jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Lausuntopyyntö koskien avioliittolain uudistuksen toista liitännäislakipakettia

  
​   "Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksista, joilla muutettaisiin sosiaaliturvalakeja niiltä osin, joihin maaliskuun 2017 alusta voimaantuleva sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaa.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2016 sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyvät muut kuin sosiaaliturvalakeja koskevat lakimuutokset. Nyt lausunnoille lähtevässä esityksessä ehdotetaan tehtäväksi sosiaaliturvalakeihin sukupuolineutraalin avioliiton edellyttämät muutokset.

Voimassa olevassa sosiaaliturvalainsäädännössä on eroavaisuuksia avopuolisoiden ja avoliiton määritelmissä. Useissa säännöksissä avopuolisot määritellään naiseksi ja mieheksi, jotka elävät jatkuvasti avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa. Tarkoituksena on, että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännön avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi.

Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiin. Lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Myös adoptiovanhempien vanhempainpäivärahoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan joitakin muutoksia.

Elatustukilakiin ehdotetaan lisäystä, jossa elatustuen piiristä suljettaisiin pois ne tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, mutta lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Lausuntoaikaa on 5.10.2016 asti. Tämän jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2017."

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lausuntopyynto-sosiaaliturvan-...


​Hallituksen esityksen sisällössä ehdotetaan  muutettaviksi sairausvakuutuslakia, elatustukilakia sekä eräiden muiden lakien avoliittoa, avioliitonomaisia suhteita ja avopuolisoita koskevia säännöksiä. Pääosa ehdotetuista muutoksista on seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon.
 
Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Samaa sukupuolta olevalle avioparille, joka adoptoi lapsen yhdessä, ehdotetaan oikeutta yhteen isyysrahakauteen.
 
Elatustukilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elatustuen esteenä olisi myös tilanne, jossa lapsi on syntynyt naisen ja miehen välisen avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole lainvoimaisesti vahvistettu, mutta hänellä on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.
 
Sosiaaliturvalainsäädännön avoliittoa, avioliitonomaisia suhteita ja avopuolisoita koskevat säännökset ehdotetaan muutettaviksi sukupuolineutraaleiksi.
 
Esityksen tavoitteena on parantaa eri ja samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaista oikeutta sosiaaliturvaan.

​Lakiesitys on luonnollisesti luokiteltu kiireelliseksi, koska esityksessä ehdotettujen lakimuutosten on määrä tulla voimaan jo ensi vuoden maaliskuun alusta alkaen samanaikaisesti jo vahvistetun avioliittolain muutoksen kanssa...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lausuntoa on pyydetty melko mittavalta joukolta lakimuutosten kohderyhmistä - esimerkiksi saamelaisia ja poronhoitajia edustavista tahoista lausuntoa on pyydetty Porosaamelaiset ry:ltä, Saamelaiskäräjiltä sekä Paliskuntain yhdistykseltä :

http://bit.ly/2dhd97W

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Periaatteellisesti tärkein lakiesitykseen sisältyvistä muutoksista lienee avioliitonomaisessa suhteessa elävien samaa sukupuolta olevien henkilöiden kohteleminen jatkossa avopuolisoina - tasa-arvoisen avioliittolain seurauksena avoliittokin muuttuu sukupuolineutraaliksi...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hallituksen sitykseen sisältyv mm. seuraavat lakiesitykset:

"
1.5 Kansaneläkelaki
5 §. Avoliitto ja erillään asuminen. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avoliitolla tarkoitettaisiin jatkossa sitä, että kaksi henkilöä elää jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

1.6 Laki eläkkeensaajan asumistuesta
4 §. Avoliitto ja erillään asuminen. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avoliitolla tarkoitettaisiin jatkossa sitä, että kaksi henkilöä elää jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

1.7 Laki yleisestä asumistuesta

5 §. Avopuoliso. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avopuolisoilla tarkoitettaisiin kahta henkilöä, jotka elävät avoliitossa eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

1.8 Laki toimeentulotuesta

3 §. Perhe. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että perheellä tarkoitettaisiin myös kahta henkilöä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa. Lisäksi perheen määritelmästä ehdotetaan poistettavaksi tarpeeton maininta ottolapsesta, sillä maininta vanhemman alaikäisestä lapsesta kattaa myös vanhemman alaikäisen adoptiolapsen. "

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Kirjoitanpa tähän ettei tämä olisi kokonaan yksinpuhelua ...

"5 §. Avopuoliso. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avopuolisoilla tarkoitettaisiin kahta henkilöä, jotka elävät avoliitossa eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa."

Eli kimppa-asuminen loppuisi kokonaan koska silloin kaksi samassa taloudessa elävää kirjattaisiin avopuolisoiksi vaikka heillä ei olisi mitää semmoista tekemistä keskenään ?

Miten tämä todennetaan käytännössä ? Yhteisessä taloudessa avioliitonomaisessa suhteessa ?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Varmaankin asia todennetaan tarvittaessa yhteistaloudessa asuvien omalla ilmoituksella siitä ovatko he avoliitossa keskenään vai ainoastaan asuvat samassa osoitteessa. Kelan tukilomakkeissa asiaa tiedustellaan jo ihan erikseen, ainakin asumistukea haettaessa...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset