jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 16.artikla

16. artikla.

Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

 

No, artikla toteaa korostetusti ja julistuksen luonnostelua edeltäneisiin aikakausiin  verrattuna radikaalin edistyksellisesti myös naisilla olevan yhtäläiset oikeudet solmia avioliitto ja perustaa perhe. Sama sukupuolten yhdenvertaisuutta korostava piirre tulee esille jo julistustekstin johdannossa, jossa on erikseen mainittu Yhdistyneiden Kansakuntien kansojen peruskirjassa vahvistaneen uskonsa myös miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin.

Yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta edeltäneinä vuosikymmeninä luonnosteltiin ja solmittiin useitakin vähemmistö- ja väestöryhmiä suojaavia kansalais- ja valtiosopimuksia, jotka kuitenkin  olivat luonnonjärjestystä mukailevina essentiaalisen suppeita ja yleisluonteisina kansalaisoikeuksia suojaavina sopimuksina hengeltään patriarkaalisia - miesten kansalaisoikeussopimuksia. Vasta toisen maailmansodan jälkeen riittävän suuren kansalaisaktiivisuuden ja emansipaation seurauksena kansainvälinen yhteisö oli valmis ottamaan jättiaskeleen kohti tosiasiallista tasa-arvoa ja tunnustamaan naisenkin ihmiseksi ...

 

Viime aikoina tätä samaista 16:tta artiklaa on siinä olevan sukupuolitetun muotoilun vuoksi  usein käytetty perusteena pyrkimyksille rajata avioliitto instituutiona aina vain yhden täysi-ikäisen miehen ja yhden täysi-ikäisen naisen oikeustoimena määrämuotoisesti keskenään solmimaksi sopimukseksi yhteiselämästä - julistuksen syntyhistoria tai edes itse artiklan sanamuotokaan eivät tätä argumenttia kuitenkaan tue. Avioliiton solmiminen ja perheen perustaminen  on julistuksen perussanoman mukaisesti jokaisen täysivaltaisen ihmisen - toki  julistuksen aikana vallinnutta dikotomista hetero-olettamaa ilmentävästi "miehen ja naisen" - perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja jäsenvaltiot ovat toisaalta velvollisia kunnioittamaan yksilöille kuuluvia  ihmisoikeuksia yhdenvertaisesti.

 

Artikla 16:n tulkinnasta hieman enemmän täällä

 

"...A literal reading of article 16 does not indicate anything that would suggest it condemns same sex marriage. What article 16 does is recognize the right to marry. Arguably, especially taken in the context of the adoption in 1948, it was meant by the drafters to apply to couples of opposite sex.
...
The only significant issue when article 16 was being drafted was clarifying the status of women as equal partners in marriage, and affirming their right to divorce on the same terms as men ("...at its dissolution"). I suspect that the distinguished Cardinal doesn't even agree with article 16's recognition of such a right..."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Jouni Nordman

Kannattaisi ensi vasemistolaiseen ymmärtää koko julistus, sillä julkisenhallinon puolustajina katselevat läpi sormien hallinnon rikkaita ja rikoksia ihmisoikeuksien rikkomisesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Itse kullekin tekisi hyvää tutustua Ihmisoikeuksien julistuksen syntyhistoriaan ja erityisesti Elanor Rooseveltin roolin julistuksen valmistelua toteuttaneen komission puheenjohtajana ...

Ihmisoikeusrikoksia ja -rikkeitä tapahtuu tosiaan Suomessakin jopa hallinnollisten rakenteiden puitteissa (lasten huostaanotot, kuntalaisten subjektiivisten oikeuksien ohittaminen, totaalikieltäytyjien rankaiseminen, transsukupuolisten leimaava kohtelu) ja siksi onkin tärkeää, että kansalaisjärjestöjen vapaa toiminta turvataan jatkossakin riittävällä taloudellisella tuella.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Valtiolla on esimerkiksi velvollisuus suojella kansalaisiaan väkivallalta, kuitenkaan tämä subjektiivinen oikeus tulla suojelluksi ei käytännössä toteudu hallinnollisten puutteiden vuoksi - turvakotipaikkoja ja matalan kynnyksen palveluita on aivan liian vähän suhteessa tarpeeseen. Vasemmistolaisena (ja muutenkin mukavana miehenä) katson, että ihmisoikeusjärjestöjen vaatimukset konkreettisten toimien tehostamisesta naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi ovat aidosti ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Mitä Juho pitäisit Kairon ihmisoikeusjulistuksesta?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kairon ihmisoikeusjulistus on mielestäni kohtuuttoman yksipuolinen näkemys ihmisyydestä eikä se siten voi soveltua yleismaailmalliseen käyttöön. Sitä paitsi julistus on keskeisiltä osiltaan ristiriidassa YK:n julistuksen kanssa, joten sen (Kairon julistuksen) kritisointia tulee jatkaa ihan samassa mittakaavassa, mitä tehdään esimerkiksi tämän kirjoituksen aiheena olevan UDHR:n 16. artiklan omavaltaisia tulkintoja kohtaan...

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoitti: ”Viime aikoina tätä samaista 16:tta artiklaa on siinä olevan sukupuolitetun muotoilun vuoksi usein käytetty perusteena pyrkimyksille rajata avioliitto instituutiona aina vain yhden täysi-ikäisen miehen ja yhden täysi-ikäisen naisen oikeustoimena määrämuotoisesti keskenään solmimaksi sopimukseksi yhteiselämästä - julistuksen syntyhistoria tai edes itse artiklan sanamuotokaan eivät tätä argumenttia kuitenkaan tue. Avioliiton solmiminen ja perheen perustaminen on julistuksen perussanoman mukaisesti jokaisen täysivaltaisen ihmisen…”.

Tuosta tekstistä saa sellaisen mielikuvan, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikla 16 sanoman mukaan miehellä ja naisella keskenään, kahdella miehellä keskenään ja kahdella naisella keskenään olisi oikeus solmia avioliitto.
Itse tulkitsen asiaa toisin. Julistuksen teksti ei kuitenkaan sulje pois sitä, ettei kaksi miestä keskenään tai kaksi naista keskenään saisi solmia avioliittoa (jos se on lain mukaan mahdollista).

On ilmeistä, että artiklan 16 kirjoittajat ovat julistusta laatiessaan tarkoittaneet siinä olevalla ilmauksella ”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto…” nimenomaan vain sitä, että täysi-ikäisellä miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto keskenään. Artiklan virkkeessä ”Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen” oleva heillä-sana virkkeen sanoman kanssa vahvistaa tuota käsitystäni.

Jos artiklassa 16 olevilla sanoilla mies ja nainen ei ole tarkoitus viestiä vain sitä, että nimenomaan miehellä ja naisella on oikeus solmia keskenään avioliitto, niin siinä tapauksessa artiklassa olevan ilmauksen ”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto…” sijasta julistukseen olisi voitu kirjata tuon sijasta esimerkiksi ilmaus ”Kaikilla täysi-ikäisillä ihmisillä on oikeus solmia avioliitto…”, ”Jokaisella täysi-ikäisillä ihmisellä on oikeus solmia avioliitto…” tai ”Kullakin täysi-ikäisillä yksilöllä on oikeus solmia avioliitto…”.

Tuolloin artiklan 16 kohta 1 olisi voitu kirjoittaa esimerkiksi näin:
”Jokaisella täysi-ikäisillä ihmisellä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Aviopuolisoilla on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.”

Julistuksessa artiklan 16 kohta 1 kuuluu seuraavasti:
”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.”

Lukijan on hyvä huomata, että sanat mies ja nainen esiintyvät vain julistuksen artiklassa 16.
Julistuksessa on käytetty mm. seuraavia ilmauksia:
1. artikla… Kaikki ihmiset
2. artikla… Jokainen on oikeutettu
3. artikla… Kullakin yksilöllä on oikeus
6. artikla… Jokaisella ihmisellä
7. artikla… Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä
16. artikla… Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe…

Artikla 16 kohta 2 tekstin ”Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta” kiinankielisessä versiossa mainitaan erikseen sanat mies ja nainen.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?L...

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?L...
Euroopan ihmisoikeussopimus http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999...

Aito avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Allekirjoita Aito avioliitto -kansalaisaloite: http://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sodan jälkeisenä ajankohtana edes YK:n intresseissä ei ollut LGBTI-ihmisten ihmisoikeuksien turvaaminen, vaan ihmisoikeusjulistusta rakennettiin ennen kaikkea natsi-Saksan julmuuksien toistumisen estämiseksi ja poliittisten jännitteiden lieventämiseksi kansakuntien välillä. Julistus oli myös ensimmäinen kansainvälinen ihmisoikeussopimus, jossa nainen (alleviivatusti) nostettiin miehen rinnalle ihmiseksi - julistuksen perhettä koskeva argumentaatio perustuu sen aikaiseen essentiaaliin ihmiskuvaan ja on suhteellisen hyvä (tosin kategorisesti karkea) tekstinä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistämään.

Huomattavaa on, että alkuperäisen ihmisoikeusjulistuksen sukupuolista tasa-arvoa korostavasta sanamuodosta huolimatta on nähty tarpeelliseksi rakentaa erillinen naisten oikeuksien sopimus, jonka astui voimaan vuonna 1979.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistojen ihmisoikeuskysymykset ovat tulleet YK:n käsiteltäväksi huomattavasti myöhemmin - 2000-luvun alussa vasta - ja tämän seurauksena ihmisoikeusjulistusta on täydennetty mm. Yogyakartan periaatteiden nimellä tunnetulla asiakirjalla...

Kansainväliset ihmisoikeudet ja myös niiden kansalliset tulkinnat elävät ajassa ja tarkentuvat syrjintämuotojen tullessa yhä näkyvimmiksi. Sopimustekstien sanamuotoihin takertuminen kuin ne olisivat "kiveen hakattua lakia" on mielestäni HUmen giljotiinina tunnetun argumentaatiovirheen kaltainen päättelyvirhe - ihmisoikeussopimusten sisältöä tulee aina tarkastella kontekstiensa puitteissa...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset