jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

UNWomen

Yhdistyneiden Kansakuntien tasa-arvojärjestö UNWomen on ollut viikon näkyvin nettivaikuttaja Harry Potter-filmatisoinneista tunnetuksi tulleen Emma Watsonin tunteikkaan puheen myötä. Puhetta seuranneen julkisen keskustelun runsauden myötä on ollut helppo havaita, että sukupuolten välisen tasa-arvon puute puhututtaa - ja syystäkin, sillä karkeidenkaan, yleisluonteisten,  arvioiden mukaan sukupuolen välistä tasa-arvoa ei voi pitää itseoikeutettuna arvonaan edes täällä edistykselliseksi koetuissa länsimaissa. 

Silmiiinpistävintä tasa-arvon puute on tietenkin kehittyvissä maissa, joissa patriarkaalisuus  ja kulttuuriin omitut alistavat vallankäytön muodot ovat syvälle juurtuneita - hierarkisuus koetaan silloin luonnonmukaisena ja pysyvänä olotilana.

 

Emma  Watsonin puhetta ja sen sisältöä on toisaalta ja jopa aiheellisesti kritisoitu hyvinvoivan vhn:n kapeakatseiseksi  näkemykseksi tasa-arvosta, josta puuttuu täysin intersektionaalinen leikkaus, omakohtaisuus ja yhteiskuntaluokat ja valtioiden rajat ylittävä globaali taso. Watsonin on siis katsottu kiinnittäneen huomionsa lillukanvarsiin varsinaisten ongelmien sijaan ja edustavan hyvää tahtoa mannekiininomaisesti tai farisealaisesti.

Hyväntahdon lähettiläänä Emma Watsonia voi kuitenkin pitää onnistuneena valintana - kuuluisan ja positiivisen mielikuvan omaavan  henkilön sanomisilla on aina suuri painoarvo ja siten heidän viestinsä myös leviää laajemmille kuulijakunnille, minkä seurauksena ydinsanomakin leviää sitten aina laajempiin piireihin. 

 

Mikä sitten on UNWomen ja sen keskeiset agendat?

Tähän kysymyksen parhaimman vastauksen antaa Suomen UNWomen, joka omassa esittelyssään tietää kertoa mm. seuraavaa :

"

UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja. Haluamme poistaa esteet naisten vapautumisen tieltä kaikkialla maailmassa.

Naisten aseman vahvistuminen heijastuu kaikille elämänalueille. Se on tehokkain tapa edistää perheiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia. Naisia voimaannuttamalla voidaan vähentää köyhyyttä ja nälkää, ehkäistä konflikteja ja saada kehitysmaiden talous kasvuun.

"

UNWomen keskittää voimavarantonsa muutamalle harkitulle osaamisaluelleen, joilla se pyrkii vahvistamaan tyttöjen ja naisten osallisuutta paikallisesti muuttamalla pysyviksi koettuja ja syvälle juurtuneita vallankäytön muotoja, voimauttamalla naisia omaehtoisuuteen ja kannustamalla heitä rohkeuteen. Näitä naisten asemaa vahvistavia ydintoimintoja, joille järjestön aktiviteetti keskittyy, ovat :

  • hierarkista yhteiskuntajärjestystä tukevan väkivallan vähentäminen - lainsäädäntö, ihmisoikeustyö 
  • työn ja tulojen epätasaisen jakauman lieventäminen - talouspolitiikka
  • kansalaisyhteiskuntaan osallisuuden kasvattaminen - koulutus, politiikka ja järjestäytyminen
  • tuki konflikteissa ja rauhan rakentamisessa

 

Globaalilla tasolla on tavanomaisen helppo mieltää tasa-arvotyön tärkeys ja nähdä sukupuolittuneiden käytänteiden eriarvoisuutta ruokkivat olemukset, mutta samalla on kuitenkin syytä huomioida sekin, ettei feminismi ole Suomessakaan vielä onnistunut tavotteissaaan tehdä itseään tarpeettomaksi. Samat patriarkaaliset voimat ne pyrkivät täälläkin ylläpitämään tarpeetonta eroa ja eriarvoisuutta, vaikkakin useimmiten rakenteisiin kätkeytyneinä "perinteinä".

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset