jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Paperittomien terveydenhoidon kustannuksista kaikille hintatietoisille

Paperittomille henkilöille tarjottavien terveydenhoitopalveluiden kustannuksista saa hyvän suhteellisuutta ilmentävän kuvan, kun tarkastelemme kustannustoteumaa Alankomaiden (ns. Hollanti) tilanteeseen perehtymällä.

 

Alankomaissa elää paperittomia siirtolaisia arvioiden mukaan noin 185 000 ja he ovat oikeutettuja täyteen lain mukaisen terveysvakuutuksen kattamaan terveydenhoitoon, mikä sisältää yleislääkärikäynnit, sairaala- ja kätilöpalvelut, osan sairaalajaksoista, lääkkeet, sekä sairaanhoidon kuljetuspalvelut ja avustavat palvelut. Paperittomilla henkilöillä on oikeus myös pitkäaikaissairaanhoidon sekä erityisen kalliit hoitokustannukset kattavan vakuutuksen mukaiseen hoitoon, joka sisältää osin erikoissairaanhoidon palveluita, mielenterveyspalveluita ja pitkäaikaissairaanhoitoa. Näitä hoitoja varten tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete. Lapsilla on yllämainittujen hoitojen lisäksi oikeus kuntien järjestämään ennaltaehkäisevään hoitoon, terveystarkastuksiin sekä neuvola- ja hammaslääkäripalveluihin..

Alankomaiden terveysvakuutusvirasto korvasi vuonna 2012 paperittomien henkilöiden hoitokuluista sairaaloille ja lääkäreille yhteensä 21,6 miljoonaa euroa.

 

Suomessa paperittomien henkilöiden, joita hallituksen lakiesitys kunnan velvollisuudesta  järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta koskee, määrä on noin 1 500 ...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Niko Sillanpää

Poliisihallinnon arvio Suomessa rikollisesti oleskelevien määrästä on 3000-7000.

Alankomaissa valtaosan erikoissairaanhoidon ja pitkäaikaishoidon osalta palvelun tuottajan saama korvaus rikollisesti maassa oleskelevien osalta on 80% hoitokustannuksista. Niinpä kyseisiä palveluita ei juuri kyseiselle ryhmälle anneta, koska palvelun tuottajat ovat yksityisiä toimijoita eivätkä halua kärsiä 20% tappiota, ja toisaalta kehitysmaalaisilla ym. ei ole varaa maksaa tuota jäljelle jäävää osuutta. Niinpä tuossa 22 miljoonassa eurossa on lähinnä perusterveydenhuollon kuluja ja synnytyksiä, ei terveydenhuollon koko kirjoa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Puheena oleva lakiesitys rajaa EU-alueelta saapuneet henkilöt lain ulkopuolelle, joten se ei kata esimerkiksi Romanian tai Bulgarian romaneita ja siten lain vaikutuspiiriin jää vain "kourallinen" henkilöitä. Siinä mielessä lakiesitys on toki puutteellinen...

Alankomaissa harjoitetaan joka tapauksessa erittäin liberaalia terveydenhuoltopolitiikkaa, minkä kustannukset ovat kuitenkin minimaalisia. Asiakasmaksuthan pyritään perimään sielläkin pääsääntöisesti asiakkailta.

Anna-Leena Nieminen

Valtion määrärahat - EDUSKUNTA 158 452
Valtion määrärahat - TASAVALLAN PRESIDENTTI 38 005
Valtion määrärahat - VALTIONEUVOSTON KANSLIA 85 505
Valtion määrärahat - ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 293 959
Valtion määrärahat - OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 894 089
Valtion määrärahat - SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 279 634
Valtion määrärahat - PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 770 700
Valtion määrärahat - VALTIONVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 137 358
Valtion määrärahat - OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 601 878
Valtion määrärahat - MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 656 533
Valtion määrärahat - LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 969 008
Valtion määrärahat - TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 613 671
Valtion määrärahat - SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 073 265
Valtion määrärahat - YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 291 300
Valtion määrärahat - VALTIONVELAN KOROT 1 699 000

Määrärahat yhteensä 54 667 335 e

vuoden 2014 talousarvioehdotus
http://budjetti.vm.fi/indox/tae/frame_year.jsp?yea...

  Eduskunta hyväksyi vuoden 2014 budjetin

  Budjettikäsittely päättyi äänestysten jälkeen perjantaina 20. joulukuuta. Eduskunta hyväksyi kaikki pääluokat valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

  Talousarvion loppusumma on noin 54,1 mrd. euroa. Budjetin loppusumma kasvoi eduskunnan käsittelyssä 35,3 milj. eurolla. Eduskunnan tekemät lisäykset olivat yhteensä 36,4 milj. euroa ja vähennykset 1,1 milj. euroa. Valtion talousarvio vuodelle 2014 on 7,2 mrd. euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa, jolloin vuoden 2014 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa.

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templa...

LAIT, ASETUKSET ja SÄÄNTELY

  - laki ay-liikkeen erityisasemasta
  - laki työehtosopimusten yleissitovuudesta
  - laki irtisanomissuojasta
  - yrityksen perustamiseen liittyvä sääntely
  - taksisääntely
  - apteekkisääntely
  - joukkoliikenteen sääntely ja tuet
  - yritystuet
  - maataloustuet
  - kauppojen aukioloaikojen sääntely
  - hintasäännnöstely
  - rakennusmääräykset
  - valtion koulutusmonopoli
  - valtion viinanmyynnin monopoli
  - kaavoitusmonopoli
  - valtion rahamonopoli
  - lainsäädännön monopoli  Kaiken tämän kustantaa yksityinen sektori. Nykyinen ja tuleva(jos on elossa).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Veroeurojen käyttö, Veronmaksajat.fi :

http://www.veronmaksajat.fi/luvut/tilastot/julkise...

Huomio kiinnittyy heti siihen epäkohtaan, että verokertymästä valuu lähes 10 miljardia euroa "elinkeinoelämän edistämiseen" eli sille yksityiselle sektorille!!!

Anna-Leena Nieminen

Mainitsin jo kommentissani yritystuet, jotka ovat sääntelyä

eli "elinkeinoelämän edistäminen" ei mene aidolle yksityiselle sektorille vaan hyvävelikapitalismille(feikkikapitalismille), esimerkiksi kaupan duopolille, joka hyötyy/hyödyttää myös kommentissani mainitsemastani kaavoitusmonopolista.

Näin ollen sääntely eriarvoistaa kansalaisia, kun jotkut yritykset saavat erioikeuksia, räikeänä esimerkkinä taksi- ja apteekkitoiminta joka tarkoittaa että viranomaiset päättävät ketkä pääsevät ja ketkä ei harjoittamaan kyseistä liiketoimintaa.

Että tällaista vielä 2015-luvulla...

Pekka Pylkkönen

Kunhan laissa valmistaudutaan siihen mahdollisuuteen että kustannukset karkasivat käsistä.

Laista pitää löytyä selkeä stop-nappi ettei sitä tarvitse ruveta säätämään jos pissat tulevat housuun.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Rajavalvonnan, poliisin yms. viranomaisten tehtävä on valvoa maahantulijoiden ja maassa jo elävien laillisia edellytyksiä oleskella valtion rajojen sisällä eikä näillä näkymin ole tiedossa dramaattisia muutoksia Suomeen kohdistuvan maahanmuuton osalta. Jos siis tarkoitat tuolla inkontinenssiviittauksellasi sitä mahdollisuutta, että paperittomien siirtolaisten määrä maassamme äkillisesti ja massiivisisesti lisääntyisi, minkä seurauksena suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sitten ajautuisi vaikeuksiin...

Mielestäni siis tulevaan lakiin ei tarvita mitään erillistä "kulukattomerkintää", minkä jälkeen lakia ei enää sovellettaisi.

Pekka Pylkkönen

Eikö tuollainen hätäseis olisi hyvä kompromissi? Sillä voitaisiin hälventää vastustajien pelkoa kustannusten räjähtämisestä.

Jos mitään dramaattista ei tapahdu, hätäseissiä ei tarvitse painaa. Aivan kuten hississä.

Esa Niemi

Esittämäsi luvut eivät sisällä miten kustannuserät kohdistuvat, kustannustasoa ja millä tavoin mitäkin voidaan vertailla.

Lukusi ovat vain lukuja eikä ne kerro käytännössä mitään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset