jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Seksuaalinen negatiivinen erityiskohtelu - matemaattinen malli

Oletetaan, että Suomen väestöstä erotettaisiin  tarkasteltavaksi spesifiä  uhritutkimusta varten 18...74-vuotiaiden n-sukupuolisten henkilöiden ryhmä, jonka koko olisi 2 miljoonaa henkilöä. Tehdyn uhritutkimusten tulosten perusteella sitten saadaan tietoon, että viimeisen 12 kuukauden aikana 15 000:een n-sukupuoliseen mainitun  ikäryhmän henkilöön oli kohdistunut seksuaalista negatiivista erityiskohtelua. Väestötilastoista selviää toisaalta, että mainittuun ikäryhmään siirtyy vuosittain uusia n-sukupuolisia ryhmäläisiä 30 000 henkilöä ja että ikäryhmästä myös poistuu likimain vastaava määrä henkilöitä joko heidän muuttaessaan ulkomaille tai manan majoille,  heidän korjatessaan sukupuoltaan  esimerkiksi "vastakkaiseksi" m-sukupuoleksi tai heidän täyttäessään 75 vuotta.

Koska ihmisen ikä on rajallinen ja myös tarkastelussa itsessään ikäryhmä on tarkoin määritelty, seuraa edellisistä tiedoista se, että 56 vuodessa (74 miinus 18) tästä eteenpäin ikäryhmään kuuluu kaikkiaan 2 miljoonaa plus (30 000*56) henkilöä = 3,68 miljoonaa n-sukupuolista henkilöä. Tällä aikajänteellä suurin mahdollinen seksuaalista negatiivista erityiskohtelua kokeneiden 18...74-vuotiaiden n-sukupuolisten henkilöiden ryhmän koko olisi tilanteessa, jossa jokainen seksuaalista negatiivista erityiskohtelua kokenut kokisi sitä vain kerran. Tällaisen ryhmän koko olisi tietenkin 15 000*56 = 840 000 henkilöä.

Todennäköisyys sille, että n-sukupuolinen 18...74-vuotias joutuu aikuisikäisenä seksuaalisen negatiivisen erityiskohtelun kohteeksi on siten tasaisen tappavalla laskennalla korkeintaan 1/4,4 ja  koska seksuaalinen negatiivinen erityiskohtelu on luonteeltaan kasautuvaa, tämä todennäköisyys käytännössä vielä vähintäänkin puolittuu....

 

"Suomalaisten naisten kokemaa seksuaalista väkivaltaa on selvitetty vuonna 2005 tehdyssä uhrikyselyssä (Piispa ym. 2005). Siinä kysyttiin, oliko heitä koskaan elämänsä aikana pakotettu tai yritetty pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Naisista 9 prosenttia vastasi kokeneensa tällaista ainakin kerran. 

"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Jukka Mäkinen

Aivan samoin kuin pakottamisen yritys ei ole pakottamista myöskään loogisen ajattelun yritys ei ole loogista ajattelua.

Sen sijaan asiantuntijana veli Juho voisi (selvittyään?) yrittää selvittää, miksi Optulan rikosuhritutkimuksen tulokset vedettiin pois netistä, ja tilalle laitettiin vain osatotuuden kertova referaatti, sen jälkeen kun huomattiin ja tuotiin julkisuuteen siitä se pieni yksityiskohta, että parisuhdeväkivalta on yli kaksinkertainen ei-heteroparisuhteissa verrattuna normaaliin heteroparisuhteeseen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Seksuaalirikoksen yritys on kuitenkin kriminalisoitua, jos asiaa tarkastellaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Ja on huomattavaa sekin, että UTH-2 -tutkimuksen seksuaalisen väkivallan kokemista kartoittavan osion toinen huomio oli se, että "lukumääräksi muodostui 46 000, kun mukaan laskettiin tilanteet, joissa nainen oli ollut humalassa, nukkumassa tai ei muuten kyennyt puolustautumaan". Yhteensä seksuaalista kaltoinkohtelua elämänsä aikana on kokenut noin viidesosa naisista....

Ei-heteroparien keskimäisestä väkivallasta on tosiaankin esittää harvinaisen vähän tutkimustietoa johtuen ihan siitä, että homoseksuaalisuus itsessään on demonstroitunut aivan viime vuosiin saakka marginaalisena sisäänpäinkääntyneenä cruising-kulttuurina eikä homoparisuhteilla ei ole ollut legaalia statusta - jo pelkästään näistä syistä johtuen tuollaiseen tutkimukseen tarvittavaa aineistoa on ollut vaikea kerätä riittävän kattavassa määrin. Yksittäistapaukset siis ovat voineet vääristää tuloksia huomattavavasti. Ruotsista löytyy jo tutkimustietoa, joiden mukaan homopariskunnilla on heterosuhteita imitoivat parisuhdeväkivallan muotonsa, minkä suhteellinen yleisyyskin vastaa "normiväestöä".

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset