jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sosiaalinen vai biologinen sukupuoli?

Suomen kieli on sikäli mielenkiintoinen moninaisten kielten joukossa, että suomessa yksi sana voi kattaa hyvinkin laajan merkityskirjon, jolloin asiayhteydestä riippuen sanan käyttötarkoitusta voi varioida joko harkitun tarkasti tai tietoisen harhaanjohtavasti.

Suomen kielen sana "sukupuoli" on juuri tällainen laajan merkityskirjon omaava nominatiivi, jonka tietokirjamaisen tarkka määritelmä kuuluu esimerkiksi seuraavasti :

  "Sukupuolta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen näkökulman lisäksi sukupuolta voidaan määrittää sosiaalisten, psyykkisten tai juridisten ominaisuuksien ja seikkojen kautta. 

Sukupuoli voidaan ajatella ja määrittää myös ihmisen omaksi kokemukseksi omasta itsestään: mitä hän itse tuntee olevansa. Tällöin puhutaan sukupuoli-identiteetistä. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin esimerkiksi pukeutumisella tai käytöksellä.

Sukupuolta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen näkökulman lisäksi sukupuolta voidaan määrittää sosiaalisten, psyykkisten tai juridisten ominaisuuksien ja seikkojen kautta. "

Maailman valtakielistä esimerkiksi englannissa sukupuolen erilaiset ilmentymät ovat erotettu melko näppärästi nimeämällä luonnontieteisiin lähellä olevat sukupuolen merkityssisällöt sanalla "sex" ja sosiaalista järjestymistä indikoivat piirteet sanalla "gender".

Kumpi sana sitten määrittelee vahvimmin ja näkyvimmin ihmistä sukupuolistuneena oliona - tekevätkö ihmisestö sukupuolistuneen olion sukupuolen sosiaaliset vai sen olemukselliseen biologiaan sidotut piirteet siis?

Sukupuolentutkijana olen aikojen saatossa lukenut useitakin tuhansia englannin kielisiä sukupuoleen liittyviä tutkimuksia tai niiden koosteita, virallisten organisaatioiden  ja kansalaisjärjestöjen tuottamia  sukupuoliin liittyviä aineistoja sekä näiden tiimoilta käytyjä internetkeskusteluja.

Tähän varsin kattavaan empiriaan nojaten uskallan väittää, että puhuttaessa sukupuolesta tarkoitetaan pääsääntöisesti sukupuolen sosiaalisia tai kokemuksellisista piirteistä.

Esimerkiksi Euroopan Unionin sosiaalioikeuteen ja YK:n sukupuolten tasa-arvoon erikoistuneet yksiköt käyttävät nimityksistään muotoa "Gender equality". Samaten Maailman terveysjärjestö WHO käyttää termiä "gender" sukupuolten välisiä hyvinvointieroja ja tasa-arvoa käsittelevissä teksteissään, vaikka senkin organisaation painopisteessä on naisten ja tyttöjen yleismaailmallinen terveyden edistäminen.

Sukupuoli on siis järjestäytyneissä yhteiskunnissa mitä suurimmassa määrin sosiaalisesti ilmentyvä yksilön ominaisuus - jalkovälin varustuksesta riippumatta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Jos sukupuoli on on yhteiskunnallinen ilemntymä eli siis kulttuurinen ilmentymä niin muuttuko se että vain nainen kykenee synnyttämään ja se että vain mies siittämään lapsen jos henkilö viedään eri kulttuuriin eli eri yhteiskunnalliseen ympäristöön ? Miten geenit jotka ohjaavat elimistön toimintaa ovat riippuvaisia kulttuurista ?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ihmislaji on selviytynyt näinkin pitkälle jalostamalla altruismista erilaisia ympäristöönsä soveltuvia normimoraaleja, joilla yhteisöt saadaan toimimaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiaalistuminen on jo edennyt esimerkiksi hyvinvointivaltiossa niin pitkälle, että lajin säilyminen geeniperimän kautta ei ole näkyvin ihmisen toiminnan motivaattori.

"Mies" ja "nainen" ovat tässä lisääntymisfunktion mukaan tehtävässä sukupuolijaottelussa yleistyksen avulla luotuja tai paremminkin tähän tehtävään kiinnitettyjä (sosiaalistettuja) nimityksiä, koska täsmällisesti ottaen henkilön lisääntymiselimet ja sukupuoli vastaavat binaarijaottelua ainoastaan suurella tilastollisella todennäköisyydellä.

Eri kulttuurialueilla ihan universaalisti tuo kahtiajako on toki nähtävillä yleisenä oletuksena ja siitä voisi päätellä, että kultturiympäristön muutos ei dramaattisesti vaikuta muuttajan sukupuolikäsityksiin eikä vastaavasti uuden kulttuurin edustajan ilmestyminen seutuville muuta olennaiseisesti vakiintuneita sukupuolinormeja.

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoittaa blogissaan toimivansa sukupuolentutkijana (Sukupuolentutkijana olen aikojen saatossa lukenut useitakin tuhansia…).

Tuosta huolimatta hän ei näytä tietävän mitä oikeasti tarkoittaa suomen kielen sana ”sukupuoli” - Suomen kielen sanan ”sukupuoli” virallinen selite: ”sukupuoli eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Juho Antikainen kirjoittaa:
”Suomen kielen sana "sukupuoli" on juuri tällainen laajan merkityskirjon omaava nominatiivi, jonka tietokirjamaisen tarkka määritelmä kuuluu esimerkiksi seuraavasti :
"Sukupuolta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen näkökulman lisäksi sukupuolta voidaan määrittää sosiaalisten, psyykkisten tai juridisten ominaisuuksien ja seikkojen kautta.
Sukupuoli voidaan ajatella ja määrittää myös ihmisen omaksi kokemukseksi omasta itsestään: mitä hän itse tuntee olevansa. Tällöin puhutaan sukupuoli-identiteetistä. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin esimerkiksi pukeutumisella tai käytöksellä.
Sukupuolta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen näkökulman lisäksi sukupuolta voidaan määrittää sosiaalisten, psyykkisten tai juridisten ominaisuuksien ja seikkojen kautta."”

Tuo teksti kuuluu sarjaan "Hömpsön pömpsön".

Juholle ja muille lukijoille tiedoksi, että tuo Juhon kirjoittaman tekstin sanoma ei täytä suomen kielen määritelmä-sanan selitteen periaatetta: ”käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus, definitio”
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli -sanalla on suomen kielessä laaja merkityskirjo (sana vastaa yhteensä englannin kielen sanoja sex ja gender), joten po. käsitteen lyhyt, tarkka ja ytimekäs kielellinen kuvauskin on silloin yhtä laaja....

Ja blogitekstin tarkoituksena oli tosiaan herättää keskustelua sukupuolen eri ilmenemismuodoista yleismaailmallisesti eikä ainoastaan alleviivata erään suomen kielen sanakirjan antamaa hyvin suppeaa selitettä suomen kieliselle sanalle "sukupuoli". Tuskin esimerkiksi Yhdysvalloissa sosiologit, yhteiskuntatieteilijät, luonnontieteilijät, lääkärit puhumattakaan muista ihmisistä käyttävät Kielitoimiston sanakirjan selitteitä puhuessaan ihmisestä sukupuolistuneena olentona...

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoitti 22.8.2016 13:58: ”Sukupuoli -sanalla on suomen kielessä laaja merkityskirjo (sana vastaa yhteensä englannin kielen sanoja sex ja gender),…”

Juho, mihin viralliseen lähteeseen perustat tuon väitteesi?

Suomen kielessä sukupuoli-sanalla on vain yksi virallinen selite, joka kuuluu seuraavasti: "eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”

Väität suomen kielen sukupuoli-sanalla olevan sellaisia merkityksiä, joita sillä ei virallisesti ole. Suomen kielessä ei ole olemassa sellaista sanaa, jonka merkitys kattaisi kaiken sen, mitä sinä väität sukupuoli-sanan tarkoittavan.

Sinä saat toki ajatella olevan näin kuten kirjoitat ”Sukupuoli voidaan ajatella ja määrittää myös ihmisen omaksi kokemukseksi omasta itsestään:…”, mutta virallisesti suomen kielessä sukupuoli-sana ei tarkoita mitään sellaista, joka viittaa ihmisen omaan kokemukseen omasta itsestään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #8

Kyllä Sosiaali- ja terveysministeriö ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat hallinnollisina viranomaisia (viranomaisen tehtäviä hoitavina laitoksina) oikeutettuja tuottamaan virallisesti hyväksyttävää kieltä - STM:n ja THL:n tasa-arvojulkaisuissa sukupuoli määrittyy pääosiltaan siten kuin olen sen edelle kirjannut...

Yksittäisen nettisanakirjan suppealla ja vahvan yleistävällä selitteellä on tässäkin tapauksessa ainoastaan rajallisen suppea ja harhaanjohtavan yleistävä selitysvoima.

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoittaa blogissan: ”Sukupuoli voidaan ajatella ja määrittää myös ihmisen omaksi kokemukseksi omasta itsestään: mitä hän itse tuntee olevansa. Tällöin puhutaan sukupuoli-identiteetistä….”

Hän ei näytä vieläkään oppineen tosiasiaa, että käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti” tarkoittavat aivan eri asioita!
On hyvin outoa, että Juho sukupuolentutkijana ei ymmärrä asiaa.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Sukupuoli-sanaa käytetään väärin http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2078...

Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2154...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sosiaalinen sukupuoli on lähinnä yhteisöllinen käsitys sukupuolesta, sukupuoli-identiteetti taas yksilön käsitys omasta sukupuolestaan.

Esimerkiksi minä itse olen sukupuoli-identiteetiltäni mies, joku toinen henkilö voi olla sukupuoli-identiteetiltään nainen ja joku kolmas henkilö voi olla sukupuoli-identiteetiltään muunsukupuolinen.

Mies, nainen ja muunsukupuolinen ovat ihmisen sukupuolten nimityksiä ja näiden nimitysten sisällä on vielä runsaasti erilaisia variaatioita, joten voimme hyvällä omallatunnolla sanoa sukupuolia olevan yhtä monta kuin on ihmistäkin.

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoitti 22.8.2016 13:29: ”Sosiaalinen sukupuoli on lähinnä yhteisöllinen käsitys sukupuolesta…”

Virallinen suomen kieli ei tunne käsitettä ”sosiaalinen sukupuoli”.
Miten määrittelet tuon käsitteen?

Juho Antikainen kirjoitti 22.8.2016 13:29: ”Mies, nainen ja muunsukupuolinen ovat ihmisen sukupuolten nimityksiä ja näiden nimitysten sisällä on vielä runsaasti erilaisia variaatioita, joten voimme hyvällä omallatunnolla sanoa sukupuolia olevan yhtä monta kuin on ihmistäkin.”

Tiedoksi: Muunsukupuolinen ei ole sukupuolen nimitys.
Käsite ”muunsukupuolinen” liittyy siihen, että henkilö kokee olevansa esimerkiksi sukupuoleton tai osittain nainen ja osittain mies. Kyse on sukupuoli-identiteetistä, ei sukupuolesta!

”Henkilö voi myös kokea olevansa esimerkiksi sukupuoleton tai osittain nainen ja osittain mies. Tällaista sukupuolten välillä olemista tai sukupuolten kahtiajaosta poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä kuvataan toisinaan Suomessa ilmaisulla transgender tai muunsukupuolinen.”
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140019

Kirjoitit: ”Mies, nainen - - näiden nimitysten sisällä on vielä runsaasti erilaisia variaatioita…”.
Toki on olemassa erilaisia miehiä ja erilaisia naisia – ei ole olemassa kahta identtistä ihmistä.
Mutta jokainen aito mies on miessukupuolta (mies/poika) oleva henkilö ja jokainen aito nainen on naissukupuolta (nainen/tyttö) oleva henkilö.

Sinä saat toki hyvällä omallatunnolla sanoa sukupuolia olevan yhtä monta kuin on ihmistäkin, mutta tosiasiassa ihmisiä on sukupuoleltaan vain kahdenlaisia: miessukupuolta (mies/poika) ja naissukupuolta (nainen/tyttö) olevia henkilöitä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

Esimerkiksi minun sukupuoli-identiteettini on mies ja koska mies on kiistatta eräs ihmisen sukupuolista, niin silloin voidaan tehdä johtopäätös siitä, että sukupuoli-identiteetti on yhtä kuin sukupuoli. Vastaavasti jos olisin sukupuoli-identiteetiltäni nainen, niin sukupuoleni olisi silloin nainen ja jos sukupuoli-identiteettini olisi ei-mies ja ei-nainen, niin silloin sukupuoleni olisi muunsukupuolinen.

Muunsukupuolinen on aivan yleisesti hyväksytty sukupuolen nimitys. (Ja jos kaipaat tähän jotain virallista hyväksyntää asian vakuudeksi, niin sellaiseksi käyvät jo mainitut tasa-arvon edistämisestä vastaavat viranomaiset).

Tässä virallista tietoa sukupuolen moninaisuudesta :

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/su...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

"Virallinen suomen kieli ei tunne käsitettä ”sosiaalinen sukupuoli”.
Miten määrittelet tuon käsitteen?"

Sosiaalinen sukupuoli = gender

"Gender

Refers to the socially constructed characteristics of women and men – such as norms, roles and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed. The concept of gender includes five important elements: relational, hierarchical, historical, contextual and institutional. While most people are born either male or female, they are taught appropriate norms and behaviours – including how they should interact with others of the same or opposite sex within households, communities and work places. When individuals or groups do not “fit” established gender norms they often face stigma, discriminatory practices or social exclusion – all of which adversely affect health."

http://who.int/gender-equity-rights/knowledge/glos...

Virallisissakin julkaisuissa sosiaalisesta sukupuolesta käytetään lyhempää ja tutummasti arkisempaa muotoa eli pelkkää sukupuolta,,,

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli-identiteetti, gender identity

"Gender identity is one's personal experience of one's own gender."

Tässäkin yhteydessä havaitaan, että sukupuolta määritellään ja rakennetaan sosiaalisessa tilassa - identiteetti ei siis määräydy kohtalonomaisesti binaarioletuksen mukaisesti.

Minä itse havaintoesimekkinä olen sukupuoli-identiteetiltäni mies, mikä toteamus suoraan antaa vastauksen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin korrelaatioon...

(Mies on eräs ihmisen sukupuoli)...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset