jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Translaki uudistumassa

 

Tuleva vuosi tulee olemaan ihmis- ja perusoikeuksien vahvistumisen vuosi täällä Suomessa, sillä ennenkaikkea seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten yhdenvertaista asemaa lain edessä parantavan maaliskuun alusta voimaan tulevan  avioliittolain uudistumisen  kaikkine liitännäislakeineen lisäksi eduskunnassa on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyjonossa  odottamassa käsittelyvuoroaan laajaa kannatusta kansanedustajien keskuudessa nauttiva lakialoite translain osittaisuudistuksesta, joka lakitekstiin kirjatussa muodossa tulee täydentämään sukupuolivähemmistöt kohderyhmänään perustuslaista määräytyvää lainsäätäjää ja viranomaisia eli julkista valtaa velvoittavaa yhdenvertaisuuden yleistä edistämistavoitetta.

​Sosiaali- ja terveysvaliokunnan odotetaan antavan lakialoitteelle puoltavan lausuntonsa jo heti alkutalvesta, minkä jälkeen lakialoitteen hyväksyminen valmiiksi laiksi on muodollista äänestystä vaille selvä asia ja näin muodoin sukupuolen määrittelystä ja juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisesta tulisi jatkossa asianmukaisesti henkilökohtaisesti päätettävissä oleva asia.

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus ovat perusoikeuksia ja kuten hyvin tiedämme, niin  perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista ainoastaan hyväksyttävän ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen niin vaatiessa.

​Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole tällainen hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima ehto oman sukupuolensa todeksi elämiselle...

​Lakialoitteessa tämä edellämainittu on perusteltu yksityiskohtaisemmin ja ehkä myös hieman lyhyemmillä  ja "selkokielisemmillä" lauserakenteilla (mikä on ihan hyvä taktiikka, koska nykyiselläkin eduskunnalla tuntuu aika ajoin olevan ongelmia ymmärtää perusoikeuksien laajuus ja ylipäätään koko perustuslain tarkoitus :))


   " Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta.  

Suomen perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen antaa suojaa henkilöön käyviä tarkastuksia ja pakolla toteutettavia lääketieteellisiä tai vastaavia toimenpiteitä vastaan. Perustuslain 7 §:n säännöksellä ja siitä aiheutuvilla velvoitteilla on kaksi ulottuvuutta. Julkisen vallan on itse pidättäydyttävä loukkaamasta näitä oikeuksia, mutta sen on myös luotava olosuhteet, joissa kyseiset perusoikeudet nauttivat suojaa yksityisiä loukkauksia vastaan.  

Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja on osin päällekkäinen perustuslain 10 §:n kanssa. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista siihen. Yksityiselämään kuuluu yksilön oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. 

Perusoikeuksia koskevan hallituksen esityksen (HE 309/1993 vp) perustelujen mukaan henkilökohtaisen koskemattomuuden asema perusoikeutena asettaa siihen puuttumiselle korkean kynnyksen. Rajoitusten on oltava hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Perusoikeusjärjestelmän kannalta tarkasteltuna rajoitusta voidaan pitää hyväksyttävänä, jos se on välttämätön painavamman intressin turvaamiseksi. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykseksi asetettu lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus ei täytä perusoikeuden rajoittamiselle asetettavia edellytyksiä. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ei voida katsoa olevan painavampaa intressiä, jonka suojaaminen edellyttäisi lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan säännöksen pysyttämistä voimassa. 

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 22 §:n säännös, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ei ole sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja maamme muiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Transhenkilöiden oikeus perus- ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan edellyttää, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista.  

Lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa transsukupuolisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.  "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset