jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Rasismivapaa työyhteisö

Suomessa työnantajilla on erityinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla yhdenvertaisuuslain 7 § nojalla ja saman lain 8 § vielä tarkemmin kieltää kaikenlaisen välittömän tai välillisen syrjinnän  tai sen sallimisen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Rasismi on eräs tällainen (yleistymässä oleva ja ) monikulttuurisemmaksi muuttuvan yhteiskuntamme syrjinnän ilmentymä, joka käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät.

Rasismin tunnistaminen ja erottaminen faktuaalisiin seikkoihin perustuvista mielipiteistä voi olla vaikeaa ja erityisen vaikeaa sen tunnistaminen on silloin, kun se ilmentyy sanattomassa viestinnässä ulossulkevina tekoina. Piiloon jäävät rasistiset asenteet, ennakkoluuloon perustuva rekrytointi ja työjärjestelyt sekä työpaikalla sallittu sanatonkin eriarvoistaminen lisäävät väistämättä syrjinnän kokemusta ja ovat siten jo suoraan työnantajan velvollisuuksien vastaisina laittomuuksia, minkä lisäksi syrjinnän vaikutuksesta työviihtyvyys ja jopa tuottavuus heikkenevät.

Työsyrjinnän näkyväksi tekeminen ja yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen ovat siis paitsi työnantajien velvollisuuksia, niin ne myös samalla palvelevat heidän omaa etuaan...

Yleisesti syrjinnästä ja erityisesti rasismista sekä siihen puuttumisesta näyttää työnantajille olevan jaossa melko kattavasti tietoa  - vuoden alusta voimaan tulleen uudistuneen yhdenvertaisuuslain soveltamisesta työpaikoilla jaettiin myös runsaasti tietoa suoraan ammatti- ja työnantajajärjestöjen taholta. Itse hain tätä kirjoitusta varten käytännönläheisempää ohjeistusta ja ainakin tämä Oiva Akatemian yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kuntien kanssa  rakentama nettiopas monimuotoisen työyhteisön johtamisen avuksi näyttää varsin kattavalta tietopaketilta :

   Avaimia monimuotoiseen johtamiseen

 

Esimerkiksi rasismista opas kertoo mm. seuraavaa :

"

Työpaikalla esiintyvään rasismiin on tärkeää puuttua nopeasti. Pahimmillaan rasistinen käyttäytyminen vahingoittaa yksilön tai koko työyhteisön toimintakykyä. Esimiehellä on velvollisuus puuttua, kun hän huomaa rasistista käyttäytymistä.

Rasismissa jotain ihmisryhmää pidetään muita parempana. Rasistinen ihminen ajattelee, että hänen omalla ryhmällään on oikeus hallita muita ryhmiä. Negatiivinen kohtelu oikeutetaan biologisella tai kulttuurisella erilaisuudella.

Rasismi voi olla näkyvää tai piilossa olevaa. Näkyvä rasismi voi olla sanallista tai fyysistä loukkaamista. Piiloinen rasismi voi olla esimerkiksi sosiaalista eristämistä tai kielteisiä ilmeitä ja eleitä.

Rasismi on kielletty laissa sekä Suomessa että koko EU:ssa. Laki kieltää henkilön tai ryhmän syrjimisen ihonvärin, kansallisuuden, etnisen syntyperän, sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnollisen vakaumuksen takia.

"

Hyvään johtamiseen kuuluu, että työyhteisössä havaittuun rasismiin reagoidaan heti ja tehdään asianomaisille selväksi ettei rasistinen käyttäytyminen ole hyväksyttyä työyhteisössä. Mielestäni tämä koskee myös tilanteita, joissa työntekijä on vapaa-ajallaan harjoittanut rasistista aktivismia  esimerkiksi sosiaalisessa mediassa...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

keke keskinen

"Rasismi on eräs tällainen (yleistymässä oleva ja ) monikulttuurisemmaksi muuttuvan yhteiskuntamme syrjinnän ilmentymä, joka käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät."

Tarkoittaako siis tämä sitä, että kaikenmaailman pakolaisten hyysääminen(suvaitseminen, auttaminen, ja muu jeesustelu) onkin vain rasismia?

Suvaitsevaisten ilmiömäinen auttamisviettihän onkin vain pelkkää rasismia.
Auttamisviettihän kumpuaa ilmiöstä, missä ihminen asetetaan alempiarvoiseen asemaan ja häntä halutaan auttaa.
-Mummo kutoo pakolaisille villasukkia-> Mummo ajattelee, että pakolainen on alempiarvoinen olento joka ei tietenkään omista villasukkia jatai ei osaa niitä itse kutoa= Rasismia (Y)

Antikaisen Feminismi
-Hr. Antikainen kuvittelee, että naiset ovat alempiarvoisia olentoja koska eivät pysty puolustamaan omia oikeuksiaan.
Antikainen asettaa itsensä naisten yläpuolelle ja kuvittelee, että he alempiarvoisena tarvitsevat Antikaisen apua=Rasismia (Y)

Rasismia kaikkialla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Toki, toki ja tokikin oma etuoikeutettu asema (white male privilege) tulee huomioon otetuksi blogistin taholta aina kirjoittaessani puheenvuoroja - en siis asemoi itseäni "yläpuoliseen" asemaan :

http://amptoons.com/blog/the-male-privilege-checkl...

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Telakoilla ja rakennuksilla on pärjätty hyvin. Ilman antikaisporukoita ja ilmiantajien joukkioita. Osa näistä rasmuslaisistakin vaikuttaa lähinnä henkisesti sairailta narsisteilta. Tässäkin työskentelee ihmisiä viidestä eri maasta. Tunisiasta asti. Mutta ei ole mitään mihin tuo porukka ei saisi epäsopua aikaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kyse on nyt yhdenvertaisuuslaista, sen soveltamisesta ja työsyrjinnän torjumisesta eikä mistään "porukoista" tai sinun narratiivisista työtovereistasi.

Siinä ei tosiaankaan ole mitään epäselvää etteikö esimerkiksi valtion virkamiehenä turvapaikanhakijoiden haastattelutyössä toimivan poliisin yksityisistä facebook-viesteistä voisi tehdä ilmoitusta viranomaiselle silloin, kun nämä viestit rikkovat virkamieslain 4 luvun 14 §:ää vastaan - "Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla."

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Kysymys on porukoista, jossa näitä sinun kaltaisiasi pyörii.
Kysymys on pitkälti siitä kuka tai miten asioita käsitellään ja määritellään. Tavoitteena vallankäyttö toisia ihmisiä kohtaan. Ja kyllä kysymys on lopulta minunkin työpaikastani ja täällä työskentelevistä ihmisistä. Näkisin enemmin feministisen ja vallanhimoisen narratiivinen toimiesi takana.
Olet tätä kertomusta valmis edistämään hyvin epärehellisin keinoin. Oletat muiden toimivan epärehellisesti. Koska itse toimit niin.

Tomi Rosendahl

Vedät tähän mukaan YhdenvertaisuusL 7§ ja 8§. Samalla myös ajat asiaa, että kaikki kanssasi eritavalla ajattelevat on määritettävä yhden henkilön tai henkilöryhmän toimesta rasisteiksi, ilman todisteita tai todellisuuspohjaa. Eikö tämä ajatusmaailma ole juurikin ko. pykäliä vastaan ja määritettävissä syrjiväksi, jollei rasistiseksi? Et voi väittää etteikö olisi.

Luulisi suomalaisten yrittävän edes yhden kerran vetää samaa köyttä sotien jälkeen, muuten niin kaaosmaisessa tilanteessa, johonka ei ole näkyvissä ratkaisua, jonka omat (eläköityvä, vähempiosainen)kansa on huonommassa asemassa kuin koskaan.

Suomessa oikeutta jakaa vain viranomaisista koostuva oikeuslaitos, en minä, etkä sinä, eikä kukaan muukaan maallikko.

Maailman sivu ollaan politiikalla yritetty muodostaa erinäisiä oikeutuksia. Kukaan ei muista enää äärivasemmiston tekemistä puhdistuksista tai Neuvostoliiton murhaamista ja siirtämistä ihmisistä.

Silloin ei käytetty nimeä rasismi, vaikka se oli pahimmillaan raakaa sellaista. Se oli toisinajattelijoiden eliminointia. Toisaalta taas Hitlerin tekemät hirmuteot verrataan suoraan anarkiaan ja rasismiin. Neuvostoliitto oli sodan voittajien puolella (tosin se on edelleenkin toisessa maailmansodassa), jonka vuoksi asioista vaiettiin ja se oli oikeutus hirmutekoihin.

Todellisuudessa Hitler murhasi tai pakkosiirsi huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin äärivasemmistolais-kommunistinen Stalin. (nyt puhutaan miljoonista ihmisistä). Siirrot tapahtuivat vielä Stalininkin jälkeen anarkialla hallitsevan äärivasemmiston toimesta.

Tässä blogissasi, kuten monen muunkin, kiihotetaan (sinun kanssasi)toisinajattelijoita/kansanryhmää kohtaan käyttämään kyseenalaisia keinoja, vailla lain antamaa oikeutusta mm. kiristämällä heitä erinäisin keinoin. Tuosta löytyy laissa selvä kohta, josta on määritettävissä kohtalaisiakin rangaistuksia.

Näistä ei monikaan ole välttämättä niinkään rasisteja, vaan omaa toisenlaisen ajatusmaailman, ei ehkä niin suvaitsevaisen. Juurikin sinä tuomitset ja määrittelet heidät rasisteiksi.

Itse en lukeudu rasistiksi vaan realistiksi, koska mielestäni on rikottu, niin montaa lakia ja kansainvälistä sopimusta heidän maahan päästämisen ohella ja rikotaan edelleen.

Rasismia on jokaisessa maailman kolkassa. Jokaisessa se muodostuu eri periaattein, jos menet vaikka kuinka suvaitsevaisena Islamistiseen maailmaan kristittynä tai tummaihoisvaltaiseen yhteisöön vaaleaihoisena, olet itse rasismin kohteena. Rasismi on historiallinen käsite, eikä sitä voida kovinkaan aukottomasti määritellä muuten kuin sanana.

Juurikin sinun kaltaiset ovat suvaitsemattomia, jopa rasisteja sanan suurimassa merkityksessä! Nämä joita tänne tullee, käsittelee meitä kantasuomalaisia varsin rasistisin piirtein...Eikö? Vai onko sinulla toisenlaisia ajatuksia tilanteesta, kuten he ovat rasisteja oman uskontokunnan toisen haaran edustajia kohtaan. Sen näkee lukuisista tappeluista VOK:ssa.

Jos kuitenkin, niin sinä, kuin muutkin, kuten "Stasin, KGB:n ym. kaltaiset ilmiantajat" luovuttaisivat toimensa Suomen vähintäänkin keskinkertaiselle oikeuslaitokselle, eikä alettaisi julkisesti jakaa tuomioita.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kyllä sitä yhdenvertaisuuslakia ja sen työnantajavelvoitetta sovelletaan ihan konkreettisilla työpaikoilla ilman paikalle tunkevien juristien ohjausta ja vasta siinä tapauksessa lakia tulkitaan käräjillä, jos esimerkiksi työpaikallaan syrjivän käyttäytymisen (esimerkiksi rasismin) vuoksi työkykynsä menettänyt tai muutoin heikkoon asemaan joutunut ei ole saanut vastinetta kokemalleen vääryydelle työnantajan laiminlyödessä velvoitteensa estää työsyrjintä.

Rasistit eivät ole kansanryhmä eivätkä turvapaikanhakijat ainoita eri kulttuurista tulleita potentiaaleja työsyrjittäviä - romaneillahan on jo runsaan 500 vuoden kokemus ennakkoluuloista ja VALTAväestön heihin kohdistamasta rasismista.

Tomi Rosendahl

Olet kyllä ihan pihalla jo omista ajatuksistasi. Huomioidaan nyt esimerkiksi huomionkohteeksi ottamasi kansanosa. Suomessa on oppivelvollisuus ja mahdollisuus kouluttautumiseen, mutta ikävä kyllä tuota kansanosaa ei näkynyt kouluissa oppivelvollisuusaikana edes minun nuoruudessani, saati, että olisivat hakeutuneet ammatillisiin tai korkea-asteisiin oppilaitoksiin.

Kirjoitat selvästikin mutu-tuntumalla asioista, etenkin rasismista ja työsyrjinnästä. Olet vielä ikävästi väärässäkin. Esimerkiksi HSL:lla oli yli 70 kansalaisuutta kuljettajina, kuten myös yksityisillä taksikuskeina.

Suomessa on yhdet maailman tiukimmista työlainsäädännöistä, joihin on järjestäytymättömänkin helppo saada apua vaikka työsuojelupiiriltä eli valittamisesi on jo perusteiltaan ihan turhaa ja naivia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia aivan yksiselitteisesti edistämään yhdenvertaisuutta ja estämään työsyrjintä - lain soveltamisesta on myös olemassa valtava määrä ohjeistusta niin työnantajajärjestöjen, ammattijärjestöjen kuin viranomaistenkin taholta.

Yhdenvertaisuuslaki toimii työlainsäädännön rinnalla täydentävästi - työturvallisuuslain häirintä-pykälä on tähän mennessä ollut riittämätön turvaamaan häirintää tai muuta asiatonta kohtelua kokeneen oikeusturvan toteutuminen, joten tämä yhdenvertaisuuslain velvoitteiden täsmentäminen työelämässä varmistaa jatkossa mahdollisuuden turvata työrauha myös vähemmistöryhmien edustajille.

Kirjoituksessani mainittu Oiva Akatemian opas toimii tässä yhteydessä pehmentävänä tietopakettina hankalien kiusaamis- ja häirintätilanteiden ennaltaehkäisemiseksi (työnantajan velvollisuus on ennaltaehkäistä syrjintää työpaikalla, kuten työnantajalla on myös velvollisuus edistää suunnitelmallisesti miesten, naisten ja muusukupuolisten välistä tasa-arvoa työpaikalla) ja se myös helpottanee osaltaan jo tapahtuneiden työsyrjintäepäilyjen käsittelyä työpaikoilla.

Romanilasten koulunkäyntiä on tuettu vasta 1990-luvun alusta lähtien suunnitelmallisesti Opetushallituksen ohjeistuksella ja oppimistuloksissa tämä positiivinen erityiskohtelu näyttäytyy jo tässä vaiheessa myönteisenä kehityksenä. Entistä useammalla romanilla on siis ammatillinen tai teoreettinen jatkokoululutuspaikka tai jo suoritettu opintokokonaisuus...

Bussikuskien kokema rasistinen häirintä ei käsittääkseni ole mitenkään harvinainen ilmiö, vaikka he edustavatkin jo useampaa kymmentä eri kielellistä ja kulttuurista alkuperää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Jos jotakuta kiinnostaa tietää, mihin tämä työnantajan velvollisuus ehkäistä työyrjintää perustuu, niin lähteinä voi käyttää työturvallisuuslain ja sen hallituksen esityksen perustelujen ohella yhdenvertaisuuslain virallisen lakikirjamuotoilua sekä myös työsuoluhallinnon ohjeistusta syrjintätilaiden varalle kuten myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ohjeita työntekijöille ja työnantajille toimenpiteistä syrjintätilanteissa ja syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi.

90-alun jälkeen, jolloin henkinen työsuojelu ulotettiin työturvallisuuslakiin, ovat kokemukset osoittaneet, ettei pelkkä häirinnän kielto yksin riitä turvaamaan työntekijöille (tai myöskään työnantajien edustajille) työrauhaa kiusaamiselta tai häirinnältä. Yhdenvertaisuuslain työnantajavelvoitteiden (työnantajan on aktiivisesti edistettävä yhdenvertaisuutta) täsmennyksellä vastuu työsyrjinnän estämisestä selkeytyy kuten myös hyvityssäännöstäkin - aikaisemminhan häirintää kokenut työntekijä joutui kohtuuttomiin tilanteisiin omien oikeuksien ajamisessa, nyt vastuu on enemmän ennakoidusti yhteinen....

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Kiitokset kuluneestakin vuodesta aina oikeudenmukaiselle, asialliselle ja kärsivälliselle kirjoittajalle. Toivottavasti jaksat jatkaa.

Kaikkea hyvää vuodelle 2016.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kiitos samoin - kohtahan tuo pauke alkaa ja vuosi vaihtuu...

Tomi Rosendahl

Jaa-a tänne näemmä on turha kirjoittaa faktaa, koska ne poistetaan ylläpidon toimesta. Pyysin vain Antikaista kumoamaan viestini faktat geneettisestä eroavaisuudesta ja halukkuudesta edetä tai opiskella.

Kuten myös viittasin ko. henkilön ajatukseen kaikkien yhdenvertaisuudesta, jossa hedelmät kerää, vain yksi pieni joukko ihmisistä, kuten esim. eräissä maissa on ollut tapana.

Annetaan kokonaisuudessa olla. P.... ja pseudotiedettä saa vaikka Suoli 24 keskusteluryhmistä. Tämä taitaakin olla kuten nimikin viittaa UusiSuoli...

Juurikin nyt on YhdenvertaisuusL ja sanavapautta rikottu törkeästi, mutta ei se ole mitään uutta määrätyissä piireissä.

Mua ei tarvitse bannata, sillä vetäydyn kokonaisuudessa kommentoinnista yhteenkään blogiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sananvapaus on toki perusoikeus, mutta sanavapauden varjolla ei voi harjoittaa syrjintää etenkään työelämässä, koulutuksessa, palveluiden tai tavaroiden tarjonnassa tai viranomaisasioinnissa.

Kuten jo on tullut todetuksi, häirinnästä, sen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä on netti täynnään erilaisia ammattijärjestöjen ja viranomaisten koostamia ohjeita. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla tätä ilmiötä lähestytään sekä laintuntemuksen että kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella :

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-koh...

Maahanmuutosta voi minunkin mielestäni puhua ja kirjoittaa myös kriittisesti (Suomi ei minunkaan mielestäni kykene järkevällä tavalla vastaanottamaan kovinkaan oleellisesti enempää turvapaikanhakijoita, mitä nykyiset volyymit ovat). Sitä puhetta tai kirjoitusta laatiessaan pitää kuitenkin huomioida, ettei se kohdennu vihapuheena ketään kansanryhmää tai yksittäistä henkilöä kansanryhmään liittyvänä edustajana vastaan tarpeettomasti.

Tomi Rosendahl

Mehän ollaan jostain samaa mieltä. Paras olla jatkamatta keskustelua, kun jossain määrin toinen puhuu aidasta ja toinen seipäästä.

Me ei joka tapauksessa päästä asiassa lopputulokseen, joka olisi edes lähellä yhtenevää ajatusta, koska itse ajattelen ihmisten eroavaisuuksia ja tästä johtuvia mahdollisuuksia etenemiselle työyhteisössä ja kuitenkin olen siitä täysin samaa mieltä, ettei mikään saa aiheuttaa sisäistä kiusaamista.

Kaikki totalitarismi tai pelkästään -ismi, paitsi realismi on vahingollista. Kaikille, jokaiselle osapuolelle.

Hyvää Uutta Vuotta tasapuoleisesti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset