jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuolen moninaisuus

 

Sukupuolen moninaisuus käsitteenä ja sukupuoli sosiaalisena ulottuvuutena näyttää hämmentävän osaa aikuisväestöä vieläkin näin armon vuonna 2017, joten on mielestäni aiheellista muistuttaa mieliin vuoden 2015 alusta voimaan tulleen uudistetun tasa-arvolain laajentuneesta syrjintäsuojasta sekä sukupuolen erilaisista ulottuvuuksista.

Tasa-arvolain tarkoitus on määritelty sen ensimmäisessä luvussa hyvin selkeästi :

   "Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.​"

​Lakia sovelletaan kaikessa yhteiskunnallisessa toimessa mukaan lukien viranomaispalvelut, opetus ja koulutus, työelämä ja tavaroiden ja palveluiden tarjonta.

​Tasa-arvolain lakitekstistä ja lakiesityksen perusteluosiosta, joka on myös käyvä oikeusohje, käy ilmi, että oletus sukupuolen essentiaalisesta kaksijakoisuudesta on tosiaankin sosiaalisesti rakentunut oletus, millä on joissain yhteyksissä käytännön arkielämää sujuvoittavien merkityssisältöjensä ohella laajat syrjintään johtavat vaikutuksensa. Juridisiin järjestelmiin ulottuessaan tällainen karkea luokittelutapa marginalisoi mittavan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ryhmän sekä jättää heidän oikeusturvansa puutteelliseksi, joten tätä tasa-arvolain täsmennystä on pidettävä suurena edistysaskeleena tasa-arvon tosiasiallisessa toteutumisessa.​Ketä sitten ovat henkilöt, jotka kuuluvat sukupuolivähemmistöihin?

​No, yleispätevästi voidaan todeta, että henkilö, joka ei ole cis-sukupuolinen, kuuluu johonkin sukupuolivähemmistöryhmään :)

​Liite 1 - sukupuolivähemmistöistä

 
 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Niko Sillanpää

Tällä suvullisesti lisääntyvällä, seksuaalisesti dimorfisella lajilla on sukupuolia, kuten sanottu, tasan kaksi: mies ja nainen. Näiden ulkopuolella on somaattisia ja psyykkisiä sairauden tiloja. Sairauden tiloja ei pidä normalisoida, mutta ei syrjiäkään.

Yhteiskuntaa ei myöskään ole syytä järjestelmä sairauksien vaatimusten mukaan, vaan tämän terveen, määrällisesti aivan ylivoimaisesti suuremman enemmistön mukaan.

Judith Butlerin ynnä muiden olemattoman problematisoijien ajatukset voi työntää historian kuriositeettien viemäriin. Mitään älyllistä annettavaa Butlerilla ja kaltaisillaan ei ole.

Nämä asiat tosiaan näyttävät hämmentävän Antikaista ym. Meidän ei-hämmentyneiden tehtävä on torjua antikaisten vaatimukset ja poistaa kaikki antikaisten tähän mennessä rakenteisiin tuottama hämmentäminen. Yhdysvalloissa epäilemättä lähi vuosina mennään tähän suuntaan, kun Trump ja GOP:n kongressin enemmistö alkavat purkamaan progressiivisen yhteiskuntaprojektin rakenteita. Järkiintymisen aika on alkanut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

No, lääkärikollegasi suurimmalta osin eivät pidä esimerkiksi transsukupuolisuutta itsenäisenä sairauden tilana - transhenkilöiden sukupuoli-identiteettiä vahvistavan lääketieteellisen hoidon diagnostillinen peruste on aina potilaan kokemassa epämukavuudessa nykytilaansa.

Edustat siis ammattikunnassasikin sinänsä kirjoitukseni linjauksen mukaisesti vähemmistöä, jolle ei tosin ole tämän "ominaispiirteensä" johdosta annettavissa omaa syrjintäsuojaa ("suvaitsemattomuutta ei tarvitse suvaita") :)

Myös transvetismi on jo aikoja sitten poistettu icd-10 -tautiluokitusjärjestelmästä

Niko Sillanpää

Monissa DSM-luokituksen psykiatristen sairauksien diagnostisissa kriteereissä on erillinen kohta tyyliin "aiheuttaa henkilölle ahdistusta", esim. OCD-spektrin häiriöt. Mikä ei muuta näitä tiloja yhtään sen vähemmän sairauden tiloiksi, eli mistä lie höliset.

Transvetismi taas kuuluu ilmaisuasioihin, jotka eivät itsessään/yksin kuulu lääketieteen sovellusalueen piiriin ylipäätään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #4

Suomalainen terveydenhuolto ei sovella DSM-järjestelmää millään tavalla eikä suomalaisessa terveydenhuollossa transihdentiteettiä siten käsitellä "sairauden tilana". Vrt. raskaus ja synnytys, joita niitäkään ei pidetä "sairauden tiloina", vaikka raskaana olevia varten onkin rakennettu melko mittava neuvolajärjestelmä ja keskussairaaloissa on aivan omat osastonsa synnyttäjille...

Raskauteen tosin liittyy jopa yleisesti masennusoireita kuten myös synnytyksen jälkeiseen aikaankin - samoin henkilöillä, joilla on transidentiteetti, erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä johtuen kirjoituksessani mainituista yhteisöissä vallitseviin olettamiin perustuvista syistä...

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #5

ICD:n psykiatrian osuus on pitkälti kopioitu DSM:stä ja psykiatrit käyttävät näitä rinnan.

Raskaus on fysiologinen tila, johon voi kehittyä komplikaatioita, minkä asian vuoksi on ennaltaehkäisevää toimintaa, eli neuvola. Ahdistuneisuus sellaisen asian vuoksi, että on fyysisesti ja molekyylibiologisesti jommankumman sukupuolen edustaja, mutta kuvittelee/kokee olevansa toisen, on epäfysiologinen eli sairauden tila ja sellaisena asiaa käsitellään hoitojenkin kannalta. Tässä asiassa ei ole mitään epäselvyyttä eikä analogian yritelmässäsi ole vähäistäkään järkeä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Joo, DSM-5 on amerikkalainen psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä ja amerikkalaiset psykiatrien järjestö APA sekä psykologien järjestö, minkä senkin lyhenne on APA, puoltavat transhenkilöiden (transgender and gender variant individuals, trans- ja muunsukupuolisten) perusoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa lainsäädäntöä :

"
Therefore, the American Psychiatric Association:
1. Supports laws that protect the civil rights of transgender and gender variant individuals
2. Urges the repeal of laws and policies that discriminate against transgender and gender variant individuals.
3. Opposes all public and private discrimination against transgender and gender variant individuals in such areas as health care, employment, housing, public accommodation, education, and licensing.
4. Declares that no burden of proof of such judgment, capacity, or reliability shall be placed upon these individuals greater than that imposed on any other persons. "

https://www.psychiatry.org/home/search-results?k=t...

http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Aiheeseen mainosti sopiva tiededokumentti - Sex Changes That Made History, Yle Areena :

http://areena.yle.fi/1-3313101

Tosin itse aiomme nyt lähteä tutustumaan hiihtolatujen ja -tyylien moninaisuuteen kevyesti lumettuneelle järven jäälle ...

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Itse en näe suurta eroa sen välillä tunteeko mies olevansa nainen tai tunteeko esko olevansa jeesus. On vain helpompaa kääntää miehen penis ylösalaisin ja rakentaa tälle tekorinnat kuin järjestää eskolle 12 opetuslasta ja kyvyn tehdä ihmeitä.

Timo Lehtonen

Ilmauksessa "sukupuolen moninaisuus" sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli itsessään olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii lukijalle, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia - ei vain kahdenlaisia. Tosiasiassa asia ei ole noin, koska ihmisiä on sukupuolta koskien vain kahdenlaisia: miessukupuolta olevia (mies/poika) ja naissukupuolta olevia (nainen/tyttö).
Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).
Käsite ”sukupuolen moninaisuus” voi oikeasti tarkoittaa vain sitä, että on monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia. Monikkomuoto ”sukupuolten moninaisuus” olisi asiaa paremmin kuvaava ilmaus. Vertaa ilmausta ”sukupuolten moninaisuus” ilmaukseen ”sukupuolten tasa-arvo”, joka tarkoittaa käytännössä samaa kuin naisten/tyttöjen ja miesten/poikien (huomaa monikkomuoto) välinen tasa-arvo.

Sukupuoli (vapaamuotoinen kuvaus): ihmisten erilaisuutta kuvaava käsite, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviin ihmisiin.

Kielitoimiston sanakirjassa (kielitoimistonsanakirja.fi) oleva sukupuoli-sanan selite: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”

Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on: http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2154...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli on vähän niin kuin mielipide - jokaisella on omanlaisensa. Ja tästäkin varsin yleisesti tunnetusta toteamuksesta seuraa loogisena päätelmänään se, että sukupuoli mielipiteen lailla rakentuu yksilöllisesti sosiaalisessa intersubjektiossa.

"Sukupuolen moninaisuus" ilmaisee käsitteenä tosiaan myös tyttöjen ja poikien (miesten ja naisten) olevan identiteeteiltään huomattavasti sukupuolistereotypioita yksilöllisempiä persoonina. Tämän jo viimeistään 60-luvulta saakka toisen aallon feministien miehen ja naisen ns. sukupuolirooleihin kohdistaman kritiikin myötä vakiintuneen ajatuksen ohella myös ns. biologisen sukupuolen ymmärretään nykyisin olevan aikaisemmin oletettua monisyisemmin ilmentyvä kokonaisuus :

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/67485/...

Käsitys kahdesta sukupuolesta on varsin nuori, sillä "Eurooppalaiset lääkärit ja biologit eivät luoneet ennen valistusta modernin ajattelun mukaista veitsenterävää sukupuolierottelua. Sukupuolia – miestä ja naista – tarkasteltiin 1500-luvulle asti rakenneyhtäläisen mallin kautta. Nainen määrittyi vielä renessanssin aikana epätäydellisenä ja/tai puutteellisena miehenä.

Kreikkalainen lääkäri Galenos (129–200 jaa.) ilmaisi yhden sukupuolen mallin idean näin: ”Kääntäkää naisen elimet sisältä ulospäin ja miehen elimet ulkoa sisäänpäin, niin havaitsette, että ne ovat aivan samanlaiset.” Antiikin kirjoittajat pitivät myös sukupuolten ruumiinnesteitä analogisina. Tämä merkitsi ihmisten genitaalisen eriytymättömyyden esittämistä ikään kuin toisessa rekisterissä. Myös naisilla oli penis ja kivekset, myös naiset erittivät spermaa. Samoin miesten katsottiin erittävän kuukautisverta ja maitoa. "

No, esimerkiksi Raamatun luomiskertomuksen (Moos. 1:27)suomennoksessa käytetään harhaanjohtavasti termejä "mies" ja "nainen" luomistyön lopputulemina ikään kuin nykyisin vallitsevan binaarisen sukupuolijärjestelmän vahvikkeena :

"Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

Anakronistinen virhepäätelmä tulee kuitenkin verraten helposti ilmeiseksi, kun kirjoitusta tutkitaan alkuperäisen heprean kielisen version tulkinnan kautta - Genesiksen alkuperäisessä kirjoitusasussa Jumala näet loi ihmisen omaksi kuvakseen, jotka olivat silloisia Aristoteleen konstruoimia lääketieteen oppeja mukaellen yhden sukupuolen muunnelmina nimeltään selem (kuva) ja demut (samankaltainen)...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Kielitoimiston sanakirjassa (kielitoimistonsanakirja.fi) oleva sukupuoli-sanan selite: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”"

Yleiskielen sanakirja on tältä osin selitysvoimaltaan puutteellinen, sillä tuo selite pätee ainoastaan cis-sukupuolisiin - esimerkiksi transsukupuolisilla yllä tehty lisääntymissolujen ominaisuuksien mukainen jaottelu menee täysin päinvastaisesti...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolen moninaisuus on vuoden 2017 vuositeema, joten tämä kirjoitukseni on vasta ns. "hyvä alku" :)

https://www.facebook.com/sateenkaariperheet/posts/...

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

On silti ihan pohdinnan arvoinen asia, takaako se yksilön onnellisuutta jos sukupuoli voi olla ihan mitä tahansa mitä yksilö vain päätyy siitä omassa mielessään ajattelemaan. Joissain harvoissa piireissä sukupuolihormonien nauttiminen on jo nyt trendi, mistä kaikki transsukupuolisetkaan eivät ole kauhean innoissaan. Jos sukupuoli muuttuu koko ajan epämääräisemmäksi valinnaksi muiden joukossa, transsukupuolisten voi olla entistä vaikeampaa perustella haluaan sukupuolen vaihdokseen.

Ei tarvitse olla minkään sortin konservatiivi nähdäkseen ongelmia tällaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä. Ihan jo Jean Baudrillardia soveltaen kritiikkiä voi löytää soveltamalla hänen hypertodellisuus-käsitettään. Jos sukupuolikin voi olla mitä tahansa ihminen päähänsä saakin (muita ihmisiä vahingoittamatta) ja tulevaisuudessa ihminen voi muuntaa kehonsa huippukehittyneen teknologian avulla sellaiseksi kuin haluaa, tekeekö se ihmisen todella onnelliseksi? Itse veikkaan, että hypertodellisuuden laajeneminen sukupuolen alueelle tällä tavoin vain lisää uusia sokkeloita joihin eksyminen tulee aiheuttamaan ihmisille myös mielenterveysongelmia. Valinnan vapaus kun ei ainoastaan lisää onnellisuutta ja hyvinvointia (jota sitäkin se tekee) vaan se aiheuttaa myös kielteisiä asioita. Erityisesti se epävakauttaa niiden elämää, joilla se on valmiiksi keskivertoa epävakaampaa. Minusta on ironista, että monet vasemmistolaisetkaan eivät tätä usein tule miettineeksi, vaikka luulisi olevan heidän arvojensa mukaista miettiä asiaa myös tältä kantilta. Mutta ehkä tämä valinnan vapauden menestystarina, tai laajemmin länsimaisen ultramodernin yhteiskunnan menestystarina on lopulta tärkeämpi asia. Osa ihmisistä tulee tuon menestystarinan vuoksi kärsimään, mutta heidät ikään kuin uhrataan korkeamman tavoitteen edessä. Siksi heille koituvista ongelmista ei välitetä. Niistä on myös vaikea puhua, koska se uhkaisi tätä narratiivia länsimaisesta yhteiskunnasta jonkinlaisena ihmiskunnan kulttuurin huipentumana.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Transhumanismi (kyberbetiikan raskaat sovellukset keinoelinsiirrännäisineen) on kuitenkin vielä "julesvernemäistä" haaveilua pääosiltaan - transihmisten tavoite siedettävästä elämisestä arjessa sen sijaan vaatii ainoastaan pieniä hallinnollisia muutoksia.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset