jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Lapsiasianeuvottelukunta

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeusministeriön hallinnonalaisuuteen lapsiasiavaltuutetun avuksi erityisen lapsiasianeuvottelukunnan toimikaudeksi 1.10.2015...30.9.2019. Neuvottelukunnan jäsenistö on valikoitunut hyvin laajalla otannalla yhteiskunnallisista toimijoista, joilla kaikilla on keskeinen osuus lasten hyvinvoinnin edistäjinä.  Neuvottelukunnan jäsenet edustavat lastensuojelujärjestöjen ohella erilaisia valtiollisia lasten elinpiireihin liittyviä korkean tason organisaatioita sekä alueellisesti tai paikallisesti erikoistuneita järjestöjä, joten voidaan valistuneesti odottaa lapsiasivaltuutetun tulevan riittävässä määrin informoiduksi lasten hyvinvoinnin kehittämistarpeista.

 

Lapsiasianeuvottelukunnan päätehtäviä ovat :

  • tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä
  • edistää kansallisten ja kansainvälisten eri toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa
  • toimia lasten aseman vahvistamiseksi yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että asenteita kehitetään lapsimyönteisemmiksi ja että edistetään tietojen saamista lasten asemasta ja oikeuksista
  • hoitaa muita toimialaansa kuuluvia asioita, joita lapsiasiavaltuutettu tuo käsiteltäväksi

 

Tämän ohella neuvottelukunta on jakautunut spesifimmin määriteltyjä tarkoituksia varten työryhmiksi, millä tavoin neuvottelukunnan asiantuntemusta pystytään hyödyntämään täysimääräisesti. Lapsiasianeuvottelukunnan työryhmät vuosille 2015...2019 ovat :

Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä 
Työryhmä käsittelee ajankohtaista kansainvälistä lapsipolitiikkaa sekä arvioi lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän toteutumista.

Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kehittämistyötä liittyen lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin.

HLBTI ja lapset -työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee perhelainsäädännön kehittämistä tavoitteena vahvistaa perheiden moninaisuuden huomioon ottamista.

Lapsitutkimuksen työryhmä
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvää tutkimusta, ohjaa ja kehittää Lapsibarometria sekä arvioi Lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden sisältöä.

Tulevaisuuden lapsipalvelut
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvien yhteiskunnan palveluiden kehittämistä.

Varhaiskasvatustyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on arvioida ja innovoida varhaiskasvatuksen kehittämistä Suomessa.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset