jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Saako poika leikkiä nukkevauvan kanssa koti-isää?

Käsitykset sukupuolirooleista ovat viimeisten vuosikymmenten aikana laventuneet jo siinä määrin, että lapsille sallitaan sukupuolirajoja ylittävä uteliaisuus ja omaa luontaista identiteettiä vahvistava samaistuminen  jo hyvinkin joustavasti. Miesten omat valmiudet elää sukupuoltaan aikaisempaa valinnaisemmin  ja yhteiskunnan miehille suomat mahdollisuudet osallistua perheen sisäisen tasapainon ylläpitämiseen isyys- ja vanhempainvapaiden muodossa ovat lisänneet nuorten isien osuutta lasten läsnäolevina kasvattajina ja sukupuolistereotypioita rikkovina roolimalleina, joten on varsin luontevaa odottaa vähimmillään, ettei  tiedostavimmissa perheissä enää ainakaan toruta nukkevauvojen kanssa leikkiviä poikia.

​Perheiden sisältä kumpuavan asennemuutoksen tukena esiopetus ja  varhaiskasvatus kehittyvät myös samaa vauhtia sukupolvittain etenevän liberalisoitumisen myötä - stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaisten kasvatusmenetelmien kritiikin ohella nykyaikaisessa varhaiskasvatuksessa sukupuolten välistä tasa-arvoa pyritään edistämään suunnitelmallisesti sukupuolen moninaisuus huomioiden.

​Varhaiskasvatuslain ohella valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat järjestelmälliset puitteet  kehittää alueellista varhaiskasvatustyötä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa käytetyn sanamuodon mukaisesti kohti inklusiivista toimintakulttuuria.

   "(Inklusiivisessa toimintakulttuurissa) yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä. Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta.

Toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Lisäksi tulee pohtia, miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa.

Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä tavat toimia stereotyyppisten oletusten mukaisesti välittyvät lapsille. Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakko-odotuksia.

Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä."


 


Kansainvälisen vertailun ja ehkäpä myös blogikirjoitteluni jatkuvuuden vuoksi kannattaa huomioida, että otsikossa esittämääni kysymystä ei Pohjoismaiden ulkopuolelle välttämättä lähestytä aina niinkään myönteisesti sukupuolten tasa-arvon edistämistä ilmentävässä mielessä, vaan usein pikemminkin sukupuolten determinististä "luonnonjärjestystä" puolustellen. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa nukeilla leikkivä  poika on monin paikoin suuressa vaarassa päätyä eheytysterapiaan "liian tyttömäisen käyttäytymisensä" vuoksi!!
 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Hohhoijaa, vastaus otsikon kysymykseen on itsestäänselvästi: "Saa." Eikä kukaan täysijärkinen pidä koti-isän leikkimistä "tyttömäisenä käyttäytymisenä".

Näihin itsestäänselvyyksiin ei tarvita mitään "sukupuolen moninaisuuden huomioimista", mitä tällainen sanapuuro sitten tarkoittaneekaan. Yleensäkään lasten kanssa ei noista sukupuolijutuista kannattaisi tehdä niin hirveästi numeroa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Eikä kukaan täysijärkinen pidä koti-isän leikkimistä "tyttömäisenä käyttäytymisenä"."

Näin on minunkin mielestäni - totunnaisia sukupuolirajoja rikkovat lapset eivät ole minkään terapian tarpeessa (etenkään kirjoitukseni viimeisessä kappaleessa viittaamieni eheytysterapioiden (reparative therapy) tarpeessa). Heitä tulee pikemminkin kannustaa kokeilemaan erilaisia mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja luovasti opettavia olemisen muotoja ...

"Sukupuolen moninaisuus" käsitteenä on mielestäni aivan syystä otettu käyttöön varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen perusteissa - sehän tunnistaa tyttöjen ja poikien erilaiset ja yhdistävät piirteet koko laajuudessaan (eli myös sukupuolivähemmistöt huomioivasti).

"Yleensäkään lasten kanssa ei noista sukupuolijutuista kannattaisi tehdä niin hirveästi numeroa."

Niin, silti niistä olemuksellisiksi oletetuista sukupuolieroista tehdään jatkuvasti karkeita päätelmiä varhaiskasvatuksen eri vaiheissa - esimerkiksi valittaessa lapselle leluja (lahjoiksi tai opetusvälineiksi) sekä puhuteltaessa lapsia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Nukkevauvan hoivaaminen oman isänsä esimerkkiä seuraamalla opettaa pojalle hyödyllisiä taitoja aikuisuutta varten - hänellä on kotoa perittyä tietoa ja valmiuksia hoitaa omia lapsia vaikka sitten yhdessä samaa sukupuolta olevan aviopuolisonsa kanssa.

Esimerkiksi näin sukupuolen moninaisuudesta käytännössä ...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Lapsi saa tietysti hoivata nukkea tai leikkiä transformerilla tai miekkailla muille näkymättömiä dinosauruksia ja merirosvoja vastaan puukepillä, mistä nyt tykkää. Keskiarvoisesti pojat tuntuvat olevan kiinnostuneempia jälkimmäisestä mutta yksilötasolla valinnan pitää tietenkin olla vapaa.

Mutta väite että nukkevauvan hoivaamisessa oppisi jotain vanhemmuuden taitoja ja valmiuksia lastenhoitoon kuulostaa absurdilta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

No, nukkevauvoja valmistetaan ja markkinoidaan kaiken ikäisille opetusvälineiksi kohtaamaan ensimmäistä kertaa vanhemuuden raskas taakka - esimerkiksi raskaina olevat teiniäidit ja heidän kumppaninsa (kuulemma) hyötyvät nykyisin jo varsin luonnollisen oloisiksi tehtyjen (äänet ja haju mukana) nukkien hoitamisesta.

https://projects.ncsu.edu/cals/agcomm/magazine/spr...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #7

Opetustarkoitukseen tehdyillä nukeilla on kovin vähän tekemistä lasten nukkeleikkien kanssa. Ja niillä taas kovin vähän tekemistä vauvanhoidon kanssa. Mikä jälkimmäinen on 24h/vrk työtä, heräämisiä ja väsyneisyyttä, ulosteenpuhdistamista, huolta terveydestä kaikkine iloineen.
'
Tuo linkkisi kertoo lähinnä teiniraskauksien ehkäisemiseen tarkoitetusta valistuksesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Pienen lapsen leikki ei tietenkään ole ensisijaisesti ammatillista tai käytännöllistä arjen hallinnan opiskelua, vaan asioihin tutustumista ja omaksumista sekä omien emootioidensa kehittämistä - pojille nukkeleikit antavat kannustettuna myönteisen kuvan hoivaavasta isyydestä ja samalla tuo hoivaleikkeihin kannustaminen tietenkin "viestii sosialisaation välityksellä kasvavalle sukupolvelle siitä, että sukupuolet voivat tasavertaisesti osallistua myös lastenhoitamiseen"...

Vauvanukkeja käytetään ihan mainitsemassani mielessä eli vanhemmuuden harjoittelussa ja mitä tulee tuohon edellä linkkaamaani uutiseen elektronisten ja varsin luonnollisen oloisten nukkevauvojen avulla toteutettuun peruskouluikäisille annettuun seksuaaliterveysvalistukseen, niin seurantatutkimuksissa on todettu tällaisen valistuksen itse asiassa lisäävän teiniajan raskauksia... (vauvanuket eivät siis toimi "pelotteena").

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #9

No ainakin sinun linkissäsi ne toimivat "pelotteena", mikä on koko homman tarkoituskin. "Practice with computerized babies encourages teens to put off parenting."

"pojille nukkeleikit antavat kannustettuna myönteisen kuvan hoivaavasta isyydestä ja samalla tuo hoivaleikkeihin kannustaminen tietenkin "viestii sosialisaation välityksellä kasvavalle sukupolvelle siitä, että sukupuolet voivat tasavertaisesti osallistua myös lastenhoitamiseen"..."

Nyt mentiinkin jo sille tasolle, että poikia pitäisi KANNUSTAA nukkeleikkeihin ja tästä kasvaisi potentiaalisesti jotenkin parempia ja hoivaavampia isiä. Tuosta on lyhyt askel siihen, että stereotyypinen poika joka leikkii "poikaleikkejä" on vähemmän toivottavaa.

Toivottavasti emme mene kohti tilannetta, jossa blogin otsikossa pitää kysyä että "saako poika leikkiä autojen kanssa lakaisukoneenkuljettajaa?"

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

http://www.bmj.com/content/354/bmj.i4666

http://www.dw.com/en/australian-study-shows-baby-s...

Seurantatutkimukset kyllä kiistatta osoittavat, että luonnollisen oloisilla nukeilla toteutettu seksuaaliterveysvalistus jos ei Byt ihan innosta teinejä hankkiutumaan raskaaksi, niin ainakin lisää teiniraskauksien määrää.

"Nyt mentiinkin jo sille tasolle, että poikia pitäisi KANNUSTAA nukkeleikkeihin ja tästä kasvaisi potentiaalisesti jotenkin parempia ja hoivaavampia isiä. Tuosta on lyhyt askel siihen, että stereotyypinen poika joka leikkii "poikaleikkejä" on vähemmän toivottavaa.
Toivottavasti emme mene kohti tilannetta, jossa blogin otsikossa pitää kysyä että "saako poika leikkiä autojen kanssa lakaisukoneenkuljettajaa?""

Kyllä, poikien emotionaalisuuden kannustava laventaminen leikkien avulla pienentää heti ja välittömästi poikien riskiä ajautua syrjäyttäville elämänpoluille - peruskoulun oppimistulokset ja mm. Pisa-testin tuloksethan osoittavat, että melko suurella osalla peruskoulun päättöluokkien pojista oppimisvalmiudet ja elämänhallintaa helpottavat taidot ovat esikoulu mukaan lukien yli kymmenvuotisesta uurastuksesta huolimatta puutteellisia. Osa heistä on suorastaan luku- ja kirjoitustaidottomia...

Tähän onnettomaan kehitykseen on syynä mm. poikien kapea-alaiset eläytymistilat lapsuuden aikana ja perhepiirin toksista maskuliinisuutta ihannoivat perityt käytänteet.

Sukupuolen moninaisuus -teeman alla aion seuraavaksi esittää (vanhan tutun) kysymyksen siitä, että voiko poika mennä päiväkotiin kukkamekkoon pukeutuneena eli onko lapsen identifioituminen muuhun sukupuoleen kuin mitä hänelle on syntymätodistukseen merkitty normaalia sukupuolen moninaisuuteen kuuluvaa vaihtelua? (Kyllä on).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Ikäihmisillekin nukkevauvojen paijaamisesta on hyötyä - esimerkiksi vakavasti dementoituneiden on todettu tointuvan suhteellisen onnellisiksi ja ikään kuin "ajantasalla oleviksi" nukketerapian avulla. Hoivavietin toteuttaminen aktivoi mielihyväkeskusta tjsp...

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147130...

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen Vastaus kommenttiin #11

"Seurantatutkimukset kyllä..."
No minä kommentoin linkkiäsi, joka kertoi muuta.

"Kyllä, poikien emotionaalisuuden kannustava laventaminen leikkien avulla pienentää heti ja välittömästi poikien riskiä ajautua syrjäyttäville elämänpoluille..."

Ymmärränkö nyt, blogin aiheeseen liittyen, että tämä laventaminen tarkoittaa että poikia pitää kannustaa leikkimään nukeilla? Entä jos ei halua, pitääkö silti jotta lapsesta kasvaisi parempi vanhempi?

"...toksista maskuliinisuutta ihannoivat perityt käytänteet"

Yritin huonolla menestyksellä pitää kahvin sisällä. Mitähän tällä käytännössä tarkoitetaan? Onko "toksista maskuliinisuutta" jos poika mielummin kiipeilee puussa, leikkii dinosauruksilla ja tekee sopivanmuotoisesta puunkalikasta leikkipyssyn tai on kiinnostuneempi transformereista kuin vauvanukeista? Entä jos kyseessä on tyttölapsi, kuuluuko tässä mahdollisesti esiintyvää "toksista maskuliinisuutta" kannustaa sukupuolten tasa-arvon nimissä?

Poikien syrjäytymisen pääsyynä lienee peruskoulun kyvyttömyys arvostaa "poikamaisia" piirteitä pojissa, hiljainen ja kiltti tyttö saa parempia numeroita kuin riehakas poika joka joutuu ongelmiin "poikamaisten" piirteidensä vuoksi. Minusta ratkaisuna ei ole ohjata näitä poikia käyttäytymään kuin tytöt mahdollisesti omien luonteenpiirteidensä vastaisesti.

Oletko tutustunut tähän kirjaan?
http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?ki...
Mitä mietteitä se herättää?

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Entäs sitten ne kaksi pahrmpaa kysymystä
- onko pojan pakkop leikkiä nukeilla koti-isää ja
- saako poika leikkiä autoilla rallitähteä

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Jos tyttölapsi haluaa leikkiä prinsessaa niin se on paha, koska tällä ylläpidetään jumittuneita sukupuolirooleja ja kasvatetaan tyttö maskuliiniseen diskurssiin. Sen sijaan poikia pitää kannustaa leikkimään prinsessaa, koska se lisää sukupuolten tasa-arvoa.

Jos poika haluaa leikkiä autolla ja haaveilee rallista se on toksista maskuliinisuutta, auton sijaan poikaa pitää kannustaa hoivaamaan nukkea. Tämä estää pojan syrjäytymistä ja kasvattaa tästä paremman isän sitten tulevaisuudessa.

Ja minä kun luulin opettavani pojalle empatiaa kun näytin miten virvelillä saatu hauki pitää kalauttaa heti tajuttomaksi ja laskea veret, ettei eläin turhaan kärsi. Sen sijaan että joulupukki olisi tuonut vauvanuken toivomuslistan ulkopuolelta.

Pojalle pitää jämäkästi kertoa että hän on väärässä ja hänestä kasvaa huono ihminen jos ei ole kiinnostunut edes nuken hoivaamisesta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Kari piirsi Hesarissa kuvan pojista leikkimässä nukella sen jälkeen, kun Vappu Taipale joskus 80-luvulla teki virallisen aloitteen asiasta koskien päiväkotien ohjausta.

Kuvassa pojat olivat hirttäneet Molla-Maijan puun oksasta ja tanssivat inkkaritanssia puun ympräillä.

Tekstinä oli: "POJAT LEIKKIVÄT NUKELLA".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

:)

"Ennen vanhaan" sukupuolirajojen rikkomisella oli helpompi vitsailla - samoihin aikoihinhan P-P Petelius ja Aake Kalliala esittivät sketsejä ihan sujuvasti mm. mustalais- ja saamelaishahmoiksi pyntättynä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset