jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Naisten palkkapäivä 31.10.2014

""Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1  % miesten palkasta. Vuosipalkassa ero on noin 7 600 euroa. Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen on Suomessa äärimmäisen hidasta.  STTK muistuttaa vallitsevasta ongelmasta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Vuonna  2014 päivä on 31.10. Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen.

Naisten palkkapäivänä STTK ja yhteistyökumppanit järjestävät eri puolilla Suomea erilaisia tempauksia. Esimerkiksi tavallisilla työpaikoilla järjestetään tasa-arvo -kahvitaukoja, joissa keskustellaan siitä, miten palkkatasa-arvon toteutumiseen voidaan konkreettisesti vaikuttaa työpaikoilla.

- Työpaikoilla edistetään palkkatasa-arvoa aina, kun edistetään esimerkiksi tasa-arvoista henkilöstöpolitiikkaa, uralla etenemistä, palvelussuhteen ehtoja, perhevapaiden jakautumista jne.  Työnantajien velvollisuus on edistää tasa-arvoa, mutta myös työpaikan yleisellä ilmapiirillä on merkitystä ja siihen voimme me kaikki vaikuttaa. Tasa-arvoinen kulttuuri työpaikoilla hyödyttää aina molempia sukupuolia, sillä esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet koskettavat molempia sukupuolia,  toteaa STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa.

STTK:n mielestä palkkatasa-arvo on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusta. Sen edistäminen on tärkeä osa työelämän uudistamista ja laadun kehittämistä. Sukupuolten välinen perusteeton palkkaero on monen asian summa ja myös sen ratkaiseminen vaatii monia erilaisia keinoja.

 Tehdään tasa-arvottomuudesta loppu!""

 

 

http://www.sttk.fi/naistenpalkkapaiva/

 

Sukupuolten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventaminen on näköjään kestoprojekti, mutta ei kuitenkaan toivoton urakka, koska tavoitteeseen on sitouduttu hyvin laajalla rintamalla.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"""Palkkojen ja toimeentulon kehitys tulee nähdä myös tasa-arvo-kysymyksenä, jossa tuodaan esiin sukupuolten ja eri yhteiskunnan sektoreiden väliset palkkaerot. Yhteiskunnan palkkarakenteen tulee olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Kuitenkin miesten ja naisten tulotasossa on havaittavissa selkeää eroa ja, mikä merkittävää, palkkaeroa löytyy myös saman koulutustaustan ja samoissa tehtävissä toimivien työntekijöiden välillä. Viime vuosikymmenen aikana naisten ansiot ovat lähentyneet miesten ansioita, mutta sukupuolten väliset palkkaerot ovat edelleen huomattavia."""

http://www.findikaattori.fi/fi/13

Kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla eivät siis selitä sukupuolten välistä palkkaeroa juuri lainkaan - työnantajasektorista riippumatta miesten on edelleen helpompaa luoda työuraa ja edetä palkkauksellisesti ...

Käyttäjän HeikkiAalto kuva
Heikki Aalto

Way to go STASI. Otsikossa lukee palkkojen kehitys ja kuvaajassa näytetään keskiansiot.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Palkansaajan kohdalla voi palkan synonyymina käyttää ansioita. Säännöllisen työajan ansio kokoaikatyössä on joka tapauksessa palkansaajalle maksettua rahallista korvausta tehdystä työstä eli siis palkkaa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #9

Voidaan.

Vai onko niillä jokin oleellinen ero muka olemassa palkansaajille säännölliseltä työajalta maksetusta bruttomääräisestä liksasta puhuttaessa?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Käyttäjän FArra kuva
Fredrik Arra

Ei Wikipediassa niin sanota. Tapa miten usein nämä termit sekoitetaan, on omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksiä.

"Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1 % miesten palkasta."

Tästä saa sen kuvan, että naiset saisivat vähemmän palkkaa, mikä ei pidä paikkaansa.

Ajatellaan, että kaksi lääkäriä A & B saavat samaa taulukkopalkkaa. Lääkäri A tekee kuitenkin vain puolet B:n työtunneista, eikä tee päivystyksiä. Tästä johtuen B:n todelliset ansiot ovat suuremmat kuin A:n, vaikka molemmilla on sama palkka.

Käyttämällä palkkaa ja ansiota epämääräisesti ristikkäin, joko tahalleen tai vahingossa, aiheutetaan kuvitelma, että naisia aivan erityisesti syrjittäisiin. Näinhän sinäkin olet erheellisesti ajatellut, kun olet kannattanut naispalkkaeriä tasaamaan ansioden sukupuolten välistä eroa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi kuvaa määrältään vakioidun ansion kehitystä ja tässä tapauksessa puhutaan palkansaajien keskikuukausiansioista. Palkansaaajan tekemästään työstä saamaa korvausta kutsutaan toki palkaksi, mutta se on myös hänen ansiotuloaan eli ansiota. Säännöllisen työajan keskiansio = keskipalkka.

http://www.stat.fi/til/ati/2005/ati_2005_2005-06-0...

Ansiotasoindeksiin on siis kerätty tietoa palkansaajien palkkatuloista tietyltä ajanjaksolta ja ne esitetään verrannollisuuden vuoksi aikavakioituna. Samasta tilastosta voi helposti irrottaa tietoa eri ryhmiin kuuluvien palkansaajien keskiansioiden kehittymisestä ja verrata eri ryhmiä keskenään ja siten myös mies- ja naispalkansaajien keskiansioiden kehittymisestä voi seurata suoraan ilman mitään muunnoksia.

Matalapalkkaerä on hyvä ratkaisu tasata tuloeroja, samoin kuin euromääräiset TES:et.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Findikaattorin kuvaajassa ei ole eritelty ammatteja, sukupuolten lisöksi ainoa luokittelukriteeri on työnantajasektori. "Naispalkansaaja" ja "miespalkansaaja" ovat siis tilastollisia keskiarvoisia sukupuoliensa edustajia.

Työsopimusjärjestelmän mukaan samasta työstä palkkausehdot (taulukkopalkka ja palkanlisien määrytymisperusteet) ovat toki syrjimättömiä, mutta käytännössä samoissakin ammateissa miesten ja naisten välille jää selittymätöntä palkkaeroa merkittävässä määrin.

Käyttäjän anitaorvokki kuva
Anita Koivu

Juho tärkeintä olisi, että esimerkiksi hoitoalalla puolet olisi miehiä ja puolet naisia, varmasti tällöin palkkakehityskin tapahtuisi oikeaan suuntaan. Siivoojiksi kun velvoitettaisiin palkkaamaan saman verran miehiä kuin naisiakin palkatkin varmaan nousisivat. Tässä on vain se vaara, että Suomeen oltaisiin tukemassa "työperäistä maahanmuuttoa" eli teetettäisiin "ikävät työt" halpatyövoimalla. Syntyisi kahden kerroksen väkeä eli paluuta juuri niihin aikoihin, joita varsinkin vasemmistopuolueen pitäisi välttää.
On paljon aloja, joissa on sama palkka on sitten nainen tai mies. Esimerkkinä opettajat, lääkärit ja useat teknistä koulutusta vaativat ammatit. Juho on myös naisia, joille se uran luominen ei ole yhtä tärkeä kuin lasten kasvun tukeminen varsinkin alkuvaiheessa. Kaikkea ei voi laskea rahassa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Matalapalkkaisimmat työt näkyvät jo nyt menevän maahanmuuttajille ja sekin on huomattava, että tavallisessakin, keskipalkkaisessa, työssä miesten palkkakehitys on naisia nopeampaa. Vanhemmuuden kustannusjakauma sortaa tässä naisia.

Ay-liikkeet eivät kieltämättä ole olleet vuosiin mukana työmarkkinoiden rakennemuutoksessa, vaan nekin ovat keskittyneet pitämään vakituisten työntekijöiden puolia. Pätkätyöt ja epämääräiset työsuhteet ovat lisääntymässä.

Olavi Mansikka

naiset eivät vaan pyydä samaa palkkaa kuin miehet. tossa palkattiin toiseen firmaan assistentti. päädyttiin kahdesta tasaväkisestä hakijasta mieheen. syy oli yksinkertaisesti vain että kaveri teki vaikutuksen. eroa palkkapyynnössä oli parisataa. kuvaa myös hakijan suhtautumista itseensä kun kysyttiin millä perusteilla ja kaveri ilmoitti normipalkasta poikkeavan vaatimuks "olen sen arvoinen". nainen alkoi perustelemaan palkkapyyntiää joko oli hieman korkeampi kuin keskipalkka puhuen keskipalkasta ja anto ymmärtää olevansa sen arvoinen. jos pyytää joskus jopa annetaan. Tiedän että tää kaveri varmasti pitää huolen omista korotuksistaan... Ja ainakin alku näyttää ihan hyvältä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tästä on ollut puhetta, että sopimuspalkkaisilla sukupuolten välistä palkkaeroa selittää osin ambitioerot ja miesten hanakemmuus pyytää palkkaa.

"Asenneilmapiirin jäykkyydestä johtuen sukupuolten välille kehittyy myös eriyttävää ambitiotasojen eroa, mikä ilmenee miehillä riskien ottona ja uratietoisuutena ja vastaavasti naisilla liiallisen itsekritiikin luomana esteenä.Naiset oppivat vaatimaan itseltään paljon ja epäilemään osaamistaan. Kansainvälisessä keskustelussa on viime aikoina käytetty tästä termiä confidence gap."

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Olavi Mansikka

omasta mielestä kertoo miesten luottamuksesta itseensä ja tekemiseensä. Tottakai kaveri saa todistaa olevansa palkansa arvoinen. kuukauden päästä loppuu koeaika jonka jälkeen saa homman loppullisesti jos ei nyt ihan järjetöntä bugia tee.

Omasta mielestä tämä ei ole enää sen jälkeen tasa-arvo kysymys. Molemmilla oli mahdollisuus ja nyt tehtiin tämmöinen päätös järjetön jos kaikille pitäisi antaa sen mukaan palkka mitä itseensä eniten luottavin ansaitsee.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #15

Toki noinkin. Samapalkkaisuusperiaate velvoittaa nimenomaan työnantajaa.

Olavi Mansikka Vastaus kommenttiin #17

no mä katon että jokaiselle maksetaan tuloksen mukaan. oma palkkapyynnön saa esittää ja jos on perusteltu niin sen mukaan mikäli työntekijä on todella sen arvoinen. Muutenhan peli menis ihan villiksi... Toki tämä aiheutta vääristymää. sitä en osaa sanoa jos nainen olisi pyytänyt saman tai enemmän. Päätös oli tossa hankala. ainoa ero joka saatiin oli pyynnössä ja itsevarmuudessa.

Jouni Nordman

Eiköhän olisi tällä hetkellä yrittää Suomeen saada uusia työpaikkoja,muuallekin kuin julkiselle puolelle. Toisaalta sijainen on nytten töissä olevien asioita puida, sillä työttömille on etuajooikeus tällä hetkellä, kun asioita aletaan ratkomaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Juuri luin Kansan Uutisista, että Keskustan puheenjohtaja Sipilä olisi ehdottanut 20 000:n virkamiehen vähennystä julkiselta puolelta. Varsinaisia virkamiehiä taitaa olla Suomessa muutamia tuhansia asiantuntijan tai erityissuunnitelijan tittelillä, loput kuntien ja valtion työntekijöistä ovat poliiseja, rajavartijoita, sairaanhoitajia ym.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Juho, yritätkö jotenkin ennakoida, minkälainen on tilanne 900 vuoden kuluttua?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Itse ennakoin äskettäin, että yksin taloustaantumasta, teollisuustyöpaikkojen kadosta halvempien tekijöiden maihin ja teollisuuden pääomavaltaisuudesta johtuen palkkaeron radikaali kutistuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti lähivuosikymmennen aikana. Sukupolvimurros, kun suuret ikäluokat sisäistyneine arvoineen poistuvat työmarkkinoilta ja ennakkoluulottomammin uravalintoihinsa suhtautuvat tulevat tilalle työelämään, nopeuttaa myös kehitystä.

Palkkaeron supistaminen ei pitäisi ollakaan itseisarvoinen tavoite, vaan sitä heijastelevat muutokset yhteiskunnassa - tuloerojen pienentyminen ylipäätään jakaa hyvinvointia laajemmalle alalle... (Piketty)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kysyn vaan mistä blogisti on saanut tietoonsa, että naisten palkkapäivää on syytä viettää myös otsikon mukaisena päivämääränä 31.10.2914 ?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset