jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvää tiedotettavaa

 

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tasavallan presidentti on juuri äsken henkilökohtaisesti allekirjoittamalla vahvistanut 1.3.2017 voimaan astuvaan uudistuneeseen avioliittolakiin kuuluvan ns. toisen liitännäislakipaketin kokonaisuudessaan :

"Tasavallan presidentti vahvisti 13.1.2017 seuraavat lait:

Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta, laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki yleisestä asumistuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 232/2016 vp). Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä muutetaan siten, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Samaa sukupuolta olevalle avioparille, joka adoptoi lapsen yhdessä, säädetään oikeus yhteen isyysrahakauteen. Lapsen isällä on lapsen hoidosta vastatessaan oikeus vanhempain- ja isyysrahaan, vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa. Elatustukilakia muutetaan siten, että elatustuen esteenä on myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa. Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa ja avopuolisoita koskevat säännökset muutetaan sukupuolineutraaleiksi. Lait tulevat voimaan 1.3.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä, jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla.​"​Avioliittolain muutokseen on virastoissa valmistauduttu melko hyvin, sillä mm. Kansaneläkelaitos ja Aluehallintovirasto ovat tiedottaneet tulevista muutoksista asianmukaisen näkyvästi - AVI kertoo mm. että samaa sukupuolta olevat parit voivat jo nyt pyytää maistraatista avioliiton esteiden tutkimusta "parisuhteen rekisteröinnin estetutkintana​".

​"

Maistraatit alkavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon 1.3.2017 lukien. Ennen kuin avioliittoon vihkiminen voi tapahtua, tulee avioliiton esteet tutkia. Esteiden tutkintaan kuluu seitsemän päivää. Sekä avioliiton että parisuhteen rekisteröinnin estetutkinta on voimassa neljä kuukautta. Avioliittolain muutosten tultua voimaan sekä samaa että eri sukupuolta olevien parien avioliiton estetutkinta suoritetaan samalla tavoin.

Ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa samaa sukupuolta olevat parit voivat pyytää maistraatilta esteiden tutkintaa siten, että se suoritetaan parisuhteen rekisteröinnin estetutkintana. Parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta annettu todistus rinnastetaan avioliiton estetutkintatodistukseen. Samaa sukupuolta oleva pari voidaan näin ollen vihkiä avioliittoon heti 1.3.2017, jos parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa varten pyydetty todistus on vihkimishetkellä voimassa."

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset