jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Tasa-arvosanasto päivitetty

Sanat ovat kielellisesti muotoutuvina äännekokonaisuuksina  tarkoituksenmukaisesti käytettyinä myös mielen jatkeita ja ennen kaikkea sosiaalisen intersubjektion tärkeimpiä työvälineitä - erotuksena kaikenkarvaisesta mölinästä käytetyn kielen tulee olla käyttöympäristössään mahdollisimman selitysvoimaisesti sisällökästä, jotta sen avulla ylipäätään pystytään ylläpitämään sosiaalista yhteisymmärrystä ja siten rakentamaan kulttuurisesti vahvoja yhteiskunnan rakenteita...

​Niin :)

​Tasa-arvo kytkeytyy nykyaikana käsitteellisenä arvonaan yhteiskunnan perustavanlaatuisiin  periaatteisiin ja  diskursseihin eri sukupuolten valtapositioista ja niissä ilmenevistä relatiivisista vinoumista ja sen relatiivisuuden vuoksi ja juuri siitä syystä onkin tärkeää, että tasa-arvosta keskusteltaessa tietäisimme, mitä näissä diskursseissa käytetyt sanat pitävät ns. sisällään - Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetty tasa-arvosanasto kokoaa yhteen sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä, joita käytetään lainsäädännössä, tutkimuksessa, julkisessa keskustelussa ja tasa-arvotyössä. Sanaston tavoitteena on olla helppolukuinen ja sukupuoleen liittyviä normeja ja stereotypioita purkava työkalu, jota voi käyttää esimerkiksi tasa-arvosuunnittelun, opetuksen tai asiakastyön tukena. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Esimerkiksi niinkin keskeinen termi kuin sana "sukupuoli" on tässä sanastossa määritelty hyvinkin kattavasti :

"Sukupuoli 

Sukupuoli on moninainen ja monitasoinen käsite.

Sukupuoli voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, sukupuolen ilmaisua tai yksilön sukupuoli-identiteettiä. Sukupuoleen liittyy paljon syvään juurtuneita kulttuurisia käsityksiä ja olettamuksia. Sukupuolen käsitteen ulottuvuuksia on hahmotettu esimerkiksi seuraavalla jaottelulla:

Biologinen sukupuoli -termiä on käytetty silloin, kun on puhuttu ruumiillisista sukupuolen määrittelyn ulottuvuuksista, kuten anatomiasta, kromosomeista tai hormoneista. Biologinen sukupuoli on määrittynyt kaksijakoisena, vaikka tosiasiassa myös sukupuoleen liitetyt biologiset tunnusmerkit ovat moninaisia ja niiden määrittely muuttunut historiallisesti eri yhteyksissä. Tästä syystä sukupuolen biologisen ulottuvuuden korostaminen on usein harhaanjohtavaa. Monesti voi käyttää mieluummin esimerkiksi termiä syntymässä määritelty sukupuoli.

Sosiaalinen sukupuoli on puolestaan termi, jolla on tarkoitettu niitä rooleja, odotuksia ja merkityksiä, joita sukupuoliin liitetään. Myös sosiaalinen sukupuoli on määritelty usein kaksijakoisena. Kuitenkin nykyään kaksijakoisia sukupuolirooleja ja jaon normatiivisuutta pidetään rajoittavina ja eriarvoisuutta ylläpitävinä.

Juridisella sukupuolella tarkoitetaan henkilön laillista sukupuolta, joka ilmenee henkilötunnuksesta. Juridinen sukupuoli vahvistetaan syntymässä tai sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. Suomessa on tällä hetkellä kaksi juridista sukupuolta, nainen ja mies.

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan sekä tapaa ilmaista sukupuoltaan esimerkiksi pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuoli-identiteetti ei välttämättä vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta eikä rajaudu vain kahteen juridiseen sukupuoleen. Itse määritelty sukupuoli-identiteetti on suositeltavin tapa ymmärtää yksilön sukupuoli."

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ei ollenkaan hassumpi sanasto ja Antikaisen nostokin on ihan hyvin kirjoitettu. Ansaisee hyvinkin mainospläjäyksen tännekin.

Tosin sukupuolen määrittelyssä voisi tuoda sen eri osa-alueiden ajallisen vaihtelevuudenkin. Esimerkiksi ihmisen käsitys itsestään voi vaihdella ajan myötä suuntaan jos toiseenkin normeiksi nostettujen ääripäiden välillä.

Toisaalta yleisenä huomiona sanastosta, pikaisen silmäilyn jälkeen, voisi ehkä kaivata vielä selkeämpää erottelua sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden välillä ja molempien käsitteiden ääripäiden välissä olevan esille tuomista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ajallinen ulottuvuus on kyllä merkittävä tekijä yksilön kokeman sukupuolisuuden (ja seksuaalisuuden) laadullisena selittäjänä - murros- ja nuoruusiässä sukupuolisuuden kokee yleensä eteenpäin työntävänä virtana, missä itse on ajopuuna, ja näin jo pitkälti keski-ikäistyneenä näitä pääosin samoja asioita pystyy tarkastelemaan rauhallisemmin paikalleen pysäyttäneessä suvannossa :)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Esimerkiksi "naara" (se koukku jolla etsitään hukkuneita vetämällä naaraa veneen perässä) on turhan sukupuolitettu koska sanasta tulee mieleen naaras. Me terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen työryhmässä päädyimme suosittelemaan termiä "henkilöhakulaite".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Nyt ei naarata" - totesi sureva savolaismies, kun hän kuuli anoppinsa hukkuneen...

Tasa-arvosanaston termit ja etenkin niidet selitykset ovat mielestäni melko yleiskäyttöisiä ja ajantasaisia, vaikka niitä suurimmalta osin käytetään edelleenkin vain hallintoviranomaisten omissa oppaissa ja sukupuolen tutkimukseen perehtyneiden keskinäisissä keskusteluissa.

Itse huomasin sanastosta puuttuvan ainakin yhden keskeisen nykyajan tasa-arvo-teemaan kuuluvan termin - "inklusiivisuus" luonnehtii vähemmistöryhmiä näiden oman aktiivisen toimijuuden kautta paremmin kuin sinänsä mainiosti tarkentava "intersektionaalinen" tarkastelutapa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset