jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Lapsilla on oikeus ilmaiseen perusopetukseen ja terveyteen

YK:n Lasten oikeuksien sopimus, artiklat 24 ja 28 :

 

24 artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat, että lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista. Sopimusvaltiot pyrkivät varmistamaan, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan oikeudes- taan nauttia tällaisista terveyspalveluista.

2. Sopimusvaltiot pyrkivät tämän oikeuden täysimääräiseen toteuttamiseen ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin erityisesti:

  •  a) vähentääkseen imeväis- ja lapsikuolleisuutta;
  • b) varmistaakseen, että kaikki lapset saavat välttämättömän lääkärin- ja terveydenhoidon, jossa painottuu perusterveydenhoidon kehittäminen
  • c) taistellakseen tauteja ja aliravitsemusta vastaan myös perusterveydenhuollon tasolla, muun muassa käyttämällä helposti saatavilla olevaa teknologiaa ja huolehtimalla riittävän ravintopitoisen ruoan ja puhtaan juomaveden saatavuudesta ottaen huo- mioon ympäristön pilaantumisen vaarat ja riskit;
  • d) taatakseen asianmukaisen terveydenhoidon odottaville ja synnyttäneille äideille;
  • e) varmistaakseen, että yhteiskunnan kaikki kerrokset, erityisesti vanhemmat ja lapset, saavat tietoa ja opetus- ta ja että heitä tuetaan käyttämään saamiaan perus- tietoja lapsen terveydestä ja ravinnosta, rintaruokinnan eduista, ympäristöhygieniasta ja onnettomuuksien ehkäisystä;
  • f) kehittääkseen ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempainohjausta sekä perhekasvatusta ja -palveluja

3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä tapoja.

4. Sopimusvaltiot sitoutuvat edistämään ja kannustamaan kansainvälistä yhteistyötä toteuttaakseen asteittain tässä artiklassa tunnustetun oikeuden toteuttamisen kokonaisuudessaan. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin.

 

28 artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden saada opetusta, ja toteuttaakseen tämän oikeuden asteittain ja yhtäläisesti kaikille ne erityisesti;

a) tekevät pakolliseksi perusasteen koulutuksen, jonka tulee olla maksutta kaikkien saatavilla;

b) tukevat erilaisten keskiasteen koulutusmuotojen kehittämistä, mukaan luettuina opinto- ja ammatin - valinnanohjaus, saattavat ne jokaisen lapsen ulottuville ja ryhtyvät tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, kuten maksuttoman opetuksen käyttöönottamiseen ja taloudellisen tuen antamiseen sitä tarvitseville;

c) saattavat kaikin tarkoituksenmukaisin keinoin korkea- asteen koulutuksen kaikkien ulottuville heidän kykyjensä perusteella;

d) tuovat opetukseen ja ammattikoulutukseen liittyvän tiedon ja ohjauksen kaikkien lasten saataville ja ulottuville;

e) ryhtyvät toimenpiteisiin koulunkäynnin säännöllisyyden edistämiseksi ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi.

2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin taatakseen, että kurinpito kouluissa tapahtuu tavalla, joka on lapsen ihmisarvon mukaista ja sopusoinnussa tämän yleissopimuksen kanssa. 

3. Sopimusvaltiot edistävät ja kannustavat kansainvälistä yhteistyötä koulutukseen liittyvissä asioissa pyrkien erityisesti poistamaan tietämättömyyden ja lukutaidottomuuden koko maailmasta ja helpottamaan tieteellisen ja teknisen tiedon sekä nykyaikaisten opetusmenetelmien hyödyntämistä. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin.

 

Paperittomien henkilöiden lapsien oikeuden  ilmaiseen perusopetukseen toteuttaminen  kuuluu  eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnon perusteella kuntien järjestämisvelvollisuuteen ja siten ristiriidattomasti voidaan todeta paperittomien henkilöiden lasten oikeuden terveyteen toteuttamisen kuuluvan vastaavasti kuntien järjestämisvelvollisuuksiin ....

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Mutta miten voi muka koulua käydä, jos lapsella ei ole kunnon asuntoa, vaan jossain autossa asuu? Ilmeisesti Antikaisen ja hänen hengenheimolaistensa seuraava vaatimus on se, että paperittomille pitää järjestää kunnalliset asunnot. Esimerkiksi Helsingin kunnallisessa asuntojonossa heidät pitäisi ilmeisesti Antikaisen mielestä asettaa kiireellisesti jonon etusijoille?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

"Lain mukaan lapsella on oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen kotikuntansa."

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/pubman/t...

Asumiskysymys on toki tärkeä ja myös ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta ...

Esa Niemi

Vasemmistoliittolaisia ei kiinnosta enää suomalaisten asiat, vaan suomalaisten rahat.

Ensisijaisesti laittomasti maassaolevan kotimaan velvollisuus on huolehtia kansalaisistaan.

Lapsi, jonka vanhempi ei ole kykenevä huolehtimaan lapsestaan on lastensuojelulain perusteella otettava huostaan ja palautettava lähtömaahan. Kukaan järkevä vanhempi ei vaaranna lapsensa kehitystä ja olosuhteita toimimalla laittomasti.

"2§

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunto on tässä asia yksiselitteinen - perusopetuksen saaminen kuuluu kaikkien lasten oikeuksiin ja kuntien tehtävä on järjestää tämä opetus ilman mitään kikkailuja poliisin kanssa ...

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Onkohan maailmassa yhtään valtiota, joka noudattaa YK:ssa tehtyjä sopimuksia? Tai onhan tuossa idässä naapurimme Venäjä. Siellä esimerkiksi lapsiasiamiehen lausuman mukaan näin on.

Ruotsissa on asiat ikävästi kuten esim. sivuilta roks.sverige käypi ilmi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset