jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Hallitus unohti miehet

Kesäduuninaan nyt  Kreikan taloussotkuja selvittävän hallituksemme keväällä valmistuneen hallitusohjelman keskeisimmäksi puutteeksi on nousemassa siitä puuttuva  perusmuotoinen sukupuolivaikutusten arviointi. Hallitusohjelmassa todetaan vain lakonisesti "miesten ja naisten olevan tasa-arvoisia" eikä ohjelman yksityiskohtaisemmista osioista käy ilmi toimenpiteiden kohdentuminen miehiin ja naisiin eikä  siten myöskään näiden kohdentumisten vaikuttavuusarviointia.

Asiasta erikseen tiedusteltaessa pääministeri tosin totesi tasa-arvon olevan hallitukselle itsestäänselvyys, mutta ei selvästikään osoittanut ymmärtävänsä asian tärkeyttä, vaan ehdotti sen sijaan jälkikäteistä päätösten vaikutusarviointia.  Mikä on milelestäni jo luontevaksi osaksi päätöksentekoa kasvaneen tasa-arvopolitiikkamme vähättelyä ja indikoi osiltaan hallitusohjelmaa muutenkin leimaavaa markkinahenkistä  ja samalla tehokkuutta ihannoivaa maailmankuvaa.

Sinänsä tasa-arvo on hallitukselle toki itsestäänselvyys,  sillä  tasa-arvolain mukaan ministeriöt joutuvat  viranomaisina joka tapauksessa aina lainvalmistelua myöten arvioimaan päätöksiensä ja hankkeidensa  vaikuttavuutta  sukupuolinäkökulma huomioiden. Kuitenkin olisi odottanut valveutuneen hallituksen ymmärtäneen jo ohjelman luonnosteluvaiheessa sijoittaa ohjelman runkoon joitain laadullisia vaikutusarvioita melko mittavien säästötavoitteidensa oheen myös siksi, että  niiden sukupuolivaikutukset ovat aikaisempiin kokemuksiin ja tutkimustietoon vedoten merkittäviä.

Jo aikaisemmin kesällä kävi ilmeiseksi julkisessa keskustelussa, että hallitusohjelmaan kaavailluilla leikkauksilla ja toiminnallisten painopistealueiden siirroilla on sinällään merkittävästi naisten yhteiskunnallista asemaa heikentävät vaikutuksensa. Median osalta etenkin hallitusohjelman vaikutuksista miesten arkeen ja erityishuomiota vaativiin elämäntilanneongelmiin sen sijaan vaiettiin jostain syystä lähes tyystin.

Viime syksynä valmistuneen mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa selvittäneen työtyhmän loppuraportin perusteella voi jo heti kättelyssä todeta, että miestenkään elämään tulonsiirtoja leikkaava ja tuottavuuden maksimointiin pyrkivä politiikka ei tuo  heterogeenistä auvoa ja monelta osin sen voi olettaa voimistavan entisestään  vaikeassa elämäntilanteessa elävien miesten ongelmia.

Esimerkiksi aikuiskoulutukseen kohdistuva säästöpaine vaikeuttaa edelleen työmarkkinoilla jylläävän rakennemuutoksen kourissa sinnittelevien miesten uudelleen kouluttautumista eikä myöskään perusopetukseen kohdentuvat säästöt juurikaan helpota  oppimisvaikeuksista kärsivien poikien elämää. Varhaiskasvatukseen liittyen kaavaillut päiväkotien ryhmäkokojen suurentamiset ja subjektiivisen päivähoito.-oikeuden rajaamiset voivat nekin hidastaa poikien tasa-arvotietoisuuteen kehittymistä.

Samoin työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä vanhemmuuteen liittyvien kehittämishankkeiden voi tuntimääräistä työajan lisäystä paremmin olettaa parantavan yritysten tuottavuuden lisäksi nimenomaan miesten terveyttä ja hyvinvointia sekä osaltaan ohjaavan miehiä elinikää lisäävien elintapojen suosijoiksi.

Eduskunnan taas kokoontuessa syysistuntokaudelle ja alkaessa työstämään hallituksen ohjelmaa olisi siinä yhteydessä mielestäni syytä nostaa korostetusti esille tasa-arvopolitiikamme läpileikkaava valtavirta jhallitusohjelman erääksi keskeiseksi laadulllseksi määrittäjäksi ja arvioida jokaista päätöstä myös miesnäkökulma huomioiden - miestyöryhmän konkreettisten toimenpide-ehdotustenja jo aikaisempien hallitusten aikana laadittujen tasa-arvoselontekojen kera...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset