jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

VASU2017 - kooste verkkokyselyn vastauksista

 • VASU2017 - kooste verkkokyselyn vastauksista

   Opetushallitus tarjosi kaikille kansalaisille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöhön verkkokommentoinnin muodossa. Kommentointi oli avoinna Opetushallituksen sivuilla 2.11.–23.11.2015. Kommentteja saatiin yhteensä 378, joista suomenkielisiä 333 ja ruotsinkielisiä 45.

   Vastaajina olivat huoltajat, lapset, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.Kommentteja pyydettiin varhaiskasvatuksen hyvistä käytännöistä ja kehittämiskohteista, osallisuudesta sekä siitä minkälaisia tulevaisuuden taitoja ja valmiuksia lasten olisi tärkeä saada harjoitella jo varhaiskasvatuksessa. Kaikki vastaukset ovat edelleen luettavissa tällä sivulla.

 

   Kooste verkkokommentoinnin kysymyksistä ja niihin saaduista vastauksista :

 

  1. Varhaiskasvatuksen käytännöt ja kehittäminen Mitä käytäntöjä ja toimintatapoja nykyisessä varhaiskasvatuksessa on, jotka on syytä säilyttää jatkossakin? 

 • Pienryhmätoiminta –”edellytys lasten tarpeiden ja yksilöllisen kehityksen huomioimiselle”.
 • Sisällöltään monipuolinen pedagoginen toiminta, joka perustuu lapselle ominaisiin toimintatapoihin eli leikkiin, liikkumiseen, tutkimiseen ja taiteelliseen kokemiseen. Toiminnan kokonaisvaltaisuus ja toiminnallisuus tärkeää.
 • Elämyksellisyys ja leikin kautta tapahtuva oppiminen  vapaa leikki, pedagoginen leikki sekä leikillisyys vuorovaikutuksessa.
 • Ulkoilu ja retket lähiympäristöön, toimintaympäristön hyödyntäminen monipuolisesti.
 • Lasten kiinnostusten huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa

 

1. Varhaiskasvatuksen käytännöt ja kehittäminen Mitä tulisi kehittää? 

 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirkastaminen ja henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Tasalaatuisuuden varmistaminen.
 • Kasvattajan aktiivisempi rooli lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Aito läsnäolo ja läheisyys, heittäytyminen leikkiin, sensitiivinen vuorovaikutus lasten kanssa.
 • Lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittäminen monipuolisin menetelmin.
 • Suvaitsevaisuuden ja tasa-arvokasvatuksen tietoinen vahvistaminen; erilaisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden ymmärryksen lisääminen.
 • Perheitä ja lapsia osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen 

 

2. Osallisuus varhaiskasvatuksessa Miten osallisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla?

 •  Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten havainnoinnin  kasvattaja saa tietoa lapsen kokemuksista, kiinnostuksen kohteista ja muista lapselle tärkeistä asioista.
 • Toiminnan dokumentointi ja näkyväksi tekeminen monipuolisin menetelmin esim. sadutus, valokuvaaminen, kasvunkansiot  mahdollistaa lasten ja vanhempien kanssa jaetut arjen kokemukset ja merkitykset.
 • Lapset ovat aktiivisia toimijoita, joiden ajatuksia tulisi kuulla ja arvostaa. Kysytään lapsilta asioita ja ihmetellään yhdessä, otetaan lapsia mukaan toiminnan suunniteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • Osallisuus on tunne yhteenkuuluvuudesta. Kasvattajan tehtävä on mahdollistaa lapsille yhteisiä kokemuksia, jotka vahvistavat ryhmään kuulumista ja tuottavat jaettua iloa.

 

2. Osallisuus varhaiskasvatuksessa Vanhempien näkökulmasta 

 • Perheiden osallistaminen varhaiskasvatuksen arkeen erilaisin keinoin (esimerkiksi toiminnalliset vanhempainillat, Facebook, nettikyselyt, omat kotisivut, kuukausikirjeet, yhteiset tapahtumat, talkoot).
 • Enemmän avointa vuorovaikutusta, yhteistä keskustelua kasvatuksellisista periaatteista, lapsen elämän jakamista päivittäin.
 • Vanhempien mielipiteiden arvostaminen, aito kiinnostus ja kuuleminen. 
 • Vanhemmilla tulee olla tietoa omista vaikuttamisen mahdollisuuksista.

 

3. Tulevaisuuden taidot varhaiskasvatuksessa – tämän päivän lapsi tulevaisuuden aikuinen Millaisia valmiuksia ja taitoja lasten olisi tärkeä harjoitella varhaiskasvatuksessa? 

 •  Sosiaaliset-, vuorovaikutus- ja tunnetaidot
 • --Ryhmässä toimiminen, ryhmätyötaidot
 • --Oman toiminnan ja tunteiden säätely 
 • --Kokemuksia sovitteluista ja neuvotteluista ja oppia toimimaan ryhmässä 
 • --Empatia ja toisten huomioon ottaminen, myötätunto
 • Vastuullisuus itsestä, toisista ja ympäristöstä  kestävät valinnat
 • Ongelmanratkaisutaidot, luova/kriittinen ajattelu  
 • Hyvä itsetunto ja itseluottamus  lapsi oppii tunnistamaan omat voimavaransa
 • Suvaitsevaisuus ja kulttuurinen tietoisuus  Erilaisuuden näkeminen rikkautena 
 • Moniluku- ja mediataidot

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Reijo Jokela

Tuolta linkistä kaivettua tietoa "vastauksia saatiin 378". Eli toteutuksen täytyy olla todella hyvää tasoa, kun ajttelee kuinka "pientä" ryhmää asia koskee (kymmeniä tuhansia) ja kuinka massiivinen tuo palaute on ollut. Pitäisiköhän näihin julkisrahotteisiin puuhasteluihin saada jonkinlainen tulosvastuu? Aika hyvin on puuhasteltu, kun ei asia kiinnosta edes niitä tuhansia vanhempia, joiden lapset jo ovat varhaiskavastuksen piirissä, puhumattakaan niistä joiden lapset ovat tulossa sinne.
No pääasia, että opetushallituksessa on saatu aika kulumaan mukavan puuhastelun parissa. Nyt vain analysoimaan noita lukuisia vastauksia ja luomaan "viisivuotissuunnitelmia".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ehkä clickbait-tyyppisellä some-kampanjalla asettamalla kysymykset tyyliin "Turvapaikanhakijoiden kersoilla on myös oikeus varhaiskasvatukseen - onx ihan oikein?" vastauksiakin olisi kertynyt enemmän...

Totta kyllä, kommentointimahdollisuutta pidettiin suotta "verhon takana" aktiivisimpien varhaiskasvattajien ja vanhempien saavutettavissa. Laatu voi toisaalta tässäkin tapauksessa korvata määrän ja nuita vastauksia lukemalla tulee nopeasti havainneeksi olennaisimpaan paneutuvien vastausten toistuvan eri muotoiluilla. Vastausten volyymi ei siis käsittääkseni kovinkaan paljoa olisi muuttanut vastausten koostumusta.

Laadukas vuorovaikutteinen ja aktivoiva varhaiskasvatus on kaukana puuhastelusta, mutta nyt näiden hallituksen esittämien supistuspäätösten ja julkisiin menoihin kohdistuvien leikkausten valossa se käytännössä uhkaa sellaiseksi tulla (huolimatta tulevan varhaiskasvatussuunnitelman hienoista visioista)...

Reijo Jokela

No mitenkä ne turvapaikanhakijat nyt liittyvät surkeasti toteutettuun julkisrahoitteiseen projektiin, josta tulosten perusteella ei voi sanoa muuta kuin surkeaa puuhastelua?
Jos ei tuonikäisten lasten vanhempia saa kiinnostumaan asiasta tuon enempää, niin vika ei ole lasten vanhemmissa, eikä noissa turvapaikanhakijoissa, vaan yksiselitteisesti siinä, että koko projekti on ollut osaamatonta puuhastelua.
http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/...
Tuolla olevan tiedon mukaan varhaiskasvatuksen piirissä on yli 200 000 lasta. Kysely siis koskee 300 000 - 400 000 vanhempaa, joten tuo vastausten määrä 378 on kyllä lähinnä mauton vitsi. Avoimella sektorilla tuollaiset puuhastelijat saisivat kenkää.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset