jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Suomalainen mieskö puheviestinnällinen umpio?

Kaikkein suomalaisimman runon lauseiden mukaan suomalainen, ja erityisesti suomalainen mies,  on tunnetusti...

...sellainen, joka vastaa kun ei kysytä,
kysyy kun ei vastata, ei vastaa kun kysytään,
sellainen, joka eksyy tieltä, huutaa rannalla
ja vastarannalla huutaa toinen samanlainen:
metsä raikuu, kaikuu, hongat humajavat.

Tuolta tulee suomalainen ja ähkyy, on tässä ja ähkyy,
tuonne menee ja ähkyy, on kuin löylyssä ja ähkyy
kun toinen heittää kiukaalle vettä.
Sellaisella suomalaisella on aina kaveri,
koskaan se ei ole yksin, ja se kaveri on suomalainen.
Eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään,
ei mikään paitsi kuolema ja poliisi.

 

Stereotyyppisimmillään suomalaisen miehen koetaan elävän sisäisesti yksinäisen arjen antisankarin elämää, jonka karuun olemukseen tuo ajoittaista lämpöä ja kirkkautta ainoastaan saunan kiukaasta loimottava tulenliekki ja heijastumat olutpullon etiketistä. 

Kokonaiskuvassa oheinen mielikuva on kuitenkin ns.mennyttä maailmaa, sillä tarkentavissa tutkimuksissa suomalaisen miehen on todettu sekä  purkavan oletettua nyansoidummein sanamuodoin omaa sisäistä tunnemaailmaansa että myös kykenevän supportiivisesti vastaanottamaan ja kuuntelemaan muiden ihmisten emotionaalista viestintää.

Myyttiä suomalaisen miehen tunnekylmästä  tuppisuisuudesta on varsin tuoreesti murskattu filosofian maisteri Ira Lehtisen väitöstutkimuksessa, jonka keskeisintä antia ovat löydökset  miesten keskinäisen tuen hienovaraisesta rehellisyydestä ja samankaltaisuudesta naisten keskinäisen homososiaalisen tuenannon kanssa.

 

Ote väitöstutkimuksen koosteesta :

"Koska aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että parisuhdekumppani on miehelle usein merkittävin emotionaalisen tuen lähde, Virtasen tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaista tukea miesten ystävyyssuhteissa on saatavilla. Tutkimus osoittaa, että sukupuolen tai kulttuuritaustan perusteella ei voida tehdä yleistyksiä ihmisten tuen tarpeesta eikä tavoista tukea toisiaan: suomalaisten miesten kuvaamat hyödylliset tuen antamisen tavat ovat enemmän samankaltaisia kuin erilaisia naisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Merkityksellisiä tuenannon vuorovaikutustilanteita voi syntyä myös toisilleen vieraiden ihmisten kesken ja sukupuoleen katsomatta. Näin on esimerkiksi tilanteissa, joissa vuorovaikutuskumppanit jakavat yhteisen ymmärryksen viestintätilanteesta ja päätyvät ”puhumaan henkeviä”. Tutkija korostaa, että tuen antamisessa voi kehittyä ja siinä kehittyminen on monella tavalla hyödyllistä myös tuenantajalle, sillä se lisää tyytyväisyyttä itseen ja ihmissuhteisiin. Osaamisen kehittäminen kannattaa aloittaa aktiivisesta ja empaattisesta kuuntelemisesta sekä oman ja toisten ihmisten viestinnän havainnoimisesta erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa tukea viestitään. Aina voi myös kysyä toiselta rohkeasti, millainen tuki auttaisi juuri häntä."

 

Lukuviite : Puhetyö-lehden artikkeli Ira Lehtisen väitöskirjan pohjalta

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Jarno Liedes

Olipa nollatutkimusta kerrakseen...Jestas. Ajatella että miehet tarvitsee tukea myös, ajatella! Vähän sama kuin tarvittaisiin tutkimus missä tutkittaisiin onko miehet ihmisiä, alentavaa touhoa nämä.

Ps. Universität Basel. "Men and women process emotions differently." ScienceDaily. ScienceDaily, 20 January 2015. .

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Missä mielessä "nollatutkimusta"? Tieteen ainoa tehtävä on tuottaa tietoa, eikä esimerkiksi vahvistaa oletuksia ...

Yleisen tutkimustiedon mukaanhan miehillä mm.erilaiset neurologiset häiriöt tuottavat jopa väestötasoisen yleistettävässä määrin tunnekylmyyttä - adhd, aspergrenin oireyhtymä ja aleksitymia ovat mieserityisiä ja varsin yleisiä neurologisia häiriöitä. Samoin pelkkiä koulumenestystutkimuksia vilkuilemalla voi tulla siihen tulokseen, että jo lapsuuden varhaisvaiheissa poikien tunne-elämän kehittymionen jää kasvattajien huomiota vaille.

Kulttuurisista syistä miehet ja naiset toki käsittelevät tunteitaan eri tavoin, vaikka biologia ei tällaista eroa suoraan tuotakaan. Ihminenhän on ihmisenä pääosin sosiaalisesti rakennettu olio eli myös sukupuoli on sosiaalinen konstruktio.

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/su...

Jarno Liedes

Sä et vain siis osaa lukea vai? Luitko tutkimuksen, jollain muskeleilla sä väität tietäväsi paremmin kuin neuropsykologit.

Toisekseen, poikien ongelmat koulussa ovat alkaneet 90- l, siis samaanaikaan kun koululaitos on naisistunut ja luopunut ideologisista syistä poikien erilaisen oppimisen tukemisesta. Tasapäistäminen tiputtaa tiettyä porukkaa pois. Ei näitä ongelmia vaan ollut vielä 80- luvulla ja nyt yhtäkkiä muka on jossain "kulttuurisissa asioissa" vikaa ?

Se miten leimaat kokonaisia miessukupolvia kehitys- ja mielenhäiriöiseksi ei kyllä paranna kuvaa teikäläisestä, mutta varmaan mahtuu käymääsi diskurssin arvomaailmaan.

"kulttuurisista syistä"..... Anna mun kaikki kestää. :D :D :D
Vaikka heittää tieteellistä tutkimustulosta päin naamaan niin edelleen pystyy väittämään, että atomitason ontologia on sos. rakennettua eikä vaikuta mitenkään mihinkään, esimerkiksi Downin syndrooma on vain sos.konstruktio, ja siten kyllä nuo väitteesi mielenhäiriöisistä miehistä.

Seuraavaksi herra on hyvä ja riisuu elektronista sukupuolen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #7

Neurotieteissä annetaan aivan liikaa painoarvoa magneettikerroskuvauksilla tms. empiirisillä menetelmillä löydetyille "sukupuolieroille" sun muille pieniin otoskokoihin perustuville "tutkimuksille". fMRI-lläkin löydetään yleensä vain sellaisia eroja, joita tutkimuksen rahoittaja haluaakin löydettävän :)

Käyttäytyminen ja erityisesti sosiaalinen käyttäytyminen ja sitä ohjaava arvomaailma ovat kaikesta ihmisen biologiasta huolimatta melko puhtaasti opittua - tosin alttius johonkin spesifiin luonnepiirteeseen riippuu myös aivojen kyvystä käsitellä tunteita. Se kylläkin on tunnetusti jo tiedossa, että ympäristö muokkaa myös aivojen verkottumista - esimerkiksi pieniä lapsia hoitaville miehille kehittyy jo varsin lyhyessä ajassa "transnaisen aivot"...

Sosiaalinen konstruktionismi on sitäpaitsi tieteenfilosofinen yleiskäsite, joka kattaa melko laajan repertuaarin tiedon rakentumista koskevan tutkimuksen näkökulmista - itse käytän sitä lähinnä meemiteoreettisena (sukupolvilta toisille siirtyvää tietoa koskevana) "aksioomana" ja ympäristössä vallitsevan tietomassan kuvaajana. Ainoastaan joissain puhtaasti teoreettisissa tarkasteluissa ihmistä on tietoisena oliona mallinnettu vain sosiaalisesti rakentuneena helpottamaan olemassaolevien sosiaalisten verkostojen tutkimista.

Poikien ongelmista ei puhuttu tosiaan vielä 80-luvulla, koska heikosti peruskoulussa pärjäävät pojat pystyivät silloin vielä korjaamaan asemiaan aikuisiällä, koska työmarkkinoilla oli tarvetta matalan koulutustason aputyövoimalle.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Yhteiskunnallinen tasa-arvoistuminen lienee suurin tekijä tämän muutoksen taustalla - naisten lähes yhtäläinen osallisuus yhteiskunnan kaikilla portailla yhdessä monikuttuurisuuden laajentumisen myötä on johtanut miesten sosiaalistavan vuorovaikutteisuuden heräämiseen.

Edellisten miessukupolvien traumoista mm.tässä :

http://luettuaelamaa.blogspot.fi/2014/05/anitta-ka...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Yhteiskunnallinen feminisoituminen. Tutkimuksessa todettiin, että naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja. Minusta se kertoo pelkästään tutkimuksessa tutkituista miehistä, jotka ovat otanta tietyltä ajalta ja tietyistä elämänvaiheista. Jos ei huomioida otannan pientä lukumäärää, tutkimuksen miehet kattavat vain tietyn aikakauden miehet - he ovat kaikki hengissä samaan aikaan, kaikki edustavat modernia, femiiniä miestä.

Jukka Mäkinen

Suomalainen mies on vanhastaan todellinen puheviestinnän taitaja.
Missä muualla osataan nenälle hyppivät klopit laulaa kaulaa myöten suohon?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Jos en väärin muista nuorena lukemaani Kalevalaa, niin viitannet Joukahaiseen, jonka Väinämöinen "lauloi suohon" eli argumentoi nurin tämän nuoren viisastelijan sofismin kyllästämät ja elämänkokemuksen puutetta ilmentävät "hauki on kala"-tyyliset väitteet :)

Kirjoitukseni käsittelee silti tästä kansanperinteellisestä suomalaisen miehen puheviestinnän ideaalista poikkeavasti supportiivista kommunikaatiota, jota voidaan nimittää myös verbaaliseksi vertaistueksi ...

Käyttäjän markkupatynen kuva
Markku Patynen

Äkkiseltään tuntuu, että 25 miehen otanta ei ole kovin suuri eikä myöskään kovinkaan luotettava. Varsinkin kun haastateltavat näyttäisivät olleen tutkimuksen tekijän tuttavapiiristä. Jos oikein luin. Ei tuo tarkoita, etteikö tutkimuksessa voisi olla muuten painavaakin luettavaa. Aika näyttää.

Ja toisaalta, en minä oman ja lähipiiristä saamani käsityksen perusteella usko, etteikö nykyinen suomalainenkin mies pystyisi toimimaan ihan hyvin tukena eri tavoin. Kuuntelijana, läsnäolijana, ongelman ratkaisijanakin... Niin naiselle kuin miehelle. Ongelma voi enempikin olla se, että monelle suomalaiselle miehelle voi vieläkin olla vaikeaa avun tai tuen pyytäminen. Ellei se sitten ole se kostea saunailta, jonka kautta alkavat ne leuanpielet vipajamaan. Edes vähän. Mutta sitten seuraavana aamuna ei muisteta kuin epämääräisesti, mitä nyt sitten tulikaan puhuttua ;-).

Tuo on tärkeä huomio, että miehelle se uskottu keskustelukumppani tunteisiin liittyvissä asioissa on yleensä aina se oma puoliso. Ja jos ongelmana on - eron tms. kriisin takia - juuri tuo puoliso, niin mies on helposti yksin. Kun ei osaa tai kehtaa pyytää apua. P--k-le! Missä se harmaa kivi nyt taas olikaan...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Omankin arkikokemukseni perusteella pystyn tunnistamaan eron "nykymiehen" ja vaikkapa oman edesmenneen isäni (sodan käynyt mies) ikäluokkaan kuuluvien miesten välillä tunnekokemusten vaihtamisessa, nykymiehillä on selkeä tarve avautua tilaisuuden ollessa sille avautumiselle suopea ja myös valmius antaa tukea - toisaalta omassa ikäluokassani on vieläkin runsaasti myös miehiä, joille jatkuva suorittaminen merkitsee olemassaolemisen todistamista ja joille heikkouden osoitus on häpeällistä.
Juuri vähän aikaa sitten eräs työkaverini menehtyi infarktiin, kun ei ennakoivista kivuistakaan huolimatta suostunut menemään lääkäriin.

Miessakkien vertaistukiryhmiä ei tässä yhteydessä voine liikaa mainostaa...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Mutta ovatko tutkitut "suomalaisia miehiä"? Missä mielessä?

Minä veikkaan, että tutkija on ottanut joukon miehiä ja olettanut heidän olevan suomalaisia. Tiivistelmässä ei puhuta mitään millä periaatteella miesten suomalaisuus on vahvistettu. Tsaijai! Aijaijai! Virrrrhe!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"The Finnish-born and Finnish speaking male participants ranged in their ages from 21 to 67 (M = 41, Mdn = 37). They all lived in the Helsinki metropolitan area in southern Finland during the time of the study. Some of the interviewees had recently moved to the capital city from smaller towns all across the country for work and were not native to the city. The participants represented a heterogeneous group. Their occupations included carpenter, musician, social worker, CEO, IT-worker, journalist, fireman, student, researcher, prosecutor, technician, engineer, teacher, software designer, executive director, retiree, unemployed, actor, and customer servant. Eighteen of the participants were in a dating relationship, cohabiting, or married; seven were single or divorced at the time of thedata gathering."

Laadullisena tutkimuksena tämäkin väitöstutkimus on osa kokonaisuuden kuvaamista, ei sen täydellinen selittäjä ...

Jukka Mäkinen

Pääkaupunkilaisia. Hah, eihän siellä asu oikeita suomalaisia miehiä, vaan kaikenlaisia nössövihreitä tai muita vaikenemaan kykenemättömiä sosiaalisia konstruktioita.

Tuo lista ammateista hyvin kertoo asiantilan. Sosiaalityöntekijä, syyttäjä, asiakaspalvelija, ja journalisti. Nuo yksinkertaisesti eivät voi olla oikeita suomalaisia miehiä. Kukaan kunnon rehellinen suomalainen mies ei alennu tuollaisiin hommiin. Mieluummin menee sitten vaikka metsään huutamaan.

Tutkimus todettu valheelliseksi ja invalidiksi.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #13

No miksi sinä alennut tänne diskuteeraamaan? ; )

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #14

Ihan vaan, että saa suomeksi pottuilla.
Muuten oppii liian kohteliaaksi, kun sellainen ei kuulu täkäläiseen kulttuuriin.
Veli Juho on siitä hyvä jätkä, ettei se loukkaannu vastaansanomisesta. Kuten itse sanoo, muuten ihan mukava mies. Paistaa mukkujakin. ;)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #15

Hah - tutkimus on täysin validi, koska jo 25 miehen sosiaalista verkostoitumista käsittelevä tutkimus kattaa välillisesti satoja henkilöitä ja toisaalta ihan pintatasollakin voidaan havaita, ettei tutkimuksen yhteydessä ole tullut esille selkeästi mitään sellaista tulosten tulkintaa kumoavaa, mitä voi pitää tilastollisesti merkittävänä.

Esimerkiksi se, että haastatelluista 20 olisi todennut suoraan, että "en ole ikuna kellekään avautunut enkä toista kertaa avaudu tuntemuksistani" ja loput viisi eivät olisi ymmärtäneet emootioasteiden eroa hienovaraisemmasti kuin kaksijakoisella "v*tuttaa vs v*tuttaa vähemmän"-akselilla voidaan erotella, olisi jo kumonnut tutkimuksen tulokset...

Sosiologiaa liippaavana tämä tutkimus ei tietenkään tuota koko väestötason populaation käyttäytymistä selittävää tietoa, sen arvo on kasvaa muun yhteiskunnallisen tutkimustiedon rinnalla ja tästä saatua tietoa voi pitää siten myös kulttuurievoluution virrasta otettuna näytteenä. Järviveden laadun tarkistamiseen kuuluvaa tutkimusta vartenkaan ei koko järveä tarvitse imuroida tyhjäksi, vesinäytteitä otetaan ennakoiduilta riskipaikoilta ja/tai satunnaisotannalla....

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #15

; ) Kohteliasuutesi loistaa pottunaamarin läpi!!! ; )

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset