jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

VASU2017-verkkokommentointi

  • VASU2017-verkkokommentointi

     Opetushallitus työstää parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden laatimiseen voi osallistua VASU2017-verkkokommentoinnin kautta. Kommentoitavat kysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen tavoitteita, lasten ja huoltajien osallisuutta sekä varhaiskasvatuksessa harjoiteltavia taitoja ja valmiuksia.

     Vastaajana voivat olla huoltajat, lapset, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Vastaukset antavat arvokasta tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmisteluun.

     VASU2017-kommentointi on avoinna 2.–23.11.2015.

 

Kommenteissa pyydetään erityisesti huomioimaan säilyttämisen arvoisina pidettävien työskentelytapojen tai käytäntöjen lisäksi ne käytänteet tai toimintatavat, joita tulisi edelleen kehittää, jotta varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet toteutuisivat.

Tähän mennessä kyselyyn on ottanut osaa reilut 70 varhaiskasvatuksen ammattilaista, vanhempaa tai muuten asiasta kiinnostunutta kommentoijaa, joista suuren osan mielestä säilyttämisen arvoisia toimintamenetelmiä tai käytänteitä olisivat lapselle tutun turvalliset pienryhmät, pedagogisesti laadukas ja suunnitelmallinen kasvatus ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen. Kehittämisen arvoisina taas pidetään yhdenvertaisuuteen sosiaalistavia ja sukupuolten tasa-arvoa edistäviä sensitiivisiä kasvatusmenetelmiä sekä toimintakulttuurien muokkaamista aidosti uskonnonvapautta kunnioittavaksi. Myös henkilöstöresurssien varmistaminen koetaan useilla tahoilla asiaksi, josta tulisi jatkossakin huolehtia ...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset