jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Miten töiden samanarvoisuus mitataan?

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n samapalkkaisuussopimus (SopS 9/1963),  YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 67–68/1986) ja mm. työsopimuslain toisessa luvussa esitetty tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttävät viranomaisilta ja työnantajilta aktiivisuutta sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän poistamisessa. Kansallisesti tätä tavoitetta on pyritty sinänsä kunniakkaasti saavuttamaan tasa-arvolaissa määritellyillä työpaikkakohtaisilla tasa-arvosuunnitelmilla, joiden eräs keskeinen osa on palkkakartoitus. Palkkakartoituksessa tehtävänä on selvittää palkkatasa-arvon toteutuma ryhmittelemällä työpaikalla tehtävät työsuoritteet samanarvoisiin luokkiin, jolloin toteutuneita palkkoja vertaamalla havaitaan suoraan mahdolliset palkkaerot samaa tai samanarvoista työtä tekevien välillä ja näiden erojen analysoinnin perusteella voidaan sitten arvioida, ovatko havaitut palkkaerot perusteltavissa vai ovatko ne perusteettomia. Löytyneet perusteettomat palkkaerot tulee tietenkin korjata välittömästi.

Käytännössä töiden vaativuusarviointi samanarvoisuusperiaatteen toteuttamiseksi on kuitenkin haasteellinen tehtävä johtuen yksin työtehtävien erilaisista ammattikuvista ja -vaatimuksista, tuottavuuseroista, työehtosopimusten välisistä palkanmaksuperusteiden eroista ja viimeistään arviointiin osallistuvien omista tulkinnallisista painotuksista. Töiden vaativuusarvioinnin avuksi on toki kehitetty jo hyvinkin selektiivisiä menetelmiä, joiden avulla etenkin ammattiryhmien sisäiset tehtäväkohtaiset vaativuuserot voidaan arvioida pätevästi. Samapalkkaisuusperiaate edellyttää kuitenkin palkkavertailujen ulottamista yli työehtosopimusrajojen, jolloin eri töiden yhtenäistä vertailua vaikeuttavat palkanmaksun perusteiden eroavuudet, mahdolliset työaikajärjestelmien erot sekä tietenkin tes:ien edunvalvojien omat intressit huolehtia jäsenistöstään.

Töiden samanarvoisuuden arvioinnin haasteellisuudesta on tehty joitain tutkimuksia, joiden tärkeimpiä ansioita ovat niissä esille tuodut oikeustieteelliset näkökulmat esimerkkitapausten käsittelyn yhteydessä. Varsin hyvä kotimainen tutkielma samanarvoisten töiden vaativuusarviointiprosesseista on valmistunut tietenkin Itä-Suomen yliopistolla ja siinä käydään läpi samapalkkaisuussopimuksen kansallisen soveltamishistorian ja sen tarkoituksenmukaisuuden ohella myös seikkaperäisesti eri oikeuslähteitä lainaten lähes kaikki potentiaalit töiden vaativuusarviointiprosessiin kuuluvat tilanteet.

    Sama palkka samasta työstä - tutkielma töiden samanarvoisuuden vertailusta

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset