jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Miehet useammin vakavan perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreina

Sukupuolistuneesta väkivallasta puhuttaessa piirtyy ihmisten mieliin usein jopa stereotypian asteella kohonnut mielikuva  parisuhteeseen sidoksiin jäänestä naisesta, joka puolisonsa väkivaltaisuuden seurauksena on menettänyt tyystin sisäisen koherentin tunteensa  ja kykynsä jatkaa itsenäistä tervettä  elämää - sinänsä tämä mielikuva ei ole väärä eikä edes edusta vinoutunutta käsitystä, sillä valtaosa läheissuhteissa tapahtuvasta väkivallasta kohdentuu edelleen naisiin ja usein juuri kontrolloivasti motivoituna.

​Perhe- ja lähisuhdeväkivallan rikosoikeudellisesti arvioidusti  kaikkein vakavimmissa muodoissa uhrien sukupuolijakauma on kuitenkin yleisestä linjasta poikkeava, sillä läheissuhteissa  tapahtuvien henkirikoksen yrityksien  ja törkeiden pahoinpitelyiden uhreista valtaosa on miehiä. Vuonna 2015 perhe- tai läheissuhdepiirissä henkirikoksen yrityksen  uhriksi joutui 28 miestä ja 26 naista ja läheisen tekemän  törkeän pahoinpitelyn uhriksi valikoitui yhteensä 129 miestä ja 109 naista.

​Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseen tähtäävät toimet  Istanbulin sopimukseen kirjattujen periaatteiden mukaisesti huomioimalla läheissuhteissa tapahtuvan väkivallan monimuotoisuus ovat siis tilastojen ja kokemusten valossa perusteltuja - läheissuhteissa miehet pahoinpitelevät tasapuolisesti läheisiään tilastollisesti jopa ns. sukupuolineutraalilla asenteella... 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"tämä mielikuva ei ole väärä eikä edes edusta vinoutunutta käsitystä, sillä valtaosa läheissuhteissa tapahtuvasta väkivallasta kohdentuu edelleen naisiin ja usein juuri kontrolloivasti motivoituna."

Mihin tilastoon perustat tuon toteamuksen? Muuta tilastotietoahan sinulla olikin jo esittää. Jos kyseessä on intuitiivinen tunne parisuhteista, niin vastaavasti kontrollointi, vähätteleminen ja nalkuttaminen saattaisivat monien mielestä olla ennemminkin naisellisia ominaisuuksia.

Hienoa kuitenkin, että otit tämän asia esille, olet aiemmin tuntunut pikemminkin lukeutuvan feministien kanssa samaan kategoriaan, jossa perheväkivallasta puhuttaessa puhutaan nimenomaan naisten kokemasta väkivallasta.

Nuo esittämäsi tilastolliset luvut ovat myös siinä mielessä merkittäviä, että aiemmin feministien puolustuksena on ollut nimenomaan kuolemantuottamusten ja törkeän väkivallan ensisijainen kohdistuminen naisiin, kun kokonaistilastoja kaikesta perheväkivallasta on esitetty korostaen sitä, että uhrit ovat useinmiten miehiä. Nyt havaitaan, että tässäkin mielessä totuus on päinvastainen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Toteamukseni pohjautuu esimerkiksi Tilastokeskuksen (tai Poliisin tilastotietokannan PolStat:n) tilastoihin, rikosuhritutkimuksiin, Ensi- ja turvakotien liiton toimintakertomuksiin ja myös erilaisten rikosuhrien tukijärjestöjen tietoihin.

PX-WEB-tietokannan mukaan vuonna 2015 poliisin tilastoihin kirjattiin 2 861 perhe- tai lähisuhdepiirissä tapahtunutta naisen pahoinpitelyä ja vastaavasti 909 miehen pahoinpitelyä. Vakavien henkeen tai terveyteen kohdistuvien rikosten uhrijakauma kirjoituksessani mainitusti käänteinen.

Törkeisiin pahoinpitelyihin epäiltyjen sukupuolijakauma on tässä yhteydessä merkille pantava tekijä - epäiltyinä ko. rikoksiin oli vuonna 2015 mies 162 tapauksessa ja nainen 76 kertaa...

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"PX-WEB-tietokannan mukaan vuonna 2015 poliisin tilastoihin kirjattiin 2 861 perhe- tai lähisuhdepiirissä tapahtunutta naisen pahoinpitelyä ja vastaavasti 909 miehen pahoinpitelyä."

Jännä juttu miten tässä, toisin kuin esimerkiksi seksuaalirikosten yhteydessä, Antikainen pitää poliisin tilastoja luotettavana lähteenä, eikä kyseenalaista tilastoja esimerkiksi ilmoituskynnyksen perusteella.

En voi kuitenkaan olla kysymättä, miksei Antikaiselle kelpaa tässä kohtaa lähteeksi tuorein saatavilla oleva Kansallinen Rikosuhritutkimus (Danielsson, P., Salmi, V. (2015) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2014 - kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia, Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti).

Sieltä sivulta 10 taulukko 4. Uhkailun ja väkivallan kohteeksi joutuneet sukupuolen sekä tekijän ja uhrin suhteen mukaan vuonna 2014, jonka mukaan 1,7% miehistä ja 1,8% naisista on joutunut vähintään läimäisyn käsittävän fyysisen väkivallan kohteeksi entisen tai nykyisen puolison tai seurustelukumppanin taholta.

Rautakangesta taivutettuna siis, tuoreimman Kansallisen Rikosuhritutkimuksen mukaan miehet ja naiset lyövät Suomessa puolisoaan/ kumppaniaan yhtä paljon.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #4

Tuoreempiakin katsaus on julkaistu :

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161960

Väkivaltaa tai sen uhkaa omassa kodissaan on kokenut 6,7 prosenttia (kyselyyn vastanneista) naisista ja 3,7 prosenttia miehistä.

"Yksityisasunnoissa uhkailu- ja väkivaltatilanteet kohdistuvat yleisemmin naisiin. Erityisen usein kotona tapahtuvasta uhkailusta ja väkivallasta ilmoittivat nuorimpaan ikäryhmään kuuluvat naiset, joista 11 prosenttia ilmoitti kysytyistä tilanteista. Naisten kotona kokema väkivalta tai sillä uhkaaminen oli miehiä yleisempää tai ainakin yhtä yleistä kaikissa ikäryhmissä."

Läheissuhteista tehtyjen rikosilmojen asianomistajakohtainen sukupuolijakauma vastaa varsin hyvin totuutta, tosin läheissuhteissakaan tapahtuneesta väkivallasta vain osa tulee viranomaisten tietoon.

Ja itse kirjoitus käsittelee vakavaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, minkä osalta "on syytä muistaa, että (rikosuhri)kyselyillä ei voida luotettavasti mitata kaikkein vakavimman fyysisen väkivallan, kuten henkirikosten tai törkeiden väkivaltarikosten yleisyyttä. Näiden tekomuotojen osalta viranomaislähteet tuottavat väestökyselyitä luotettavampaa tietoa. Viranomaislähteet osoittavat, että hyvin vakava fyysinen väkivalta kohdistuu selkeästi useammin miehiin ja tapahtumapaikka on useimmiten yksityisasunto".

Ja kuten todettua, niin vakavaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syyllistyvät enimmäkseen miehet, vaikkakin intiimisuhteissa naisten osuus väkivaltaan tekijöinä nousee (verrattuna yleiseen väkivallan osapuolten jakaumaan).

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #6

Kiitoksia päivityksestä, pistänpä talteen. Viesti ei kuitenkaan muutu, vaikka luvut hiukan vuosien välillä vaihtuvat. Tuoreemmasta raportista samainen taulukko 4. samalla otsikolla, samalta riviltä. Miehet 1,9%, Naiset 2,1%. Ero mahtu(nee) virhemarginaaliin, joten tulos on sama: miehet ja naiset lyövät puolisoaan/ kumppaniaan yhtä usein.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Ensi- ja turvakotien liiton toimintakertomuksiin ja myös erilaisten rikosuhrien tukijärjestöjen tietoihin."

En pyri väittämään mikä on totuus ja mikä ei, mutta turvakodit mielletään yleisesti naisille tarkoitetuiksi, kun taas mies menee mieluummin kadulle tai kapakkaan karkuun. Tai sitten kärsii vain tykönään. Sama koskee tukiryhmiä. Tukiryhmäterapiat mielletään myös lähinnä naisille ominaiseksi keinoksi ratkoa asioita kun taas miehet lähtevät paljon yleisemmin ajatuksesta, että tästä on selvittävä omin voimin.

Julkisuudessa on myös ollut esimerkkejä miesten hätäpuheluista, joiden kohdalla hätäkeskuksen virkailija on naljaillen kysynyt "etkö muka pärjää vaimollesi" tai jotain muuta vastaavaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #5

En väitä vastaan etteikö miehillä olisi edelleenkin korkea kynnys hakea apua väkivaltaisen puolison tai muun läheisen vuoksi...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"“domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or  has shared the same residence with the victim"

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Parisuhdeväkivallan kokemisen osalta tuore rikosuhritutkimus antaa jotain osviittaa sukupuolistuneen väkivallan teorioiden tueksi - vuonna 2015 entisen tai nykyisen parisuhdekumppaninsa taholta väkivaltaa koki (kaikki tekomuodot huomioiden, siis myös seksuaalinen väkivalta) 6,2 prosenttia naisista ja 3,1 prosenttia miehistä...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ajankohtainen hanke - "Väkivaltaa kokeneet miehet" Miessakit ry :

http://www.miessakit.fi/index.php?mid=659&a=viewIt...

"Miesten kokema väkivalta ja varsinkin sen seuraukset miehen hyvinvoinnille on yksi asenteiden ja uskomusten runsaasti värittämä teema. Hyvin tiedetään, että moni mies kokee väkivaltaa elämänsä aikana. Kuitenkin tutkittua tietoa väkivallan vaikutuksista miesten hyvinvointiin on vähän saatavilla. Tutkitun tiedon puute, perinteinen mieskuva yhdistettynä ammattilaisten asenteisiin ja miesten itsensä ylläpitämään mieskuvaan aikaansaavat vallitsevan tilanteen, jossa koko laaja yhteiskunnallinen ilmiö jää osittain taka-alalle. Miehet itse kyllä puhuvat väkivalta kokemuksistaan, mutta toteavat hyvin todennäköisesti lakoniseen sävyyn, että turpaan tuli mutta mitä sitten. Väkivallan oletetaan kuuluvan miesten elämään, mutta sen seurauksista on parempi vaieta. Tästä syystä ammattilaisen kohdatessa miehen, olisi syytä nähdä vaietun ilmiön taakse ja uskallettava ottaa asia puheeksi."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset