jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen translain uudistuksesta

   Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Silvia Modigin /vas ym näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 265/2016 vp:

   Aikooko hallitus edistää Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista uudistamalla translakia?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:  Transsukupuolisten ihmisten sukupuolen vahvistamisesta säädetään transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa (563/2002, ”translaki”). Translaissa säädetään edellytyksistä, joiden täytyttyä henkilön sukupuoli voidaan vahvistaa vastakkaiseksi kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimi 6.9.2013- 31.12.2014 työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset niin sanottujen lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimuksien poistamisesta translaista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä. Luonnos hallituksen esitykseksi, joka sisälsi ehdotukset näiden edellytysten poistamiseksi, valmistui syksyllä 2014. Tuolloinen hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä eduskunnalle.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus antoi syksyllä 2015 eduskunnalle esityksen eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi (HE 65/2015 vp), jotka koskevat avioliittolain muuttumista sukupuolineutraaliksi. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen, jonka myötä translaista poistettiin naimattomuusvaatimus ja muutettiin muita avioliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta koskevia sääntelyitä. Jos henkilö on rekisteröidyssä parisuhteessa, jatkossa vahvistusmenettelyssä edellytetty puolison suostumus kohdistuu liiton oikeudellisen muodon muuttumiseen, ei toisen puolison sukupuolen vahvistamiseen.

Hallituksen esityksessä todetaan, että tällä korostetaan sukupuolen vahvistamista hakevan henkilön itsemääräämisoikeutta. Puolison ei tarvitse antaa suostumusta toisen puolison sukupuolen vahvistamiselle, jos pariskunta on jo avioliitossa.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset ja ne tulevat voimaan 1.3.2017.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli myös arvioida mahdolliset muut translain muutostarpeet ja tehdä ehdotuksensa jatkotyöskentelyn pohjaksi. Työryhmän ehdotti loppuraportissaan (STM 2015:23), että selvitetään mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voi ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ilman lääketieteellistä selvitystä transsukupuolisuudesta. Työryhmä katsoi, että asiaa arvioitaessa huomioon tulee ottaa rekisteritietojen luotettavuuden varmistamista koskevat seikat ja lainsäädäntö, jossa annetaan merkitystä henkilön oikeudelliselle sukupuolelle.

Ehdotukseen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta liittyen työryhmä katsoi, että arvioitavaksi tulee myös, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta tulisi säätää ja vaikutukset muuhun lainsäädäntöön.

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen pääministeri Juha Sipilän hallituksen tasa-arvoohjelmasta vuosille 2016-2019 valtioneuvoston istunnossa 4.5.2016. Hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi on koottu tässä ohjelmassa. Tasa-arvo-ohjelma tukee hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Hallitus jatkaa tasa-arvotyötään ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

 

Helsingissä 7.6.2016 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Jos maassa on voimassa laki, jonka mukaan avioliittoon voidaan vihkiä nainen ja mies ja vihkimisen jälkeen toinen ilmoittaa olevansa jotain muuta sukupuolta kuin naimisiin mennessään, miten ihmeessä voidaan väittää, ettei henkilö naimisiin mennessään tehnyt petosta?

Ihmettelen myös ehdotusta lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta siksi, että jos miehenä tunnettu henkilö kokee olevansa nainen, hän ei voi kokea olevansa samanaikaisesti siittävä henkilö, koska sellaista ei ole koskaan ihmiskunnassa luonnostaan ollut.

Ei voi olla tasa-arvoisen kohtelun mukaista, että identiteetistään epävarmalle ihmiselle yhteiskunnan toimesta järjestetään puolittainen sukupuoli-identiteetin vaihto pelkän itsemääräämisperiaatteen perusteella. Kyllähän joku kokee olevansa kissa yms. Eikös hänen kohtelunsa ole epätasa-arvoista, jos ei hän saa määrätä itselleen suoritettavia operaatioita? Jos nimittäin kriteereinä pidetään vain omia tuntemuksia ja sen pohjalta itsemääräämisoikeutta. Voisi maalaisjärjellä olettaa, että nainen ei halua penistä eikä mies kohtua – paitsi vakavassa identiteettikriisissä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuoli on ihmisen identifioituva yksilöllinen ominaisuus, kissuus on sitten taas lähinnä kissojen yksilökohtainen erityisominaisuus :)

Avioliittolain muutos on jo aikoja sitten vahvistettu ja piakkoin voimaan tuleva sukupuolineutraali avioliittolaki ei ota kantaa aviopuolisoiden juridiseen sukupuoleen, mikä on jo hyvä parannus transsukupuolistenkin oikeudelliseen asemaan. Tähänkään mennessä avioliitossa eläneitä sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneitä henkilöitä ei toisaalta ole syytetty epärehellisyydestä sen kummemmin yhteiskunnan kuin heidän aviopuolisoidenkaan taholta - transsukupuolisilla paine elää syntymässä määrätyn sukupuolen elämää kun on ollut valtava ja voidaan myös aiheellisesti esittää kysymys siitä, että eikö tällainen oman identiteettinsä vastainen sopeutuminen itse asiassa juuri olekin itsepetosta pahimmillaan.

Transsukupuolisen tuntoja kuvaa parhaiten termi sukupuoliristiriita, mikä tilanteena poikkeaa olennaisesti sukupuoli-identiteetistään epävarman henkilön tunnoista. Transsukupuolisesta ei saa syntymässä määrätyn sukupuolen edustajaa millään eheytyshoidoilla tai psykologisella terapoinnilla l. kyse ei siis ole harhakäsityksestä tai persoonan vääristyneestä kehityksestä.

Siittäviä naisia ja raskaaksi tulleita synnyttäneitä miehiä ihmiskunnan historia tuntee melkoisen määrän, yksittäistapauksia runsaammin siis.

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

”Siittäviä naisia ja raskaaksi tulleita synnyttäneitä miehiä ihmiskunnan historia tuntee melkoisen määrän, yksittäistapauksia runsaammin siis.” Kerropa vaikka yhdestä tai muutamasta!

Millaisilla kriteereillä määrittelet ihmisen mieheksi? Kerro miehestä, joka on synnyttänyt. Jos tarkoitat henkilöä, joka on kantanut lasta kohdussaan ja synnyttänyt silloin, kun hän on sosiaaliturvatunnuksensa mukaan ollut nainen ja hänelle on sen jälkeen tehty operaatioita, joiden perusteella hänet nyt määritellään mieheksi, niin tällaisesta ihmisestä ei voida sanoa, että mies on synnyttänyt. Muutenhan esim. miehen saavuttama urheiluennätys pitäisi sukupuolioperaatioiden jälkeen siirtää naisten tilastoihin.

Kuuden yliopiston tuottama sivusto SOLUNETTI kertoo, että ”sukupuolikromosomit X ja Y määräävät yksilön sukupuolen. Sukupuolikromosomipari XX määrää naissukupuolen ja XY puolestaan määrää miessukupuolen.” Sivusto kertoo myös kromosomeihin liittyvistä kehityshäiriöistä ja oireyhtymistä.
Sukupuoli-IDENTITEETTI on "ihmisen identifioituva yksilöllinen ominaisuus".

Olen lukenut sellaisten henkilöiden kirjoituksia, joille aviopuolison päätös mennä sukupuolioperaatioihin on tullut yllätyksenä ja suurena pettymyksenä. Olisikin hämmästyttävää, jos näin ei olisi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Millaisilla kriteereillä määrittelet ihmisen mieheksi?

Henkilö, jolla on miehen identiteetti on mies.

Lääketieteellisesti tämän voi )ns. viime kädessä) määritellä esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikössä...

Transsukupuolisuus on synnynnäinen ominaisuus ja tässä yhteydessä onkin erityisen tärkeää huomioida, että väestörekisterimerkintä sukupuolesta (henkilön juridinen sukupuoli) määräytyy lähinnä syntyneen lapsen ulkoisten sukupuoliominaisuuksien perusteella tehdyn ennusteen varaan - lapsen sukupuolen määrittäminen on siis kokemusperäistä arvailua. Hyvin usein tuo arvaus osuu toki oikeaan, jolloin henkilö kehittyy cissukupuolisena. Arvaus voi myös mennä väärin ja silloin väestötietojärjestelmään tehtävä henkilön sukupuolimerkintäkin on väärä (samalla lailla väärä siis kuin esimerkiksi väärin merkitty syntymäaikatieto tai osoitetieto).

Transsukupuoliset sen sijaan joutuvat elämään jatkuvan sukupuoliristiriidan kanssa joko sopeuttamalla väkisin käyttäytymistään vallitsevan binäärisen sukupuolijärjestelmän normeihin ja eläytymällä annetun sukupuolensa mukaisiin sukupuolirooleihin tai elämällä jollain tavalla joko kaksoiselämää tai elämällä kokonaan muun yhteiskunnan sivussa.

Tässäpä luettavaksi artikkeli transsukupuolisuuden neurobiologisesta perustasta, mistä käy sangen oivallisesti ilmi sukupuolen määräytymisen kompleksisuus - kromosomit eivät tätä ominaisuutta yksin tee...

http://bit.ly/25RaG8q

Translain uudistuksella on tarkoitus helpottaa transihmisten sosiaalistumista ja parantaa heidän oikeusturvaansa sekä ihmisoikeuksiensa toteutumista.

" Jos tarkoitat henkilöä, joka on kantanut lasta kohdussaan ja synnyttänyt silloin, kun hän on sosiaaliturvatunnuksensa mukaan ollut nainen ja hänelle on sen jälkeen tehty operaatioita, joiden perusteella hänet nyt määritellään mieheksi, niin tällaisesta ihmisestä ei voida sanoa, että mies on synnyttänyt. "

Kyllä voidaan sanoa, koska henkilö on ollut synnyttäessäänkin mies (transsukupuolisuus kun on synnynnäinen ominaisuus) - hänet on alunpitäen syntyessään merkitty väärin naiseksi. Väärä merkintä on väärä merkintä ja siten pelkästään hallinnollinen virhe.

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Jos toimitaan kuvaamasi logiikan mukaan, se tarkoittaa mm., että miehen saavuttama urheiluennätys pitäisi sukupuolioperaatioiden jälkeen siirtää naisten tilastoihin. Kamoon kaveri?!? Siis oikeasti olet tätä mieltä? Mieti, mitä se tarkoittaa urheilumaailmassa. Jos tunnet urheiluhulluja ihmisiä, voit päätellä yhteiskuntaa sekoittavia ilmiöitä, joita tästä seuraisi.

Kun biologisesti/fyysisesti selvä poika merkitään väestörekisteriin pojaksi ja hän myöhemmin ilmoittaa olevansa tyttö, ainoa tapa estää tällainen ”hallinnollinen virhe” on se, että kenenkään sukupuolta ei merkitä väestökirjanpitoon ennen kuin henkilö itse ilmoittaa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että muutaman ihmisen takia kyseenalaistetaan suuren enemmistön oleellinen ominaisuus, sukupuoli. Mikä olisi se ikä, jolloin tytöllä on oikeus käyttäytyä tyttömäisesti ja pojalla poikamaisesti? Ilman että painostetaan käyttäytymään sukupuolineutraalisti. Minkä ikäisen ihmisen oma ilmoitus sukupuolesta pitää ottaa totena? Miten eliminoidaan läheisten ihmisten suorittama manipulaatio (esim. tyttöä toivoneet vanhemmat kohtelevat saamaansa poikaa tyttönä)? Eikö se juuri ole suvaitsemattomuutta, että ihmisellä ei ole oikeutta omanlaiseensa identiteettiin vaan hänelle viestitetään, että tulet hyväksytyksi vain käymällä läpi leikkauksia ja hormonihoitoja, joilla synnynnäisiin sukupuoliominaisuuksiisi puututaan radikaalisti ja peruuttamattomasti.

Oletko sitä mieltä, että jos mies sanoo kokevansa itsensä naiseksi, hän saa mennä uimahallissa naisten puolelle? Miten silloin otetaan huomioon niiden naisten tunteet, jotka kokevat ko. miehen olevan vastakkaista sukupuolta? Miksi pikkuruiseen vähemmistöön kuuluvien tuntemukset olisivat yhteiskunnallisesti painavampia kuin suuren enemmistön?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Hyviä kysymyksiä nuo kaikki, joihin osiltaan on annettu jo vähintään soveltuvia ratkaisuehdotuksia, jotka eivät aina likikään myötäile "suurenkaan enemmistön" ennakkoluuloja.

Urheilussa toimitaan kunkin lajin sääntöjen puitteissa ja siten voidaan ajatella, että lajikohtaiset ennätykset kirjataan esimerkiksi tuloksen tekoaikaa vastaavan juridisen sukupuolen mukaisesti - lähinnä tällainen tulee esille yleisurheilussa, jossa on jo olemassa esimerkkitapauksia sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneistä aktiiviurheilijoista. Transsukupuolisuuden huomioiminen lain edessä yhdenvertaisesti (inklusiivisesti) ei toisaalta voi edetä yksien harvojen ja valittujen (urheilijoiden) elämänmuodon kautta, joten transsukupuolisuuden ja muunsukupuolistenkin tarpeiden tunnistaminen ja oikeuksien tunnustaminen tulee tapahtua riippumatta siitä, aiheutuuko siitä huomioimisesta tai oikeuksien turvaamisesta jonkinlaisia organisatorisia haittoja vapaamuotoisemmille järjestelmille kuten urheiluseuroille ja urheilutilastojen ylläpitäjille.

Norjaan on tulossa ensimmäiseen kommenttiini liittämäni linkin mukaan jo kuusivuotiaille mahdollisuus korjata sukupuolimerkintänsä ilmoituksella, mikä on aivan realistinen vaihtoehto lasten kehityspsykologia tuntien ja erityisesti huomioiden se, että tällöin on mahdollista ennalta ehkäistä väärä kouluaikainen sukupuolisosialisaatio. Transihmisillä ei välttämättä ole suurta tarvetta kirurgiseen tai kemialliseen kehonmuokkaukseen, vaan heille on usein tärkeintä tulla kohdelluksi oman sukupuolensa edustajina - nykyinen translaki on se institutionalisoitunut säännös, mikä edellyttää jostain kumman syystä hyvin rankkoja lääketieteellisiä hoitojaksoja juridisen sukupuolimerkinnän korjaamisen ehtona ja tästä pakkosterilisaation ja stereotyyppistä käyttäytymismallia ylläpitävästä vaatimuksesta Suomea on nimenomaisesti jo useaan kertaan huomautettu.

Kyllä minun mielestäni transnaisella on oikeus syrjimättömyyteen ja oikeus käyttää sukupuolensa mukaisia yleisiä saniteetti- ja peseytymistiloja ilman pelkoa siitä, että joku ei tätä hänen oikeuksiensa käyttämistä haluaisikaan suvaita....

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

”minun mielestäni transnaisella on oikeus syrjimättömyyteen ja oikeus käyttää sukupuolensa mukaisia yleisiä saniteetti- ja peseytymistiloja ilman pelkoa siitä, että joku ei tätä hänen oikeuksiensa käyttämistä haluaisikaan suvaita....”

Tässä lauseessa tarkoitat transnaisella henkilöä, joka on kromosomeiltaan ja ulkoisilta sukupuoliominaisuuksiltaan mies, mutta KOKEE olevansa nainen (eli em. kuuden yliopiston yhteinen tietopankkisivusto määrittelee hänet mieheksi). Tuota henkilön kokemusta ei voi todentaa millään muulla kuin hänen omalla puheellaan. Tämä oma puhe on sinun mielestäsi yhteiskunnallisesti painavampi ja tärkeämpi kuin useiden naisten oma kokemus ja tuntemus siitä, että he ovat eri sukupuolta kuin ko. mies. Mikä antaa oikeuden syrjiä näitä naisia?! En löydä mitään logiikkaa siitä, että yhden ihmisen tuntemukset painaisivat yhteiskunnallisissa päätöksissä enemmän kuin lukuisten sellaisten ihmisten tuntemukset, joiden sukupuolikokemus vastaa heidän objektiivisesti havaittavia sukupuoliominaisuuksiaan. Tällä ei ole mitään tekemistä suvaitsevaisuuden kanssa vaan päinvastoin tässä kävellään törkeästi yli naisten tuntemusten ja kokemusten. Se on vähän sama kuin anorektikko määräisi kaikkien muiden ruokavaliosta. Tällainen vaatimus osoittaa mielestäni itsekeskeisyyttä ja kyvyttömyyttä asettua toisen ihmisen asemaan. Jos täysin mieheltä näyttävä henkilö ilmestyy naisten pukuhuoneeseen ja suihkuun, on loogista ja normaalia, että naiset kokevat hänet miehenä eivätkä halua toimia samoissa pesutiloissa.
Verrattuna siihen tilanteeseen, jossa tämä samainen mies menee miesten pukuhuoneeseen ja suihkuun vaikkakin kokien itsensä naiseksi, hän kuitenkin maastoutuu kaltaistensa joukkoon. Mikä ihme siinä on ongelma? Silloinhan kukaan ei syrji ketään!

Sitaatissa on muuten sanaa sukupuoli käytetty vastoin sanan merkitystä. Tilalla pitäisi olla sana sukupuoli-identiteetti. On tarkoitushakuista ja ideologiapohjaista sekottaa nämä sanat.

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Tommy Hellsten kertoo viimeisessä kirjassaan Tähän olen tullut – kirja merkityksen löytämisestä, nuoruudestaan (s.10): ”En tiennyt, mitä ja millainen olin. En edes tiennyt, että piilouduin roolieni taakse. Uskoin olevani se, mitä kulloinkin yritin olla.”
Eikö tämä tarkoita, että hän oli silloin identiteetiltään (käsitys itsestään) jotain muuta kuin nykyisin? Ei kauhean harvinainen tilanne lapsella tai nuorella, joka elää haastavassa ympäristössä. Ominaisuudet, joille identiteetti rakentuu, voivat vaihdella tai kypsyä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Miten perustellaan, että ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja omien muuttumattomien kromosomien kanssa ristiriidassa oleva sukupuoli-identiteetti olisi muuttumaton ja kehittymään kykenemätön, kun identiteetin kaikki muut osa-alueet kehittyvät koko elämän ajan?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset