jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Eri perhemuotojen yhdenvertaisuus vanhempainpäivärahajärjestelmässä

Edellisen hallituksen asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli saamansa toimeksiannon mukaisesti tarkastella ja vertailla eri perhemuotojen keskinäisen yhdenvertaisuuden toteutumista sairasvakuutuslain mukaisessa vanhempainpäivärahajärjestelmässä ja esittää havaintojensa pohjalta mitä muutostarpeita lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja perheiden keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi järjestelmään kuuluviin säännöksiin kohdistuu ja  valmistella myös esitykset näiden muutosten toteuttamiseksi, on nyt viimein saanut toimeksiannon työstettyä valmiiksi ja on laatinut tästä selvitystyöstään loppuraportin, jossa edellä esitetyn toimeksiannon mukaiset tehtävät on raportoitu asianmukaisesti .

 

"Työryhmän tehtävänä oli, huomioiden hallitusohjelman tavoitteet edistää lapsen hyvinvointia ja parantaa erityyppisten perheiden keskinäistä yhdenvertaisuutta, tarkastella sairausvakuutuslakiin sisältyviä vanhempainpäivärahasäännöksiä erityisesti yksinhuoltaja-, etävanhempi, adoptio-, monikko-, sateenkaari-, ja sijaisperheiden kannalta. Tarkastelunsa perusteella työ- ryhmän tuli arvioida, mitä mahdollisia muutostarpeita mainittuihin säännöksiin kohdistuu ja valmistella esitykset niiden toteuttamiseksi. "

 

Kuten raportin johdannossa jo todetaankin, on erilaisten perhemuotojen vertailu sairasvakuutuslain säännöstöjen puitteissa hyvinkin haasteellista, koska erilaisilla päivärahaetuuksilla on erilaiset tarkoitukset ja niiden saajilla erilaisia tavotteita, minkä lisäksi etuuden saaminen riippuu usein myös vanhemman sukupuolesta ja siviilisäädystä.  Ennalta vaativaksi arvioidusta urakasta työryhmä on kuitenkin selvinnyt kiitettävästi ja loppuraportti sisältää selkeät muutosesitykset kustannusarvioineen jokaiselle havaitulle muutostarpeelle - esimerkiksi vanhemman sukupuoleen sidottujen päivärahaetuuksien nimistä työryhmä katsoo, etteivät ne sovi kaikkiin tilanteisiin. Sukupuolineutraalin termistön luominen tähän järjestelmään yhdenvertaistaisi olennaisesti tämän järjestelmän piirissä olevien henkilöiden kohtelua, mutta samalla se myös vaatisi lainsäädännöllisiä (rakenteellisia) muutoksia ...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset