vallan mainiosti, että ihminen saa itse määritellä oman sukupuolensa ja vaihtaa käsitystään aika kun siltä tuntuu tai olla määrittelemättä.

En tähän hätään edes keksi miksi meillä pitäisi olla kullekin yksilölle virallinen viranoamisten vahvistama tai jopa määräämä sukupuoli-identiteetti. Mihin sitä tarvitaan? ... siis aikuisten oikeasti?

Ymmärrän, että parin tai suuremman romanttisen ryhmän muodostuksessa asia saattaa kiinnostaa k.o. ihmisjoukon jäseniä mutta mitä se muille kuuluu? Samaten asia saattaa kiinnostaa yksilötasolla mutta taaskaan se ei kuulu muille ellei kyseinen henkilö itse halua sitä viestiä. Kummassakaan tapauksessa kyseistä sukupuoli-identiteettiä ei tarvitse rekisteröidä mihinkään.

Ainoa velvollisuustasoinen käyttö lienee, että yksi meidän kolmesta yleisestä yhteiskunnallisesta velvollisuudestamme on vain miehille määrätty asevelvollisuus. Sekin on hoidettavissa jokseenkin yksinkertaisella lainsäädäntötoimella.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mä olen siitä onnellisessa asemassa, että nää jutut menee multa yli hilseen joka kerta. En häpeä tunnustaa tyhmyyttäni noiden hienojen sivistyssanojen ymmärtämättömyyteen.

Kun en ymmärrä, enkä oikeasti edes halua ymmärtää, niin toisaalta on hienoa, kun tämäkään asia ei yhtään paina hermoa.

Koskaan en ole elämässäni tavannut ketään muuta kuin miehiä ja naisia, vähän yli viisikymppiseksi olen päässyt osumatta kasvokkain.

Se asia kuinka paljon tästä nykyään kohkataan, niin tuntuu, että joka toinen alkaa olla tietämätön sukupuolestaan, vai onko tämä nyt sitten taas sellaista nykyajan sivistystä ja uutta maailmaa.

Henkilökohtaisesti mua ei tosiaan siis kiinnosta asia, ja jokainen saa tuntea itsensä miksi haluaa, ei se mua hetkauta.

Sitä vaan mietin, että kuinka jumalattoman iso ongelma tämä nyt onkaan, kun joka tuutista asiaa vatkataan, kaipa se sitten on yhteiskunnallisesti iso asia, kun juttua riittää :)

Jos Suomessa on n.5 miljoonaa ihmistä, niin kuinka montaa tämä asia koskee oikeasti, onko jotain selvyyttä ja tarkempaa tietoa asiasta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Yhdessä kirjoituksesa päättelin asiantuntevien arvioiden perusteella, että Suomessa eläisi suurin piirtein 16 500 eri ikäistä transihmistä, joille tämän piirteensä vuoksi olisi suotavaa olla tarjolla vähintään vertaistukea ja myös tarvittaessa terveydenhoidon palveluita.

Ja sitten kannattaa huomioida, että sukupuolierityisiä palveluitahan on maa jo muutenkin maa pullollaan - esimerkiksi Poikien Talo tarjoaa toimintaa ja tukea syrjäytymisvaarassa eläville yms. pojille, Naisten Linja väkivaltaa kokeneille naisille, Miessakit erilaisia elämänkolhuja kokeneille miehille jne....

Normimiehen tai -naisen elämä ei sekään ole aina ruusuilla tanssimista siis.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset