jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Suomalaisia tasa-arvotavotteisia järjestöjä

Suomalainen tasa-arvopolitiikka pohjautuu suurelta osin samoihin eturyhmäpiirien yhteistyöllä rakennetun pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin spekseihin, jotka luotiin jo sotien jälkeisessä yhteiskunnan järjestymisessä. Historiallisista syistä naisjärjestöillä on tässä yhteydessä ollut edukkaampaa ja motivoivempaa aloittaa järjestäytyminen ensimmäisenä, vaikkakin tasa-arvo laajemmassa merkityksessään on ollut aina esillä  kulloinenkin ajankohta huomioiden kattavasti. Kuitenkin hyvinvointivaltion sosiaalinen järjestys noudatti jo alkuvaiheissaan sukupuolieriytynyttä politiikkaa, missä miesten katsottiin palvelevan yhteiskuntaa parhaiten talouspoliittisilla agendoilla ja missä naisten alueeksi määräytyi sosiaali- ja perhepolitiikka. Vaikka tämä jako onkin jonkin verran liuennut vuosikymmenten varrella, käsittyy tasa-arvo ja sen edistämien edelleen melko vahvasti tälle luonnollistetulle binäärijaolle, joskin "transsävyjen" osuus on ollut viime aikoina myös näkyvässä kasvussa ja muutoinkin yhteiskunnalliseen eetokseen on tullut mukaan  individualistisempia, yksilön tarpeita paremmin huomioivia, näkökulmia.

Eturyhmätyöskentelyn etuna on totutusti pidetty sen vahvuutta pureutua tärkeimpiin ja vaikuttavimpiin kysymyksiin ja sillä voi myös katsoa olevan yhtenäistävän emansipatorisia merkityksiä jäsenilleen. Eturyhmäajatus ja   ajoittain voimakaskin ryhmittyneiden ongelmien esillenosto toisaalta voi näyttäytyä epäsymmetrisenä esityksenä ja siksi se aiheuttaa vastareaktioita, jotka aiheellisina tai usein myös aiheettomina aiheuttavat joka tapauksessa ongelmien ratkaisuille hidasteita. Hegeliläisittäin ajatellen hidastavatkaan antiteesit eivät yleensä onneksemme  muuta alkuperäisen teesin tai väitteen  oikeutusta - ne saattavat korkeintaan vaikuttaa synteesin muotoon ja jopa vahvistaa alkuperäisten ideoiden totuusarvoa.

Tasa-arvopolitiikka on siis pääosin etujärjestöjen välistä neuvottelua niistä tavotteista ja linjauksista, joilla tasa-arvoa pyritään edistämään mahdollisimman "kivuttomasti"  ja mahdollisimman laajoja kansanpiirejä hyödyttävästi,  mitä kansalaiskeskustelut netin palstoilla  ja muissa  populaareissa kohtaamispaikoissa  sitten täydentävät :)

Merkittävimmät suomalaiset tasa-arvojärjestöt ovat perinteisten miesten ja naisten itsenäisten tasa-arvojärjestöjen  ohella näiden katto-organisaatioita sekä näiden lisäksi näin postmodernin transävyisessä hengessä myös muun sukupuolisten ja seksuaalivähemmistöjen keskeisimpiä järjestöjä. 

Ajan säästämiseksi, lukemisen helpottamiseksi ja muutenkin mukavana ja Puheenvuoroon sopivasti mainion asiallisena miehenä kopioin tähän seuraavaksi luetelmamuotoon  THL:n verkkosivuilta keskeisimmät suomalaiset tasa-arvojärjestöt ja niiden toiminnan kuvaukset.

 • Naisasialiitto Unioni ry

  Vuonna 1892 perustettu Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton antirasistinen ja feministinen naisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unionin feminismi perustuu ajatukseen sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Yhdistys kirjoittaa lausuntoja ja kannanottoja, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä julkaisee palkittua Tulva-lehteä.
  Naisasialiitto Unioni ry

 • Miesjärjestöjen keskusliitto ry

  Vuonna 2011 perustetun Miesjärjestöjen keskusliiton tarkoituksena on edistää hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista miesnäkökulmasta. Liitto tavoittelee toimintansa myötä sellaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi- ja tasa-arvotarpeet kohdataan asettamatta niitä sukupuolen perusteella arvojärjestykseen ja jossa yhteistyötä vahvistetaan toisia kunnioittavan, kuuntelevan vuorovaikutuksen kautta. 
  Miesjärjestöjen keskusliitto ry

 • Seta ry

  Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä, sosiaalityötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriitaa tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän perheenjäsenilleen. 
  Seta ry

 • Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

  Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) on vuonna 1911 perustettu, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Liiton tavoite on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa. Se pyrkii saamaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi ja antamaan naisille mahdollisuuden osallistumiseen ja omiin valintoihin elämäntilanteensa mukaan.
  Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

 • Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

  Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on vuonna 1988 perustettu kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry. NYTKIS ry:n toiminnan päämäärinä ovat sukupuolten tasa-arvo, naisten syrjinnän lopettaminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
  Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

 • Miessakit ry

  Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta. Miessakit on perustettu vuonna 1995.
  Miessakit ry

 • Profeministimiehet ry

  Profeministimiehet on ryhmä, joka on muodostunut Helsingissä vuonna 1999. Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Yhdistyksen tavoitteena on tukea feminismiä, toimia feminististen pyrkimysten hyväksi ja antaa miehille ajattelemisen aihetta. Profeministimiehet organisoi vuosittain miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastustavan White Ribbon -kampanjan.
  Profeministimiehet ry

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset