jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Seksityö

Keskustelu seksityöstä ja seksityöntekijöistä kulminoituu useinkin yksinkertaistettuihin dikotomista sukupuolijärjestelmäämme tukeviin näkökulmiin, joissa seksityö nähdään joko luonnollistettujen sukupuoliroolien mukaisena perustarpeita tyydyttävänä yhteisöä _täydentävänä_ elementtinä tai se koetaan itseisarvollisestikin ihmisyyden ja omanarvontunnon riistona ja osoituksena sukupuolten välisen valtatasapainon räikeistä vinoumista.

​Näissä keskusteluissa seksityö nähdään vallitsevia normatiivisia käsityksiä vahvistavassa valossa jättäen kuitenkin huomioimatta paitsi seksityöntekijöiden oman mielipiteen niin myös sen,  että seksityön täydentävänä pidetty  erillisyys ja seksityötä rajoittavat rikosoikeudelliset menetelmät kohdentuvat molemmat  seksityöntekijöihin käytännössä väkivaltaisen leimaavasti.

​Osana kansainvälistä seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia puolustavaa verkostoa suomalainen Feministinen aloite! kaipaa  syvällisempää keskustelua prostituutiosta ja haluaa olla tukemassa seksityön sisällyttämisessä osaksi työn kulttuuria :

"

 1. Tunnustamme, että seksityöntekijät ovat oman elämänsä ja tarpeidensa asiantuntijoita. Feminismin tulee tukea naisten toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta työhönsä ja kehoonsa. Tämä on ollut feministinen keskeinen periaate kautta aikojen. Seksityöntekijöiden ei tule olla poikkeus.
 2. Kunnioitamme seksityöntekijöiden päätöstä tehdä seksityötä. Feministeinä hylkäämme naisvihamieliset väittämät, joiden mukaan seksityöntekijät “myyvät kehojaan” tai “itseään”. Oletus siitä, että seksityössä menetetään, tai luovutetaan osa itsestä, on perustavanlaatuisesti antifeministinen. Seksi ei alenna naista. Hylkäämme myös kaikki tulkinnat, joiden mukaan seksityöntekijät osallistuvat ”naisten, seksin ja läheisyyden kaupallistamiseen”. Me emme syytä seksityöntekijöitä toisten naisten aseman vaarantamisesta. Me syytämme siitä patriarkaattia ja muita sortavia rakenteita.
 3. Näemme, että seksityöntekijät voivat tehdä seksityötä vapaaehtoisesti ja omaan suostumukseensa perustuen. Väite, jonka mukaan seksityötä on mahdotonta tehdä suostumuksen alaisena, riistää seksityöntekijöiden kyvyn nimetä omat rajansa ja vastustaa väkivaltaa. Jotkut esittävät, että asiakkaat “ostavat” seksityöntekijän ruumiin tai suostumuksen, ja siten asiakkaat voivat sillä varjolla tehdä seksityöntekijöille mitä haluavat. Tämän väitteen levittämisellä on vaarallisia tosielämän seurauksia seksityöntekijöille. Kaiken seksityön esittäminen väkivaltana voi johtaa siihen, että väkivallan torjumisen nimissä vastustetaan seksityötä. Seksityöhön kohdistuvat kurinpitotoimet lisäävät seksityöntekijöiden haavoittuvuutta väkivallalle.
 4. Kannatamme sellaisia todellista apua ja tukea ihmiskaupan uhreille tarjoavia toimenpiteitä, jotka kunnioittavat sekä heidän ihmisoikeuksiaan, että heidän oikeuksiaan työntekijöinä. Me vastustamme siirtolaisuuden, seksityön ja ihmiskaupan niputtamista yhteen. Näiden ilmiöiden toisiinsa samaistaminen on johtanut siihen, että erityisesti siirtolaisseksityöntekijät joutuvat poliisin ahdistelun, ratsioiden, pidätysten ja karkotusten kohteiksi. Siirtolaiset ajetaan piiloisiin työympäristöihin, joissa he ovat altistuneempia väkivallalle ja hyväksikäytölle.
 5. Taistelemme poistaaksemme kaikki seksityöntekijöihin kohdistuvat väkivallan muodot. Seksityö ei ole seksuaalisen väkivallan muoto, mutta seksityöntekijät ovat erityisen haavoittuvia seksuaaliselle ja lähisuhdeväkivallalle. Tämä haavoittuvaisuus johtuu seksityön kriminalisaatiosta ja erilaisten vallan muotojen kuten seksismin, huorafobian, transfobian, luokkasorron ja rasismin risteymistä. Sorto ja kriminalisaatio altistavat seksityötekijöitä erilaiselle yksilöiden, sosiaalitoimen, poliisin, maahanmuuttoviranomaisten ja oikeuslaitoksen suorittamalle väkivallalle. Seksityön käsittäminen luontaisesti väkivaltaisena ja mitätöimällä seksityöntekijöiden suostumus seksin myyntiin normalisoi seksityötekijöihin kohdistuvaa väkivaltaa.
 6. Teemme joka päivä töitä lopettaaksemme misogynian eli naisvihan kaikilla elämänalueilla. Seksityö ei kuitenkaan aiheuta naisvihaa, vaan naisviha on vastareaktio naisten toimintaan ja valintoihin, oli kyseessä sitten meikkaaminen, abortti tai seksin myyminen. Tämän sijaan nimeämme misogyyniset tuntemukset ja teot ongelmiksi ja torjumme vaatimukset muuttaa tai lopettaa naisvihaa muka provosoiva toiminta. Jotkut pyrkivät hävittämään seksityön sen vuoksi, että olettavat sen aiheuttavat misogyniaa. Tällainen näkökulma tukee ajatusta, jonka mukaan jotkut naisten teot – kuten seksin myynti – olennaisesti ansaitsevat naisvihan kohteeksi tulemisen.
 7. Kunnioitamme siirtolaisten oikeuksia. Siirtolaisnaisten on vaikeampi saada töitä ja heiltä puuttuu usein sosiaaliturva osittain tai kokonaan. Jotkut turvapaikanhakijat myyvät seksipalveluita, koska heillä on niin vähän vaihtoehtoja hankkia elantonsa. Asiakkaiden kriminalisointi ja muut seksityön kriminalisoinnin muodot altistavat seksityötä tekevät siirtolaiset jatkuvalle poliisiväkivallan, pidätyksen ja maasta karkotuksen uhalla ja estävät heitä puolustamasta oikeuksiaan. Asiakkaiden kriminalisaatio vie heitä toimeentulon eikä tarjoa tilalle vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja.
 8. Kannatamme LGBT-oikeuksia. LGBT-ihmiset tulevat usein perheensä hylkäämiksi, ja cisseksistisen ja heteronormatiivisen yhteiskunnan rakenteet hankaloittavat heidän opiskeluaan ja työllistymistään. Sen vuoksi seksityö jää usein yhdeksi harvoista taloudellisista ja työhön liittyvistä vaihtoehdoista LGBT-ihmisille, erityisesti transnaisille. Seksityön vastaiset lait eivät auta LGB- ja transihmisiä, koska niillä ei ole vaikutusta yhteiskunnallisen marginalisoinnin monimutkaisiin ulottuvuuksiin. Näin on erityisesti transnaisten tapauksessa, sillä seksityön kriminalisoivia lakeja käytetään erityisesti heidän profiloimiseensa ja vainoamiseensa, riippumatta siitä onko kyseinen henkilö seksityöntekijä vaiko ei.
 9. Vaadimme seksityön täydellistä dekriminalisointia. On paljon näyttöä siitä, että Ruotsin malli ja muut seksityön kriminalisoinnin muodot vahingoittavat seksityöntekijöitä. Ruotsin malli sysää seksityöntekijät köyhyyteen, huonontaa heidän neuvotteluasemiaan asiakkaiden kanssa, kriminalisoi turvallisuutta parantavan yhdessä työskentelyn, altistaa häädöille ja maasta karkotukselle. Dekriminalisaatio mahdollistaa seksityöntekijöiden ammatillisen järjestäytymisen ja tekee näin seksityöntekijöistä vähemmän haavoittuvia riistäville työoloille ja väkivallalle.
 10. Vastustamme naisten työn lisääntyvää prekarisaatiota eli epävarmuutta. Läntisissä kapitalismin ja patriarkaatin hallitsemissa yhteiskunnissa naisten työksi määritelty (kotityöt, hoivatyö, seksityö, emotionaalinen työ) on historiallisesti ollut aliarvioitua, alipalkattua tai tehty täydellisen näkymättömäksi ja palkattomaksi. Globaalisti naisten, mukaan lukien seksityöntekijöiden, työt ovat pienempipalkkaisempia ja epävarmempia: naiset työskentelevät riistävissä olosuhteissa – kriminalisoiduista tai kausittaisista työsuhteista aina kotityöhön, joustavaan tai osa-aikaiseen, alihankkijana toimimiseen, freelanceriuteen tai itsensä työllistämiseen. Seksityöllä ja muilla hoiva-alan töillä on yhteisiä piirteitä, kumpikin liitetään pääosin naisiin ja usein maahanmuuttajanaisiin tai rodullistettuihin naisiin. Hoivatyöntekijöillä, kuten seksityöntekijöillä, ei usein ole yhtäläisiä työehtosopimuksia ja oikeuksia työntekijöinä kuin miehisinä nähdyissä ammateissa. Seksityöntekijöiden oikeuksia puolustettaessa täytyy siksi korostaa heidän oikeuksiaan työntekijöinä ja tuoda esiin seksiteollisuuden epävarmat työolot ja riisto sekä vaadittava lakeja ja säädöksiä, jotka tunnustavat seksityöntekijöiden aseman työntekijöinä.
 11. Vaadimme, että seksityöntekijät otetaan mukaan feministiseen liikkeeseen. Seksityöntekijät tuovat liikkeeseemme arvokasta näkemystä, energiaa, monimuotoisuutta ja kokemusta liikkeen mobilisoinnista ja he haastavat oletuksiamme sukupuolesta, luokasta ja rodusta. Maailman ensimmäisten feministien joukossa oli seksityöntekijöitä ja yhteisömme heikentyy ilman heitä.

​"


 

 


 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Jukka Mäkinen

"Vaadimme, että seksityöntekijät otetaan mukaan feministiseen liikkeeseen."

Ilmeisesti siis tavalliset telaketjufeministit eivät ole tämän aloitteen takana, vaan joku kerettiläinen ryhmä?
Aloinkin jo ihmetellä, mistä moinen järjen pilkahdus feminismissä.

Hyvä esilletuonti järkevästä aloitteesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Naisjärjestöissäkin vaikuttaa ikävä kyllä vanhahtava essentialistinen käsitys sukupuolierosta ja sen mukaiset yhteiskunnalliset näkemykset - tämä sanottuna mitenkään vähättelemättä Helvi Sipilän tai Tyyne Leivo-Larssonin panosta naisten oikeuksien ajajina...

Minusta seksityö pitäisi sisällyttää osaksi työn kulttuuria so. alaan sisältyviä ammatteja tulisi kohdella työelämän yleisillä säännöillä. Seksityöhön liittyviä ongelmakohtia voi sen jälkeen käsitellä ilman leimaamista...

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Seksityöläinen on sosiaalityöläisten aatelia.

Käyttäjän Savolax kuva
Jukka Heikkinen

Mites nämä miespuoliset "maksulliset"?
Pitääkö heitäkin leimata... no kerro sinä...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Miten minä olen muistavinani, että sinulla oli itselläsi aiemmin pikemminkin niiden "telaketjufeministien" kaltainen totaalitorjuva asenne prostituutioon? Muistanko tai olenko silloin tulkinnut aivan väärin, vai oletko itse tarkistanut kantaasi?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sikäli muistat oikein, että olen jossain yhteydessä korostanut asiakkaan vastuuta - prostituution osalta lainsäädäntö ja sitä soveltava oikeuskäytäntö sekä yleinen asennekin tahtovat edelleen kohdistua kontrollitoimenpiteinä ainoastaan seksinmyyjiin.

Kirjoitukseeni liitetty manifesti sivuaa tätä ongelmaa myös.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Kyseessä on englanninkielinen Naistenpäivän manifesti, jonka Feministinen aloite! on ansiokkaasti suomentanut.

Tämä Feministinen aloite! verkosto huutomerkillä on eri hanke kuin poliittisten nuorisojärjestöjen samanniminen julistus. Huutomerkillä verkosto keskittyy vain seksityöntekijöiden asiaan:

”… pääkaupunkiseudulla toimiva verkosto, joka ajaa seksityöläisten oikeuksia ja vastustaa seksin oston kriminalisointia. Feministisen ryhmän lähtökohtana on antirasistinen ja queerfeministinen politiikka. Toiminnallamme haluamme tuoda uusia feministisiä näkökulmia prostituutiokeskusteluun.”

Hyvä näin. Suomessa esimerkiksi Vihreät Naiset ja RKP:n nykyinen johto haluaisivat kriminalisoida ”seksin oston” Norjan ja Ruotsin mallin mukaisesti, siis vielä ulkomaillakin. Ruotsin Feministisen aloitteen Tiina Rosenberg, kaikessa radikaaliudessaan, kannattaa tätä kriminalisointia, jonka seurauksia ei ollenkaan suostuta katsomaan queerfeministisestä näkökulmasta.

Sinänsä työelämän yleiset säännöt – esim. velvollisuus vastaanottaa työtä - eivät sovellu seksityöhön, jossa ihmiset voivat määritellä omia sääntöjään. Niistä omista säännöistä tietysti osa on aidosti hyvin huonoja ja toiset vaan vaikuttaa siltä tasa-arvopaatoksen näkökulmasta. Tärkeää on päästä halutessaan irtautumaan näyttämöltä.

Saksan kuuluisin seksityöntekijä Domenica (kuoli 2009) kamppaili menestyksellisesti seksityöntekijöiden tunnustuksen ja laillistamisen puolesta – ”Domenica, Deutschlands bekannteste Hure. Zeitlebens kämpfte sie für die Anerkennung und Legalisierung ihres Berufsstandes.“

Die Welt - „Domenica – die Befreierin der Prostituierten ist tot“, https://www.welt.de/regionales/hamburg/article3195...

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Tässäkin lähdetään siitä olettamuksesta seksityöntekijät ovat kaikkia naisia ... Näinhän ei ole vaan alan työntekijöissä on myös miespuolisia henkilöitä.

Jokaisella on oikeus omaan kehoonsa, myös samalla seksin ostaminen tulisi sallia samalla kun seksin myyminen sallittaisiin --- Ai niin onhan se sallittua, toki verokarhua itkettää menetetyt alvit ja muut verot kun asia hoidetaan pimennossa.

Saksassa tämäkin asia hoidettu siististi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Selvältä näyttää, että seksityön legalisointi (Suomessa) ja pyrkimys dekriminalisointiin niissä valtioissa, joissa se on tyystin laitonta, tulee auttamaan seksityöhön nykyisin liittyvien ongelmakohtien korjaamisessa.

Prostituutio on voimakkaasti sukupuolittunutta, mutta tosiaankin seksityötä tekevät myös miehet ja heidän ohellaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt...

Jukka Mäkinen

Seksityön legalisoinnissa on ainakin se hyvä puoli, että lailliseksi yrittäjäksi pääsee erittäin pienellä pääomasijoituksella.

Kun lähitulevaisuudessa julkisen sektorin hallintohenkilöstöä vähennetään raskaalla kädelä, niin siinä olisi ainakin yksi uuden työuran mahdollisuus irtisanotuille virkahenkilöille. Voi tosin käydä niinkin ettei markkinataloudessa toimivalla alalla kilpailukyky riitä vaan heikkolaatuonen tuote ei mene kaupaksi muuten kuin polkumyynnillä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset