jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Keskustelu naisen eurosta piristää kevätpäivää


Aina yhtä ajankohtainen kysymys naisen euron suuruudesta on jälleen nousemassa esille uuden hallituksen juuri "lyödessä hynttyitään yhteen" ja ryhtyessä ponnekkaasti nostamaan Suomea jaloilleen hallitusohjelmaan kirjautuvien tavoitteidensa myötä.  

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on näillä ilmoitetuilla rakenneuudistuksilla, sopeuttamisella ja leikkauksilla  hakea sekä säästöjä valtion budjettitalouteen, tehostaa julkisen ja yksityisen sektorin tuottavuutta ja siten parantaa sekä kilpailukykyä että kansantaloutta.

Hyvinvointi ei kuitenkaan rakennu pelkästä kansantalouden tilinpidosta ilmenevästä rahallisesta tuottavuuden kasvusta - työn ja ansioiden jakautumisella sekä niiden nivoutumisella muuhun arkeen on suuri merkitys hyvinvoinnin laadulliseen kehittymiseen ja on myös muistettava, että oikeudenmukaiseksi koetut työpaikkakäytänteet tehostavat itsestään työntekijöiden tuottavuutta.

Tässä mielessä onkin toivottavaa, että porvarihallitus huomioisi ministereillekin kuuluvan velvollisuuden edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikissa toimissaan ja että se tukisi päätöksenteossaan vahvasti työelämän tasa-arvoistumista mm. uusimalla miesten ja naisten välistä palkkaeroa supistavan samapalkkaisuusohjelman oman hallitusohjelmansa kärkihankkeena.

 

Paljonko tämä palkkaero sitten tarkkaan ottaen on näin  vuoden 2015 alkupuoliskolla?

"Naisen euron" voi  toki  harrastemielessä tai muuten huvin vuoksi määritellä monellakin eri  tavalla, mutta  ainoa oikea tapa on määritellä se kokoaikatyötä tekevien nais- ja miespalkansaajien säännöllisen työajan palkkojen keskimääräisenä suhteena. Tällä hetkellä tuo suhde on  tarkahkosti 0,831 eli naisen euro on virallisesti 83 senttiä.

Sukupuolten väliset erot ylitöiden määrissä, vuosityötunneissa, tulospalkkauksessa  yms. kasvattavat vielä tuota eroa siten, että vuosiansioissa naispalkansaajan ansiotaso jää mediaanina roimat 25 prosenttia alemmaksi miespuolisten kollegoidensa ansiotasosta. 

 

Tulevalla hallituksella on siis edessään ainakin perhevapaaremontti, jos työmarkkinajärjestöiltä ei löydy solidaarisuutta alkaa omatoimisesti purkaa jo yli 60 vuotta sitten ratifioidun samapalkkaisuussopimuksen tosiasiallisen toteutumisen tielle kertyneitä esteitä ...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ehdottaisin, että moisten tilastojen laatimisesta ja julkaisemisesta luovuttaisiin tykkänään. Sekin olisi yksi säästötoimi muiden ohessa. Nuo tilastot eivät anna mitään muuta kuin kuriositeettiarvoa eikä niiden pohjalta ole syytä tehdä mitään johtopäätöksiä. Jokainen pyrkiköön menestymään urallaan niin hyvin kuin mahdollista, olkoonpa mitä sukupuolta hyvänsä. Se on todellista tasa-arvoa. Nyt ei ole tärkeämpien asioiden käsillä ollessa syytä tuhlata aikaa kaiken maailman "naisen euroihin".

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#1
Hyvä.
Asia on täsmälleen niin kuin kirjoitat.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Suomi elää historiansa vaurainta ja vakainta aikaa, joten tämä yli 60 vuotta sitten ratifioitu samapalkkaisuussopimus pitäisi jo alkaa toteutua käytännön tasoilla.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/1...

Tärkeitä asioita on toki muitakin kuten rasismin vastustaminen, pakolaisten avustaminen ja muu humanitaarinen työ, luonnonsuojelu, naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ennaltaehkäisy, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuuluvien perusoikeuksien turvaaminen, asevelvollisuuden lakkauttaminen ...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

J.A.>...."Naisen euron" voi toki harrastemielessä tai muuten huvin vuoksi määritellä monellakin eri tavalla,.....

ooo

Niinpä. Tilastojen tekeminen ja lukeminen on vaaroja täys.
Elämää voisi yrittää tarkastella kokonaisuutena. Jos miehen ja naisen rahapalkkaa verrataan, voidaan heti todeta, että miehen elinvuosi on 11 kk.

Sen verran nuorempina me miehet kuolemme. Mikä lienee syy? Siihenkin varmaan löytyy monenlaisia selityksiä.

Kilpailemisen, jopa riitelyn sijasta olisi opittava puhaltamaan yhteen hiileen. Samalla lapsetkin näkisivät, että kyllä tässä oikeudenmukaisuuteen todella pyritään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

No, ei tämä (välttämättä) ole mikään riidan aihe. Naisen euroa ja miehen vuotta voidaan käsitellä ihan faktapohjalta ...

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi

Mihin perustuu tämä ajatus, että "ainoa oikea laskutapa" olisi tässä mainittu? Vai onko se vain se tapa jolla saadaan tuo "ainoa oikea" vastaus?
Alojen väliset erot eivät ole sukupuolien välinen tasa-arvo-ongelma. Jos olisi, vaadittaisiin miesvaltaisille matalapalkka-aloille naiskiintiöitä. Myös niiolle epämiellyttäville ja vaarallisille.

Oma työpaikka on tietysti liian pieni otos, mutta jokainen työntekijä täällä saa samaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, sukupuolesta riippumatta.

Oikea tapa laskea ero ansioissa sukupuolten välillä, on poistaa sukupuolesta riippumattomat tekijät, kuten koulutus, työvuodet ja toimiala. Eli verrata keskenään vastaavasti koulutettuja samalla alalla työskenteleviä henkilöitä, vähentäen ikälisät jne.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ammattialojen sukupuolisegregaatio on seurausta sukupuolittuneista kasvatus- ja kohtelueroista, jotka siirtyvät sosiaalistumisen avulla aina seuraaville sukupolville hiukan muuntuneina.

Tilastokeskuksen materiaalista saa yleiskuvan miesten ja naisten keskimääräisistä palkoista ja niiden suhde kuvaa melko hyvin miesten ja naisten sijoittumista eri tavoin arvostettuihin ammateihin.

Tarkennetuissa tutkimuksissa, joissa nuo mainitsemasi taustamuuttujat on eliminoitu (vakioitu), jää selittymättömäksi palkkaeroksi samaa työtä tekevien miesten ja naisten välille edelleen keskimäärin 6 prosenttia.

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi

Eli toisin sanoen, yhteiskunnan/valtion kannalta tilanteessa ei ole mitään muutostarvetta, koska erot johtuvat kasvatuksesta jne tekijöistä joihin valtion ei tule puuttua.

Samoin voidaan todeta että tuo "naisen euro on 80 senttiä" -valhe voidaan siis omasta mielestäsikin heittää romukoppaan, ja todeta että palkkaeroissa on korjattavaa, mutta mistään merkittävästä ongelmasta ei ole kyse.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #17

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen arvoperustat laaditaan ihan valtion taholta ja tämä limittyy myös palkkaeron supistamistavoitteeseen, johon valtio on samapalkkaisuussopimuksen allekirjoittamalla sitoutunut.

83 senttiä.

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi Vastaus kommenttiin #18

Arvopohjat lienee määritelty tasa-arvoisiksi jo kauan aikaa. Sen pidemmälle valtion ei pidä indoktrinaation puolelle lähteä.

Mikä ihmeen 83 senttiä? Juurihan itse totesit oman käsityksesikin mukaan eron olevan 6 prosenttia. Siis 94 senttiä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #19

Sinänsä tosiaan on jo aikoja sitten todettu naisten yhteiskunnallisen aseman heikommuus suhteessa miehiin ja sen vuoksi mm. perustuslakiin on kirjattu valtiolle erityinen velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä ja erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä.

Samapalkkaisuuden tavoittelu ohjelmallisesti on valtion tehtävä myös esimerkiksi TSS-sopimuksen ja ILO 100-sopimuksen puitteissa.

83 prosenttia on kattavampi indeksi suomalaisen palkansaajarakenteen kuvaajana ja keskimääräisesti 6 prosentin selittymättömäksi jäävä palkkaero samasta työstä on sekin ehdottomasti liian suuri.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Jälkiviisaiden Kalle Isokallio sanoi, että jos "naisten eurosta" halutaan eroon, pitää julkisen sektorin palkkoja nostaa 25%.

Olisiko tuollainen palkankorotus järkevä tai kohtuullinen?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Minusta asia hoituu parhaiten sitä kautta, että miehet hakeutuvat julkiselle sektorille (lähinnä siis kuntiin) töihin ja miehetkin iseinä alkavat pitää vanhempainvapaita ja kotihoidon jaksoja reilusti nykyistä enemmän.

Lähitulevaisuudessa ei ole näköpiirissä teollisuustyöpaikkojen "palautumista" 1990-luvun tasolle, joten miesten odotetaan suuntautuvan jatkossa entistä enemmän sote-ammateihin ja ehkä muillekin naisvaltaisille aloille...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Minusta asia hoituu parhaiten sitä kautta, että miehet hakeutuvat julkiselle sektorille (lähinnä siis kuntiin) töihin ja miehetkin iseinä alkavat pitää vanhempainvapaita ja kotihoidon jaksoja reilusti nykyistä enemmän."

Voisihan tuo tilastollinen numero tuota kautta pitkälti "korjautuakin", mutta jokaisella yksilöllä on oikeus tehdä omat valintansa. Onneksi emme elä sosialistisessa pakkoyhteiskunnassa.

Lisäksi toteaisin, että olen hyvin vakuuttunut siitä, että nuoret perheen äidit toivovat pikemminkin työssä käyvien miehiensä tienaavan mahdollisimman paljon eivätkä he suinkaan ensisijaisesti peräänkuuluta palkkatasa-arvoa työssä käyvien entisten naiskolleegojensa kanssa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Jokaisella on toki oikeus tehdä omat valinnat, mutta ne valinnat tehdään pääsääntöisesti normatiivisesti niistä vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä. Sen lisäksi sosiaalinen ohjaus ohittaa useimmilla omat intressit tai taipumukset....

Vanhemmuudesta aiheutuva kustannusjakauma mm.on sitten sellainen rakenteellinen tekijä, joka edelleen ohjaa naisia jäämään kotiin lasten ollessa pieniä ja sitä tekijää pystytään muuttamaan poliittisella päätöksellä.

Jossain määrin toki on edelleen nuoriakin naisia, jotka toivovat puolisoltaan myös taloudellista turvaa ja viihtyvät kotona lasten parissa - tämä olkoon heidän oikeutensa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #14

"joka edelleen ohjaa naisia jäämään kotiin lasten ollessa pieniä ja sitä tekijää pystytään muuttamaan poliittisella päätöksellä."

Toivottavasti sitä ei tämän enempää pyritä muuttamaan. Kun lapset ovat pieniä, äidin kotona oleminen on heille mitä suurin siunaus. Oletko eri mieltä?

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Keskustelu naisten eurosta kuuluu vasemmistoliitossa sarjaan velkarahalla elvytys. Miksi Arhinmäki ei ota velkaa vaa irtisanoo omiaan?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tähän on helppo vastaus olemassa - samapalkkaisuustavoite on puoluepoliittiset rajat ylittävä hanke, vaikkakin vasemmisto on siinä asiassa ehkä eniten ollutkin "äänessä".

http://www.naisjarjestot.fi/tasa-arvouutisia/?news...

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Samanpalkkaisuustavoitteesta tulisi luopua. Periaatteena pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa ovat nykyisellään jo maksimaalisesti toteutuneet.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #13

No ei ole :

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2015/05/06/nai...

Asenteet (sukupuolistereotypiat) ja se sosiaalinen ohjaus pitävät ammattialakohtaisia sukupuolieroja ja myös palkkaeroa yllä tarpeettomassa määrin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset