jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Patriarkaalinen uskonto ja sukupuolittunut väkivalta

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvitysten mukaan "viidesosa suomalaisnaisista oli joutunut elämänsä aikana raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi, kun mukaan luetaan tilanteet, joissa uhri oli nukkunut tai ollut muutoin esimerkiksi humalatilan vuoksi puolustuskyvytön. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 000 naista oli pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Luvuksi muodostuu 46 000, kun mukaan lasketaan tilanteet, joissa nainen oli nukkunut tai oli ollut muusta syystä kyvytön puolustautumaan."

Nämä lukemat yhdessä naisiin kohdistuvan muun väkivallan tutkimuksen tuloksien kanssa ovat järkyttävän suuria  etenkin sitä taustaa vasten, että maatamme usein pidetään ihmisoikeuksien mallivaltiona, jossa  tasa-arvo olisi itsestään selvästi jo toteutunut.

Seksuaalirikollisuutta pyrltään usein selittämään samoilla parametreilla mitkä käyvät muuhunkin rikollisuuteen - syrjäytyneisyys, rikkinäiset lapsuuden kasvuolosuhteet, työttömyys, alkoholismi ja vakioitumaton moraali altistavat toki  lainsuojattomiin tekoihin, mutta seksuaalirikosten kohdalla motiivina ei useinkaan ole aineellisen hyödyn tavoittelu laittomin keinoin tai  patoutuneen aggression purkaminen ympäristöä tuhoavasti, kuten väkivaltarikoksissa tapahtuu.

Seksuaalirikollisuudelle on sukupuolittuneena väkivaltana ominaista rikoksentekijän omima dominanssiin pyrkivä asenne suhteessa uhriinsa - raiskaus siis toistaa ja vahvistaa mentaalisia valtapositioita, joiden lähde voi olla jopa vuosisatojen aikaisesti periytynyttä, kutoutunutta ja kerrostunutta yhteiskunnan eri portaille. 

Mistä sitten tällainen sukupuolten keskinäistä valtahierarkiaa korostava essentialistinen asenne oikeastaan kumpuaa? 

Tätä kysymystä  voi lähestyä tutkimalla normimoraaliamme voimakkaimmin muokanneita  pitkäaikaisia kulttuurisia yhtenäistekijöitä - filosofisessa ja kulttuurisessa näkökulmassa kirjallisuus, koululaitos ja myös muu yhteiskunnallinen arvomaailmaa yhtenäistävä valtavirtainen kansalle ohjattu sivistyksellinen opetus on aina tukeutunut voimakkaasti kristinuskoon ja sen keskeisimpään kirjalliseen teokseen eli Raamattuun. Kristillisyys on edelleenkin eräs vahvimpia suomalaisten etnogeneettistä perimää kuvaavista piirteistä, sillä yhteiskunnan vahvasta sekularisaatiokehityksestä huolimatta peräti 75 prosenttia suomalaisista kuuluu "itsestäänselvyytenä" evankelis-luterilaisiin seurakuntiin ja niinpä onkin perusteltua hieman jäsennellä Raamatun merkintöjä koskien naisten asemaa suhteessa miehiin.

Ja tässä analyyttisessa jäsentämisessä voi tukeutua esimerkiksi Vapaa-ajattelijoihin, jotka ovat lukeneet (kuin piru) Raamattua ja etsineet ko. opuksesta valmiiksi mainintoja naisista ja tasa-arvosta. Aika karua ohjeistusta mielestäni  nämä oheen kirjatut lainaukset ja ne vastaavat suurelta osin myös edellä esittämääni kysymykseen siitä, mistä sukupuolittuneessa väkivallassa oikeastaan on kysymys ...

Raamatun käsityksiä naisista:

 • 1. Kor. 14:34-35 "Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua,vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaanomilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa."
 • 1. Tim. 2:11-12 "Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa."
 • 3. Moos. 12:2-5 "Puhu israelilaisille ja sano: Kun vaimo tulee hedelmälliseksi ja synnyttää poikalapsen, olkoon hän saastainen seitsemän päivää; yhtä monta päivää kuin hänen kuukautisensa kestävät, hän olkoon saastainen. (4) Mutta vaimo pysyköön kotona kolmekymmentä kolme päivää puhdistavan verenvuotonsa
  aikana; älköön hän koskeko mihinkään, mikä on pyhää, älköönkä tulko pyhäkköön, ennenkuin hänen puhdistuspäivänsä ovat kuluneet umpeen. (5) Mutta jos hän synnyttää tyttölapsen, olkoon hän saastainen kaksi viikkoa, samoinkuin kuukautisissaan, ja pysyköön kotona kuusikymmentä kuusi päivää puhdistavan verenvuotonsa aikana."
 • 5. Moos. 22:5 "Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi."
 • 1. Kor. 11:7-10 "Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden."
 • Efes. 5:22-24 "Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää ..
  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset."
 • 3. Moos. 15:19-30 "Ja kun naisella on vuoto, niin että verta vuotaa hänen ruumiistansa, olkoon hän kuukautistilassaan seitsemän päivää, ja jokainen, joka häneen koskee, olkoon saastainen iltaan asti. (22) Ja jokainen, joka koskee istuimeen, mihin hyvänsä, jolla hän on istunut, pesköön vaatteensa ja peseytyköön vedessä ja olkoon saastainen iltaan asti. (23) Ja jos joku koskee esineeseen, joka on hänen vuoteellaan tai istuimella, jolla hän on istunut, olkoon saastainen iltaan asti. (29) Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon
  kaksi metsäkyyhkystä tai kaksi kyyhkysenpoikaa ja tuokoon ne papille, ilmestysmajan ovelle. (30) Ja pappi uhratkoon toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Näin pappi toimittakoon Herran edessä hänelle sovituksen hänen saastaisesta vuodostaan."
 • Kol. 3:18 "Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa."
 • 1. Moos. 3:16 "Ja naiselle hän (Jumala) sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva."
 • 5. Moos. 25:11-12 "Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja toisen vaimo tulee auttamaan miestään sen käsistä, joka häntä lyö, ja ojentaa kätensä ja tarttuu tämän häpyyn, niin hakkaa poikki hänen kätensä säälimättä."
 • 5. Moos. 22:28-29 "Jos joku tapaa neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja ottaa hänet kiinni ja makaa hänen
  kanssaan ja heidät siitä tavataan, niin mies, joka makasi hänen kanssaan, antakoon tytön isälle
  viisikymmentä hopeasekeliä, ja tyttö tulkoon hänen vaimokseen, koska hän raiskasi hänet; hän älköön
  hyljätkö häntä koko elinaikanansa."
 • Sananl. 11:22 "Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla."
 • Sananl. 9:13 "Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä."
 • Sananl. 31:3 "Älä anna voimaasi naisille, vaellustasi kuningasten turmelijatarten valtaan."
 • 3. Moos. 21:9 "Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon tulessa."
 • 2. Moos. 22:18 "Velhonaisen älä salli elää."
 • 5. Moos. 21:10-14 "Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan ja Herra, sinun Jumalasi, antaa heidät sinun käsiisi ja sinä otat heistä vankeja ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen ja mielistyt häneen ja tahdot ottaa hänet vaimoksesi, niin vie hänet kotiisi, ja hän ajattakoon hiuksensa ja leikatkoon kyntensä. Ja hän riisukoon vaatteensa, joissa hänet vangittiin ... sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet, niin että hän tulee
  vaimoksesi. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänet menemään vapaana äläkä myy häntä rahasta."
 • 3. Moos. 27:2-7 "Arvioitse mies, joka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välillä, viiteenkymmeneen hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan; mutta jos se on nainen, arvioitse hänet kolmeenkymmeneen sekeliin."
 • 5. Moos. 22:13-21 "Jos joku on ottanut vaimon ja yhtynyt häneen, mutta sitten hylkii häntä ... ja sanoo:
  Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä ...
  (20) Jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Uskonnon tärkeimmät tehtävät ovat kontrollointi ja alistaminen. Tietenkin säännökset pitää kirjailla siten, että vahvimmilla on eniten etuoikeuksia muuten tulee sisäisiä ongelmia organisaatioon.

Risto Laine

Ei taida uskonolla olla mitään tekemistä tämän kanssa, jos nimittäin ne tehdään humalatilassa tai muussa väkivaltaisessa suhteessa. Jos arvon kommunisti pitää uskontoja syynä näinkin vakaviin rikoksiin, olisi hyvä esittää jonkinlaista faktaa, kuinka paljon raiskauksia tehdään uskontojen piirissä ja ei uskovaisten piirissä ja paljonko näistä tapahtuu humalatilassa jne., sen sijaan tyydyt heittämään huulta näinkin vakavalla asialla.

Kiristääkö pipo?.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ikävä kyllä, ei kiristä pipo enkä etenkään heitä huulta - totean ainoastaan hypoteesina, että Lutherin misogyninen uskonnontulkinta heijastuu edelleenkin Suomessa naisiin kohdistuvana väkivaltana.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Islamissahan näin ei onneksi ole, mikäli suvaitsevaisia on uskominen

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #6

Suvaitsevaisena suvaitsen olla eri mieltä - islamilaisilla asuin- ja kulttuurialueilla sukupuolierottelu on osin jyrkempää ja näkyvämpää kuin täällä pohjoismaissa.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Murheellinen tulkinta ja kuten toteat: "pirullinen" raamatunlista, ihmisen asemasta yhteisössään universaalien ihmisoikeuksien sijaan.

Voi myös hyvin kyseenalaistaa naisten itsensä aktiivisen osallistumisen oman sukupuolensa alistamiseen ja kontrollointiin yhteiskunnassa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Oliko näin, että naiset ovat selvästi uskontojen vaikutukselle alttiimpia - ihan pikaisella nettihaulla löysin tätä väitettä tukevaa tietoa mm. Yleisradion uutispalvelusta :

http://yle.fi/uutiset/uskonto_on_naisten_juttu/562...

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on eräs makaabereimmista sukupuoleen perustuvan uskontoon sitoutuneen alistamisen ilmentymistä ja niinkuin toteat, sen vaikuttavuus perustuu siihen, että nimenomaisesti naiset itse hyväksyvät tai peräti edellyttävät tätä kontrollia ja osakseen koituvaa haittaa vastineeksi yhteisön antamasta turvasta...

Toisaalta itse olen tässä viime aikoina huomannut kotimaisessa ev-lut kirkossa tapahtuneen melko paljonkin myönteistä kehittymistä sen suhtautumisessa naisen asemaan ja muuhun yhteiskunnalliseen kehittymiseen - naispappeus on jo kirkon sisällä normalisoitu osa kirkon käytänteitä ja opillisessa mielessä kirkon sisällä vaikuttaa nyt "postpatriarkaaliset" ajatusvirrat - kosmologinen vapautuksen teologia on eräs pinnalla oleva feministinen selitysmalli ihmisestä osana luontoa, mikä ei sisällä dogmaattista käskyä toisten hallintaan.

http://www.pauliinakainulainen.fi/

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Voiko tässä yhteydessä mitään perustavan laatuista, rakenteellista muutosta tapahtua jo pelkästään siitä syystä, että itse jumaluus on personoitu ja yliluonnollistettu ihmisen ulkopuolella olevaksi entiteetiksi ja palvonnan kohteeksi kuten raha ja voiton maksimointi.

Paratiisimmekin on käärmeitä täynnä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Uskonnot ja täällä Euroopassa erityisesti seemiläisten jahve-uskonnot ovat jo niin syvälle kutoutuneet osaksi kansallisten yhteisöjen normistoa, etten minäkään usko nopeisiin rakenteellisiin muutoksiin (ihmiset takertuvat mielellään perinteisiin ja pysyviksi koettuihin arvoihin) - uskontojen patriarkaalisuuden purkaminen on joka tapauksessa hyvällä alulla ja teologien valmiudet pohtia jumaluutta kokonaisvaltaisena "olevuutena" samoin...

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #14

J.A: "...uskontojen patriarkaalisuuden purkaminen on joka tapauksessa hyvällä alulla ja teologien valmiudet pohtia jumaluutta kokonaisvaltaisena "olevuutena" samoin…"

Jotain kipinää...

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman Vastaus kommenttiin #11

Asiahan on täysin päinvastoin: ihminen on luotu, personoitu ja 'aliluonnollistettu' Jumalan ulkopuolella olevaksi entiteetiksi ja palvonnan suorittajaksi, mutta ei palvomaan epäjumalia, kuten rahaa ja voiton maksimointia eikä ihmisen omaa järkeä.

Uskonnon (kristinuskon) vastustajien logiikka kääntää kaiken päälaelleen, pois luonnollisesta ja luodusta järjestyksestä. Sukupuoliroolien suhteen myös.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Oliko näin, että naiset ovat selvästi uskontojen vaikutukselle alttiimpia»

Näin se monien tutkimusten pohjalta vaikuttaisi olevan.

Oma tätä selittävä hypoteesini lähtee uskonnon (seksuaali)moraalin leimasta. Uskonnollisuutta korostetaan, koska halutaan saada leima moraalisuudesta. Pelkkä yleinen moraali ei kuitenkaan selitä naisten aktiivisempaa uskonnollisuutta. Selitykseni lähtee siksi seksuaalimoraalista ja siitä, että se on naisille tärkeämpää. Ihmisen pariutumisessa miehillä on ikuinen ongelma isyyden varmuudesta, mikä johdosta miehet pitkäkestoisten parisuhteiden kohdalla usein edellyttävät naiselta merkkejä korkeasta seksuaalimoraalista. Ja uskonto siis tarjoaa sitä.

Tämä selittää varsin hyvin myös paitsi uskonnollisuuden, myös siveellisyyden uskonnolliset tunnusmerkit, kuten pukeutumisen ja tyttöjen ympärileikkauksen. Pukeutumalla siveellisesti ja ympärileikkaamalla tyttärensä naiset osoittavat olevansa siveellisempiä kuin toiset. On siis kyse seksuaalisesta kilpailusta, joka joissain muslimimaissa on kehittynyt äärimmäisyyksiin.

Raamattu tietenkin osoittaa hyvin, että muslimit oikeastaan vain noudattavat samaa moraalia kuin juutalaiset ja kristityt pari-kolme tuhatta vuotta sitten.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #18

Väitetään, että muinoin alkuperäiskansat elivät eri muotoisissa yhteenliittymissä - aina ryhmäliitoista alkaen. Palvottiin äitijumaluutta, elämän antajaa sekä muita luonnon eri elementtien henkiä jumaluuksina. Lapset olivat kaikkien yhteisiä.

Muutosta alkoi tapahtua vasta - heimojen paikoilleen asettumisen, viljelyn ja sen ylijäämän kaupan syntymisen sekä äitijumaluuden muuntumisen yliluonnolliseksi herrajumaluudeksi - jälkeen. Naisen asema heikkeni ja hänen seksuaalisuuttaan alettiin kontrolloida. Heikentyneen asemansa vuoksi naiset alkoivat hakea lohtua uudesta jumalauskosta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #20

Tuon suuntaisia väitteitä jotkut tosiaan ovat esittäneet, erityisesti Marija Gimbutasin juttuja olen aikoinaan lukenut. Tieteellinen evidenssi on kuitenkin jäänyt paljolti arvailupohjalle. Muutamasta naiskulttipatsaasta on päätelty, että ihmiset maailmanlaajuisesti palvoivat yhtä naisjumalatarta. Siis että aikana, jolloin vähän jokainen vierekkäinen laakso oli verisessä sodassa keskenään, olisi maailman kaikilla kansoilla ollut yksi uskonto. Ilmeisesti kyse on jonkinlaisesta feministisestä fantasiatarinasta, jota tapaa paitsi uuspakanapiireissä, myös vapaan seksuaalisuuden kannattajilla (yleensä miehiä) ja pelimiespiireissä (hyvä tarina, jolla saa suostuteltua naisia seksiin).

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #21

En ole kuullut, että kulttuuriantropologia olisi tieteellinen harha - askel. Maailman ensimmäin tunnettu jumaluus on Isis (= Äitimaa, Jumalatar, Innanna, Ishar…) Viimeiset Jumalattaren temppelit ja kulttimateriaalia tuhottiin 300 - luvulla jaa, kulttuurievoluution seurauksena.

Käyttäjän mukitalo kuva
Veikko Mäkitalo

Eiköhän se ole Raamatun sijasta Pääoma, ainakin sanonta hakkaa niin kauan omaa päätä seinään kunnes tulee oksennus. Todistit, että tulee se näppäimistön hipelystä. kun oikein kirjoituttaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Oikeassa olet - Karl Marxin teos "Pääoma" kertoo kapitalismista ja sen hierarkisesti sukupuolittuneesta väkivaltaisuudesta talouden näkökulmasta. Rahan palvonta ei juurikaan poikkea jlan palvonnasta ...

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Keskiverto suomalainen kristitty on niin maallistunut että uskonnolla on tuskin mitään tekemistä raiskausten kanssa.
Oma veikkaus on että iso osa raiskauksista johtuu seksuaalisesta turhautumisesta ja tekijän empatiakyvyttömyydestä.

Veikkaan että bordellien laillistaminen voisi aiheuttaa ison notkahduksen raiskaustilastoissa alaspäin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Itsekään en väitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan motiivina olisi aina tarve kontrolloida ja pitää yllä (tiedostamattomasti) pitkältä ajalta periytyneitä valtasuhteita - kristinuskon ja siitä maalliseen järjestykseen sovelletun keskiaikaisen Mooseksen lain ja Raamatun ohjeistuksen kautta sukupuolinormit ovat silti pitkään säätäneet miesten ja naisten suhteita ja sallineet "miehisen ylivallan osoitukset" seksuaalisellakin tasolla.

Suuri osa raiskauksista johtuu nykyisin varmaan myös ihmisten välisestä "kohtaamiskyvyttömyydestä" ja epärealistisista odotuksista, jolloin ammattilaisen luona asiointi bordellissa voisi tosiaankin ainakin joidenkin kohdalla loksauttaa käsityksen omista kyvyistään/tarpeistaan kohdilleen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Mooseksen laki ja sen myöhemmät maalliset versiot sallivat aviovaimon kohtuullisen kurittamisen :

"Aviollisen väkivallan hyväksyttävyys ja yhteisö

1600-luvun ihmiselle miehen vaimoaan kohtaan harjoittama aviollinen väkivalta oli hyväksyttävää tilanteissa, joissa nainen oli rikkonut jotakin normia, esimerkiksi käyttäytynyt sopimattomasti uhmaamalla hierarkiaa, jättämällä emännän velvollisuutensa hoitamatta tai juopottelemalla. Tällainen väkivalta oli alisteisessa asemassa olevan henkilön kuritusta, jonka päämääränä oli kuritettavan ohjaaminen oikeaan. Kuritus ei voinut olla millaista tahansa. Kohtuuden raja kulki siinä, että satunnainen lyöminen ja piiskaaminen oli oikeutettua, mutta vaimoa ei saanut pahoinpidellä ”siniseksi ja ruskeaksi”

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/1234567...

Risto Laine

Kun katsoo avoimesti ympärilleen nykynaista ja sen ihanteita, jää väkisinkin mieleen että naiset tekevät sen itse. Osa naisista on todellisia nyrkkimangeetteja ja mitä väkivaltaisempi mies on, se on osoitus johtajuudesta ja kelvollinen pariutumaan. Onhan monet äidit todenneet tälläisille hupakoille: Oma vika, oma sika.

Naiset kertovat "haluavansa" kunnollisia miehiä, mutta länsikulttuurin Naisten suosituin kirja on 50 Shades of Gray sadomasokistinen fantasia, jossa naispäähenkilön rakastaja alistaa häntä kaikilla kuviteltavissa olevilla tavoilla.
Tämäkin varmaan osaltaan kertoo niistä naisista ja fantasioista, jotka tv-kuvissa ja lehdissä kantavat kylttiä: Refugees Welcome.

Naisten keskuudessa on ilmiöitä, siinä missä rock artistilla, taiteilijoilla ja urheilijoillakin on rikollisilla ja väkivalta rikollisilla oma ihailija kunta joka vetää kuin hunaja kärpäsiä puoleensa.
http://www.iltalehti.fi/nainen/2014062118427526_na...
http://www.sfgate.com/news/article/No-shortage-of-...

Hyvin tiedämme, että suuressa maailmassa sarjamurhaajat ovat suosituimpia, kuten Ted Bundy joka sai naisilta peräti 200 rakkauskirjettä päivässä, kuten poliisisurmaaja Steen Christensen sai myös tusina kaupalla.

Eikä ole kyse mistään syrjäytyneistä, moniongelmaisista tai psyykkisesti häiriintyneistä naisista. Päinvastoin, heitä on yhteiskunnan kaikissa kerroksissa, ja myös akateemisesti koulutetut naiset rakastuvat murhaajiin ja rikollisiin - usein jopa niin, että ottavat avioeron ja hylkäävät kiltin ja kunnollisen miehensä voidakseen jakaa loppuelämänsä psykopaattiroskaläjänsa kanssa. https://www.psychologytoday.com/blog/shadow-boxing...

24 vuotias James Holmes ampui kylmäverisesti elokuvateatterissa 12 ihmistä. Hän on lääketieteen opiskelija ja spesialisoitui hermostotutkijaksi. Kaikki kuvasivat häntä kiltiksi, tunnolliseksi, mukavaksi ja säntilliseksi mieheksi, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään.

Ikävä kyllä tämä myös näkyi hänen ihmissuhteissaan. Yksikään nainen ei edes sylkäissyt häntä päin: häntä luonnehdittiin Facebookissa "nörtiksi" ja "epäsuosituksi" sekä "rumaksi" ja "vastenmieliseksi" tapaukseksi. Hän ei yrityksistään huolimatta saanut milloinkaan yhtään seurustelu- eikä yhtään ihmissuhdetta aikaan naisten kanssa, seksistä puhumattakaan. Hän oli hyvin yksinäinen ja hyljeksitty naisten keskuudessa.

Teon jälkeen Holmes saa päivittäin kymmenittäin rakkauskirjeitä selliinsä, ja häntä luonnehditaan "ihanaksi", "rohkeaksi" ja "kauniiksi" ihmiseksi. Nyt hänelle riittää naisia joka sormelle
https://www.psychologytoday.com/blog/the-attractio...

Onhan meillä Pohjoismaissa uuden ajan seksisymboli, nimittäin Breivik jolla on nyt naisia, ettei paskalle taivu.
http://www.xojane.com/issues/Anders-Breivik-Europe...

Eli se siitä tasa-arvosta ja Patriarkaalisesta höpinästä.

Ilkka Huotari

Huonosta suhteesta voi lähteä aina pois.

Katsokaapa muuten nämä videot, paljon hyvää kritiikkiä feminismistä: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHt1Hh27h4B...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset