jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain uudistaminen

Hallituksen esitykselle  HE 19/2014 on annettu perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ehdollisesti puoltava lausunto, mikä tarkoittaa esityksen siirtymistä tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen ja toivon mukaan myös lain voimaan saattamista nykyisen eduskunnan aikana. 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan säädettäviksi laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta, laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta, laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolakia täydennettävksi sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää koskevilla säännöksillä sekä ehdotetaan täsmennettäviksi tasa-arvolain kuudennen pykälän työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta koskevia säännöksiä perustuslain 6§:n 4 momentin vastaaviksi.

 

Esityksen keskeisin piirre on yhdenmukaistaa ja konkretisoida yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä siten, että perustuslain mukainen oikeussuoja asettuisi laaja-alaisesti ja yhdenmukaiset oikeussuojakeinot sisältävästi kattamaan kaikki syrjintäperusteet, joista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin  ja sukupuolen ilmaisuun liittyvästi säädetään tasa-arvolaissa muiden perusteiden sisältyessä uuteen yhdenvertaisuuslakiin.

 

Varsin kapulakielisestä selostuksesta huolimatta tämän lakiesityksen perusteet johtuvat jälleen kerran arkielämän kokemuksista ja niistä sanattomasti sovituista normia mukailevista käytännöistä, joiden seurauksena kokonaisilla ihmisryhmillä on vaara tulla suljetuksi joltain elämänalueelta eriarvoistavan kohtelun vuoksi.

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Jouni Nordman

Eli suoja työpaikkojen tehdas jatkaa tehokasta toimintaa, eli lista eri asteista luo välittömästi uuden virkamies armeijan divisioonan kysymys vain on kuka tämän haluaa maksaa? Sillä tämän hallituksen aikana on niin paljon sontaa yrittäjien päälle kaadettu, niin veikkaan tämän kansan osan vähemmistön jokaisen vastustavan jokaista lisä virkamiestä joka luodaan humanistisen perustein.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Parlamentaarinen lainsäätämisinstituutio on nähnyt tärkeäksi säännellä tätä asiaa ja mm. esityksestä käydyssä eduskuntakeskustelussa tuli jo ilmi sen nauttima eduskunnan yksimielinen tuki.

http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi/istunnot/38-20...

Hallituksen esityksen ja perustuslakivaliokunnan perustelut ovat varsin yksiselitteiset - ja erityisesti perustuslakivaliokunta tähdentää oikeussuojan laajentamisen ja syrjintäkiellon rikkomisesta seuraavien sanktioiden oikeuttuvan valtion velvollisuudella varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen yhdenvertaisella tavalla.

Halvemmalla toki päästäisiin, jos syrjintää olisi vähemmän...

Jouni Nordman

Taitaa pitää entistä enemmin alkaa yrittäjille kertomaan, miksi kannattaa pääoma ja toiminta erottaa toisistaan, josta pääoman haltija rekisteröidä Viroon. Sillä jos on ollut tarkoitus vähentää byrokratia, niin nämä toimet eivät millään siitä ole osoitus.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanotto hallituksen esitykseen :

http://www.tane.fi/c/document_library/get_file?fol...

Työpaikalla tehtävien palkkakartoitusten suorittamisen täsmentyminen siten, että kartoituksessa käydään läpi kaikki palkanosat ja kartoitus tehdään tarvittaessa työehtosopimusrajojen yli sekä palkkakartoitukseen liittyvä velvollisuus työnantajille ryhtyä viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin kartoituksessa esiin nousevien perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi edistää samapalkkaisuusperiaatteen toteutumista konkreettisella tavalla ja varsin tehokkaasti...

Jouni Nordman

Ongelma tulee yksilön suojan kohdalla, sillä jos joku kieltäytyy tietojen annosta, niin hän vie asian oikeuteen ja KKO tekee viimeistään päätöksen mikä on yksilön suoja asiassa. Sillä jos työntekijällä on työnantajan kanssa sopimus, niin sen julkiseksi tekeminen ei ole helppoa, jolloin jos työntekijä kieltää työnantajaa antamasta tietoja, niin hän ei voi niitä antaa.

Jouni Nordman

Taita työnantajat mielummin perustamaan lisää perusteita henkilökohtasille lasille, jolla voivat asiat pitää ennallaan. Sillä katsovat virkamiesten puuttuvan heidän itsenäisyyteen.

Jonas Hellgren

Lisää sääntelyä ja Suomi nopeammin konkurssiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Julkisyhteisöjen velan suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa edelleen varsin pieni ja nykyisellä korkotasolla velkaelvytys on parasta investointia tulevaisuuteen - tässä suhteessa tällainen työhyvinvointia kohentava lainsäädäntö, joka samalla lisää julkisen sektorin työllistävyyttä, on mielestäni taloudellisestikin kannattavaa. Eettisesti hallituksen esitys on tietenkin perusteltu myös sen universaalia käsitystä ihmisarvon jakamattomuudesta vahvistavan luonteen vuoksi :)

Syrjinnän vastainen työ koituu tosiaankin yhteisömoraalia terveellä tavalla vahvistavana kansakunnan taloudellista varantoa lisääväksi tekijäksi, koska se lisää (aikaisemmin syrjittyyn asemaan joutuneiden) osallisuutta, aktivoi ihmisiä muutoinkin huolehtimaan yhteisöidensä jäsenistä, estää ennen aikaisia eläköitymisiä ja muuta syrjäytymistä, kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta (työhyvinvointi, työpaikkademokratia ja työviihtyvyys vähentävät mm. sairauspoissaoloja ja motivoivat kokemaan työn mielekkääksi). Syrjinnän vastainen ilmapiiri luo aitoa turvallisuuden tunnetta väestöryhmien välisten jännitteiden ja yksilöiden kokeman epäoikeudenmukaisuuden lientyessä...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Tasa-arvolain uudistus on tervetullut, vaikkakin se tulee kymmeniä vuosia myöhässä. Sukupuolen ilmaisun vapaus koko yhteiskunnassa on itsestäänselvä ihmisoikeus, koskettipa se työntekoa, tahi vapaa-aikaa harrastuksineen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset