jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Feministinen puolue puoluerekisteriin

 

 

Feministinen puolue on juuri äskettäin kerännyt tarvittavat 5 000 kannattajakorttia ennätysajassa ja jättänyt hakemuksen puolueeksi rekisteröitymisestä,  joten puolue voi nyt hyvillä ja nosteisilla mielin alkaa valmistautua keväisiin kunnallisvaaleihin.

​Feministisen puolueen puolueohjelma rakentuu inklusiiviseksi perusajatukselle "ajattele globaalisti - toimi lokaalisti".  Feministisen puolueen poliittinen painopiste nojautuu puolueen nimen mukaisesti tasa-arvon edistämiseen kaikilla yhteiskunnallisilla politiikan tekemisen osa-alueilla, joita puolueohjelmassa on erikseen vielä asemoitu teemoitetuilla tavoitteilla :

 • ​​Syrjimättömyys; puolueella on visio yhteiskunnasta, joka on olemassa kaikkia varten
 • Hyvinvointi;  puolue haluaa rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvinvointiin läpi elämäns​ä
 • Kestävä hyvinvointitalous; feministisessä politiikassa talous on työkalu, jolla taataan ennen muuta kaikkien hyvinvointi ja mahdollisuus hyvään elämään
 • Työelämä; feministinen näkökulma hyvinvointiin vaatii miettimään uudelleen myös työn sekä perhe- ja yksityiselämän välistä suhdett​a
 • Kasvatus ja koulutus; varhaiskasvatuksella ja koululla on avainasema tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä
 • Kulttuuri ja media; kulttuurilla on merkittävä rooli tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa
 • Asuminen ja ympäristö; oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen, suojaan ja terveelliseen ympäristöön ovat perusoikeuksia.
 • Terveys: hyvinvoivassa yhteiskunnassa jokaisella tulee olla pääsy verovaroin maksettuun terveydenhuoltoon, sairaanhoitoon ja hammashoitoon
 • Seksuaalisuus ja sukupuoli; Feministinen puolue lähestyy kysymyksiä seksuaalisuudesta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niihin liittyvistä oikeuksista sekä yhteiselämän eri muodoista normikriittisestä näkökulmasta
 • Sukupuolistunut väkivalta; vapaus elää ilman väkivallan uhkaa on perustavanlaatuinen ihmisoikeus
 • Inhimillinen turvallisuus; inhimillinen turvallisuus tarkoittaa vapautta elää ilmaan väkivaltaa tai sen uhkaa mutta myös sitä, että ihmisten perustarpeet kuten ruoka, suoja, puhdas vesi ja terveydenhuolto toteutuva
 • Euroopan Unioni; Feministisen puolueen tavoitteena on Eurooppa, joka ei sulkeudu sisäänpäin vaan avautuu ulospäin, ja pyrkii inhimilliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen yli kansallisten rajojen

Feministinen puolueen tavoitteet ovat suurelta osin päällekkäisiä mm. Vasemmistoliiton ja Vihreiden puolueohjelmissaan esittämien tavoitteiden kanssa ja siten tämä uusi puolue periaatteessa kilpailee samojen äänestäjien kannatuksesta - itse koen kuitenkin Feministisen puolueen enemmänkin potentiaalisena mahdollisuutena nostaa yhdenvertaisuusaatetta näkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi osaksi yleispoliittista päätöksentekoa kuin uutena vasemmistolta gallup-kannatusta vievänä puolueena. Feministisen puolueen vahvuutena voi pitää uutuusarvonsa ohella sen yhteiskuntaluokista riippumatonta puhuttelevuutta - esimerkiksi sukupuolistunutta väkivaltaa ilmenee kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä ensimmäisestä kymmenenteen tulodesiiliin ...

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (35 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

En, mutta aion tukea puoluetta sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Aiotko siis äänestää sitä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #5

Riippuu siitä, asettaako FP ehdokkaita Kuopiossa kunnallisvaaleihin ja ketä asettuu ehdolle. Tähän asti olen äänestänyt kunnallis- ja eduskuntavaaleissa joko SKDL:n tai Vasemmistoliiton ehdokasta....

Pekka Pylkkönen

Ihan samaa kuin perussuomalaisillakin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Feministinen tasa-arvo on oksymoroni.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Tämän voi ymmärtää kahdella tavalla, joko feminismi ja tasa-arvo tarkoittaa samaa asiaa tai sitten ne ovat melkeinpä toistensa vastakkaisuuksia. Oletan, että jälkimmäistä tarkoitit, jotta voin sanoa olevani kerrankin samalla linjalla Börjen kanssa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

´Mitä sitten itse kukin tarkoittaa "tasa-arvolla"...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Historiallinen kehitys osoittaa, että tasa-arvopolitiikkaa on täysin mahdoton toteuttaa huomioimatta feminististä näkökulmaa - kirjoituksessani esille nostamani sukupuolistunut väkivalta on esimerkiksi sellainen asiakokonaisuus, jota ei voi tarkastella sukupuolineutraalisti ihmisten kesken toisinaan ilmentyvänä aggressiivisuuden ympäristöä tuhoamaan pyrkivänä piirteenä.

Puhtailla tilastointimenetelmillä jo yksin kyetään osoittamaan, että miehillä ja naisilla väkivaltatilanteeseen joutumisen riskit ovat tyystin erilaiset kuten myös koetun väkivallan seuraamuksetkin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Yritit siis sanoa, että miehen todennäköisyys joutua väkivaltaisen kuoleman, haavoittumisen tai loukkaantumisen uhriksi on moninkertainen naiseen verrattuna. Mutta miten feminismillä tähän riskiin vaikutetaan?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Miehillä on tosiaan 0,95 kertainen riski kokea väkivaltaa verrattuna naisiin lähisuhteissaan minkä lisäksi lähisuhdeväkivallan seuraamukset ovat naisilla tyypillisesti kohtalokkaampia.

Miehillä on suurin riski kokea väkivaltaa toisten miesten taholta ja tähän feminismi "antaa ratkaisuksi" esimerkiksi sukupuolisensitiivisten menetelmien lisäämisen varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä laventamaan poikien ja miesten vuorovaikutustaitoja ja tunne-elämän hallintaa.

Feminististä yhteiskuntapolitiikkaa on mm. väkivallan eri osapuolille tarjolla olevien matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen - turvakotiverkosto ja sen kehittyminen monialapalveluiksi ovat saanet alkunsa naisasia-aktiivien vuosien työn tuloksena...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #14

Sukupuolistunut väkivalta olikin sinulle siis lähisuhdeväkivaltaa. Todellinen sukupuolistunut väkivalta kohdistuu lähinnä miehiin. Vain parisuhteissa esiintyvän väkivallan kohdalla ollaan melko tasa-arvoisia. Minusta on vain hyvä, etteivät naiset pääse tasa-arvoisesti kokemaan väkivaltaa miesten kanssa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #17

Miehiin kohdistuu väkivaltaa eniten toisten miesten taholta ja sekin on tietenkin sukupuolistunutta väkivaltaa. Siihen ongelmaan on tarjottu ja on tarjolla edelleenkin feministisiä ratkaisumalleja.

Raakaa väkivaltaa ja henkirikoksia tapahtuu kai eniten sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneiden miesten porukoissa ja kuten FP:n puolueohjelmasta voit lukea, niin puolueen tavoitteena on luoda hyvinvoiva kansalaisyhteiskunta, jossa kaikkien terveys ja hyvinvointi turvataan. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja poikien tunne-elämän kehittäminen ja sukupuoliroolien ja -identiteettien tunnustaminen luonnollisessa laajuudessaan vähentävät miesten välisiä jännitteitä vuorovaiktustaitojen ja itsetunnon kehittymisen myötä...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #19

Onko ongelma siis siinä, että epäfeministiset naiset kasvattavat nykyisin poikalapsensa väkivaltaisiksi miehiksi? Pitäisikö aviomiesten ottaa selkeästi isompi vastuu poikiensa kasvattamisesta kun se ei naisilta ole onnistunut?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #21

Perheen isien pitäisi tosiaankin ottaa nykyistä suurempi vastuu lastenhoidosta (oman etunsa vuoksi, jos ei muuten) - kts. kommenttini tuossa alempana.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tuossa on tietysti vielä tämä feminismien moninaisuus -ilmiö - esimerkiksi keskustalaista kansanedustaja Annika Saarikkoa tuskin kukaan pitää oxymoronina, vaikka hän tavoittelee feministisesti tasa-arvoa perhevapaisiin...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Perhevapaajärjestelmän kehittäminen siten, että iseille tarjoutuu lain puitteissa ja työnantajien (estämättä) myötävaikutuksella mahdollisuus käyttää yhtäläisesti perhevapaita on jo pitkään ollut perinteisen naisiasialiikkeen eli feministien tavoitteena. Tällaisen laajan yhteiskunnallisen tavoitteen tarkoituksena on supistaa palkkaeroa ja osiltaan purkaa sukupuolten yhteiskunnallisia olettamiin perustuvia ja siksi vinoutuneita valtapositioita. Perhevapaiden tasapuolisemmalla jakaumalla on myös kiistämättä miehille koituvia tasa-arvoedullisia vaikutuksiaan : - miesten asema lastensa huoltajina vahvistuu, miesten elämänlaatu paranee heidän saadessa kehittää kognitiivisia ominaisuuksiaan ja identiteettinsä piirteitä läheisessä vuorovaikutussuhteessa kasvavien lastensa kanssa, miesten työstressi lievenee jne...

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Uusi puolue vasemmalla tarkoittaa vasemman laidan pirstoutumista entistä pienempiin osiin ja nykyisen vaalitavan takia se tarkoittaa, että vasemman laidan edustus laskee edustustehtävissä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hyvin mahdollista että FP syö vasemmiston kannatusta, mutta toisaalta ainakin minulle on aivan sama kuka ja minkä puolueen rivissä noita FP:n puolueohjelman tavoitteita edistää...

Esimerkiksi melko paljon Kokoomuksen paikallis- ja valtakunnan tason poliitikkoja on ollut edistämässä tasa-arvoista avioliittolakia, enkä nyt sen puoluetaustan vuoksi ole itse alkanut kampanjoimaan tätä tavoitetta vastaan...

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala
Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vaikea lähteä ennustamaan, kun puolue on vasta jättänyt hakemuksen puoluerekisteriin, mutta käsittääkseni pääkaupunkiseudulla etenkin FP:llä on jo mahdollisuus saada joku edustaja valtuustoon.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Ihan samaa tasoa kuin joogalentäjät.

Käyttäjän jakerajaaho kuva
Jarkko Raja-aho

Enpä tiedä, oli miten oli ainakin kahta tavoitetta komppaan aivan satasella:

Sukupuolistunut väkivalta sekä Inhimillinen turvallisuus.

Näistä johtuvia ikäviä kertomuksia kuulee ja lukee liian paljon. Heikko on sellainen ihminen joka fyysisellä tai henkisellä väkivallalla pahoinpitelee toista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Inhimillistä turvallisuutta lähialueilla (kotinurkilla arkielämässä siis) uhkaa kai eniten eriarvoisuuden lisääntyminen ja sen aktiivinen ruokkiminen esimerkiksi avoimen rasismin muodossa - toimeentulo on Suomessa jo joten kuten turvattu kuten muukin perusoikeuksien toteutuminen, mutta erilaisten väestöryhmien eristyminen ja aktiivinen eristäminen toisistaan johtaa silti ihmisten välisten jännitteiden lisääntymiseen.

Sosiaalinen media kasvottomana alustana lisännee nykyisin "me vastaan muut"-asetelmia...

Käyttäjän jakerajaaho kuva
Jarkko Raja-aho

No ihan tätä minä en tarkoittanut ja tuskin FP:ään

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Hyvä että tulee vaihtoehtoja lisää ja varsinkin nk vasemmistoon johon FP on laskettavissa. Tämä tulee hajoittamaan lisää esim vihreiden ja vasemmistoliiton ääniä.

Käyttäjän amgs kuva

Juho, kirjoitit, että feministisen puolueen poliittinen painopiste nojautuu puolueen nimen mukaisesti tasa-arvon edistämiseen. Miksi puolueen nimi ei ole maskuliininen-, femimasku-, femasku tai maskufemi puolue?

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Tämä on kai sama pointti, jonka Börje teki ylempänä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Johtuu siitä historiallisesta kehityksestä, että naisilla on ollut ja on edelleen enemmän haettavaa tasa-arvopolitiikalta - toki on hyvä huomioida tasa-arvopolitiikan inklusiivisuus ja kaikki osapuolet huomioivuus.

Keskeisimmät tasa-arvo-ongelmat tai tasa-arvon toteutumista estävät yhteiskunnalliset karikot sijoittuvat konkreettisina ilmentyminään enemmän naisten "elämänpiiriin" - esim. miesten ja naisten erilainen sijoittuminen työmarkkinoilla johtaa palkkaeroon, naisten matalampaan tulotasoon, naiseläkeläisten köyhyysloukkuun ja myös työssä pätevöitymismahdollisuuksien puuttuessa naisten heikompaan osallisuuteen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Jos ajateltaisiin teoreettisesti, että jokin puolue julistautuisi yleistasa-arvopuolueeksi, joka edistää kaikkien tasa-arvoa, niin helposti voin kuvitella, että sellainen puolue ei mitenkään saisi priorisoitua tavoitteitaan (koska kaikkien ryhmien tavoitteet ovat yhtä tärkeitä) ja se joutuisi varsin pian järjestönä hankaluuksiin sisäisten riitojen vuoksi tai sen tavoitteellisuus vesittyisi yleiseen periaatehyminään.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Kommenttisi viimeinen kappale lienee profetia FP:lle, juuri sitähän he väittävät olevansa - yleistasa-arvopuolue.

Käyttäjän amgs kuva

Kiitos Antti, vastauksesta. Näinhän se on, että käytännössä naisilla on vielä esteitä. Naisen pitää tehdä yhä tänä päivänä enemmän ja ei aina saa samanlaista arvostusta kuin miehet, jne. Puolueelle on kysyntä monista syistä.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Feministipuolue on ihan yhtä tasa-arvopuolue kuin on persut maahanmuuttomyönteinen.

Ei sitä feministit näin alussa ihan suoraan uskalla agendaansa julistaa.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ei tarvita hajota ja hallitse -periaatetta, kun vasemmisto itse hajottaa itsensä.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Huolestuttavaa kehitystä. Feminismin epäaihe on nyt edennyt karvan verran oleellisten aiheiden kustannuksella yleisestä diskurssista poliittiseen vaikuttamiseen. Sinne sillä on vielä vähemmän asiaa kuin edes elää puheenaiheena. Onneksi, toivottavasti, valtaosa suomalaisista ei vielä ole niin hihhulistoituneita kuin nämä sankarit itse.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset