jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - opinnäytetöitä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Tasa-arvoinen varhaiskasvatus-hanke on edennet valtavirtaistumisen tiellä jo niin pitkälle, että hankkeen käytännöllistä toteumaa on mahdollista tarkastella tutkimuksellisella otteella.

Kuluvan vuoden aikana onkin valmistunut useita lokaalisti painottuvia laadullisia tutkielmia päiväkotien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten valmiuksista kohdata muuttuvat pedagogiset haasteet sekä sukupuolisensitiivisen työskentelyotteen vaikutuksista lasten omiin leikkivalintoihin.

Metropolia Ammattikorkeakoululla opiskeleva Satu Lundström hakee omassa opinnäytetyössään päiväkotien työntekijöiden käsityksiä ja tunnettavuutta sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta. Tunnettavuustutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena ja sen vastausten perusteella voidaan olettaa päiväkotien henkilökunnan olevan hyvinkin tietoisia sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatusotteen tarkoituksista ja hyödyistä :

   "Kyselyyn osallistuneet työntekijät suhtautuivat myönteisesti sukupuolisensitiivisyyteen ja pitivät sitä tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Monet vastaajat tunsivat käsitteen erittäin hyvin ja kertoivat esimerkkejä siitä, kuinka ovat omassa työssään toimineet sukupuolisensitiivisesti. Vastaajista lähes puolet oli kuullut Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa -hankkeesta aiemmin. Suurin osa ei ollut kuitenkaan osallistunut hankkeen koulutuksiin eikä hyödyntänyt työssään hankkeen Internet-materiaalia. Valtaosa vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan täydennyskoulutukseen aiheeseen liittyen. "

 

Myös Laurea-ammattikorkeakoululla opiskeleva Siiri Summanen on omassa opinnäytetyössään lähestynyt aihetta sekä tunnettuuden että käytännöllisyyden kautta päätyen yhtä positiivisiin johtopäätelmiin unohtamatta tietenkään kriittisesti painottaa jatkuvaa lisäkoulutuksen tarvetta :

   "Tutkimustulokseni on, että tutkimani varhaiskasvatusyksikön ryhmän kasvattajat ovat melko sukupuolisensitiivisiä työssään. Lapset kohdataan yksilöllisesti, ikä- ja kehitystaso huomioiden. Ainoastaan satunnaisissa puhetavoissa ja pukemis- sekä riisumistilanteissa ei toimittu aivan sukupuolisensitiivisen kasvatuksen rajoissa. Sukupuolisensitiivisyys ilmeni myös lasten leikkien sukupuolettomuutena. Kasvattajien tietoisuus ja varmuus sukupuolisensitiivisyydestä hieman vaihteli, joten lisäkoulutusta olisi hyvä järjestää. Lisäksi oman toiminnan reflektointi ja suunnitelman sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta lisäisi sukupuolisensitiivisyyttä kasvatuksessa. Kouvolan varhaiskasvatuksen kasvattajien kasvatusotetta olisi hyvä tutkia lisää jatkossa varhaiskasvatuksen sukupuolisensitiivisyyden vahvistamiseksi."

 

Saana Hannosen ja Elisa Kauppilan yhteisessä tutkielmassa tarkastellaan empiirisesti 3-5 vuotiaiden lasten leikkivalintoja vapaissa valintatilanteissa, joissa  työntekijöiden roolina on toimia ohjaajina ja opastajina. Tämän opinnäytetyön perusteella voidaan sanoa, että päiväkodissa, jossa sukupuolisensitiivisyyteen kiinnitetään huomiota lasten ohjauksessa, lapset saavat valita leikkinsä omien mielenkiinnon kohteidensa ja taitojensa mukaan. Stereotyyppiset sukupuoliroolit eivät havaintojen perusteella ohjaa lasten leikkivalintoja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Eikös vapaakasvatusta koitettu jo 80-90 luvuilla?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Itse asiassa 70-luvun luvun alussa levisi Suomeenkin vääriä käsityksiä vapaasta kasvatuksesta - alunperin pedagogiikka on lähtöisin brittiläisen A.S.Neillin perustaman Summerhillin sisäoppilaitoksen kasvatuksellisista menetelmistä, missä lasten ohjautuminen tapahtui itsereflektion ja ryhmäpalautteen kautta "demokraattisesti".

https://en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School

Steiner-koulu vastaa Suomessa lähinnä tätä metodia....

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Steinerpedagogiikalla ja Summerhillilä ei kyllä ole mitään tekemistä keskenään. Hakisin yhtäläisyyksiä ennemmin freireläisyydestä ja frenet-pedagogiikasta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #3

On niissä joitain yhtäläisyyksiäkin, kuten yhteisölliseen (ja itsenäiseen) vastuuseen kasvattava ote - Steiner-kouluissa opettajan rooli on kaiketi näkyvämpi.

Timo Lehtonen

Blogikirjoituksen otsikko: ”Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – opinnäytetöitä”

Juho Antikainen, pyydän sinua määrittelemään mitä tarkoitat käsitteellä ”Sukupuolisensitiivisyys”.

Määritelmä: käsitteen kuvaus, jonka tulee erottaa käsite sen lähikäsitteistä; käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus, definitio.

Haettiin "sensitiivisyys" Kielitoimiston sanakirjasta
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Haettiin "sensitiivinen" Kielitoimiston sanakirjasta
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?O...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Jaahans :)

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ko...

Sukupuolisensitiivinen = sukupuolitietoinen

Haettiin Kielitoimiston sanankirjasta sana "tietoinen" :

tietoinen

1. joka tietää, jolla on tietoa; jstak selvillä, perillä oleva, tietävä. Runsas-, vähätietoinen. Epätietoinen. Itsetietoinen. Määrätietoinen. Olla asemastaan, päämäärästään tietoinen. Viehätysvoimastaan tietoinen nainen. Olla tietoinen jstak olla selvillä, perillä jstak, tietää.
2. tietoisuudessa oleva, tiedostettu. Ihmisen tietoiset ja tiedostamattomat tarpeet. Aivojen ohjaama tietoinen toiminta.
3. tahallinen, tarkoituksellinen. Tietoinen valhe. Ottaa tietoinen riski. Hänen tietoinen pyrkimyksensä oli ottaa valta

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Miten näpä opinnäytetyöt tulisivat tapahtumaan ?

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Androgyynisyyshän sopii todella hyvin steineraatteisiin, antroposofiaan.
Kun miettii sukupuolisensitiivistä kasvatusta, niin eikö se ole reilusti sukupuoletonta kasvatusta, jos halutaan olla tasa- arvoisia kaikille?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

ANdrogynia on vain eräs sukupuolen ilmiasuista ja identiteeteistä eikä sitäkään pidetä sukupuolisensitiivisen kasvatuksen normatiivisena perustana, vaikkakin sukupuolitietoinen kasvattaja tunnistaa (helpostikin) lasten yksilöllisistä ominaispiirteistä feminiiniset ja maskuliiniset elementit.

Sukupuolisensitiivinen kasvatus sekoitetaan jostain syystä (varmaankin myös osin tahallaan) ns. sukupuolineutraaliin kasvatusideologiaan niiden radikaaleista eroista huolimatta.

http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/kasitep...

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

No joo. Mun tuo edellinen mielipide ei ollut ihan reilu tuon sukupuolettoman kasvatuksen osalta. Pahoittelen :(
En vaan voi ymmärtää miksi koko Suomi kasvatuksen ja opetuksen osalta pitää laittaa tähän sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen ja opetukseen?
Peruskoulujen osaltahan se alkaa jo syksyllä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Asiaa voi perustella "jo perinteisellä" tasa-arvopolitiikalla - yhteisten asioiden hoitamisella miesten ja naisten tasa-arvon vahvistamiseksi - ja sellainen tavoite tässä onkin vahvasti mukana. Hankehan on Naisasialiitto Unionin ideoima. Yhteiskunnassa ilmentyvät sukupuolten väliset epätasa-arvoisuudet, kuten miesten ja naisten välinen palkkaero, sukupuoliroolien muu voimakas ohjaavuus eri elämänalueille ja vaikkapa miesten suurempi syrjäytymisriski (yksineläminen, alkoholismi, rikollisuus) ovat seurausta lähinnä liian kapea-alaisiksi omaksutuista käsityksistä sukupuolten merkityksistä ja toimintamahdollisuuksista. Näitä vinouttavia stereotypioita lienee mahdollista ja tarkoituksenmukaisinta purkaa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen(kin) osalta yhteiskunnan asettamat lainsäädännölliset ehdot samoin velvoittavat huomioimaan myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä omiksi persoonikseen hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä.

Päiväkoti- ja työntekijäkohtaisesti tätäkin toki on lupa soveltaa, eikä po. pedagogiikka muutenkaan luonnu mekaanisesti jonkin oheistuksen määräyksiä noudattamalla. Pääasia lienee, että varhaiskavastuksen ammattilaiset ja lasten vanhemmat huomioisivat lasten yksilölliset sukupuolierityisyydet arjessaan...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset